Proč jsme nemocní?


Dnes se zamyslíme nad otázkou „proč jsme vlastně nemocní?“

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody“. To je stav zdraví. Nemocný člověk je tedy opakem tohoto tvrzení.

Pohled čínské medicíny

Tradiční čínská medicína má na zdraví a nemoc trochu jiný pohled. Tedy spíš jiné pohledy, protože v čínské medicíně bývá obvykle více pohledů na jednu věc.

Čínská medicína tvrdí, že zdravý člověk je plný Qi (a krve) a vše v něm volně proudí.

Proč jsme nemocní? 2

3 faktory zdraví

Existují 3 faktory, které určují, jak bude vypadat náš život, zda budeme zdraví, či nemocní, a jak dlouhý bude náš život.

Jsou to:

 1. zděděné zdravotní dispozice neboli konstituce. Čínská medicína říká, že zdravotní dispozice a naše konstituce odráží stave esence Jing, kterou máme uloženou v Ledvinách. A esenci dědíme primárně po rodičích, ale pravděpodobně i po všech našich předcích. Esence určuje třeba to, k jakým nemocem či nerovnováhám budeme mít predispozice. Na fyzické i psychické úrovni.
 2. štěstí, osud, boží záměr, náhoda, epidemie apod. Existují faktory, které jsou dílem náhody nebo záměrem bohů, a které nejsme schopni svým chováním ovlivnit. Můžeme je nazvat slovy štěstí, osud, boží záměr, náhoda apod.
 3. naše vlastní chování. Jak jíme, jak spíme, jak se stresujeme, jak se hýbeme apod. Vše o čem je Yang Shen Fa a Cesta želvy.

Tyto tři faktory bychom klidně mohli zúžit do dvou kategorií. Na to, co ovlivníme svým chováním, a na to, co svým chováním neovlivníme.

Yin a Yang

Když ke mně do ordinace přijde pacient, tak jediné, co s ním vždy dělám, je, že vyrovnávám disproporci mezi yinovou a yangovou energií. Tak jednoduchá čínská medicína je.

Všude ve vesmíru, a tedy i v našem těle, jsou dvě protikladné síly. Yin a Yang. Tyto dvě síly nemohou bez sebe být a jsou v každé věci. Na druhou stranu se poměrně nesnáší a chtějí získat pro sebe více prostoru. Neustále mezi nimi dochází k převažování se. A občas vyhrává jedna síla, občas druhá. V přírodě toto převažování se vidíme třeba jako střídání se dne a noci. Nebo jako proměny ročních období. I náš život je jeden velký yinyangový cyklus.

Toto převažování se vidíme i v našem těle. Díky němu dýcháme, díky němu pumpuje srdce krev do cévního systému, díky němu funguje náš metabolismus. Jinými slovy je zodpovědné za všechny procesy v našem organismu.

Proč jsme nemocní? 3

Hranice nemoci

Obvykle, pokud tedy žijeme přiměřeně, tak jsou obě síly v našem organismu více méně v rovnováze. Občas ale žijeme více yangově a občas více yinově. Náš organismus má úžasnou samoregulační schopnost. Výkyvy obou sil neustále vyrovnává. Neustále, je to nikdy nekončící práce.

Je zde ale určitá hranice, kterou když Yang či Yin překročí, tak náš organismus už nedokáže sám urovnat. A zde nastává stav, kterému říkáme nemoc. Zde už organismus návrat k rovnovážnému stavu sám nezvládne a musí přijít nějaký zásah zvenku. Obvykle v podobě nějaké léčby. A je v podstatě jedno, zda to budou akupunktura, houby, byliny či antibiotika. Ten princip je vždy stejný. No, úplně jedno to není. Léčba by měla být vždy přiměřená konkrétnímu stavu.

Pokud bych to zjednodušil a řekl, že Yang je horko, tak pokud budeme jíst hodně chilli papriček, tak bude v našem organismu příliš horka. A horko může způsobit třeba pálení žáhy či gastritidu. Do určité míry si s tím organismus poradí sám a požár zvládne uhasit. Od určitého stavu, po překročení hranic, to sám nezvládne a musí přijít zásah zvenčí. Třeba pomocí houby Hericium.

Takže další pohled vidí zdraví jako rovnováhu mezi Yin a Yangem, a nemoc jako přílišné rozkolísání rovnovážného stavu mezi těmito dvěma silami.

