Trpíte depresemi či úzkostnými stavy? Utište ducha Shen


Tento článek napsal Giovanni Maciocia za účelem vysvětlení léčivých principů jeho tehdy nového bylinného přípravku s názvem Utišení ducha (anglicky Soothe the Shen), který vyvinul na léčbu depresí a/nebo úzkostných stavů. Recept představuje variaci dvou samostatných receptur: Gan Mai Da Zao Tang, což je odvar obsahující lékořici, pšenici a jujubu, a Bai He Zhi Mu Tang, tedy odvar z lilie a sasanky.

Složení bylinného přípravku Utišení ducha je následující:

 • Zhi Gan Cao (upravený kořen lékořice uralské)
 • Fu Xiao Mai (semeno pšenice)
 • Da Zao (plod jujuby)
 • Zhi Mu (kořen sasanky)
 • Bai He (lilie brownova)
 • Dang Gui (kořen anděliky čínské)
 • Wu Wei Zi (plod klanoprašky čínské)
 • He Huan Pi (kůra albízie)
 • Yuan Zhi (kořen vítodu)
 • Fo Shou (plod Buddhovy ruky)
 • Suan Zao Ren (semeno jujuby trnité)

Účinky: harmonizuje Qi, vyživuje krev a Yin, rozhýbává Qi a otevírá otvory duše.

Obrazy: nedostatek Qi, krve a/nebo Yin, stagnace Qi.

Indikace: deprese, smutek, úzkost, duševní zmatení, špatná paměť, únava, nedostatek chuti k jídlu, velmi slabá až mizící menstruace.

Jazyk: bledý nebo normální. V případě nedostatečnosti Yin nemá povlak.

Pulz: slabý, přerušovaný nebo plovoucí-prázdný.

Předchozí klasická receptura:

Gan Mai Da Zao Tang, což je odvar obsahující lékořici, pšenici a jujubu, a Bai He Zhi Mu Tang, tedy odvar z lilie a sasanky.

Principy léčby

Klasické indikace pro odvar Gan Mai Da Zao (možná znáte pod názvem Malé radosti, pozn. redakce) obsahující lékořici, pšenici a jujubu: dezorientace, melancholie, pláč, nekontrolovatelné chování, neklidný spánek, noční pocení, zívání.

Jedná se o recept, který sestavil a uvedl ve svém spise Jin Gui Yao Lue autor Zhang Zhong Jing již kolem roku 220 našeho letopočtu. Recept je zmíněn ve 22. kapitole věnované ženským problémům, která je nazvána „Pulzy a obrazy komplikovaných ženských onemocnění“ (Fu Ren Za Bing Zheng Mai) a výslovně se v ní uvádí následující: „Pokud ženy trpí úzkostí v důsledku smutku a pláče, jsou jako ztracené duše (Sheng ling) a často zívají, měly by být léčeny odvarem Gan Mai Da Zao Tang.“(1)

Je zajímavé, že se ve stejném klasickém díle objevuje také receptura na odvar Bai He Zhi Mu Tang z lilie a sasanky. Z toho lze usuzovat, že byly duševní a emoční problémy již v těchto dávných dobách stejně běžné jako dnes. Dalším důkazem pro toto přesvědčení je fakt, že se v daném díle objevuje také odvar Ban Xia Hou Po Tang z pinelie a šácholanu předepisovaný při pocitu tzv. knedlíku v krku v důsledku stagnace Qi Plic, Žaludku a Srdce. Tento recept se v produktové řadě Tři poklady objevuje pod názvem Otevření srdce.

jujuba

Odvar Gan Mai Da Zao Tang, který je součástí receptu Utišení ducha, se předepisuje v celé řadě modifikací při různých stavech. V současnosti převládá názor, že se jedná o recept určený pro stavy nedostatku Yin Srdce, nedostatečnosti Sleziny a stagnace jaterní Qi. V původním textu je uvedeno, že se jedná o recept na Zang Zao, což v doslovném překladu znamená „viscerální agitace“.

Předepsání této receptury při stagnaci jaterní Qi se obvykle odůvodňuje citací z 22. kapitoly Knihy prostých otázek Su Wen (součást Vnitřního kánonu Žlutého císaře), kde se uvádí, že sladká chuť zklidňuje Játra (v rámci reverzního cyklu vzájemného ovládání pěti prvků). A odvar Gan Mai Da Zao Tang je ze své podstaty velmi sladký. Já osobně považuji toto vysvětlení za ne příliš přesvědčivé, protože si myslím, že odráží tendenci moderní čínské medicíny příliš zdůrazňovat stagnaci jaterní Qi.

