Chronický únavový syndrom pohledem západní a čínské medicíny


Z pohledu západní medicíny je chronický únavový syndrom, který se dříve nazýval M.E. (myalgická encefalomyelitida), relativně novým onemocněním. Není jasné, co by mohlo být jeho původcem; v západní medicíně totiž nepanuje obecná shoda, že se vůbec jedná o samostatnou chorobu. Odborníci se dokonce nemohou shodnout ani na jejím názvu, ve skutečnosti se nazývá také postvirový syndrom, chronický postvirový únavový syndrom, chronická mononukleóza, chronické onemocnění způsobené virem Epsteina Barra a zejména v USA chronický únavový syndrom imunodeficience.

1. Chronický únavový syndrom v západní medicíně

Chronický únavový syndrom, který se ve Velké Británii dříve nazýval M.E. (myalgická encefalomyelitida), je relativně nové onemocnění a západní medicína se vlastně vůbec neshoduje na tom, že jde o novou chorobu.

Důvodem, proč neexistuje obecná shoda ohledně povahy a původce této nemoci, je skutečnost, že neexistuje žádný průkazný test, který by byl specifický pro chronický únavový syndrom. Neexistuje žádný krevní test, který by jednoznačně prokázal, že pacient trpí chronickým únavovým syndromem, stejně jako je tomu například u mononukleózy.

Současné výzkumy však ukazují, že chronický únavový syndrom může být způsoben enterovirem, konkrétně podskupinou enterovirů Coxsackie.

V USA se výzkumy zřejmě více orientují na Epsteina-Barrové virus (ten, který způsobuje mononukleózu) jako příčinu chronického únavového syndromu. Enteroviry se do těla dostávají ústy a způsobují bolesti v krku a zvětšené žlázy. Imunitní odpověď může být narušena fyzickým nebo psychickým stresem, imunosupresivními léky, těhotenstvím, podvýživou nebo operací.

Pokud primární imunitní odpověď selže, mohou enteroviry proniknout do plic nebo tlustého střeva a způsobit infekci hrudníku nebo gastroenteritidu. Uvnitř střeva enteroviry zůstávají, množí se a vytvářejí rezervoár infekce. Odtud se mohou šířit krevním oběhem do dalších tkání včetně nervů, svalů a žláz s vnitřní sekrecí. Enteroviry mají zvláštní tropismus pro svaly a nervovou tkáň: to vysvětluje klinické projevy chronického únavového syndromu, tj. bolesti svalů a změny mozkových funkcí.

2

Mezi faktory ovlivňující imunitní odpověď u chronického únavového syndromu patří:

 •  Fyzický nebo psychický stres
 •  Imunosupresivní léky
 •  Těhotenství
 •  Podvýživa
 •  chirurgický zákrok
 •  Očkování
 •  Nadměrné sportování a cvičení

 

KLINICKÁ POZNÁMKA

Virová infekce u chronického únavového syndromu

 1. Zvýšené titry neutralizačních protilátek proti virům Coxsackie B byly zjištěny u 50 % pacientů trpících chronickým únavovým syndromem ve srovnání se 17 % zdravotních kontrol.
 2. IgM specifické pro virus Coxsackie B (svědčící o nedávné nebo přetrvávající virové infekci) byly zjištěny u 31 % pacientů ve srovnání se 17 % zdravotních kontrol.
 3. V sekvenčních sérech pacientů s chronickým únavovým syndromem byly zjištěny virově specifické IgM odpovědi po dobu jednoho roku nebo déle, což naznačuje přetrvávající virovou infekci.
 4. Ze vzorků svalové biopsie od celkem 140 pacientů trpících chronickým únavovým syndromem bylo 34 (24 %) vzorků pozitivních molekulární hybridizací na přítomnost enterovirové RNA; enterovirová RNA nebyla zjištěna v žádném ze 152 kontrolních vzorků lidských svalů.
 5. V souboru 96 pacientů s chronickým únavovým syndromem byla u 20 (21 %) pacientů zjištěna pozitivita bioptických vzorků na enterovirovou RNA.
 6. Studie (z cirkulujících IgM a IgG u pacientů s ME) ukazují, že pacienti s ME virus rozpoznávají a reagují na něj, ale bez jeho vyloučení po delší dobu.

