Atopický ekzém a čínská medicína


Prakticky každý z vás má nějakou zkušenost s atopickým ekzémem. Ať už vlastní nebo od někoho ze svého okolí. Atopické ekzémy dnes postihují 7 - 10 % populace. A toto číslo neustále stoupá. Proč tomu tak je, to můžeme jen spekulovat. Klesající kvalita potravin, špatné stravovací návyky, všudypřítomný stres, přejídání se, nedostatek pohybu, elektrosmog, očkování, a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Proč lidí s atopickými problémy přibývá přesně nevíme. Zajímavé je, že se tato čísla zvyšují hlavně v zemích, kde lidé žijí v blahobytu, v nadbytku všeho, jídla, zábavy, materiálních věcí, ale i stresu, v zemích, kde je vysoká míra hygienických návyků. Možná nám i trochu napoví, pokud se na příčiny atopických problémů podíváme očima čínské medicíny.

Atopie

Atopický ekzém patří do skupiny atopických problémů. Pojem „atopický“ je odvozen od řeckého slova atopos = zvláštní, cizí. Vyjadřuje něco, co probíhá atypicky. Tedy jinak, než je běžné. Do této skupiny nemocí patří i alergické astma a senná rýma.

Podle slovníku západního lékařství je atopie dědičná predispozice. Jde o dědičný sklon k alergickým reakcím, které se projevují v různých oblastech našeho organismu.

To je důležitá informace, podobným způsobem totiž k vysvětlení atopických problémů přistupuje čínská medicína, jak si za chvíli povíme.

Člověk může mít atopii, ale nemusí trpět žádnými zjevnými problémy.

Pod vlivem určitých podnětů však může dojít k reakci, kdy náš imunitní systém reaguje nepřiměřeně silně na běžné látky, jako je např. pyl, určitá potravina či kosmetický přípravek. Těmto látkám se říká alergeny, běžný člověk na ně nereaguje, kdežto člověk s imunitní přecitlivělostí ano.

Dnes si povídáme o atopickém ekzému, kdy alergickou reakcí je zánět kůže – atopický ekzém.

Proč u některých lidí vzniká tato predispozice a přecitlivělost na běžné látky?

Na to západní medicína nedává zcela uspokojivou odpověď. Většinou se o alergických reakcích píše jako o multifaktoriálních onemocněních, kde je příčina nejasná.

Popisují se pouze faktory, které alergickou reakci vyvolají, tzn. alergeny, tedy látky vyvolávající alergickou reakci.

Alergenem dnes může být prakticky cokoliv, určité druhy potravin, různé mikroorganismy, jako třeba roztoči, bakterie, viry či plísně, kontakt s různými dráždivými látkami, jako jsou třeba některé kovy, cigaretový kouř, některé látky v kosmetických prostředcích, určité léky jako je penicilin, dokonce i emocionální stres se může a často se i podílí na vzniku atopických problémů.

Jednou z teorií, jak se člověk stane atopikem je tzv. hygienická hypotéza, která říká, že děti v západním světě nejsou od malička vystaveni dostatečnému vlivu různých mikroorganismů, protože žijeme příliš hygienicky, všechno dezinfikujeme, neustále si myjeme ruce mýdlem, každý den se koupeme, a proto se náš imunitní systém správně nevyvine a reaguje pak na běžné látky nepřiměřeně, přecitlivěle.

Druhá teorie vidí jako příčinu alergií rozšíření antibiotik a očkování. Tato teorie říká, že přílišným používáním antibiotik a očkováním se v dětství sníží tlak vnějšího prostředí na náš imunitní systém, my se nemusíme tolik prát s vnějšími patogeny a naše imunita se nenaučí smysluplně reagovat. A později reaguje nepřiměřeně.

Atopický ekzém pohledem čínské medicíny

Pokud chci vysvětlit příčiny a způsoby léčby atopického ekzému podle čínské medicíny, tak bych nejprve měl vysvětlil dva pojmy. Jsou jimi Biao a Ben. Česky je překládáme jako vrcholek a kořen.

