Regulační efekt TCM směsí na T lymfocyty a nádorové onemocnění


Než se pustíme do vlastního tématu, je třeba si hned na začátku ujasnit, že úkolem imunitního systému je chránit tělo před nebezpečím, jaké představují například mikroorganismy, toxiny, ale také nádorové bujení, které nás nyní zajímá nejvíce. Za normálních okolností dokáže imunitní systém nádorové buňky hned v počátku zahubit, díky čemuž k rozvoji nádoru vůbec nedojde. Ačkoliv se v našem těle každý den objevují nějaké nádorové buňky, my díky imunitnímu systému neonemocníme. 

Nicméně pokud dojde k narušení funkce imunitního systému nebo mají nádorové buňky schopnost obejít imunitní dozor, nádor má volné pole působnosti. V ochraně před nádory hrají důležitou roli T lymfocyty a NK buňky (tzv. natural killers, respektive „přirození zabíječi), na které nádorové buňky často cílí, přičemž se jim snaží uniknout, „schovat se“ před nimi pomocí změny povrchových molekul, nebo je ovlivnit tak, aby si jich nevšímaly, nebo jim dokonce vytvářely vhodné prostředí pro dělení. V takovém případě je možné nádory léčit úpravou funkcí T lymfocytů a NK buněk tak, aby došlo k posílením jejich aktivity a schopnosti detekovat a ničit nádorové buňky.

Takovýto imunoposilující efekt mohou mít i léty prověřené směsi tradiční čínské medicíny (TCM). Pokud vás zajímá, jaké prostředky pro boj s nádory má v rukávu čínská medicína, pohodlně se posaďte a čtěte dál. Na začátek je nicméně třeba upřesnit, že jsou všechny postupy zmíněné v tomto článku zaměřeny na podporu T lymfocytů.

Terapie FU ZHENG v kombinaci s QU XIE

Pokud nejste odborníky na čínskou medicínu, asi vůbec netušíte, o čem je řeč. Terapie Fu Zheng, jejíž název lze přeložit jako „podpořit řádné“, byla vyvinuta v moderní Číně a využívá bylinné recepty, jejichž smyslem je ochránit a posílit imunitní systém, aby nedošlo k jeho poškození například v důsledku konvenční protinádorové terapie. Zvláštností těchto tonizačních receptů je přidání léčivek Qu Xie, což znamená „odstranit škodlivé“, které jsou schopné odstraňovat patogen. Jedná se tedy o jakýsi „dvojí zásah“.

Jedním z bylinných receptů tohoto typu je FUZHENG QINGJIE obsahující následující léčivky: kozinec blanitý (Huang Qi), ptačí zob lesklý (Nu Zhen Zi), reishi (Ling Zhi) / jam čínský (Shan Yao), oldenlandie roztažitá (Bai Hua She She Cao) a černohlávek obecný (Xia Ku Cao). Jedná se o směs, která je často podávána společně s chemoterapií u nádorů žaludku. Studie ukazují, že může mírnit dopady chemoterapie, včetně poškození funkcí imunitního systému, které chemoterapie způsobuje. Navíc sama o sobě působí protinádorově.

Dalším receptem je FUZHENG FANGAI obsahující následující byliny: pazvonek chloupkatý (Dang Shen, 15 g), kozinec blanitý (Huang Qi, 30 g), kustovnice čínská (Gou Qi Zi, 12 g), rdesno mnohokvěté (He Shou Wu, 12 g), rdesno hadí (Quan Shen, 10 g) a kořen aktinidie čínské neboli kiwi (Ten Li Gen, 12 g). Podávání této směsi společně s protinádorovým lékem cyklofosfamidem podporuje imunitní systém a zvyšuje počty imunitních buněk, včetně T lymfocytů, a to i navzdory imunosupresivnímu účinku cyklofosfamidu. Stejně jako předchozí směs také působí protinádorově, omezuje růst i metastázování nádorů a přispívá k prodloužení délky života.

FUZHENG YILIU se složením ženšen (Ren Shen), kozinec blanitý (Huang Qi), reishi (Ling Zhi), děhel čínský (Dang Gui) a kustovnice čínská (Gou Qi Zi) omezuje množení jaterních nádorových buněk a vyvolává jejich smrt, což je umožněno i tím, že podporuje aktivitu T lymfocytů typu Th1, které jsou účinné v boji s rakovinou. Zvyšuje též počty a aktivitu NK buněk, které produkují látky snižující schopnost nádorových buněk se množit.

