Začínáme s Bazi analýzou: 10 denních vládců - 2. díl


Analýza čtyř pilířů osudu neboli Bazi začíná popisem denního vládce. Tuto informaci naleznete ve své bazi tabulce v pilíři dne, přičemž se jedná o jeden z pěti prvků, a to buď v yinové nebo v yangové polaritě. Proto je denních vládců deset.

Obrázek1

Denní vládce určuje základní povahové rysy člověka, respektive jeho základní osobnostní charakteristiku a načrtává jeho potenciál.

Po identifikaci denního vládce je vhodné určit jeho kvalitu. Může být totiž silný nebo slabý. Když je silný a kvalitní, budou se charakteristiky daného denního vládce do osobnosti člověka promítat ve větší míře a člověk bude mít větší potenciál pozitivních charakteristik. Pokud je naopak slabý anebo méně kvalitní, člověk bude u sebe pozorovat spíše negativní povahové rysy denního vládce a potenciál pozitivních charakteristik bude menší. 

Kvalita denního vládce se počítá podle určitého vzorce (to se můžete naučit v mém kurzu), ale pro potřeby tohoto článku použiji odkaz na aplikaci mého učitele, kde je tento výpočet promítnut do grafu, ze kterého lze velmi jednoduše kvalitu denního vládce určit.

  1. Stáhněte si svou bazi tabulku na stránce: https://bazibz.masteryacademy.com.
  2. Identifikujte svého denního vládce a pak v grafu v dolní části reportu vyhledejte profil, který se jmenuje „Friend“.
Obrázek2

Soustřeďte se pouze na béžový graf. Kvalitní denní vládce má procenta v rozmezí přibližně od 65 % do 85 %. Kvalita denního vládce, který má méně než 65 % nebo víc než 85 %, je v takzvaném nezdravém rozmezí.

Pokud je to méně než 65 %, pozitivní atributy daného vládce mohou v povaze člověka chybět, zatímco když je to víc než 85 %, mohou se u člověka projevit spíše negativní charakteristiky jeho denního vládce.

Denní vládce yangové dřevo (jia, wood)

Yangové dřevo představuje velký, mohutný, košatý strom s bohatou korunou tvořenou mnoha větvemi. Reprezentuje sílu a robustnost. Lidé s denním vládcem JIA mají silnou touhu po nezávislosti, kterou potřebují cítit, zkrátka potřebují mít pocit, že nejsou ničím a nikým svazováni. Potřebují cítit, že jsou svobodní.

Stejně jako robustní velký strom dokáže pod svou korunu schovat živé tvory, kteří hledají útočiště před deštěm, tak i člověk s denním vládcem JIA rád podporuje ostatní a nabízí jim útočiště.

Může být poněkud neflexibilní, stejně jako strom, který roste stále jedním a týmž směrem, a také tvrdohlavý a jeho chování může být poněkud strnulé.

Hlavním tématem pro JIA denního vládce je DIVERZIFIKACE – rozvětvování se. Nesázet vše na jednoho koně, obrazně řečeno. Mít více želízek v ohni, více zaměstnání, zájmů, investic, zdrojů příjmů. JIA je jako jediný z deseti denních vládců schopen sedět na více než jedné židli a dělat několik věcí najednou a stejně tak dobře. Díky své rozkošatěné koruně s mnoha větvemi to hravě zvládne, a dokonce mu to prospívá.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro JIA

·       stabilní

·       přímočarý

·       tvořivý

·       nezávislý

·       zásadový

·       neflexibilní

·       tvrdohlavý

·       netaktní

·       nepoddajný

·       podezřívavý

diverzifikace

 

 

Denní vládce yinové dřevo (yi, wood)

Yinové dřevo je popínavá rostlina, která roste pomalu a vytrvale. Aby dokázala prosperovat, potřebuje oporu: pilíř, o který se opře a na který se může spolehnout. To samé platí pro člověka, který má tohoto denního vládce.

Yi je nesmírně adaptabilní, vytrvalý a dokáže skvěle přesvědčovat, aniž by si to jeho partner uvědomoval.

Tento denní vládce dokáže být velmi mazaný stejně jako popínavá rostlina. Přesvědčuje pomalu a nenápadně a stejně jako popínavka nenápadně obrůstá svou oporu, až ji jednoho dne celou zahalí svými listy. Člověk s tímto vládcem dokáže nenápadně přesvědčovat a manipulovat, až druhá strana udělá přesně to, co YI chce.

A právě tato vlastnost dělá z takového člověka vynikajícího networkera, mediátora, který dokáže dobře vyjednávat, přesvědčovat, spojovat lidi a uzavírat obchody.

