Vlhké horko z pohledu tradiční čínské medicíny - 1. díl


Hned na začátku bych rád vyjasnil něco, co se vztahuje k vlhkému horku. V rámci vlhkého horka je převládajícím patogenem vlhkost: jedná se o vlhkost, která je horká, nikoliv o horko, které je vlhké. Tím pádem by skutečnost lépe odráželo označení „horká vlhkost“ a ne stávající „vlhké horko“. Vzhledem k faktu, že je „vlhká horkost“ ustáleným názvem, budu používat toto označení. Avšak je třeba brát v potaz, že při řešení obrazů vlhké horkosti je třeba zaměřit se spíše na odvodnění nebo odstranění vlhkosti, nikoliv primárně na odstranění horka. Nicméně abychom odstranili i horko, využijeme samozřejmě také ochlazující bylinky.

Zde bych na druhou stranu rád zdůraznil, že se v knihách čínské medicíny objevuje vlhké horko jako příčina problémů obecně v nadhodnocené frekvenci, kdy se zřídkakdy mluví „jen“ o vlhkosti, ale většinou právě o vlhkém horku. V Číně je například každý problém s močovými cestami připisován vlhkému horku, zatímco vidíme také spoustu močových problémů způsobených vlhkostí bez přítomnosti horka a celou řadu těch, které způsobila stagnace Qi nebo propad Qi. Podobně bude jakýkoli problém se žlučníkem vždy připisován vlhkému horku Žlučníku, zatímco na Západě vidíme značné množství pacientů, jejichž problémy způsobila vlhká škodlivina napadající Žlučník, a ne nadměrné horko. O vlhkosti v souvislosti s horkem zde mluvím, protože se jedná o běžný patogenní faktor mnoha různých symptomů a nemocí.

Etiologie vlhkosti

Vnější škodlivina

Vlhkost se může do těla dostat z okolního prostředí nebo vlivem klimatické vlhkosti: to znamená, že může být způsobena vlhkým počasím (bez ohledu na to, zda je teplé, nebo chladné), ale také vlhkými životními podmínkami, jako je např. bydlení ve vlhkém domě. Vlhkost může do těla proniknout také v důsledku nošení mokrého oblečení, brodění se vodou, práce ve vlhkém prostředí nebo sezení na provlhlé zemi.

Sezona nejčastějšího výskytu

Vlhké horko pronikající z okolního prostředí se objevuje především v létě nebo v období babího léta, což je podle čínského solárního kalendáře 24 ťie-čchi rozmezí od začátku „velkého horka“ až do konce období „bílé rosy“, což jsou přibližně dva měsíce před podzimní rovnodenností.

Převládající Qi místa

Sezona představuje nebeský vnější faktor, zatímco zemským vnějším faktorem jsou převládající Qi místa. To tedy znamená, že záleží na tom, jaké podmínky na daném místě převládají. Vlhkost proniká do těla na nízko položených vlhkých místech, v krajině náchylné k tvoření mlhy, z vlhkostí nasáklého domu atd.

Vnitřní škodlivina

Stravování

Vlhkost může vzniknout z nadměrné konzumace mastných potravin, mléčných produktů, sladkostí, cukru nebo studených syrových potravin. Vlhké horko se může objevit také v důsledku nadměrné konzumace alkoholu v kombinaci s nadměrnou konzumací mastných smažených jídel. Mimo to může být vlhkost způsobena také přejídáním (stejně jako zadržováním potravy) a nepravidelným stravováním.

Práce

Při nadměrné fyzické práci (včetně sportování, cvičení, zvedání těžkých předmětů, posilování atd.) může dojít k oslabení Sleziny, což vede ke vzniku vlhkosti. K oslabení Sleziny může dojít také jejím vnitřním poraněním v důsledku chronického onemocnění.

Konstituční predispozice

Osoba s konstitučním oslabením elementu Země předurčuje pacienta k nedostatečnosti Sleziny a tvorbě vlhka. Na druhé straně stojí konstituční tendence k plnosti elementu Země (sem patří například osoby s konstitučním sklonem k tvoření horka Žaludku), která může vést k horku Žaludku a Sleziny, které se následně spojí s vlhkostí.