 

Mowbray a Yousef zjistili, že u pacientů s chronickým únavovým syndromem se zřejmě projevuje nová patologie při vypořádání se s viry. Pacienti s chronickým únavovým syndromem virus rozpoznají a reagují na něj, ale po delší dobu ho neeliminují. Jak uvidíme, z čínského pohledu je tato neschopnost pacienta zbavit se viru způsobena nedostatkem tělesné Qi.

 

KLINICKÁ POZNÁMKA

Příznaky chronického únavového syndromu podle Behana:

 •  Klinická virová infekce, po níž následuje těžká únava
 •  Myalgie
 •  Deprese
 •  Poruchy spánku
 •  Podrážděnost
 •  Špatná paměť a koncentrace
 •  Kolísání tělesné hmotnosti (horší u žen)
 •  Občasná nízká horečka
 •  Špatná chuť k jídlu
 •  Plnost a nadýmání břicha
 •  Střídání zácpy a řídké stolice
 •  Noční pocení
3

2. Chronický únavový syndrom v čínské medicíně

Moderní knihy čínské medicíny nemají kapitoly o chronickém únavovém syndromu: proto je níže uvedená teorie chronického únavového syndromu výsledkem mých zkušeností s několikaletou léčbou mnoha pacientů trpících chronickým únavovým syndromem.

Přestože moderní čínské knihy o chronickém únavovém syndromu nepojednávají, čínské lékařské knihy již od velmi raných dob popisují příčiny, diagnostiku a léčbu stavů podobných chronickému únavovému syndromu. Například klinické projevy teorie Li Dong Yuana o Yinovém ohni, který je důsledkem nedostatku původní Qi, se docela přesně podobají chronickému únavovému syndromu.

Pět hlavních stavů, kterými se může chronický únavový syndrom projevovat, je následujících:

 •  Zbytkový patogenní faktor
 •  Latentní horko
 •  Shao Yangový oddíl
 •  Yinový oheň
 •  Nedostatek

 

      1. RESIDUÁLNÍ PATOGENNÍ FAKTOR

Jedním z hlavních stavů vedoucích k postvirové únavě je reziduální patogenní faktor. Pokud do těla vnikne vnější vítr a není řádně odbourán, nebo pokud si člověk během akutní invaze větru neodpočine, může patogenní faktor zůstat v nitru (v případě chronického únavového syndromu obvykle jako vlhkost).

Po invazi patogenního faktoru může mít patologický vývoj tři možné výsledky:

 1. Patogenní faktor může být zcela vypuzen
 2. Může se stát vnitřním
 3. Může se zdát, že byl vyloučen, ale vytvořil se reziduální patogenní faktor

Reziduální patogenní faktor se však může vytvořit i poté, co se vnější patogenní faktor stal vnitřním. Zbytkový patogenní faktor se tedy může vytvořit na vnějším nebo vnitřním stupni: z hlediska Čtyř vrstev se zbytkový patogenní faktor může vytvořit na úrovni Wei nebo Qi.

4
5

Reziduální patogenní faktor je tedy jednoduše zbytkový patologický produkt, kdy se zdá, že se pacient po akutní invazi vnějšího patogenu uzdravil, ale nemoc přetrvává. Jakmile se jednou vytvoří ve vnitřním prostředí, reziduální patogenní faktor na jedné straně nadále vyvolává příznaky a projevy, nebo na druhé straně předurčuje člověka k dalším invazím vnějších patogenních faktorů, protože brání správnému šíření a sestupu plicní Qi a vzestupu a sestupu Qi sleziny a žaludku. Kromě toho má také tendenci oslabovat Qi a/nebo Yin, čímž vzniká začarovaný kruh patogenního faktoru a nedostatku.