Pro YI je opora velmi důležitá a pro člověka s tímto denním vládcem je důležité mít se o koho nebo o co opřít. Pokud je ale YI v nezdravém rozmezí, pak může nastat problém se závislostí na této opoře, s nízkým sebevědomím nebo s vyhledáváním pozornosti. Manipulace se pak u tohoto člověka stává očividnou.

V čem spočívá networking? Je to o tom, že člověk s touto kvalitou jde mezi lidi, pomůže vyřešit jejich problém, čímž je zaujme. Tito lidé ho pak sami vyhledávají a propojují s dalšími lidmi. Takto dosahuje svých cílů.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro YI

·       flexibilní

·       vytrvalý

·       manipulativní

·       komunikativní

·       přesvědčivý

·       závislý

·       manipulativní

·       přecitlivělý

·       nesebevědomý

·       vyžadující pozornost

propojování lidí – networking

Denní vládce yangový oheň (bing, fire)

Bing reprezentuje slunce, které každý den svítí a poskytuje sluneční svit pro všechny. Hlavním povahovým rysem člověka s tímto denním vládcem je štědrost.

Každý ví, kde je slunce, a tak i BING nic neskrývá, je upřímný a otevřený. Lidé většinou přesně vědí, co od něho očekávat a kým ve skutečnosti je.

Bing má noblesu, je čestný, ale zároveň i vášnivý, srdečný a přátelský.

Někdy se však člověk s tímto denním vládcem, zvláště když BING nemá ve zdravém rozmezí, dokáže cítit osamocený – právě jako slunce. Udržuje si nezdravý odstup od lidí a je sám.

Kvůli své štědrosti, dobrosrdečnosti a upřímnosti mohou BING ostatní využívat, nebo to člověk s tímto denním vládcem může tak vnímat.

Kvůli své okouzlující povaze a charismatu dokáže přirozeně upoutat pozornost jiných, ale kvůli své velké lásce k rutině se často nedokáže odpoutat od bývalých partnerů, činností nebo předmětů.

Pokud má yangového ohně člověk ve své bazi tabulce příliš, tak je vášnivý až nadměrně. Přátelský s každým, přehnaně flirtuje, má více vztahů, otevírá se každému a rozdává svou pozornost na všechny strany. To pak může vést ke zklamání a vyčerpanosti.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro BING

·       štědrý

·       upřímný

·       přátelský

·       vášnivý

·       milující rutinu

·       pyšný

·       odtažitý

·       osamocený

·       nudný

·       egocentrický

vytrvalost a rutina

 

 

Denní vládce yinový oheň (ding, fire)

Reprezentuje světlo svíčky a stejně jako toto světlo tak i DING přirozeně přitahuje pozornost.

Lidé s tímto denním vládcem jsou nejlepší prodejci a influenceři. Je velmi obtížné jim odolat, a proto dokážou ovlivňovat životy jiných lidí.

DING je inspirativní vůdce a člověk, který patří na jeviště. Seskupuje a sdružuje lidi kolem sebe tím, že pomáhá zapalovat světýlko pro jiné a takto se dotýká životů mnoha lidí.

Je to přirozený obchodník a prodejce, který dokáže nabídnout nové věci trhu a zároveň nacházet zajímavé příležitosti.

Pro tohoto denního vládce narozeného ve dne může být obtížné získávat uznání ve své práci. Lidé ho nemohou vidět. Plamen svíčky totiž nejvíc září v noci. To lze napravit opuštěním rodného města, přestěhováním se nebo prací v zahraničí či na jiném trhu.

K tomu, aby DING naplno zářil, potřebuje palivo. Podporu, povzbuzení, jakoukoli formu zdroje, a to někdy spíše na emocionální úrovni. Pokud DING věci nezvládá, řekněte mu: „Neboj se, jsem tady. Soustřeď se jen na to, co děláš, ostatní zařídím já." Toto mu velmi pomůže.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro DING

·       inspirativní a charizmatický

·       rozhodný

·       orientovaný na detail

·       motivující

·       sentimentální

·       lehko ztrácející pozornost

·       pomstychtivý

·       sarkastický

·       nerozhodný

·       náladový

motivování – influencing

 

 

Denní vládce yangová zem (wu, earth)

Majestátní, velká hora. Reprezentuje loajálnost, zodpovědnost, stabilitu, ochranu a stálost. Yangová země je důvěryhodnost, pokora a vděčnost.

Lidé narození s tímto denním vládcem se učí pomocí pozorování. Pozorují svět kolem sebe, kopírují, co funguje a je správné, zatímco se vyhýbají tomu, co nefunguje a co není správné. Neumí se to naučit z knih, musí být této zkušenosti fyzicky vystaveni a na vlastní kůži ji zažít. Opakují jen to, co funguje.