Charakteristika vlhkosti

Vlhkost lze charakterizovat následujícími vlastnostmi:
– je lepkavá
– je obtížné se jí zbavit
– je těžká
– zpomaluje procesy
– stahuje se směrem dolů
– je příčinou opakovaných útoků
– drží se na místě

Pokud napadne tělo vnější vlhká škodlivina, má tendenci zaútočit nejprve na jeho spodní část, konkrétně na nohy. Z nohou může proudit dráhami nahoru, aby se usadila v kterémkoliv orgánu pánevní dutiny. Jestliže se usadí v ženských pohlavních orgánech, způsobí poševní výtoky, při usazení ve střevech způsobí řídkou stolici a v případě usazení v Močovém měchýři bude pacient trpět častým nucením na močení a pálením při močení. Běžným místem, kde se vlhkost usazuje, je také hlava, kde je příčinou například sinusoidy.

Ačkoliv se klinické projevy vlhkosti velmi liší v závislosti na jejím umístění a povaze (horká, nebo studená), níže jsou uvedeny některé obecné charakteristiky:
– pocit těžkého těla nebo hlavy
– nechutenství
– pocit plnosti v oblasti hrudníku nebo epigastria
– lepkavá chuť
– vaginální výtok
– lepkavý povlak na jazyku
– klouzavý nebo rozbředlý pulz

Podle místa, kde se vlhkost nachází, se objevují specifičtější klinické projevy vnitřní vlhkosti:
– Hlava: pocity těžké hlavy.
– Oči: začervenalá oteklá oční víčka, vytékání tekutiny z očí, ječná zrna.
– Ústa: vřídky a afty na dásních, oteklé červené rty.
– Žaludek a Slezina: pocit plnosti v oblasti epigastria, pocit plnosti po jídle, lepkavá chuť, řídká stolice, nechutenství, rozbředlý pulz.
– Spodní zářič: nadměrný vaginální výtok, bolestivá menstruace, neplodnost, zakalená moč, obtížné a bolestivé močení, pocení nebo ekzém na šourku, genitální ekzém, svědění genitálií.
– Kůže: pupínky (vlhké horko s převahou horka), puchýřky (vlhkost bez přítomnosti horka), vřídky vyplněné hnisem (vlhké horko s toxickým horkem), mastný pot, vředy, jakékoliv mokvající kožní léze, mokvající ekzém, otoky kůže.
– Klouby: oteklé bolestivé klouby (obrazy onemocnění pohybového aparátu).
– Spojky Luo: necitlivost a ztráta citlivosti.

Obrázek1

Principy léčby vlhkosti

V závislosti na povaze (horká, nebo studená) a lokalizaci vlhkosti existuje celá řada principů léčby vlhkosti. Já se zde zaměřím na tři hlavní: odvedení vlhkosti močením s pomocí nevýrazných neutrálních bylin, vyřešení vlhkosti v trávicím systému a ve svalech jejím vypocením s využitím aromatických a ostrých bylin a vysušení vlhkosti prostřednictvím hořkých chladných bylin.

V tabulkách 1, 2 a 3 jsou uvedeny hlavní byliny a receptury využívané pro léčbu dle výše uvedených zásad.

2 (1)
3 (1)
4 (1)

Přehled chutí/ povahy účinků

Pokud bychom chtěli shrnout tři hlavní zásady léčby bylin s tím, že bychom si současně uvedli příklady bylin, vypadalo by to následovně:


Odvedení vlhkosti močením, diuretika (FU LING)
Zbavení se vlhkosti pocením (CANG ZHU)
Vysušení vlhkosti (HUANG QIN)

Obrázek2

Vlhké horko by mělo být vnímáno jako samostatná škodlivina odděleně od horka, protože se jedná o velmi běžný patogenní faktor, který se může stát příčinou široké škály problémů.

