Endometrióza pohledem západní a čínské medicíny


Endometrióza je onemocnění způsobené přítomností rostoucího a funkčního endometria mimo dělohu. Endometriózou mohou být zasažené různé části těla, většinou současně. 

POHLED ZÁPADNÍ MEDICÍNY

Definice

Endometrióza je onemocnění způsobené přítomností rostoucího a funkčního endometria mimo dělohu. Endometriózou mohou být zasažené různé části těla, většinou současně.

Mezi tyto části těla patří:

 • vaječníky 
 • stěna dělohy 
 • vejcovody 
 • jizvy na dutině břišní 
 • pupeční jizva 
 • esovitý tračník
 • konečník
 • močovody
 • močový měchýř
 • vagína

Výskyt

Incidence endometriózy se poslední dobou zvyšuje. Může se vyskytovat u následujících skupin:

 • 25-40 let staré, bezdětné ženy
 • náctileté (dříve se považovaly za výjimky)
 • ženy, které podstoupily sterilizaci
 • familiární výskyt (o 7 % vyšší riziko v případě výskytu u blízké příbuzné)
 • pravděpodobně existuje spojitost mezi výskytem endometriózy a používáním tamponů, pohlavním stykem během menstruace a používáním nitroděložního tělíska

Příčiny

Západní medicína ještě zcela nerozumí patogenezi endometriózy, existuje však mnoho teorií. Mezi nejběžnější teorie patří:

 • retrográdní menstruace: tuto teorii navrhnul Samson, tvrdí, že menstruační krev se může skrze vejcovody dostat do břišní dutiny. Tato menstruační krev podle něj nese částečky endometria, které se mohou zahnízdit a růst. Nadměrné stahy dělohy charakteristické pro primární dysmenorrheu (kterou pacientky s endometriózou často trpí) mohou způsobit výtok menstruační krve oběma směry.
 • coelomová metaplázie: tuto teorii navrhli Meyer a Ivanoff, tvrdí, že všechny tkáně, které endometrióza postihuje, embriologicky vychází z coelomového epitelu, takže buňky v břišní dutině se promění na endometrium. Narušení dutiny břišní menstruační krví může způsobit coelomovou metaplázii, která vyústí v endometriózu.
 • přímá implantace: podle této teorie je endometrium do nových oblastí implantováno. Tím se vysvětluje výskyt endometriózy v pooperačních jizvách.
 • genetické a imunologické faktory: familiární výskyt mezi sourozenci je 5,8 %. Riziko je větší o 8,1 % v případě, že matka trpí endometriózou a 7 % v případě, že jí trpí sestra. Z toho lze vyvodit, že endometrióza je vícefaktorovou nemocí s polygenní dědičností.
 • lymfatická diseminace Halban tvrdí, že běžné endometrium může ,,metastazovat" pomocí mízních cév a rozšířit se tak mimo dělohu, kde se zahnízdí a způsobuje endometriózu.
 • vaskulární teorie: tato Navratilova teorie říká, že běžné endometrium se mimo dělohu dostává skrze cévy.

Patologie

Z histologického hlediska má endometrióza tři znaky.

Jsou to:

 • žlázy endometria
 • stroma endometria
 • známky krvácení

V napadeném místě se vyskytuje velké množství lymfocytů a fibrilární pojivové tkáně.

Endometrióza vaječníku může mít buď povrchová, nebo může mít formu až 10centimetrových cyst (nazývají se endometriomy), které mohou prasknout. Při napadení vaječníků jsou téměř vždy napadeny oba vaječníky. V oblasti cysty lze obyčejně na povrchu vaječníků pozorovat rozsáhlou fibrózu a výduť. Tato oblast rovněž bývá připojena k okolním strukturám.

V ostatních běžně napadaných oblastech (čili v dutině břišní) bývá endometrium početnější, menší a obklopené hustou, fibrilární, zjizvenou tkání.