Já sám používám tuto recepturu především pro obrazy nedostatku Qi, krve nebo Yin (nikoliv však při nedostatku Yangu).

Jedná se o velmi zajímavou recepturu především pro její hluboký účinek na duševní zdraví, a to i přestože je tvořena pouze třemi bylinami se zdánlivě mírným efektem, přičemž dvě patří mezi potraviny i byliny, tedy černé datle, lékořice a pšeničné slupky.

Tento recept považuji za velmi vhodný v případech, kdy pacient nejenže trpí depresí a úzkostí, ale zároveň i duševní zmateností, přičemž by se dalo říci, že je duchem nepřítomný. Často lze do tohoto stavu dojít nadměrným užíváním marihuany v minulosti.

Tento recept používám v případech, kdy se zmíněné duševně-emoční příznaky objeví na pozadí nedostatku Qi Sleziny, Srdce a Plic a nedostatku krve na úrovni Srdce.

Recept může prospět také při léčbě poruch pozornosti a hyperaktivity u dětí.

Druhá receptura na odvar Bai He Zhi Mu Tang z lilie a sasanky se používá u tzv. liliového syndromu (Bai He Bing) a byla taktéž popsána v knize základních receptů zlaté skříňky Jing Gui Yao Lue cca z roku 220 našeho letopočtu, konkrétně v kapitole 3-1. Popis tohoto syndromu se nápadně podobá popisu pacienta trpícího depresivními stavy.

„Pacient má sice chuť k jídlu, ale dělá mu problémy polykání potravy a nechce mluvit. Ačkoliv chce ležet v posteli, není schopný ležet tiše, protože je stále neklidný. Ačkoliv chce chodit, brzy se cítí unavený. Někdy si sice může vychutnávat jídlo, ale na druhou stranu mu vadí vůně tohoto jídla. Je zimomřivý, nebo je mu naopak horko, ale nemá zimnici ani horečku. Současně má pocit hořké chuti v ústech nebo tmavou moč (to znamená, že se nejedná o vnější vítr ani vnitřní horko). Tento syndrom nelze vyléčit žádnými léky. Následkem užívání léků může být zvracení nebo průjem. Dalo by se říci, že nemoc pacienta doslova pronásleduje (Hu Huo, kdy Hu znamená liška a Huo zmatený). Přestože pacient může vypadat normálně, velmi trpí. Pulz je rychlý.“(2)

V moderních knihách je tento recept doporučován na příznaky, jako jsou: stavy, kdy je člověk tzv. duchem mimo, duševní neklid, hořká pachuť v ústech, úzkost, deprese, tmavá moč, červený jazyk (někdy může být bez povlaku) a rychlý pulz.

Mezi principy léčby doporučované moderními lékaři patří svlažování a vyživování Srdce a Plic, harmonizování Qi, vyživení Yin, pročištění horka (nebo prázdného horka), utišení ducha a posílení síly vůle (duše Zhi).

Já tuto recepturu používám hlavně v případech nedostatku Yin Srdce a Plic a když pacient trpí úzkostnými stavy a smutkem. Protože je tento recept tvořen pouze dvěma bylinami, často ho přidávám do jiné receptury v situacích, kdy pacient trpí depresemi na pozadí plicních a srdečních obrazů, zejména pak při nedostatku Qi a Yin zmíněných orgánů, nebo v případě horka na úrovni Srdce.

Spojení těchto dvou bylin je obzvláště dobrou volbou při léčbě smutku a žalu.

V rámci přípravku Utišení ducha tvoří směs bylin Zhi Gan Cao Radix (upravený kořen lékořice uralské), Fu Xiao Mai (semeno pšenice) a Da Zao (plod jujuby) originální recept Gan Mai Da Zao Tang pro harmonizaci Qi a krve a utišení ducha. V tomto receptu je císařskou bylinou Fu Xiao Mai. Prosím pamatujte, že Gan Cao zde není v roli harmonizačního prvku celé směsi, ale jedná se o ministerskou léčivku sloužící k harmonizaci Qi a krve a k utišení ducha. Z toho důvodu zde není přidána v obvyklém malém množství, ale tvoří přibližně 9 % celé dávky.