Kořen je příčina nemoci a vrcholek je její projev.

Třeba taková migrenózní bolest hlavy je vrcholkem, kdežto stoupající Yang z Jater, který tuto bolest způsobuje, je kořenem nemoci.

Pokud léčíme jen vrcholek, tak sice pacientovi ulevíme, ale ta nemoc se bude vracet. Je třeba vždy léčit kořen nemoci, jinak se jí nikdy nezbavíme.

Jen taková poznámka. Pokud u atopického ekzému řešíme jen vrcholek, třeba kortikoidy, tak ekzém většinou zmizí, ale objeví se jiná alergická reakce, typicky astma. Na tomto příkladu můžeme vidět, že je třeba opravdu řešit kořen nemoci, a ne pouze vrcholek.

The,Problem,With,Many,People,-,Eczema,On,Hand.,White

Ledviny a Plíce

Na začátku jsme si říkali, že podle západní medicíny je atopie dědičná predispozice. Něco, co dědíme po svých předcích. A za dědičnost odpovídá podle čínské medicíny esence, která je uložená v Ledvinách. Ona je zodpovědná za predispozice k určitým nemocem, ale také za naše vzorce chování, a nebo za to, jak dlouhý bude náš život.

Druhým orgánem, který se podílí na vzniku atopického orgánu, jsou Plíce. Plíce krom toho, že jsou zodpovědné za dýchání a distribuci energie Qi, tak řídí i pokožku a ochlupení. Tzn. nerovnováhy Plic se odráží na kůži.  

Takže podkladem pro vznik atopického ekzému nebo atopií bývá nějaké oslabení orgánů Ledvin a Plic. Nicméně i další orgány mohou mít na vznik atopického problému výrazný podíl. Třeba Slezina, která z potravy vyrábí a následně distribuuje Qi a krev. A pokud je oslabená, tak krom toho, že nevytváří tělu potřebnou energii, tak navíc produkuje patologickou vlhkost. Pokud tedy ekzém mokvá, což je projev vlhkosti, tak je třeba podpořit Slezinu. Játra jsou zase orgán citlivý na emoce a stresy. A spolu se srdcem je přetavují na horko. Pokud je ekzém červený, obsahuje horko, které se z Jater a Srdce přenáší do krve.

Oslabení jednotlivých orgánů je tedy kořenem atopického ekzému. Pokud se chceme ekzému definitivně zbavit, je třeba oslabené orgány dlouhodobě posilovat.

Nicméně v případě atopického ekzému je třeba souběžně s kořenem řešit i vrcholek. Tzn. projevy na kůži. A souběžně s tím posilovat i dotčené orgány.

Opět důležitá poznámka. Možná víte, že na posilování Ledvin je výborný Cordyceps. Doplňuje esenci a Yang Ledvin. To by se mohlo zdát jako ideální pro atopický ekzém. Problém je ale to doplňování Yangu Ledvin. Příčinou ekzému je obvykle nějaká horkost. A doplňováním Yangu Ledvin (Yang Ledvin je ohýnek, které zahřívá náš organismu) bychom přilévali olej do ohně. Cordyceps by tedy atopický ekzém mohl zhoršit, a proto se nepoužívá.

Co sledujeme u atopického ekzému?

Říkali jsme si, že atopický ekzém je alergická reakce, která se projevuje zánětem kůže.

Tato ložiska mohou mít různý vzhled, jsou tvořena makulami, papulami, mohou mokvat, většinou svědí, tvoří krusty, jsou více či méně začervenalá.

To vše je důležité pro diagnostiku.

 

U ekzémů v praxi sleduji:

a, Jak moc je či není červený. Červená barva je o horkosti, v tomto případě o horkosti v krvi, to je takový čínský terminus technicus.

Horkost v krvi může vzniknout mnoha způsoby.

