Problémy s plodností. Jak je řešit a dočkat se vytouženého miminka?


Možná se toto téma přímo dotýká i vás, možná jen máte kolem sebe hodně přátel, kteří řeší stejnou otázku.

Bohužel v posledních letech přibývá párů, kterým se nedaří počít přirozenou cestou a po řadě vyšetření a návštěv u lékařů často nabývají dojmu, že se bez pomoci asistované reprodukce vytouženého miminka nikdy nedočkají. 

Neztrácejte naději, dokud nevyzkoušíte opravdu všechny možnosti. Třeba je tu právě pro vás řešení, které nabízí tradiční čínská medicína. Ta se totiž na příčiny potíží s plodností a na způsoby léčby dívá poněkud jinak než medicína západní.

Neplodnost a statistiky

Statistiky ukazují, že neplodnost postihuje stále více párů. Dříve se hledaly příčiny hlavně na straně ženy. Dnes už se uvádí, že 40 % problémů s plodností je na straně muže, 40 % na straně ženy a u 20 % je chyba na obou stranách.

Jako příčiny neplodnosti se nejčastěji zmiňují: oddalování těhotenství do pozdějšího věku, environmentální faktory, zvýšená expozice chemikáliím, které mohou negativně ovlivnit reprodukční zdraví. Ale i nekvalitní strava, špatné stravovací návyky, přemíra pracovní zátěže a všude přítomný stres.

Asi tušíte, že zejména psychický stav může velmi významně ovlivnit plodnost. Stres, úzkost a depresivní stavy mohou interferovat s hormonálními cykly a ovlivnit šance na otěhotnění. Podpora psychického zdraví, včetně terapie a relaxačních technik, je klíčová pro zvýšení šance na úspěšné početí.

Příčiny problémů s plodností očima západní medicíny

U žen to bývají hormonální nerovnováhy, problémy s ovulací, zablokované vejcovody nebo problémy s dělohou jako myomy či endometrióza.

U mužů jsou nejčastějšími příčinami snížená kvalita spermií, problémy s ejakulací nebo hormonální dysbalance. Uvádí se, že průměrný ejakulát obsahuje 100 000 000 spermií, kde je méně než 20 % abnormálních forem. Pokud tyto hodnoty klesají, resp. zvyšuje se množství abnormalit, tím klesá i schopnost oplození.

zena-s-novorozencem

Možnosti léčby podle západní medicíny

Tradiční lékařské přístupy zahrnují různé hormonální terapie, chirurgické zákroky a asistovanou reprodukci, jako je IVF. IVF je často využívána v případech, kdy jiné metody selhávají.

Příčiny problémů s plodností podle čínské medicíny

Čínská medicína příčiny problémů vidí a popisuje zcela jinak. Zjednodušeným pohledem se příčiny dělí do tří skupin:

 • nedostatečnost Ledvin – Yangu, Yin či esence
 • nedostatečnost krve Jater
 • blokáda v reprodukčních cestách

Níže si jednotlivé příčiny podrobně rozebereme.

Nedostatečnost Ledvin

Ledviny jsou hlavním orgánem zodpovědným za naši schopnost počít. Píšeme je s velkým L, protože tím myslíme Ledviny podle čínské medicíny – jedná se o celý systém Ledvin, který zahrnuje i močový měchýř nebo emoce strachu. Ledviny jsou důležitý reprodukční orgán jak pro muže, tak pro ženy. Tvoří materiálně energetickou základnu našeho organismu. Jsou zdrojem energie Qi, Yangu, Yin a esence Jing.

Pro funkční reprodukci hraje zásadní roli tzv. kvalita esence, která je v Ledvinách uschovaná. Někdy se jí také říká reprodukční esence.

Esence je to, co získáváme po našich předcích. Ona určuje, zda budeme zdraví či nemocní, jak se v určitých situacích zachováme či jak vysokého věku se dožijeme.

Esence je také zdrojem Tian Gui, což je zvláštní substance, která se podílí na tvorbě spermatu, na tvorbě vajíček a také se spolupodílí na tvorbě menstruační krve. Tian Gui se též říká „nebeská voda“. Kvalita a síla ledvinové esence je tedy zásadní pro schopnost počít.