Depressed,Upset,Sad,Teen,Girl,Looks,Out,The,Window,Back

Zhi Mu a Bai He zde představují recepturu Bai He Zhi Mu Tang, přičemž je jejich smyslem vyživit Qi a Yin a utišit ducha; a to především v případě smutku.

Dang Gui vyživuje krev a uklidňuje duši. Wu Wei Zi vyživuje Yin a uklidňuje duši. He Huan Pi, Yuan Zhi a Fo Shou rozhýbávají Qi, otevírají otvory duši (Srdce) a stimulují pohyb duše Hun, což přispívá ke zmírnění depresí. Suan Zao Ren vyživuje Yin, uklidňuje duši a ukotvuje duši Hun, čímž přispívá ke zmírnění úzkosti.

Vztah mezi duší Shen a éterickou duší Hun sídlící v Játrech je při řešení patologie deprese velmi důležitý. Duše Hun dodává duši Shen inspiraci, kreativitu, nápady, plány, životní sny, touhy: jedná se o psychickou energii, která je důsledkem přicházení a odcházení duše Hun, přičemž je psychickou manifestací volně proudící jaterní Qi (a především fyziologického vzestupu jaterní Qi).

Duše Shen na druhou stranu potřebuje duši Hun trochu ovládat a integrovat psychický materiál, který tato duše generuje. Jak jsem již předeslal, v povaze duše Hun je přicházení a odcházení, což znamená, že stále hledá. To se projevuje novými nápady, inspirací, životními cíli a sny atd. Je třeba brát stále v potaz, že je duše Hun součástí naší lidské přirozenosti a má svou vlastní nezávislou existenci.

Duše Shen oproti tomu potřebuje začlenit materiál vyprodukovaný duší Hun do celkové psychiky: duše Hun předkládá naráz celou řadu nápadů, zatímco duše Shen může v jednu chvíli aktivně zpracovávat jen jeden z nich. Proto jsou klíčovými slovy popisujícími funkci duše Shen ve vztahu k duši Hun „kontrola“ a „integrace“.

Jestliže je ono přicházení a odcházení duše Hun v deficitu, hrozí nebezpečí ztráty inspirace, kreativity, nápadů, plánů, životních snů a ambicí. A právě to jsou důležité znaky duševní deprese. Zde je důležité pamatovat na to, že psychické přicházení a odcházení duše Hun může být v deficitu buď proto, že je sama v nedostatku, nebo proto, že ji duše Shen přehnaně kontroluje.

Druhá varianta se běžně projevuje u jedinců se silnými a rigidními přesvědčeními (například náboženskými – v širším slova smyslu), které vedou k tomu, že duše Shen potlačuje představy duše Hun. K této situaci může dojít také v důsledku pocitu viny.

Při silné depresi dochází ke ztrátě kontaktu mezi duší Shen sídlící v Srdci a duší Hun: duši Hun chybí její normální pohyb, následkem čehož postrádá daný člověk kreativitu, nápady, představivost a především není schopný plánovat, vytvářet projekty, stanovovat si životní cíle a nemá inspiraci, a to vede k depresi.

V následující tabulce najdete přehled léčivých přípravků, které je možné využít v případě deprese a úzkosti.

tabulka

Autor: Giovanni Maciocia

Zdroje:

 1. He Ren 2005 Essential Prescriptions of the Golden Chest (Jin Gui Yao Lue), nakladatelství People’s Health Publishing House, Beijing, str. 83. Dílo Essential Prescriptions of the Golden Chest (Jin Gui Yao Lue) napsal Zhang Zhong Jing a poprvé bylo publikováno někdy kolem roku 220.
 2. A New Explanation of the Essential Prescriptions of the Golden Chest, str. 26.


Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Pálení žáhy a reflux nás nemusí zbytečně trápit – 2. díl

Zobrazit Článek

Pálení žáhy a reflux nás nemusí zbytečně trápit – 2. díl
7 min

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem

Zobrazit Článek

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem
3 min

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 2. díl
10 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Čokoládová Quinoa s višněmi

Zobrazit Recept

Čokoládová Quinoa s višněmi
60 min

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem

Zobrazit Článek

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem
3 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.