6 png

Zbytkové patogenní faktory se často projevují vlhkostí a/nebo hlenem. K tomu dochází proto, že vnější vítr a z něj vyplývající zbytkový patogenní faktor narušují vzestupnou Qi Sleziny a sestupnou Qi Žaludku. Protože žaludeční Qi nemůže sestoupit, nedochází k přeměně zakalených tekutin, a protože slezinná Qi nemůže vystoupat, nemůže dojít k přeměně čirých tekutin: to vede ke vzniku vlhkosti a/nebo hlenu.

Za druhé, horko spaluje tělesné tekutiny, které se pak mohou srážet ve vlhkost nebo hlen. Jakmile se vytvoří, vlhkost a/nebo hlen se udržují samy. Vlhkost a hlen totiž zhoršují přeměnu a transport sleziny, což samo o sobě vede k tvorbě další vlhkosti nebo hlenu, čímž vzniká začarovaný kruh.

7

KLINICKÁ POZNÁMKA

Pět hlavních příčin, které podporují vznik reziduálního patogenního faktoru:

 1. Slabá konstituce
 2. Vystavení chladu, vlhku nebo větru příliš brzy po invazi vnějšího větru
 3. Nepravidelná strava
 4. Nedostatečná péče během akutního onemocnění
 5. Antibiotika.

V případě chronického únavového syndromu je reziduálním patogenním faktorem téměř vždy vlhkost (s horkem nebo bez něj). U chronického únavového syndromu je vlhkost typicky na třech místech:

 1. V hlavě (způsobuje špatnou paměť a soustředění)
 2. V žaludku a slezině (způsobuje zažívací potíže)
 3. Ve svalech (způsobuje bolesti svalů, únavu a těžkost).
8

2. LATENTNÍ HORKO

Příznaky chronického únavového syndromu objevující se bez akutní infekce lze vysvětlit jako projev latentního horka. Koncept latentní horko je velmi starý, původně se používal k vysvětlení projevů akutního horka jako přeměna chladu.

V Simple Questions, kapitole 3 se píše: Pokud do těla v zimě vstoupí chlad, na jaře vyjde jako horko. Wang Shu He říká: „V zimě chlad napadá a způsobuje nemoc Shang Han; pokud člověk neonemocní, chlad se ukryje pod kůží a na jaře se změní v horko.“ Ye Tian Shi říká: „V každém případě nemoc s teplou povahou na jaře je způsobena patogenním faktorem, který se skrýval v zimě.“

To znamená, že za určitých okolností může patogenní faktor (kterým může být Vítr - Chlad nebo Vítr - Horko) vstoupit do těla, aniž by vyvolal okamžité příznaky. Poté v těle nějakou dobu inkubuje a mění se v horko, které se později dostává směrem ven a způsobuje, že se člověk náhle cítí velmi unavený s unavenými končetinami, mírně žíznivý, horký a podrážděný. Špatně spí a moč je tmavá. Puls je v této době jemný a mírně zrychlený a jazyk je červený. Tento stav se nazývá latentní horko nebo jarní horko, ačkoli se může vyskytnout v kterémkoli ročním období, a nejen na jaře.

 

KLINICKÁ POZNÁMKA

Klinické projevy latentního horka:

 •  Unavené končetiny
 •  Podrážděnost
 •  Nespavost
 •  Mírná žízeň
 •  Mírný pocit horka
 •  Náhle nastupující malátnost
 •  Tmavá moč
 •  Červený jazyk
 •  Rychlý a jemný puls


Kromě toho, že latentní horko způsobuje výše uvedené symptomy a příznaky, má také tendenci poškozovat Qi a/nebo Yin, čímž vzniká začarovaný kruh horka a nedostatku.