Účinky směsi SHEN QI FU ZHENG obsahující dvě byliny, pazvonek chloupkatý (Dang Shen) a kozinec blanitý (Huang Qi), byly prozkoumány v jedné rozsáhlé metaanalýze, v níž se zjistilo, že její podávání mírní následky chemoterapie a zlepšuje imunitní funkce prostřednictvím zvýšení počtů T lymfocytů a NK buněk.   

Injekční terapie XIAO AI PING obsahující léčivku Marsdenia tenacissima (Tong Guan Teng) v kombinaci s protinádorovým lékem cisplatinou a dalšími léky zvyšovala funkce CD8+ T lymfocytů, které jsou známy jako cytotoxické a zabíjejí nádorové buňky. To samozřejmě vedlo k omezení růstu nádoru a smrti nádorových buněk.

Do léčebného protokolu bývá při léčbě nádorů přidávána také receptura FEI YANNING obsahující léčivky kozinec blanitý (Sheng Huang Qi, 40 g), atraktylis velkoúborný (Bai Zhu, 15 g), kůra mandarinky obecné (Gan Chen Pi, 9 g), ledebouriela rozkladitá (Feng Fang, 9 g), Rhizoma paridis (Qiye Yizhihua, 15 g), kokořík sibiřský (Huang Jing, 30 g), škornice šípolistá (Xian Ling Pi, 15 g) a reishi (Ling Zhi, 30 g). Tato směs ve studiích snižovala počty tlumivých lymfocytů, tj. lymfocytů, které omezují funkce imunitních buněk. Jejich snížení pak přispívá ke zvýšení protinádorové imunity.

BU FA (tonizační recepty)

Bylinné směsi patřící do této skupiny dokážou podpořit množení T lymfocytů a posílit jejich funkce. Častou součástí směsí je kozinec blanitý (Huang Qi), atraktylis velkoúborný (Bai Zhu) a pazvonek chloukatý (Dang Shen).

Recept XIAOJI obsahuje léčivky kozinec blanitý (Huang Qi), outkovka pestrá / coriolus (Yun Zhi), dětelník lískolistý (Bu Gu Zhi) společně s léčivkami, jejichž úkolem je pročistit horko a vysušit vlhkost. Sem patří oldenlandie roztažitá (Bai Hua She She Cao), kurkuma dlouhá (Jiang Huang), štír (Quan Xie), stonožka (Wu Gong) a rebarbora (Da Huang). V kombinaci s chemoterapií dokázala tato směs podle studií zvýšit počty potřebných a před rakovinou chránících T lymfocytů. Pacienti, kterým byla podávána tato směs, žili po absolvování léčby delší dobu bez další progrese nádoru, což znamená, že se jejich stav nezhoršoval. U mnoha pacientů totiž dojde po léčbě k návratu nemoci. Tato směs působí také přímo na nádorové buňky, které dokáže zabíjet a tím bránit růstu nádoru a jeho metastazování.

DANG GUI BU XUE TANG obsahující kozinec blanitý (Huang Qi) a děhel čínský (Dang Gui) vyživuje krev a zvyšuje celkovou energii, a to hlavně u žen po porodu. Dokáže však také zvýšit počty cytotoxických lymfocytů a NK buněk a zároveň snížit počty tlumivých T lymfocytů.

Pokud byla v průběhu radioterapie podávána injekčně směs Aidi obsahující čínského brouka Mylabris (Ban Mao), ženšen (Ren Shen), kozinec blanitý (Huang Qi) a kořen akantopanaxu (Ci Wu Jia), došlo ke snížení počtu T lymfocytů, které tlumí protinádorovou imunitu, v tomto případě se jednalo o Th2 lymfocyty. Při podávání s chemoterapií zlepšovala receptura kvalitu života pacientů. Ve studii s 3 200 pacienty došlo díky aplikaci ke zvýšení celkového počtu T lymfocytů, cytotoxických lymfocytů i NK buněk.

Protinádorový a imunitu posilující efekt prokázaly také samostatné byliny z této skupiny, např. Cistanche deserticola (Rou Cong Rong), polysacharidy ze škornice šípolisté (Yin Yang Huo), kustovnice cizí, reishi (Ling Zhi), lékořice uralská (Gan Cao), eleuterokok ostnitý (Ci Wu Jia), americký ženšen (Xi Yang Shen) atd.

Man,Measuring,Ingredients,In,Traditional,Asian,Apothecary

QING RE receptury a rostliny na pročištění horka

QING RE je jedna z osmera klasických léčebných metod (BA FA) čínské medicíny. V principu jde o pročištění horka v těle, aby došlo k eliminaci patogenů. Z pohledu klasické medicíny se často jedná o byliny, které snižují horečku a zánět, přičemž jsou u nich prokázány také antimikrobiální účinky.