Etiologie podle čínské medicíny

Pojďme se podívat na konkrétní příčiny onemocnění trochu systematičtěji.

V klasické literatuře tradiční čínské medicíny se dělí příčiny onemocnění do třech okruhů:

 1. Vnější příčiny
 2. Vnitřní příčiny – do této kategorie spadají problémy způsobené emocemi, stravováním a dalšími
 3. Ostatní příčiny

Pojďme si je rozebrat:

1. Vnější příčiny

Do této kategorie řadí tradiční čínská medicína útoky zlé Xie Qi z vnějšího prostředí v podobě patogenních klimatických projevů. Existuje šest druhů klimatické Qi: vítr, chlad, letní horko, vlhko, sucho a oheň. Za běžných okolností tyto klimatické projevy nejsou člověku škodlivé. Jsou totiž neustále kolem nás a náš organismus se jim umí přizpůsobovat, jak jsme si před chvílí vysvětlili. V případě oslabení organismu, nebo pokud jsou tyto klimatické projevy příliš silné nebo se objeví v neobvyklou dobu, tak se z těchto šesti druhů neškodné Qi může stát šest patogenních faktorů, šest rozvracečů nebo šest ďáblů, chcete-li. A ty po vniknutí do našeho organismu začnou vytvářet nerovnováhy a nemoci.

Tento okruh externích patogenních vlivů v podstatě odpovídá modernímu chápání infekčních onemocnění. Infekční onemocnění byla pro lidstvo v průběhu jeho vývoje vždy velkou hrozbou. Připomeňme, že například počátkem 14. století se v Číně objevila epidemie pravého moru, která se později rozšířila do celého světa a vyžádala si přibližně 125 milionů obětí. Ale i běžné infekce měly pro lidi často fatální následky. Především ve středověku byly dnes běžné infekce hlavní příčinou předčasného úmrtí dětí i dospělých.

 • Epidemie

Běžná infekční onemocnění řadíme k výše uvedeným externím patogenním faktorům. Staří autoři ale vyčleňovali jednu skupinu vysoce agresivní Qi, která je silně nakažlivá, její průběh je velmi rychlý a dopady na člověka drastické. Jedná se o nemoci typu mor, neštovice či tyfus.

 • Paraziti

K externím patogenním faktorům řadí někteří klasičtí autoři i parazity, jakými jsou třeba roupy, škrkavky či tasemnice. Pokud tyto parazité vniknou do lidského těla, mohou způsobovat nemoci. Kdo za to může? Kromě oslabené Wei Qi (obranné Qi) umožňuje jejich vstup do těla a následné pohodlné přežívání v našem organismu i vhodné prostředí. Nejčastěji se těm nezvaným hostům líbí, pokud je v našem těle nadbytek vlhka (které produkuje Slezina, třeba když jíme hodně sladkého) a vlhkého horka.

 • Jedy

K externím patogenním faktorům jsou řazeny také jedy. Oproti dobám staré Číny bohužel jedů v našem prostředí přibývá. Poděkovat za to můžeme rozvoji chemického a potravinářského průmyslu.

Young,Ill,Woman,Sitting,On,Lounge,At,Home

2. Vnitřní příčiny

Do této kategorie spadají nerovnováhy způsobené emocemi. Abych byl přesnější, nadměrnými, dlouhotrvajícími či potlačovanými emocemi.

Jako příčina nemocí jsou emoce významný faktor, protože jsou zodpovědné za 70 % všech našich nemocí.

Čínská medicína vidí emoce jako nedílnou součást vnitřních orgánů. V jednotlivých vnitřních orgánech se vytvářejí jednotlivé emoce a ty pak zpětně ovlivňují jednotlivé orgány a mohou se stát příčinou (nejen jejich) nemocí. Mohli bychom stručně říci, že emoce jsou specifickou formou pohybu Qi, nebo že jde o Qi o jisté frekvenci pulzující v jednotlivých orgánech.

Existuje pět základních emocí: hněv patřící k Játrům, radost k Srdci, přemítání či zádumčivost ke Slezině, žal k Plicím a strach k Ledvinám. Emoce jsou skvělé, jejich pomocí si jednotlivé orgány pomáhají urovnávat nerovnováhy Yin a Yang, a tím přispívají k našemu zdravému žití a bezpečnému přežití. Vzpomeňte si na to, až vás v pondělí ráno naštve šéf. Bude po vás možná chtít rychle nějakou práci, jenže vám to takhle rychle v pondělí ráno po skvělém víkendu prostě nejde. A tak se ve vás vzedme emoce hněvu. A to je z vyššího hlediska dobře. Pokud by se neprojevil hněv, tak by třeba tělo zareagovalo infarktem.