9
10

K latentnímu horku tedy dochází, když jedinec utrpí invazi vnějšího větru, aniž by se u něj objevily okamžité příznaky, a patogenní faktor přejde do nitra, kde se změní v horko a vyjde ven o několik měsíců později. Základní příčinou je obvykle nedostatek ledvin. Pokud je stav těla a ledvin relativně dobrý, objeví se u člověka příznaky v době vpádu vnějšího větru. V tomto případě se jedná o zdravou reakci. Pokud jsou ledviny oslabeny přepracováním a nadměrnou sexuální aktivitou, je tělesná Qi příliš slabá i na to, aby reagovala na vpád vnějšího větru. To způsobuje, že vítr proniká do nitra, aniž by se u člověka objevily vnější příznaky. Jakmile se dostane do nitra, inkubuje se a mění se v horko, aby o několik měsíců později vyšel ven.

Staří lékaři věřili zejména tomu, že pokud je esence řádně střežena a není rozptýlena, patogenní faktory se nedostanou do těla a latentní horko se nerozvine. V knize Simple Questions ve 4. kapitole se píše: „Esence je kořen těla, pokud je esence střežena a uchovávána, latentní horko se na jaře neobjeví.“ Také se tam říká: " V zimě útočí chlad, na jaře útočí horko.“ Latentní horko se také nazývá jarní horko. Souhrnně lze tyto dva stavy, které mohou vést k chronickému únavovému syndromu znázornit pomocí schématu.

11

       3. SHAO YANGOVÝ ROZDÍL

Vnější vítr-horko (nebo vítr-chlad) se někdy může usadit v energetickém prostoru, který se nachází mezi vnitřním a vnějším prostředím (v čínštině se nazývá Poloviční vnější Poloviční vnitřní). Ve schématu 6 oddílů a konkrétně tří yangových oddílů je oddíl Velký Yang (Tai Yang) nejvíce na povrchu, Yang Ming nejhlubší a Malý Yang (Shao Yang) je mezi nimi.

Někdy vnější vítr vnikne do těla přes Tai Yang a pak se usadí v Shao Yangu: když se to stane, patogenní faktor je uvězněn mezi Tai Yangem a Yang Mingem: nějakým způsobem skáče tam a zpět mezi vnějším (Tai Yangem) a vnitřním (Yang Mingem). Když jde směrem k Tai Yangu, pacienti pociťují nechuť k chladu; když jde zpět k Yang Mingu, pacient pociťuje horko (či subjektivní horko).

12

Hlavními klinickými projevy tohoto vzorce jsou: střídavý pocit horka a chladu, plnost v hypochondrické oblasti, nechutenství, podrážděnost, sucho v krku, nevolnost, hořká chuť, rozmazané vidění, bílý lepkavý povlak na jazyku pouze na jedné straně a slabý puls. Tyto příznaky popisují obraz Shao Yangu v šesti oddílech.

      4. YINOVÝ OHEŇ

Pojem Yinový oheň představil Li Dong Yuan ve své knize Pojednání o žaludku a slezině (Pi Wei Lun, 1246). Dr. Li uvádí, že v důsledku nesprávné stravy a přepracování dochází k oslabení původní Qi (Yuan Qi) v dolním zářiči a k oslabení žaludku a sleziny ve středním zářiči. To způsobuje, že se pacient cítí unavený a často je mu zima. Pokud je pacient vystaven také emocionálnímu stresu, dochází k rozbouření Ministerského ohně, ten se stává patologickým a opouští své místo úkrytu v dolním Dan Tianu

13

Protože Ministerský oheň a původní Qi sídlí na stejném místě v dolním Dan Tianu, patologický Ministerský oheň vytlačuje a ještě více oslabuje původní Qi. Dr. Li říká, že patologický Ministerský oheň se stává zlodějem původní Qi. Vybuzení patologického Ministerského ohně směrem nahoru způsobuje některé příznaky v horní části těla, jako jsou červený obličej a afty v ústech. To nazval Yinovým ohněm: Yinový oheň není ani plné horko, ani prázdné horko, ale prostě jen jiný druh horka, které vzniká z nedostatku původní Qi a Qi žaludku a sleziny. Z toho vyplývá, že Yinový oheň se neléčí odstraňováním horka nebo vypouštěním horka, ale tonizací původní Qi a jemným odstraňováním horka směrem nahoru.