Jednou z bylin patřících do této skupiny je rehmánie lepkavá (Sheng Di Huang), ze které se vyrábí standardizovaný polysacharidový preparát. Tato rostlina se v TCM používá k odstranění horka z těla a vyživení tekutin v případech zvýšené dlouhotrvajících teploty, žízně, sucha v ústech a zácpy. Tyto příznaky se mohou objevovat také následkem protinádorové terapie. Studie ukazují, že polysacharidy obsažené v rehmánii zvyšují počty paměťových lymfocytů a dendritických buněk, které aktivují T lymfocyty. Další bylinou je šišák bajkalský (Huang Qin), jehož účinky jsou v současné době intenzivně zkoumány. Ukázalo se, že u nádorových buněk vyvolává apoptózu (druh buněčné smrti) a posiluje imunitní odpověď. Léčebný potenciál má též bylina oldenlandie roztažitá (Bai Hua She She Cao), která podporuje zvýšení počtu cytotoxických T lymfocytů namířených proti nádorovým znakům. Bylina též zabíjí nádorové buňky.

Další zajímavou léčivkou je pelyněk roční (Qing Hao), který se pro svou vlastnost efektivního snižování horečky tradičně používá v léčbě malárie. Umí však mnohem více, dle studií dokáže potlačit růst nádorů a snížit počty tlumivých T lymfocytů. Pokud je kombinován s radioterapií, může posílit efekt léčby a snížit růst nádoru, který je pak poddajnější vůči léčbě.

Zajímavé jsou bezpochyby možnosti využití mouchy domácí (Wu Gu Chong). V Číně se její larvy používají k léčbě nádorů, osteomyelitidy, proleženin atd. Podávání po dobu deseti dnů může snížit růst sarkomu a zvýšit počty NK buněk a cytotoxických T lymfocytů. Preparáty z larev mohou zvýšit i počty dalších lymfocytů, které jsou namířeny proti nádorovým znakům. 

HUO XUE TONG LUO recepty a byliny podporující cirkulaci krve a odstraňující blokády

Byliny a recepty, které podporují proudění krve a odstraňují blokády v kolaterálních kanálech, jsou do léčby rakoviny také zařazovány. Rostliny z této skupiny mohou uvolňovat stažení cév (vazodilatují), působí proti srážení krve a zabraňují tvorbě trombů (krevních sraženin). Mimo to mají také analgetické (bolest snižující) a protizánětlivé účinky.

Do této skupiny patří např. kozinec blanitý (Huang Qi), světlice barvířská (Hong Hua) nebo koprníček wallichův (Chuan Xiong). Krom výše zmíněných účinků mohou také posilovat aktivitu lymfocytů, které bojují s nádory, a naopak snižovat aktivitu těch lymfocytů, které mohou působit ve prospěch nádoru. Tj. mohou zvýšit počty cytotoxických lymfocytů, lymfocytů Th1 a snížit počty tlumivých lymfocytů. Krom posilujícího účinku na imunitní systém mohou extrakty z těchto rostlin také ničit nádorové buňky.

Dalšími v tomto ohledu prospěšnými bylinami jsou křídlatka japonská (Hu Zhang) a trojkřídlec wilfordův (Lei Gong Teng). Extrakt z nich dokáže posílit aktivitu NK buněk a posílit aktivitu B lymfocytů. V případě druhé rostliny bylo zjištěno, že dokáže ničit leukemické T lymfocyty.

Při léčbě septického šoku se volí injekční podání směsi XUEBIJING obsahující děhel čínský (Dang Gui), koprníček wallichův (Chuan Xiong), červený kořen pivoňky bělokvěté (Chi Shao), šalvěj červenokořennou (Dan Shen) a světlici barvířskou (Hong Hua). V rámci TCM je tato formule vhodná pro posílení proudění krve, odstranění blokád, ochlazení a odstranění toxinů z krve. Vědecké studie ukazují, že má tento recept také protizánětlivé účinky a snižuje tedy zánět, který může nádorová onemocnění provázet. Reguluje totiž tlumivé lymfocyty a jeden typ prozánětlivých T lymfocytů pod označením Th17.