Ledviny jsou dále zdrojem Yin a Yangu celého organismu. Yin uložená v Ledvinách tvoří materiální základnu našeho organismu (její součástí je i esence). Pomáhá náš organismus vyživovat a svlažovat. Ledvinový Yang jsou taková kamínka našeho organismu. Zahřívají ho a jsou aktivizátorem většiny fyziologických funkcí. Vytvářejí jiskru, která je pro početí důležitá.

Nedostatečnost krve Jater

Druhým orgánem důležitým pro početí jsou Játra. Ta jsou důležitá hlavně pro ženský reprodukční systém, protože skladují a distribuují krev. A menstruace a krev se schopností počít úzce souvisejí.

Je-li krve málo, dochází k obtížím, které mají na plodnost negativní dopad. Například při nedostatečnosti krve nedochází po menstruaci k dostatečné obnově endometria, což ohrožuje schopnost počít, dále se zpomaluje její tok a tím může docházet ke vzniku krevních stáz, které mají za následek vznik blokád, které brání otěhotnění. Krev Jater navíc úzce souvisí s Yin a esencí Ledvin, takže se většinou léčí obojí současně.

Blokády v reprodukčních cestách

Velkým problémem ale jsou blokády v reprodukční soustavě, které omezují mechanismus proudění energie Qi a tím i schopnost počít. Mohou vznikat z různých příčin: chladem v děloze, zpomalením proudění Qi v reprodukčních cestách, jako stázy po různých gynekologických zákrocích. Často se projevují jako tzv. krevní stázy ve formě myomů, cyst, polycystických vaječníků či endometriózy.

Důležité pro plodnost jsou i tzv. mimořádné dráhy. Každý orgán má svoji dráhu, ve které proudí energie Qi a na které se nacházejí akupunkturní body. Máme 12 řádných drah a vedle toho i mimořádné dráhy, které mají různé funkce.

Často slouží jako tzv. rezervoáry energie Qi. Zde je třeba zmínit 3 mimořádné dráhy, které jsou pro schopnost plodit a také pro menstruační cyklus zásadní:

 • Ren Mai – dráha početí, která vede po střední čáře přední části trupu a která kontroluje yinovou energii
 • Du Mai – dráha řídící, která vede po středu zad a která kontroluje yangovou energii
 • Chong Mai – ústřední dráha vede středem těla z dělohy nahoru a kontroluje krev a je velmi zásadní pro menstruační cyklus

Možnosti léčby podle tradiční čínské medicíny

Čínská medicína využívá bylinek a akupunktury. Obojí s cílem zlepšit celkové zdraví a podpořit plodnost. Studie naznačují, že tyto metody mohou zlepšit kvalitu vajíček a spermií, a dokonce zvýšit úspěšnost IVF procedur, pokud se pro ně pár rozhodne.

Plodnost odráží náš životní styl

Snad všichni dnes už chápeme, že si mnohé zdravotní problémy způsobujeme sami – svým životním stylem. A nejinak tomu je i u problémů s plodností.

Nicméně díky tomu, že velký vliv na plodnost má kvalita ledvinové esence, pak zde bude mít velký vliv i to, jak žili naši rodiče a naši předkové. Což už nijak neovlivníme.

Zároveň si však esenci „ničíme“ svým stylem života. Přemíra práce, přemíra stresu a vynakládání nadměrné energie má za následek to, že si náš organismus často sahá do rezerv a tyto rezervy jsou tvořeny právě esencí.

Muži si esenci vyčerpávají např. častým sexem, ženy pak menstruací a porody. Důležitá je však kvalita esence obou rodičů, proto pokud muž a žena chtějí mít zdravého potomka, měli by se dostat do co nejlepší kondice dříve, než vůbec počnou. Ve staré Číně se páry na početí intenzivně připravovaly jeden celý rok.

Nejde jen o celkovou fyzickou a mentální kondici před početím, ale svoji roli hraje i okamžik početí. Ten podle čínské medicíny velmi výrazně ovlivňuje sílu a odolnost počatého dítěte. Proto se nedoporučovalo počít dítě při bouřce nebo při jiných extrémních výkyvech počasí nebo v době, kdy byl člověk pod velkým stresem. A už vůbec ne, pokud byl pod vlivem alkoholu nebo drog.

