Moderní hipoterapie


Víte, že kůň, dnes většinou využívaný ke sportovním nebo rekreačním účelům, může mít i blahodárný vliv na naše zdraví? Hipoterapie, léčebná metoda prostřednictvím koní, přináší mnoho benefitů a využívá osvědčené koňské pomocníky již řadu let. V poslední době je navíc ve stále větší míře podporována i zdravotníky. Její popularita roste také díky jejímu zážitkovému přístupu a přibývajícím důkazům o její účinnosti. Hipoterapie má nečekaně široké spektrum využití při řešení celé řady problémů. Pojďme se společně podívat alespoň na ty základní.

Příznivé účinky hipoterapie lze dobře využít ve fyzioterapii při rehabilitaci osob s fyzickým handicapem či opožděným motorickým vývojem, v psychiatrii pomáhá při psychických problémech, a dokonce má uplatnění i v logopedii, pedagogice a sociální práci. Hipoterapie se kombinuje s dalšími standardními terapeutickými možnostmi navrženými tak, aby komplexně řešily specifické potřeby klienta.

Kůň jako léčebný prostředek?

Ano, ovšem speciálně připravený a vybraný pro hipoterapeutické účely. Jako důležitý člen týmu musí získat licenci, tedy složit zkoušku pro oblast, ve které je specialista. Je nutné poznamenat, že bez lidského terapeuta, který umí odborně využívat k léčbě určité vlastnosti koní, nelze o hipoterapii vůbec hovořit. Pouze součinnost a správná odbornost těchto dvou členů týmu může být zárukou dobře provedené terapie.

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Hipoterapie ve fyzioterapii se často aplikuje při léčení např. dětské mozkové obrny, poruch senzorické integrace, poruch autistického spektra, roztroušené sklerózy, kardiovaskulárních onemocnění či cystické fibrózy. Bylo prokázáno, že specifický pohyb koňského hřbetu pozitivně ovlivňuje nejen sílu, koordinaci svalů a smyslové vnímání, ale i jemnou a hrubou motoriku. Možná vás překvapí, že hipoterapie ve fyzioterapii probíhá na neosedlaném koni, který má pouze deku, případně madla. Je to proto, že je důležitý přímý kontakt klienta s koněm.

Pracuje se především v kroku a za přítomnosti vyškoleného fyzioterapeuta a odborníka na koně. Mezi nejdůležitější prostředek se považuje střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující pohyb koňského hřbetu, který je velmi prospěšný pro stimulaci centrální nervové soustavy, zlepšení koordinace pohybů, stability a celkové pohyblivosti. Pohyby koně podporují jezdce k dosažení správné rovnováhy a držení těla. Hipoterapie také přispívá k uvolnění napjatých svalů. Vzhledem k tomu, že stimuluje dýchací svaly, může být užitečná i pro pacienty trpící astmatem.

Young,Beautiful,Girl,With,Horse,In,Autumn,Sunset

Logopedie, pedagogika, sociální praxe – i tam má terapeutický kůň své místo

Jízda na koni může mít pozitivní vliv také na logopedické a komunikační dovednosti. Dochází k rytmizaci a koordinaci pohybů, což vede k uvolnění bránice, vnitřních orgánů a svalů trupu. To pozitivně ovlivňuje schopnost řeči. Děti, které se účastní této terapie, často komunikují lépe, srozumitelněji a hlasitěji.

Prostředí stájí a výběhů nabízí nejen vzrušující zážitky při péči o zvířata, ale i nutnost dodržovat jasně daná pravidla chování při kontaktu se zvířaty a spolupráci ve skupině̌. Toho využívá hipoterapie v pedagogice a sociální praxi. Hlazení a péče o koně, česání hřívy, jejich vodění a plnění různých úkolů, ale i samotná jízda na koni pomáhá trénovat široké spektrum sociálních a komunikačních kompetencí.  

S koňmi proti depresi?

Hipoterapie v psychologii a psychiatrii předkládá zcela jinou zkušenost než tradiční terapie rozhovorem; přivádí lidi do přírody a nabízí příležitost využívat všechny smysly při učení a zpracovávání emočních problémů. Klient obvykle pracuje s vyškoleným terapeutem, odborníkem na koně a samozřejmě koněm. Samotná jízda na koni většinou není součástí psychoterapie s asistencí koní na rozdíl od hipoterapie ve fyzioterapii. Spíše se zaměřuje na práci ze země, uvědomování si přítomnosti, trénuje pozornost a všímavost, vytváření hranic či rozpoznávání sociálních signálů.

Zpracování svých obtíží prostřednictvím chování koně může být pro některé klienty snazší, než mluvit přímo o svých osobních problémech a traumatech. Další výhodou využití psychoterapie s pomocí koní je pomoc klientům při nácviku situací, které pro ně mohou představovat riziko zranitelnosti. Klient je nucen vystoupit ze své komfortní zóny, ale v bezpečném prostředí. Psychoterapie s asistencí koně může klientovi pomoci naučit se rozvíjet pocit důvěry prostřednictvím interakcí s koněm a budovat hodnotný vztah. Tato prožitková metoda může být prospěšná při zvládání úzkosti či při léčbě závislostí, depresí nebo ADHD.

Věděli jste, že psychoterapie s pomocí koní se úspěšně využívá při léčbě posttraumatického syndromu u válečných veteránů? Koně nabízejí bezpečnou reflexi a přesvědčivou zpětnou vazbu pro strachy a úzkosti, kterým veteráni po návratu z bojů často čelí. Vrozená citlivost koní může pomoci klientům pochopit jejich traumata snadněji než hodiny terapie rozhovorem. Koně poskytují emočně bezpečný způsob, jak pracovat na poničených vztazích, ať už jde o vztahy s druhými, nebo se sebou samotným.

Mimo to roste počet odborných klinických výzkumů, které podporují hodnotu zařazení hipoterapie jako terapeutického nástroje u široké škály pacientů s tělesným nebo duševním postižením. Začlenění hipoterapie do ergoterapie, fyzioterapie, psychoterapie nebo logopedické praxe může sloužit jako účinný nástroj pro podporu jejich léčby.

Autor: Moudrá želva

Autor článkuČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku


Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Zobrazit Článek

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?
8 min

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu

Zobrazit Článek

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu
3 min

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie

Zobrazit Článek

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie
7 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu

Zobrazit Článek

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu
3 min

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie

Zobrazit Článek

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.