Další směsí z této skupiny je YUNZHI-DANSHEN obsahující coriolus (Yun Zhi) a šalvěj červenokořennou (Dan Shen). V TCM se coriolus používák  podpoře imunitního systému a šalvěj ke zlepšení cirkulace. V klinických studiích s pacientkami po léčbě rakoviny prsu bylo podávání této formule spojené s nárůstem počtu T a B lymfocytů. Velmi pozitivní efekt na imunitní systém decimovaný radioterapií byl potvrzen také v případě karcinomu nosohltanu.

Blood,Cells,In,Vein.,Red,Blood,Cells,Circulating,In,Blood

XIA FA recepty a byliny s laxativním účinkem

Při léčbě rakoviny lze využít také recepty a byliny z okruhu XIA FA, které podporují pročištění střev a odstranění škodlivých faktorů jako jsou např. zbytky potravin a exkrementů, nadbytečné horko, kumulace chladu, blokády krve atd.

Směs Liqi obsahující bigarádii (Zhi Ke), akébii trojčetnou (San Ye Mu Tong), plod rostliny nazývané budhova ruka (Fo Shou) a chrpovník lopuchový (Yun Mu Xiang) se v Číně využívá k léčbě rakoviny po staletí. Ze současného pohledu zvyšuje aktivitu NK buněk i produkci působků, které podporují množení a aktivitu T lymfocytů.

Látky obsažené v rostlině Macrosolen cochinchinensis (Hu Ji Sheng) podporují množení T lymfocytů, a hlavně cytotoxických lymfocytů v případech nádorů tlustého střeva a rekta. Posílení imunitního systému zajistí extrakt z lilku Solanum lyratum (Bai Ying). Jedná se o rostlinu, která odvádí z těla horkost, reguluje imunitní systém a léčí alergie. Ve vědeckých studiích se potvrdilo, že butanolový extrakt zvyšuje počty jak NK buněk, tak i cytotoxických lymfocytů (zvyšuje též počty dalších buněk jako jsou makrofágy), přičemž bylo při pokusech na myších zjištěno, že omezuje růst sarkomů a pomohl také myším s leukémií.

HUA TAN formule a byliny transformující hlen

Jednu z příčin vzniku rakoviny představuje z pohledu TCM hlen vznikající z nahromaděné vlhkosti. Studie potvrdily, že okurkovník kirilův (Gua Lou), který je v rámci TCM používán k přeměně a odstranění hlenu, zvyšuje procento protinádorově působících T lymfocytů, včetně těch cytotoxických. Dále snižuje množení nádorových buněk, které rovněž i zabíjí.

XI FENG recepty a byliny utišující vítr

XI FENG léčivky utišují vítr a podporují odstranění škodlivin z těla. Ve studiích se používaly např. polysacharidy ze stonožky Scolopendra subspinipes (Wu Gong), které mohou také zvýšit procento protirakovinných T lymfocytů, NK buněk i B lymfocytů. To vede k omezení růstu nádoru, přičemž u myší s nádorem jater došlo k prodloužení délky života. Při pokusech na melanomových buňkách se odhalilo, že v nich spouští apoptózu a blokuje jejich dělení zástavou buněčného cyklu. Podobného efektu bylo dosaženo také na buňkách nádoru mozku.

Závěrem

Výše uvedený text popisuje zkušenosti s vybranými recepty a léčivkami z nabídky TCM, jejichž účinnost byla potvrzena jednak klinickými studiemi s pacienty, a pak také prostřednictvím pokusů in vitro (na buněčných kulturách) a in vivo (na zvířecích subjektech). Jmenované byliny působí především jako celková podpora imunitního systému, přičemž zvyšují protinádorovou imunitu. Nicméně je třeba upozornit, že není možné léčit se pomocí těchto směsí a léčivek bez dohledu lékaře nebo terapeuta. Jak jste si jistě všimli, při klinických studiích byly léčivky přidávány ke standardní léčbě nádorů, tj. k radioterapii a chemoterapii, jejichž účinnost posilují a také zmírňují jejich nežádoucí vedlejší efekt.

 

Autor: Moudrá želva

Autor článkuČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku


Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Crohnova choroba a vitální houby

Zobrazit Článek

Crohnova choroba a vitální houby
6 min

Chaga a herpetické infekce

Zobrazit Článek

Chaga a herpetické infekce
2 min

Jsou vitální houby vhodné i pro vaše domácí mazlíčky?

Zobrazit Článek

Jsou vitální houby vhodné i pro vaše domácí mazlíčky?

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Wu Xing: Pět prvků tradiční čínské medicíny

Zobrazit Článek

Wu Xing: Pět prvků tradiční čínské medicíny
3 min

Chaga a herpetické infekce

Zobrazit Článek

Chaga a herpetické infekce
2 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.