Klinické projevy

Nejběžnějšími symptomy a projevy endometriózy jsou:

 1. dysmenorrhea (výrazná bolest před a během menstruace)
 2. bolest v podbřišku
 3. bolest beder vyzařující do zadní části stehen
 4. intenzivní menstruace
 5. nepravidelné krvácení
 6. neplodnost (záněty a zjizvení v podbřišku mohou zabránit průchodu vajíčka vejcovodem)
 7. dyspareunie
 8. bolest občas doprovázená nevolností a zvracením nebo průjmem
 9. bolestivá defekace
 10. tlak v oblasti konečníku
 11. citlivé a zvětšené vaječníky
 12. výrůstky v podbřišku

Je však nutné zmínit, že 30-35 % pacientek s endometriózou nepociťuje bolest ani nic podobného. Tyto však mohou stále vykazovat jiné symptomy, například neplodnost nebo výrůstky v podbřišku. Zároveň neexistuje žádná spojitost mezi intenzitou bolesti a rozsahem endometriózy. Žena s pokročilou endometriózou může cítit méně bolesti než žena v počátečních fázích této nemoci.

Diagnóza

Endometrióza se diagnostikuje především odebráním anamnézy. Vyskytne-li se na ni podezření, potvrzuje se většinou laparoskopií, která odhalí endometrium a cysty. S jistotou ji lze diagnostikovat prozkoumáním odebrané tkáně pod mikroskopem, který ukáže žlázy a stroma endometria.

Diagnóza je však náročná a velmi subjektivní. Laparoskopie se spoléhá na vizuální, subjektivní zhodnocení lékařem, takže může docházet k omylům. Symptomy endometriózy jsou dále velmi podobné symptomům jiných nemocí, např. hlubokého pánevního zánětu, rakoviny vaječníků a syndromu dráždivého tračníku, takže je problematické endometriózu rozpoznat.

POHLED ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Endometrióza pohledem západní a čínské medicíny 2

Příčiny

 • Pohlavní styk během menstruace

Když je žena sexuálně vzrušená, oheň dolního zářiče stoupá. Když tento oheň ,,potká" klesající menstruační krev, navzájem se zablokují, což způsobí stagnaci Qi a krve v děloze.

 • Nadměrná fyzická zátěž a cvičení

Nadměrná fyzická zátěž a cvičení mohou oslabit slezinu, játra a ledviny a negativně ovlivnit Chong a Ren Mai. Toto platí zejména v pubertě, během které Chong a Ren Mai procházejí změnou a nejsou plně vyvinuté. Podle zdravotního stavu pacientky může nadměrná fyzická zátěž a cvičení způsobit buď oslabení těchto drah, nebo jejich stagnaci.

Nadměrné cvičení, zejména během puberty, menstruace nebo těhotenství oslabí slezinu a ledviny, což může způsobit velké množství poruch, včetně nedostatečnosti Yin, Yang, Qi a krve a stagnace Qi a krve.

 • Vnější chlad

Těsně před menstruací, během menstruace, těsně po menstruaci a těsně po porodu jsou ženy obvzláště náchylné k napadení chladem. Po napadení dělohy chladem se děloha stáhne, což způsobí stagnaci krve.

 • Tampóny

Tampóny zabraňují přirozenému výtoku menstruační krve, čímž způsobují stagnaci krve.

 • Předčasný začátek pohlavního života

Předčasný začátek pohlavního života (během puberty) poškodí Chong a Ren Mai a do budoucna způsobí náchylnost dělohy ke krevní stázi.

Patologie

Západní pojem ,,endometrióza" v čínské medicíně zhruba odpovídá symptomům poruchy jménem ,,bolestivé menstruace". Jinak řečeno, patologii, obrazy a léčbu ,,bolestivých menstruací" lze aplikovat na endometriózu. Je mezi nimi ovšem důležitý rozdíl. Většina čínských gynekologů se shoduje, že endometrióza se vždy pojí s krevní stází a že by se v čínské gynekologii měla léčit coby ,,břišní hmoty". K endometriu by se tedy mělo přistupovat jako k břišním hmotám, i když ho nelze nahmatat. Z toho vyplývá, že by se k léčbě měly používat přípravky, které ,,odblokují krev" a změkčují břišní hmoty.

 1. Při endometrióze vždy dochází ke krevní stázi, při neplodnosti způsobené endometriózou však působí i jiné patogeny, zejména nedostatečnost Yang ledvin, způsobující menstruační problémy. Při léčbě je nutné se zaměřit na Biao, tedy na krevní stázi, pouze v případě, že menstruace jsou bolestivé.
 2. Vždy dochází k nedostatečnosti ledvin a disharmonii jater a sleziny
 3. Zaražená menstruace, ke které často dochází po porodu, je důležitým faktorem. ,,Zaraženou menstruací" míníme nedostatečný výtok krve během menstruace.
 4. Teplotní křivka během endometriózy je plochá, jak kvůli Biao, tak kvůli Ben. Teplota během menstruace dostatečně neklesá kvůli krevní stázi (Biao) a během ovulace dostatečně neroste kvůli nedostatečnosti Yang ledvin (Ben).
 5. Yin patogeny nejsou vyloučeny kvůli nedostatečnému růstu Yang během 4. fáze. (viz newsletter ze zimy roku 2002)
 6. Současné ženy procházejí za svůj život větším množstvím menstruačních cyklů, takže mívají i větší množství ,,zaražené menstruace". Příčinou je dřívější menarche, pozdější menopauza, menší množství dětí, kratší doba kojení.