Buď jíme potraviny, které v sobě horko obsahují, což jsou jídla pálivá, kořeněná, smažená apod. Nebo třeba alkohol je dobrým zdrojem horkosti.

Druhým a v praxi asi častějším zdrojem je horko generované nadměrnými či potlačovanými emocemi a stresem. V podstatě každá takováto emoce, pokud trvá dostatečně dlouhou dobu nebo pokud je silná, tak se změní na horko a skrze Játra či Srdce se „vlije do krve“ a může se projevit na kůži jako ekzém.

Teď možná někoho napadla myšlenka a proč mají ekzém malé děti, které ještě nepijí alkohol, nejí pálivá jídla a pravděpodobně se ani moc nestresují?

Zde je na vině tzv. Tai Re (čteme tchaj ře a překládáme jako embryonální horko). Tai Re je takové latentní horko, které se do dítěte přenese z rodičů. Maminka se třeba v těhotenství stresovala nebo jedla pálivá jídla. A Tai Re v dětském organismu vyčkává. Pak stačí aby přišlo očkování (což bývá horký patogen) nebo nějaká viróza (což bývá horký vítr) a embryonální horko se probudí a projeví se jako ekzém.

Proto je hodně důležité, aby rodiče, než počnou, byli v kondici, a maminka se během těhotenství vyhýbala všem věcem, které v ní horko mohou vytvořit. To platí zvláště u rodičů, kteří sami nějaké atopické onemocnění mají.

 

b, Druhou věc, kterou sleduji je svědění. Jak ekzém svědí.  Svědění hovoří o větru.  Vítr je podle čínské medicíny patogenní činitel, který je schopen vyvolávat v organismu nerovnováhy.

Vítr do nás může vstoupit z vnějšího prostředí. Tak lze chápat i alergen, který vyvolá alergickou reakci. Ale to je jen spouštěč.

Vítr může vznikat i uvnitř organismu. Pak bývá generovaný játry a vzniká buď z velké horkosti nebo z nedostatečnosti krve.

Je zde ale i teorie i o zvláštním větru, který není ani vnitřní ani vnější. Je to určitý skrytý chronický vítr, který je usazený obvykle v Plicích, ale pravděpodobně i v jiných částech těla. A pokud se spojí s vnějším větrem v podobě alergenu, tak může vyvolat alergickou reakci. Třeba ve formě zánětu kůže.

 

c, Třetí věc, kterou u atopického ekzému sleduji je, zda je ekzém suchý nebo mokvající. To vypovídá o přítomnosti vlhkosti. Ona je tam vlhkost tedy přítomná skoro vždy, i když ekzém zrovna nemokvá. I to, že je ekzém vystouplý na povrch, je už považováno za příznak vlhkosti. V případě vlhkosti má velký vliv Slezina, která když je oslabená, tak vlhkost produkuje a ta se může projevit třeba mokváním ekzému.

Pokud je ekzém hodně zánětlivý, pokud jsou ty krusty hodně do žluta, tak se jedná o spojení vlhkosti s horkostí neboli o tzv. vlhké horko, kdy se vlhko ze Sleziny spojilo s horkostí a vytvořilo vlhké horko. Vlhké horko je něco, čemu my říkáme zánětlivá reakce, ale to rovnítko mezi těmito pojmy není úplně přesné.

 

Pokud tedy chceme léčit ekzém, tak je třeba posoudit v jakém poměru jsou tyto tři projevy – horko v krvi, vlhko a vítr. A samozřejmě také oslabení jednotlivých orgánů.

Close-up,View,Of,Baby,Cheek,With,Allergy,Rash,Red,Pimples

Jak si můžeme pomoci?

Vitální houby

Velmi často u atopických ekzémů dávám vitální houbu Reishi. A to z několika důvodů. Reishi dokáže regulovat naši obranyschopnost a zároveň má tropismus ke kůži. Posiluje plíce a také srdce. Používá se u různých typů atopie. Výborná je hlavně u dětských atopiků.

