Duše HUN


Pochopení a hluboké poznání orgánových duší je důležitá část, která rozkryje další taje čínské filosofie a otevře důležité okno do terapeutické praxe. Tradiční čínská medicína od sebe neodděluje tělesné a emoční stavy. My v naší kultuře často říkáme, že „ve zdravém těle, je zdravý duch“ nebo „tělo je chrám pro duši“. Často však nejsme schopni obsáhnout hloubku těchto slov. Přitom pocity, které prožíváme, přímo ovlivňují naše orgány a naopak stav vnitřních orgánů ovlivňuje to, co prožívám a jak reagujeme.

Při přemýšlení nad myslí a duchem z pohledu čínské medicíny však trochu musíme upozadit naši západní mysl. Pojem duše, duch, vědomí apod. je hodně dán kulturou v které žijeme a která nás od malička formuje. Naše představy o duši mohou být romantické, ale také těžko uchopitelné. Něco jako kultivace ducha - mysli pro nás pak představuje návštěva kostela nebo psychologa. Náhled čínské filosofie je v tomto ohledu odlišný. I když zrovna duši HUN, o které je tento článek, si tak trochu můžeme představit jako „duši“ v západním pojetí.

Pět prvků, pět emocí, pět duší

Dle tradiční čínské medicíny naše emoce a naši mysl ovládá pět duší:

  • SHEN – sídlí v srdci a představuje naši mysl.
  • HUN – éterická duše sídlící v játrech a mohli bychom si ji představit jako naše podvědomí.
  • YI – sídlí ve slezině a na jejím stavu se odráží náš intelekt/myšlení. Hlavně v oblasti si „něco zapamatovat“.
  • PO – tělesná duše (vrozená genetická výbava) sídlící v plicích a dalo by se říci, že právě tato duše představuje somatické projevy.
  • ZHI – vegetativní duše sídlící v ledvinách a představuje naši vůli.

Jejich ukotvení v orgánech ovlivňuje naše chování, vnitřní pocity, myšlenky, ale i tělesné počitky. V praxi to znamená např. to, že stav mysli, její dostatečné ukotvení, jasný vhled ven i dovnitř a schopnost být vědomí, záleží na srdci. Na jejím dostatečném zásobení krví, ale i esencí, a to prenatální i postnatální. Zde by byl zajímavý point se zamyslet nad tím, jak je důležitá výživa dítěte pro vývoj jeho mysli SHEN.

Jaterní duše HUN (chun)

Éterická duše HUN v širším slova smyslu odpovídá našemu západnímu konceptu pojetí „duše“. Dle prastarých čínských přesvědčení vstupuje HUN do těla krátce po narození. Přesněji řečeno do 3 dnů po narození a je předávána otcem běhen obřadu udílení jména.  HUN představuje duši, která po smrti opouští tělo a vrací se zpět do nebe, přičemž s sebou nese vzhled fyzické formy. Nicméně nebe zde není prezentováno konceptem křesťanství. Čínský pojem „nebe“ je představován tajemným místem nehmotné energie a bytí.

1)Pojetí éterické duše souvisí se starodávnou čínskou vírou v duchy, přízraky a démony. Tedy jakési éterické bytosti, které putují světem a mají na sobě lidskou podobu. Stejně jako v našich představách jsou zlí nebo hodní. Samozřejmě s příchodem moderního světa se tato víra trochu upozadila, ale z mysli Číňanů rozhodně nevymizela.

Kdysi jsem viděla film o životě Bruce Leeho, kde on sám popisoval, že jej velmi dlouho provázeli démoni – duchové jeho předků. Pamatuji si, že to vždy bylo ve spánku. Byla to přesná ukázka duše HUN.  Snažila jsem se ten film najít, abych si tu myšlenku obnovila, ale nepodařilo se mi to. Místo toho jsem zhlédla mnoho dokumentů o jeho životě, práci a osobnosti. Jeho život byl s duchy a démony velmi spjat, kvůli smrti staršího bratra a kletbě, která byla na jeho rodinu uvržena. Proto mu bylo dáno jméno, které zní žensky. Můžeme si o tomto postupu myslet, co chceme, ale uvědomila jsem si, že pro pochopení čínské kultury a filosofie je dobré si filmy jako IP man a Cesta draka dát do filmotéky.

Dreams,Of,Travel!,Child,Flying,On,A,Suitcase,Against,The

Tři typy éterické duše HUN

Vegetativní, která je společná rostlinám, zvířatům i lidským bytostem („čistý duch“).

Animální společná zvířatům a lidem („zářivé světlo“).

Lidská, která je přítomna pouze u lidských bytostí  („temná esence“). 

2)Éterická duše HUN představuje určitou temnotu našeho bytí. V čínské medicíně existuje pojem GUI – démon. Tento aspekt je i ve znaku, který znázorňuje duši HUN.

HUN je plná touhy

V knize Čínská medicína pro každý den je popsána jako duše plná touhy s magickými schopnostmi. „Tato duše tu a tam opouští tělo, například když se nám zdají sny. Je sentimentální, stále po něčem touží a nejraději by vše měla hned. V takovém případě dokáže naprosto strategicky a rafinovaně argumentovat ve svůj prospěch.“

3) Při čtení těchto řádků mě okamžitě napadla souvislost očí – jater – duše HUN. Konzumace obsahu v podobě rychlých reels a tik tok videí zneklidňuje duši HUN a dostává ji do přílišného toužení a tím do podvědomé nespokojenosti a neklidu.