Patologii Yinového ohně dále komplikuje vlhkost a také patologie středního zářiče. Při nedostatku sleziny se vytváří vlhkost, která proniká až do dolního zářiče. Zde zaplavuje původní Qi a vytlačuje Ministerský oheň z jeho místa (dolního zářiče), kde by měl být skryt

14

Střední zářič má také vlhkost, Qi sleziny (nebo dokonce Yang sleziny) je nedostatečná a nestoupá. Z tohoto důvodu se používá odvar Bu Zhong Yi Qi Tang tonizující střed a prospívající Qi, který zvyšuje slezinnou Qi; zahřívá Yang sleziny, takže vlhkost již neproniká dolů do dolního zářiče. Když je dolní zářič otevřen a odblokován od vlhkosti, Ministerský oheň se vrátí na místo svého úkrytu v dolním zářiči, čímž se odstraní příznaky Yinového ohně.

15

Bu Zhong Yi Qi Tang odstraňuje Yinový oheň tonizací původní Qi pomocí kořene Ren Shen (ženšen pravý - Ginseng radix) a lehkým vyčištěním horka směrem nahoru pomocí kořene Chai Hu (prorostlík čínský - Bupleuri) a Sheng Ma (škumpa smrdutá - Rhizoma Cimicifugae). Přípravek tonizuje Qi a uvolňuje svaly.

 

KLINICKÁ POZNÁMKA

 

Klinické projevy Yinového ohně:

 1. Pocit horka v obličeji
 2. Zčervenání obličeje
 3. Vředy v ústech/afty
 4. Občas nízká horečka
 5. Závratě
 6. Slabý hlas
 7. Deprese
 8. Svalová slabost
 9. Vyčerpání
 10. Pocit chladu obecně
 11. Řídká stolice
 12. Studené nohy
 13. Spontánní pocení
 14. Dušnost
 15. Bledý jazyk a slabý puls
16

      5. NEDOSTATEK

Kromě výše uvedených čtyř vrstev je u chronického únavového syndromu vždy přítomen základní nedostatek tělesné Qi, který podporuje tvorbu latentního horka, zbytkového patogenního faktoru, nebo Yinového ohně.

Může se jednat o nedostatek Qi, Yangu, krve nebo Yinu, i když nejčastěji se jedná o nedostatek Qi. Postiženými orgány jsou především slezina, plíce, játra a ledviny: z nich je nejčastěji postižena slezina.

Při vzniku latentního horka a Yinového ohně je důležitý zejména nedostatek ledvin. Jak jsme viděli výše, při latentním horku je člověk vystaven invazi větru, aniž by se rozvinuly akutní příznaky. Patogenní faktor proniká do nitra, číhá v něm a později se objeví jako latentní horko: příčinou této patologie je především nedostatek ledvin.