Podobně se využívá i vitální houba Agaricus, které kromě harmonizace imunitního systému pročišťuje i střeva a podporuje trávení.

Pokud má ekzém tendenci mokvat, tak je vhodná vitální houba Chaga. Všechny tyto houby používám ve formě extraktů v 30% koncentraci.

 

Xiao Feng Pian 

Xiao Feng Pian je asi nejčastěji používaná bylinná směs na atopické ekzémy a další formy dermatitidy. Je spíše na ekzémy sušší, ne moc mokvající.

Obsahuje byliny, které pročišťují horko z krve, pročišťují vlhkou horkost, drénují z organismu vlhkost, uvolňují vítr a zastavují svědění.

Jednou z použitích bylinek je i jerlín, u kterého se podle vědeckých výzkumů uvádí antialergický efekt.

Kromě atopického ekzému se Xiao Feng Pian používá i u některých dalších kožních problémů. Třeba u kopřivky či lupenky, u akné, potniček, plísňových infekcí, růžovky nebo při požehnutí jedovatými bylinami jako je břečťan či škumpa.

 

Chu Shi Wei Ling Tang

Podobné účinky má i směs Chu Shi Wei Ling Tang, která má podobné účinky jako výše uvedená směs. Jen se používá ve formě sirupu a je tedy vhodná pro malé děti. Dávám ji dětem od pár měsíců.

 

Long Dan Xie Gan Tang

Další směsí je Long Dan Xie Gan Tang, směs, která se obecně dává u problémů vlhkého horka v dráze Jater a Žlučníku. A jednou z manifestací vlhké horkosti na kůži může být i atopický ekzém. Směs je vhodná na ekzémy, které jsou hodně zánětlivé a hodně mokvající. Člověk postižený vlhkou horkostí mívá často žlutý tučný povlak na kořeni jazyka.

 

U ekzémů nabízí čínská medicína i externí léčbu ve formě různých mastí. Je třeba je ale používat souběžně s vnitřními přípravky, aby došlo k vyřešení kořene nemoci.

 

Změny životního stylu

Stejně jako u většiny ostatních nemocí je důležité u atopického ekzému nespoléhat se pouze na léčiva, ale snažit se pomoci si změnami životního stylu.

Co se týče stravování, tak v prvé řadě je třeba vyloučit potraviny, které ekzém zhoršují. Dokud se nepodaří zharmonizovat vnitřní prostředí, tak je dobré se těmto potravinám vyhýbat.

Pokud je ekzém červený, tak je třeba vyloučit potraviny, které horko do organismu přináší. To jsou potraviny pálivé, kořeněné, smažené, pečené atd. A také třeba alkohol. Pojídání podobných potravin je pouze přilévání oleje do ohně. Více o tom jak jíst u postižení horkem či vlhkým horkem nejdete v Encyklopedii na těchto stránkách – viz zde a zde.

Je třeba připomenout, že velkým generátorem horka jsou emoce a stresy. Je třeba, abychom my začali kontrolovat emoce a ne, aby emoce kontrolovaly nás.

Pokud je ekzém mokvající, tak je třeba posilovat Slezinu a odvádět z organismu patologickou vlhkost. Obvykle doporučuji vysadit mléčné, sladké a pšeničné. Alespoň po dobu, dokud se problém nevyřeší. Pak opatrně opět nasazovat. Více o tom, jak posilovat Slezinu a odvádět z organismu patologickou vlhkost se dočtete v Encyklopedii zde.

 

Děkuji za pozornost.Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu

Zobrazit Článek

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu
5 min

Jak na hyperfunkci štítné žlázy?

Zobrazit Článek

Jak na hyperfunkci štítné žlázy?
4 min

Zrychlete regeneraci svalů po tréninku díky Cordycepsu

Zobrazit Článek

Zrychlete regeneraci svalů po tréninku díky Cordycepsu
3 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Zobrazit Video

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány
4 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.