Léčebný postup

Utišit bolest metodou Tong Xia

 1. Pro utišení bolesti je rovněž nutné uklidnit srdce
 2. Léčit jak Biao, tak Ben, tzn. doplnit krev a posílit ledviny
 3. Nestačí pouze doplnit krev. Menstruaci je dobré regulovat podle čtyř fází (viz newsletter ze zimy roku 2002)
 4. Ohřát dělohu i bez konkrétních symptomů chladu. Tím se zajistí růst Yang během 3. a 4. fáze. Samozřejmě ne v případě ohně jater a vlhkého horka.

Strategie léčby

 1. Léčba Ben posílením ledvin (Yang nebo Yin). Ledviny je nutné posílit během 2. a 3. fáze.
 2. Akupunkturní léčba na podporu ovulace: 

a) Ren-3 (CV3) Zhongji, SP-6 Sanyinjiao, KI-12 Dahe;

b) Ren-4 (CV4) Guanyuan, Ren-3 (CV3) Zhongji, SP-6 Sanyinjiao, (CV19) Zigong. Začnout při zpozorování cervikálního hlenu.

Rozpoznání endometriózy

Během endometriózy se vyskytují následující obrazy, které vyžadují následující přípravky:

 1. Stáze krve jater (Stir Field of Elixir, Harmonizing the Moon, Invigorate Blood and Stem the Flow)
 2. Stagnace chladu v děloze (Warm the Menses)
 3. Vlhké horko v děloze (Drain Redness)
 4. Vlhký hlen v děloze (Clear the Palace)
 5. Nedostatečnost Yang ledvin (Unicorn Pearl)
 6. Nedostatečnost Yin ledvin (Growing Jade)
 7. Nedostatečnost krve (Precious Sea)

Tyto obrazy nebudu rozebírat po jednom. Rozeberu raději běžné kombinace těchto obrazů známé z praxe.

Co se týče výše zmíněných přípravků pro doplnění krve, toto jsou pravidla jejich podávání:

 1. Harmonizing the Moon: toto je hlavní přípravek pro léčbu Biao endometriózy, čili doplňuje krev a změkčuje hmoty. Obsahuje bylinky, které ,,odblokují krev" a změkčují hmoty. Tento přípravek se většinou používá během 4. a 1. fáze. V případě intenzivní menstruace ho však nepoužívejte (viz níže).
 2. Stir Field of Elixir: tento přípravek doplňuje krev, a není tak silný jako přípravek Harmonická luna. Používá se během 4. a 1. fáze. Během 1. fáze jím lze nahradit přípravek Harmonická luna v případě intenzivní menstruace.
 3. Invigorate Blood and Stem the Flow: tento přípravek se používá během 1. fáze v případě intenzivní menstruace. Běžný postup v případě intenzivní menstruace je tedy léčit Biao endometriózy nasazením přípravku Harmonická luna během 4. fáze a přípravku Doplnění krve a zastavení toku během 1. fáze.

Kombinace obrazů

NEDOSTATEČNOST YANG LEDVIN SE STÁZÍ KRVE A VLHKEM

Klinické projevy:

Bolestivé menstruace, bolest břicha tlumená teplem, bolest v podbřišku během intermenstruační fáze, možné břišní hmoty, bolest beder, malé nebo velké množství tmavé menstruační krve se sraženinami, vaginální výtok, pocit zimy.

Jazyk: oteklý, bledý, fialový po stranách. Pulz: hluboký, slabý, klouzavý, strunovitý.

Léčebný postup:

 1. Menstruační fáze: doplnit krev, eliminovat stázi. Harmonizing the Moon.
 2. Postmenstruační fáze (cca 7 dní): ohřát a posílit Yang ledvin, posílit Qi sleziny. Unicorn Pearl.
 3. Intermenstruační fáze (cca 7 dní): ohřát a posílit Yang ledvin, posílit Qi sleziny, rozpustit vlhko. Clear the Palace (v případě vlhkého horka přípravek Drain Redness).
 4. Premenstruační fáze (cca 7 dní): doplnit krev, eliminovat stázi, rozpustit vlhko. Harmonizing the Moon.