Máte-li nějaké zdravotní nerovnováhy, určitě byste měli nejprve zapracovat na jejich odstranění a až potom uvažovat o početí.

I skladba jídelníčku hraje důležitou roli

Pro schopnost počít je důležité i to, co jíme, jak to jíme a kdy. U žen by měla strava odpovídat menstruačnímu cyklu. Po menstruaci je třeba doplňovat krev, takže popíjet vývary z morkových kostí nebo jíst vajíčka či jiné proteiny.

Na podporu ovulace je třeba doplňovat Yang Ledvin, takže černý sezam nebo vlašské ořechy nebo zkusit vitální houbu Cordyceps.

Po ovulaci je třeba posilovat Qi, takže pravidelná a pestrá strava složená z kvalitních a opravdových potravin je základ.

Není třeba vyhýbat se tukům, protože ty jsou nezbytné pro tvorbu cholesterolu, který je důležitý pro vznik estrogenu a progesteronu.

Štíhlé ženy, které mají nižší podíl tuku v těle, mají často problémy s nedostatkem ženských hormonů, naopak ale ženy s nadváhou mají problém s tzv. vlhkostí v těle, což může být pro plodnost také problém.

zdravy-jidelnicek-pro-otehotneni

Vyrovnaný pohyb, odpočinek a spánek

Dalším důležitým faktorem pro úspěšné početí je dostatečné množství kvalitního spánku. Ideálně spát 7-8 hodin a chodit spát co nejdříve před půlnocí. V noci totiž dochází k čištění a regeneraci organismu. Ve spánku se navíc doplňuje yinová energie, tedy i krev.

Pohybovou aktivitu si vybírejte takovou, která vás nevyčerpá a bude vám příjemná. Organismus se potřebuje hýbat, pak se hýbe i energie Qi a krev a nedochází tak snadno k blokádám. Pozor ale – intenzivní sport „žere“ krev a oslabuje Ledviny.

Takže pro schopnost plodit nestačí mít v organismu jenom dostatek esence a krve, ale je třeba, aby se esence i krev pohybovaly.

Naše mysl jde často proti nám

Emoce jsou pro náš organismus důležité. Pomáhají vyrovnávat různé pohyby energií. Pokud jsou ale nadměrné, potlačované či dlouhotrvající, mohou vyvolávat různé zdravotní nerovnováhy.

Jistě jste slyšeli příběhy žen, které své problémy s početím řešily velmi intenzivně, pak odjely na dovolenou nebo zašly na psychoterapii a vše najednou přišlo přirozeně.

Čínská medicína doporučuje udržovat si pokojnou mysl – začít meditovat, cvičit jógu, Tai Ji, Qi Gong. To vše má na početí blahodárný vliv.

Těhotenství je období yinové, tzn. že žena musí být dobře vyživená, musí mít dostatek krve a pevné Ledviny. Ale Yin také souvisí i se zpomalením životního stylu.

Vrcholové manažerky, které neustále nic nestíhají, mají pořád plný diář, pracují dlouho do noci, přesně takové ženy mají často problémy otěhotnět.

Jaký vliv na početí má četnost sexu

U žen četnost sexu nehraje zásadní roli. Množství pohlavních styků neovlivňuje hladinu esence. Naopak, častý sex pomáhá psychickému i fyzickému uvolnění. Dále by u žen mělo při styku, pokud chtějí počít, dojít k orgasmu. Orgasmus v tomto případě zvyšuje šance na kvalitu početí.

U mužů je naopak četnost hodně důležitá, především frekvence ejakulace. Moderní přístupy říkají, že muž by měl ejakulovat co nejčastěji, aby se sperma neustále obnovovalo a bylo kvalitní. Oproti tomu čínská medicína radí příliš spermatem neplýtvat, tzn. nemít ejakulaci příliš často, protože sperma se tvoří z tekutiny Tian Gui a ta z esence, takže častou ejakulací si snižujeme hladinu ledvinové esence.