Vlhké horko je důležité vnímat jako patogenní faktor právě proto, že se samo o sobě může stát příčinou onemocnění. Kromě toho, že vlhkost brání správnému pohybu Qi, což vede k tvoření další vlhkosti, je zde také horko vysušující tekutiny, které tím pádem kondenzují do ještě větší vlhkosti. Mimo to může horká část vlhkého horka (v případě, že je dominantní) způsobit zranění Yinu. Tyto patologické procesy jsou znázorněny na obrázku níže.

Obrázek3

Charakteristika vlhkého horka

Výše jsme probírali vlastnosti vlhké škodliviny a nyní se zaměříme na vlastnosti vlhkého horka.

1) Sezonní charakter
Převládá v létě a v období babího léta, a to dokonce i v zemích, kde není tak velké horko, ale v létě je zde vlhko. Toto sezonní vlhké horko mimo jiné zhoršuje již existující vnitřní vlhké horko v organismu (např. močové problémy, problémy se žlučníkem, obrazy patologií Žaludku, menstruační potíže, střevní potíže atd.).

2) Vleklý dlouhý průběh nemoci
Vlhké horko v organismu přetrvává. Horký aspekt vlhkého horka přispívá k udržování problému tím, že horko způsobuje kondenzaci tekutin, čímž vzniká nová vlhkost.

3) Podporuje tvorbu hlenu
Vlhké horko usnadňuje vznik hlenu, protože horký aspekt vlhkého horka může zhustit tělesné tekutiny na hlen.

4) Projev v podobě komplexních příznaků
To je dáno kombinací vlhkosti a horka, které společně mohou způsobit protichůdné symptomy a příznaky. Pacientovi může být například horko (od působení horka), ale jeho pokožka je na dotek studená nebo může mít studené nohy. Nebo může být pacientovi obecně zima, ale na druhou stranu se může snadno rozpálit. Mohou se u něj objevovat pocity horka, ale jeho pulz není rychlý, nebo naopak. Může pociťovat žízeň danou horkem, ale bez touhy napít se, což způsobuje vlhko. Střeva mohou být někdy dobře průchodná kvůli vlhkosti a někdy zase vyschlá, protože zde působí horko.

5) Vlhké horko může zraňovat Yin
Pokud převládá horká část vlhkého horka, může dojít k poranění Yinu, což vede ke složitějším klinickým projevům, kdy pacient například jeví jasné příznaky vlhkého horka, ale na jazyku nemá žádný povlak.

6) Vlhké horko je často toxické (horký toxin)
V důsledku vlhkého horka často vzniká horký toxin, který lze charakterizovat vznikem horka, otoků, bolestí a často hnisu. Příkladem působení horkého toxinu jsou kožní bakteriální infekce způsobující pustuly (vřídky vyplněné hnisem).

7) Vlhké horko snadno zraňuje Žaludek a Slezinu
Ačkoliv Žaludek a Slezinu dokáže samozřejmě zranit i samotná vlhkost, vlhké horko dokáže napáchat ještě větší škody, protože vlhkost má tendenci zraňovat Slezinu, zatímco horko tíhne ke zraňování Qi a Yinu Žaludku.

Tím máme za sebou stručný úvod do problematiky vlhkého horka, díky čemuž byste již měli mít představu o tom, jaké problémy mohou způsobit vlhká a horká škodlivina samostatně a jak to vypadá, když se obě škodliviny spojí do vlhkého horka. Ve druhé části článku se zaměříme na konkrétní projevy při napadení různých částí těla vlhkou horkostí a na způsoby, jak tyto problémy pomoci řešit.Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Vlhké horko z pohledu tradiční čínské medicíny - 2. díl

Zobrazit Článek

Vlhké horko z pohledu tradiční čínské medicíny - 2. díl
10 min

Vlhké horko z pohledu tradiční čínské medicíny - 1. díl

Zobrazit Článek

Vlhké horko z pohledu tradiční čínské medicíny - 1. díl
6 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl
8 min

Trápí vaše dítě časté opakující se horečky? Pozor na PFAPA Syndrom!

Zobrazit Článek

Trápí vaše dítě časté opakující se horečky? Pozor na PFAPA Syndrom!
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem

Zobrazit Recept

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem
30 min

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami

Zobrazit Článek

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami
8 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.