NEDOSTATEČNOST YANG LEDVIN S CHLADEM V DĚLOZE A VLHKEM

Klinické projevy:

Prudká menstruační bolest uprostřed břicha tlumená horkem, malé množství menstruační krve s drobnými, tmavými sraženinami, pocit zimy, bílý vaginální výtok, bolest beder, pocit tíže a přecpanosti.

Jazyk: bledý a namodralý nebo namodralý a fialový, s lepivým, bílým povlakem.

Pulz: hluboký, slabý, stažený.

Léčebný postup:

 1. Menstruační fáze (cca 5 dní): doplnit krev, eliminovat stázi, rozptýlit chlad, ohřát Yang. Harmonizing the Moon.
 2. Postmenstruační fáze (cca 7 dní): posílit a ohřát Yang ledvin, posílit Qi sleziny. Unicorn Pearl.
 3. Intermenstruační fáze (cca 7 dní): posílit a ohřát Yang ledvin, posílit Qi sleziny, rozpustit vlhko. Clear the Palace (v případě vlhkého horka přípravek Drain Redness).
 4. Premenstruační fáze (cca 7 dní): doplnit krev, eliminovat stázi, rozptýlit chlad, rozpustit vlhko. Harmonizing the Moon.

NEDOSTATEČNOST YIN LEDVIN SE STÁZÍ KRVE A VLHKEM

Klinické projevy:

Bolestivé menstruace, bodavá nebo tupá bolest, bolest v podbřišku během intermenstruační fáze, možné břišní hmoty, bolest zad, malé nebo velké množství menstruační krve, vaginální výtok, motání hlavy, tinnitus.

Jazyk: bez povlaku.

Pulz: plovoucí, prázdný a klouzavý, strunovitý.

Léčebný postup:

 1. Menstruační fáze (cca 5 dní): doplnit krev, eliminovat stázi. Harmonizing the Moon.
 2. Postmenstruační fáze (cca 7 dní): vyživovat Yin ledvin, posílit Qi sleziny. Growing Jade.
 3. Intermenstruační fáze (cca 7 dní): vyživovat Yin ledvin, posílit Qi sleziny, rozpustit vlhko. Clear the Palace (v případě vlhkého horka přípravek Drain Redness).
 4. Premenstruační fáze (cca 7 dní): doplnit krev, eliminovat stázi, rozpustit vlhko. Harmonizing the Moon.

KREVNÍ STÁZE S NEDOSTATEČNOSTÍ YANG LEDVIN S VLHKÝM HLENEM V DĚLOZE

Klinické projevy

Bolestivé menstruace, bolest břicha tlumená teplem, bolest v podbřišku během intermenstruační fáze, měkké, volné břišní hmoty, mravenčení v končetinách, motání hlavy, bolest beder, malé nebo velké množství tmavé menstruační krve se sraženinami, nadměrný vaginální výtok, pocit zimy.

Jazyk: oteklý, bledý, fialový po stranách.

Pulz: hluboký, slabý, klouzavý, strunovitý.

Léčebný postup:

 1. Menstruační fáze: doplnit krev, eliminovat stázi. Harmonizing the Moon.
 2. Postmenstruační fáze (cca 7 dní): ohřát a posílit Yang ledvin, posílit Qi sleziny. Unicorn Pearl.
 3. Intermenstruační fáze (cca 7 dní): Ohřát a posílit Yang ledvin, posílit Qi sleziny, rozpustit vlhko a hlen. Clear the Palace.
 4. Premenstruační fáze (cca 7 dní): doplnit krev, eliminovat stázi, rozpustit vlhko a hlen. Harmonizing the Moon.


Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Pálení žáhy a reflux nás nemusí zbytečně trápit – 2. díl

Zobrazit Článek

Pálení žáhy a reflux nás nemusí zbytečně trápit – 2. díl
7 min

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem

Zobrazit Článek

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem
3 min

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 2. díl
10 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Čokoládová Quinoa s višněmi

Zobrazit Recept

Čokoládová Quinoa s višněmi
60 min

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem

Zobrazit Článek

Chraňte a regenerujte svá játra ostropestřcem
3 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.