 

Osobně považuji základní projevy pravého chronického únavového syndromu za čtyři hlavní skupiny:

- Výrazná svalová únava a bolest

- Špatná paměť a koncentrace

- Vyčerpání

- Přetrvávající, přerušovaný, celkový pocit podobný chřipce

 

SHRNUTÍ ETIOLOGIE

 

- PŘEPRACOVÁNÍ

- NEPRAVIDELNÁ STRAVA

- NADMĚRNÁ SEXUÁLNÍ AKTIVITA (U MUŽŮ)

- EMOČNÍ STRES

- NADMĚRNÁ FYZICKÁ PRÁCE A SPORT

- ANTIBIOTIKA (v případě reziduálního patogenního faktoru)

- OČKOVÁNÍ (v případě latentního horka)

3. Patologie a zásady léčby

Hlavními příznaky chronického únavového syndromu jsou:

 • Výrazná svalová únava a bolest
 • Špatná paměť a koncentrace
 • Vyčerpání
 • Přetrvávající, občasný, celkový pocit podobný chřipce

 

PRAVÝ CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM VS NEPRAVÝ CFS:

 • Chronická únava po dlouhou dobu X Únava po prodělané infekci
 • Drastické změny v mozkové činnosti X Málo změn v mozkové činnosti
 • Výrazná bolest svalů X Chybějící nebo mírná bolest svalů
 • Opakovaný pocit podobný chřipce, bolest v krku, zduření žláz X Žádný pocit podobný chřipce

 

KLINICKÁ POZNÁMKA

Pro rozlišení plného od prázdného stavu chronického únavového syndromu přikládám velký význam jazyku a pulsu. Pokud má jazyk silný povlak a puls je plný a kluzký, jedná se převážně o plný stav. Pokud má jazyk tenký povlak (nebo nemá povlak) a puls je celkově slabý, převládá prázdnota.

Souhrnně lze říci, že níže jsou uvedeny znaky stavu plnosti a prázdnoty chronického únavového syndromu:

 

PLNOST VS PRÁZDNOTA

 • Intenzivní bolest svalů X Bolest svalů chybí nebo je mírná
 • Silný povlak na jazyku X Tenký povlak na jazyku nebo žádný povlak
 • Plný puls X Slabý puls
 • Princip léčby: vyřešit vlhkost X Princip léčby: tonizace Qi

4. Identifikace znaků a léčba

Probírané znaky jsou:

Plné stavy

Vlhkost ve svalech

Shao Yang oddíl

Yinový oheň

 

Prázdné stavy

Nedostatek Qi

Nedostatek Yangu

Nedostatek krve

Nedostatek Yinu

Chinese,Herbs,&,Spice,Used,In,Traditional,Herbal,Medicine,On

Plné stavy

      1. VLHKOST VE SVALECH

Klinické projevy

Výrazná bolest ve svalech, pocit tíhy končetin, svalová únava při mírné námaze, únava a ospalost, pocit tíhy těla nebo hlavy, nechutenství, pocit plnosti na hrudi nebo v epigastriu, lepkavá chuť, špatná paměť, nesoustředěnost, pocit zmateného (zamlženého) mozku, tupá bolest hlavy.

Jazyk: lepkavý povlak na jazyku

Puls: kluzký

 

Při vlhkém horku: pocit horka, žízeň, ale bez chuti pít, hořká chuť, mírně tmavá moč, žlutý vaginální výtok, řídká stolice s nepříjemným zápachem, žlutý povlak na jazyku.

 

PRINCIP LÉČBY

Vyřešit vlhkost, v případě potřeby vyčistit horko.

 

BYLINNÁ TERAPIE

Předpis

LIAN PO YIN

Odvar z Coptis a Magnoliae

 

Předpis

ZHI SHI DAO ZHI WAN - Pilulky

Aurantium eliminující stagnaci

 

Předpis

HUO PO XIA LING TANG

Odvar z Pogostemon, Magnoliae, Pinellia a Poriae

 

Předpis

GAN LU XIAO DU YIN

 

Přípravky Tří pokladů

Ease the Muscles

Ease the Muscles se používá při vlhkém horku. Jedná se o variantu Lian Corporeal Soul Yin. Byl upraven přidáním bylin, které svou fragrancí vylučují vlhkost ze svalů.