Problém je, pokud jsou emoce nadměrné, dlouhotrvající nebo pokud je potlačujeme. V takových situacích začnou emoce našemu organismu škodit. Vyčerpávají Qi, vytváří blokády v toku Qi, způsobují chaos v mechanismu Qi atd. To vše se odrazí na našem zdraví.

3. Ostatní příčiny

Mezi ostatní příčiny onemocnění spadají také ty, které nelze jednoznačně zařadit, které ale jednoznačně škodí a zcela určitě je máme ve své moci napravit a změnit.

 • Nesprávné stravování

Vedle emocí je nesprávné stravování dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje to, zda budeme zdraví, či nemocní. Tento faktor je příčinou asi 20 % všech nemocí. Po emocích to je druhý nejsilnější faktor, který ovlivňuje naše zdraví.

Je důležité nejen to, co jíme, zda jíme potraviny, které obsahují kvalitní, či nekvalitní Qi, ale zda jíme pravidelně, málo, či hodně, v kterou jíme denní dobu atd.

Základem zdraví je pravidelné stravování, jídla ne málo, ne moc, a kvalitní přirozené potraviny bez různých aditiv.

 • Přepracování a nedostatek odpočinku

Přílišné množství práce, málo odpočinku, nadbytek sportu, nebo naopak nedostatek zdravého pohybu, tohle také ovlivňuje Qi celého organismu.

 • Poranění

Nesmíme zapomenout na skupinu příčin onemocnění, která vznikají vnějším poraněním. Patří sem různá zranění, zlomeniny, popáleniny, omrzliny či poranění od hmyzu a jiných zvířat.

 • Sexuální aktivita

Sexuální aktivita jako příčina nemoci? Něco tak příjemného, že by mělo způsobovat nemoc? Asi vás nepotěším, ale podle čínské medicíny to tak je. Týká se to tedy hlavně, vlastně bohužel, jen mužů. Ti totiž s každým vyvrcholením přichází o cennou esenci. Nadměrná sexuální aktivita jim oslabuje Ledviny. A oslabené Ledviny mohou být zase příčinou dalších zdravotních komplikací. Takže sex ano, ale s mírou, nebo spíše s rozumem.

Naštěstí ani nedostatek sexu není pro tělo přirozený. Dochází ke stagnacím energie, která by měla volně proudit. A opět může vzniknout mnoho nerovnováh, v tomto případě hlavně na psychické úrovni.

Individuální přístup

Na závěr pojednání o příčinách onemocnění bych chtěl zdůraznit, že vše v čínské medicíně je velmi individuální. Zda člověk onemocní, záleží nejen na příčinách, které přichází z vnějšího prostředí, ale i na jeho konstituci a na jeho aktuálním zdravotním stavu. Co jednou ublíží, to s druhým ani nehne. Jít si zaběhat je pro jednoho člověka příjemné rozproudění Qi a krve, pro druhého je to vyčerpávající boj a jeho Qi se bude muset několik dní regenerovat. Pohádat se s tchyní může být pro jednoho traumatický zážitek a pro druhého příjemné rozptýlení dne.

Pro každého člověka je tedy ideální, rovnovážný stav někde jinde. To mějte na paměti, až budete přemýšlet, v jakém stavu je váš emoční život a jaký je pro vás ideální způsob života, pohybu, odpočinku či stravování.

 

Autor: Milan SchirloČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Pacientům s pokročilým nádorem hlavy pomáhají polysacharidy z Maitake

Zobrazit Článek

Pacientům s pokročilým nádorem hlavy pomáhají polysacharidy z Maitake

Léčba alergické rýmy pomocí akupunktury - 1. díl

Zobrazit Článek

Léčba alergické rýmy pomocí akupunktury - 1. díl
13 min

Malý atlas akupunktury - 28. díl - Bai Hui (GV-20)

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury - 28. díl - Bai Hui (GV-20)
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Chřest ve slanině s grilovaným sýrem halloumi a cherry rajčátky

Zobrazit Recept

Chřest ve slanině s grilovaným sýrem halloumi a cherry rajčátky
30 min

Léčba alergické rýmy pomocí akupunktury - 1. díl

Zobrazit Článek

Léčba alergické rýmy pomocí akupunktury - 1. díl
13 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.