Při popisu duše HUN rozhodně nemluvíme o něčem statickém a neměnném. Naopak její hlavní popis existence je přicházení a odcházení, nezávislost, putování a jangový charakter (Juan Jang). Energií jater, které jsou sídlem duše HUN, je vítr FENG. Od duše spojené s játry tedy nelze očekávat nic jiného než pohyb, a to často nekontrolovatelný a její chování lze také popsat jako neracionální, silně emoční a nepochopitelné myslí SHEN. Napadá mě „větroplach“, který může být ukotven pouze energií jin a jejím aspektem krví.

Duše HUN a její spojení s játry možná přináší i další vhled. Dřevo (játra, žlučník) jsou v lidském životě období dětství. Kdy je dítě neposedné, poskakující, nekontrolovatelné, v přítomném okamžiku a velmi emoční. I tak lze možná vyjádřit fungování duše HUN. Ona také odpovídá za aspekty jako kreativita, fantazie, soucítění, smysl života. To je vše, co je pro dítě velmi přirozené.

V knize Ling shu se v kapitole Ben shen říká: „Játra jsou sídlem krve. Krev je útočištěm ducha.“ Jestliže tedy máme syndrom prázdnoty krve jater, pak se vysiluje yin qi a „krev neudrží ducha“, což znamená, že dochází ke ztrátě kontroly nad psychickými funkcemi člověka. Proto se objevuje neustálá bázeň z čehokoliv bez zjevné příčiny, přemíra snů, neklidný spánek aj.

4)Ukotvená duše HUN přináší klidný spánek a sny, rovnovážné emoce, které nás nevykolejí, určitý druh odvahy a schopnost plánování a vidění budoucnosti z okamžiku teď a tady. Přináší tvořivost a schopnost zdravých mezilidských vztahů.

Pohyb étrické duše reguluje bod BL47 hunmen.

Fyzické projevy neukotvené duše HUN

Spánek a snění

Poruchy spánku spojené s nočními můrami a sny, z kterých se probudíme leknutím a vyčerpaní, jsou způsobeny neukotvením duše HUN. Sny jsou důsledkem putování duše HUN v „devíti nebích a devíti zemích“.

Nemluvíme zde však jen o nočním snění, ale i o našich životních snech v bdělém stavu, i ty jsou ovlivněny naší duší HUN. Přes den je duše HUN v očích a my máme jasné vidění, vize, schopnost posunout se. V noci je pak duše HUN v játrech a my máme vnitřní vizualizace.

Oči a zrak

„Vidění“ je tu myšleno ve všech významech toho slova – vidět očima, vidět do budoucnosti, mít vhled do vlastního nitra, vidět ve snech.

Close,Up,View,Of,Beautiful,Brown,Female,Eyes.,Perfect,Trendy

Psychické nemoci spojené s neukotvenou duší HUN

Obavy

Dřevěné orgány (játra a žlučník) odpovídají za naši rozhodnost.

Jestliže dochází k prázdnotě krve jater a éterická duše je na vážkách, člověk postrádá odvahu a rozhodnost. Nedokáže čelit obtížím nebo činit rozhodnutí a snadno se nechá odradit. Důsledkem nedostatečného zakořenění éterické duše je také neurčitý pocit strachu v noci před usnutím. Zde může být použit bod GB40 qixu. 5)

Manické chování a silný neklid

Zde je velmi důležité propojení mysli SHEN a duše HUN. Ve chvíli, kdy není duše HUN omezována myslí SHEN (hlavně krví srdce), je její pohyb přicházení-odcházení nadměrný a chaotický a mohou se objevit pocity jako mimořádná podrážděnost, překotné myšlenky, „slovní průjem“, hodně smíchu a určitá hyperaktivita. Určitě sem patří i nezřízené záchvatovité utrácení.

Při neukotvené duši HUN můžeme také pozorovat přílišné lpění na jistotách, přílišné řešení vlastních chyb a snaha o jejich neustálé odstraňování, přílišná kontrola všeho co se kolem děje a nepřipouštění příchodu náhod.

PTSD a duše HUN

PTSD neboli posttraumatická stresová porucha je diagnóza, která velmi souvisí právě s duší HUN. Reakce na situaci, kterou jsme dostatečně nezpracovali a nerozumíme ji, představuji čisté emoce. Chování člověka se pak přizpůsobuje tomuto traumatu na základě nevědomých spouštěčů. Je zde zase zajímavé spojení, že v akupunktuře se s těmito traumaty pracuje skrz tzv. GUI POINT (body démonů). Právě GUI je i součást znaku pro duši HUN. Terapeuti pracující s lidmi po traumatu je často popisují jako „duchem nepřítomni“, „emočně oploštělí“, „uvíznutí v traumatu“. Toto téma by jistě stálo za hlubší prozkoumání.

Závěrem mě napadá text z písničky Zuzana Navarové: „Zdravý duch ve zdravém těle, běžte všichni do p …. „ Tohle ji určitě „našeptala“ duše HUN. Právě umělci jsou jí často pohlceny. Příchody a odchody duše HUN se projevují uměleckými představami. Je to i důvod, proč se nám umělci často zdají trochu „odpojení“ od reality. HUN je odpovědná za udržování normální rovnováhy mezi nabuzením a omezením emocionálního života pod vedením srdce SHEN.Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku


Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Zobrazit Článek

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?
8 min

Trpíte depresemi či úzkostnými stavy? Utište ducha Shen

Zobrazit Článek

Trpíte depresemi či úzkostnými stavy? Utište ducha Shen
9 min

Změňte váš pohled na život, pomůže vám zážitkové učení s koňmi

Zobrazit Článek

Změňte váš pohled na život, pomůže vám zážitkové učení s koňmi
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu

Zobrazit Článek

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu
3 min

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie

Zobrazit Článek

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.