 

Drain Fields

Drain Fields je variací Huo Corporeal Soul Xia Ling Tang, která řeší vlhkost ve středním zářiči. Byla upravena přidáním bylin, které svou fragrancí odstraňují vlhkost ze svalů.

 

       2. SHAO YANG ODDÍL

Klinické projevy

Existují dva typy vztahujících se k Shao Yangu: jeden ze šesti oddílů (z diskuze o nemocech vyvolaných chladem od Zhang Zhong Jinga, cca 200 n. l.) a druhý ze čtyř vrstev (z diskuze o teplých nemocech od Ye Tian Shi, 1742). V podstatě popisují stejný obraz, jediný rozdíl je v tom, že obraz ze čtyř vrstev zahrnuje více horka.

 

PRINCIP LÉČBY

Vyčistit Shao Yang

 

BYLINNÁ TERAPIE

Předpis

XIAO CHAI HU TANG

Odvar z Bupleuri Radix

 

Předpis

HAO QIN QING DAN TANG

Odvar z Artemisia, Apiacea a Scutellaria na pročištění žlučníku

 

       3. YINOVÝ OHEŇ

Klinické projevy

Pocit horka v obličeji, zarudlý obličej, vředy v ústech/afty, občas nízká horečka, závratě, slabý hlas, deprese, svalová slabost, vyčerpanost, pocit chladu celkově, řídká stolice, studené nohy, spontánní pocení, dušnost.

Jazyk: bledý

Puls: slabý

 

PRINCIP LÉČBY

Tonizace původní Qi (Yuan Qi), vyčištění a potlačení Yinového ohně, zvýšení Qi, odstranění vlhkosti.

 

BYLINNÁ TERAPIE

Předpis

BU ZHONG YI QI TANG

Odvar Tonizace středu a prospívání Qi

 

Přípravky Tří pokladů

Tonify Qi and Ease the Muscles

poslední

Prázdné stavy

      1. PRÁZDNOTA QI PLIC A SLEZINY

Klinické projevy

Únava, která je horší ráno, mírná bolest ve svalech, svalová únava po mírné námaze, dušnost, slabý hlas, spontánní denní pocení, nechutenství, mírné nadýmání, řídká stolice.

Jazyk: bledý

Puls: prázdný

 

PRINCIP LÉČBY

Primárně tonizovat Qi, sekundárně vyloučit zbývající patogenní faktor.

 

BYLINNÁ TERAPIE

Předpis

BU ZHONG YI QI TANG

Odvar Tonizace centra a prospívání Qi

Přípravky Tří pokladů

Tonify Qi and Ease the Muscles

Tonify Qi and Ease the Muscles je variantou Bu Zhong Yi Qi Tang: tonizuje původní Qi a vylučuje Vlhkost.

 

     2. NEDOSTATEK YANGU SLEZINY A LEDVIN

Klinické projevy

Únava, která je horší ráno, mírná bolest ve svalech, svalová únava po mírné námaze, mírné nadýmání, řídká stolice, bolesti v dolní části zad, slabost v kolenou, časté bledé močení, závratě, tinnitus, pocit chladu, studené nohy.

Jazyk: bledý

Puls: slabý a hluboký

 

PRINCIP LÉČBY

Tonizace slezinového a ledvinového Yangu, odstranění vlhkosti.

 

BYLINNÁ TERAPIE

Vysvětlení

YOU GUI WAN plus LIU JUN ZI TANG

Obnovení pravé (ledviny) pilulka plus odvar Šesti gentlemanů

 

Přípravky Tří pokladů

Strengthen the Root plus Prosperous Earth

Strengthen the Root je varianta přípravku You Gui Wan k tonizaci ledvinového Yangu a Prosperous Earth je varianta přípravku Liu Jun Zi Tang k tonizaci Qi sleziny a odstranění vlhkosti.

 

     3. NEDOSTATEK KRVE JATER

Klinické projevy

Únava, svalová únava při mírné námaze, mírné bolesti svalů, rozmazané vidění, necitlivost končetin, závratě, slabá menstruace.