Tady opět připomeneme základní pravidlo čínské medicíny: všeho přiměřeně. Málo četné ejakulace mohou totiž vést ke stagnacím Jater a k frustraci.

S věkem by tato četnost u mužů v rámci zachování zdraví a snahy dožít se vysokého věku měla klesat.

Bylinky, které podporují početí

A teď už se dostáváme k tradičním bylinným receptům, které se na podporu plodnosti používají už staletí.

 • Zan Yu Tang (znáte pod českým názvem Zahřátí komnaty) – tento recept podporuje Yang Ledvin a svým složením je zaměřený na podporu plodnosti. Ideální tedy pro ženy, které jsou spíše zimomřivé, mají studené končetiny, jsou bledé, jsou často unavené či mají sklon k samovolným potratům.
 • Yu Lin Zhu Tang (znáte pod českým názvem Síla jednorožce) – tento recept podporuje všechny složky organismu nutné pro snadné početí. Posiluje Ledviny, doplňuje krev Jater a doplňuje energii Qi. Je vhodný primárně pro ženy, ale i pro některé muže, kteří jsou spíše zimomřiví, bledí, trpí únavou či závratěmi.
 • Shao Fu Zhu Yu Tang (znáte pod českým názvem Studená země) – tento recept obsahuje dvě skupiny bylin. První skupina zahřívá Ledviny. Druhá skupina rozbíjí blokády v reprodukčních cestách. Je vhodná u příznaků, jako jsou bolesti v podbřišku zlepšující se teplem (které mohou, ale nemusejí souviset s menstruací), u děložního krvácení, opožděné menstruace apod.
 • Liu Wei Di Huang Wan (znáte pod českým názvem Šest šlechticů) – tento recept podporuje Yin Ledvin. Nedostatek Yin Ledvin může být příčinou problémů s plodností. Zároveň pozorujeme příznaky, jako je noční pocení, slabost v bedrech a kolenou, zhoršování sluchu a zraku, oslabení paměti apod.
 • Wu Zi Yan Zhong Wan (znáte pod českým názvem Rychlý pulec) – tento recept je vhodný primárně pro muže, kteří potřebují vylepšit hodnoty spermiogramu. Zároveň ho lze použít u předčasné ejakulace, snížení životní síly, poruch erekce či častého močení.

Bylinných receptů, které jsou vhodné, je mnohem více. Vybrali jsem jen ty nejpoužívanější.

Nesmíme zapomenout na vitální houby

 • Cordyceps – doplňuje Yang a esenci Ledvin. Je vhodný u většiny pacientů při problémech s plodností. U mužů i u žen. Není vhodný u lidí, kteří jsou příliš horkokrevní či mají výraznější hypertenzi.
 • Pro ženy je navíc vhodná i houba Coriolus. Ta dokáže regenerovat děložní sliznici.

Uvolněte svá Játra

Ženy, které jsou dlouhodobě ve stresu, trpí podle čínské medicíny stagnací Jater. Tato stagnace se často podílí na blokádách v reprodukčních cestách. Je často i primární příčinou myomů či cyst.

V těchto případech se doporučuje bylinný recept Xiao Chai Hu Tang (znáte pod českým názvem Rozbití okovů). Tento recept je prakticky vhodný u všech somatizací stresů, u všeho, co se zhoršuje stresem. Typickým příznakem je pocit napětí kdekoliv po těle, neschopnost uvolnit se a také premenstruační syndrom.

Co bych doporučil na závěr? Pokud řešíte problémy s plodností, určitě je dobré navštívit terapeuta tradiční čínské medicíny. Ten většinou uvítá, pokud jste si prošli i kolečko západní medicíny. Pomůže mu to v diagnostice a zároveň vyloučí vážnější problémy.

Autor: Milan Schirlo - terapeut tradiční čínské medicíny

Sledujte nás na FB a řešte s námi problémy, které vás pálí!
Sledujte nás na FBSledujte nás na FBSledujte nás na FB


Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Hodnocení článku

Diskuze

1 KOMENTÁŘŮ
Přejít do komunity

Na podobné téma

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?

Zobrazit Článek

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?
4 min

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami

Zobrazit Článek

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.