Jazyk: bledý

Puls: nepravidelný nebo jemný.

 

PRINCIP LÉČBY

Vyživit játra a krev, posilovat šlachy, odstranit vlhkost.

 

BYLINNÁ TERAPIE

Předpis

BU GAN TANG

Tonizující odvar na játra

 

Přípravky Tří pokladů

Brocade Sinews

Brocade Sinews vyživuje jaterní krev a posiluje šlachy.

 

     4. NEDOSTATEK YINU

Klinické projevy

Liší se podle postiženého orgánu. Tři orgány, které nejčastěji trpí nedostatkem Yinu při chronickém únavovém syndromu, jsou plíce, žaludek a ledviny. Časté jsou kombinace dvou nebo dokonce všech tří z nich.

 

Nedostatek Yinu v plicích

Sucho v krku, suchý kašel, vyčerpanost, dušnost, chraptivý hlas, pocit horka v odpoledních hodinách, noční pocení.

Jazyk: bez povlaku (případně pouze v přední části). V oblasti plic se mohou vyskytovat praskliny.

Puls: plovoucí, prázdný.

 

PRINCIP LÉČBY

Vyživit Yin, vytvořit tekutiny, posílit plíce.

 

BYLINNÁ TERAPIE

Předpis

SHA SHEN MAI DONG TANG

Odvar z Glehnia a Ophiopogon

 

Přípravky Tří pokladů

Jade Spring

Jade Spring je variantou Sha Shen Mai Dong Tanga: vyživuje Yin plic a žaludku.

 

Nedostatek Yinu žaludku

Sucho v ústech, nechutenství, únava, suchá stolice, mírná bolest v epigastriu, malarický nával, žízeň bez chuti pít nebo s chutí pít jen po malých doušcích.

Jazyk: normální barva, uprostřed prasklina, kořen bez povlaku nebo bez povlaku uprostřed,

příčné trhliny po stranách ukazují na chronický nedostatek Qi sleziny a Yinu sleziny.

Puls: plovoucí, prázdný v pravé střední poloze.

 

PRINCIP LÉČBY

Vyživit Yin, posílit žaludek a slezinu.

 

BYLINNÁ TERAPIE

Předpis

YI WEI TANG

Příznivě působící odvar na žaludek

 

Vysvětlení

Tento přípravek vyživuje Yin žaludku.

 

Přípravky Tří pokladů

Jade Spring

Jade Spring je variantou Sha Shen Mai Dong Tang: vyživuje Yin plic a žaludku

 

Central Mansion

Central Mansion se používá v případě, že se vyskytuje povlak bez kořenů (Jade Spring v případě, že povlak není).

 

Nedostatek ledvinového Yinu

Bolestivost dolní části zad, vyčerpanost, deprese, nedostatek elánu a vůle, slabé nohy a kolena, závratě, tinnitus, hluchota, sucho v ústech a v krku, které se zhoršuje v noci, noční pocení, poruchy spánku (probouzení se v noci), hubené tělo.

Jazyk: bez povlaku.

Puls: plovoucí, prázdný.

 

PRINCIP LÉČBY

Vyživit Yin, posílit ledviny a posílit sílu vůle.

 

BYLINNÁ LÉČBA

Předpis

ZUO GUI WAN

Obnovení levé (ledviny) Pilulka

 

Přípravky Tří pokladů

Nourish the Root

Nourish the Root je variantou Zuo Gui Wan a vyživuje ledvinový Yin.Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku


Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl
8 min

Trápí vaše dítě časté opakující se horečky? Pozor na PFAPA Syndrom!

Zobrazit Článek

Trápí vaše dítě časté opakující se horečky? Pozor na PFAPA Syndrom!
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem

Zobrazit Recept

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem
30 min

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami

Zobrazit Článek

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami
8 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.