Příliš mnoho země v tabulce však tvoří velkou stagnaci, což vede k lenosti a prokrastinaci. Člověk nedokáže učinit první krok, neustále přemýšlí, analyzuje, odkládá a stojí na místě. Dokolečka hledá výmluvy, proč ještě nevykročil.

Nápravou je disciplína a nabrat kuráž učinit první krok. Vykročit.

Denní vládce WU miluje stabilitu a jedním z důvodů, proč se člověk bojí vykročit a proč prokrastinuje, je ten, že se cítí nejistý. Lékem je pohyb. Rozhýbat se a počítat s tím, že možná ten první krok nebude správný. Je však dobré hýbat se a jít kupředu.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro WU

·       důvěryhodný

·       loajální

·       stabilní

·       zodpovědný

·       ochraňující

·       lenivý (prokrastinace)

·       nepohyblivý

·       tvrdohlavý

·       pomalý

·       necitlivý

pozorování a pohyb

 

Denní vládce yinová zem (ji, earth)

JI je úrodná, vše vyživující půda. Reprezentuje zdroje a vynalézavost. Účelem půdy je vše vyživit a nechávat růst. Takže i hlavní téma pro JI jsou podpora a péče o všechny ostatní.

Denní vládce JI dokáže efektivně soustřeďovat zdroje a prostřednictvím těchto zdrojů pomáhá lidem dosahovat jejich cílů. Takto druhé neúnavně vyživuje a podporuje. Používá při tom svoji vynalézavost.

JI denní vládce má rád požitky. Rád tráví čas s přáteli a rád za ně často zaplatí. Nedělá mu problém své zdroje druhým půjčovat. Miluje dobré jídlo, rád utrácí a rád si udržuje určitý komfort.

Pokud je ale tento denní vládce v nezdravém rozmezí, může mít problém s nacházením nebo managementem zdrojů, nebo jej druzí mohou pro jeho vynalézavost začít využívat.

JI by měl v první řadě umět své zdroje zodpovědně používat a přerozdělovat, jinak bude mít problém s tokem peněz, nedostatkem času nebo s vyhořením.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro JI

·       produktivní

·       podporující

·       empatický

·       odpouštějící

·       tolerantní

·       majetnický

·       požitkářský

·       servilní

·       skeptický

·       skoupý

vynalézavost

 

Denní vládce yangový kov (geng, metal)

Tento denní vládce je pevná, nezlomná a nezničitelná sekera, která dokáže rozseknout skoro všechno. Tato sekera však byla vytesána z kusu nerostu, který byl na začátku vytěžen ze země. Bylo ho třeba mnohokrát zahřát, zchladit a zase zahřát. Až se z něj neustálým tepáním a tvrdým zacházením vytvořila neporazitelná a silná zbraň.

A proto i člověk, který se narodí s tímto denním vládcem, dokáže snést velké, neustálé životní obtíže, překážky a výzvy. Má neuvěřitelně tvrdou náturu a na nepohodu je zvyklý.

Geng je schopný finišer a jeho velká výhoda je, že dokáže dokončit to, co začal. Rád si vyhrne rukávy a udělá sám všechnu „špinavou“ práci a uskutečňuje to podle svého plánu. Je při tom velmi disciplinovaný a přísný. A to jak na druhé, tak i na sebe.

Je-li však GENG v nezdravém rozmezí, může mít v životě velké problémy s disciplínou a dokončováním toho, co začal.

Pokud se GENG nevzdá a vydrží všechny životní překážky, stane se z něj sekera, kterou neporazí už vůbec nic a nikdo. Na to by měl celý svůj život myslet.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro GENG

·       trvalý

·       rozhodný

·       principiální

·       přímočarý

·       upřímný

·       zbrklý

·       agresivní

·       neoblomný

·       tvrdohlavý

·       odsuzující

vykonávání

Denní vládce yinový kov (xin, metal)

Yinový kov je okouzlující, dokonalý šperk. Je to diamant. Rád září a je sebevědomý. Stejně jako diamant či šperk, i člověk narozený s tímto denním vládcem rád vyniká. Miluje hezké věci, kvalitní jídlo, dobré vystupování a dobré způsoby.

XIN si o sobě myslí, že je dokonalý, a proto je-li tento denní vládce v nezdravém rozmezí, může nastat problém se sebevědomím. A s egem. Buď trpí nedostatkem sebevědomí nebo je jeho ego naopak nepřiměřeně velké.

Ve zdravém rozmezí tento denní vládce velmi efektivně dokončí vše, co začal, a také dokáže následovat svůj plán. Efektivně odděluje potřebné od nepotřebného.

Jeho problém nastává tehdy, pokud kvůli svému egu nedokáže druhé požádat o pomoc. Myslí si totiž, že pokud požádá o pomoc, dá tím najevo, že je nedokonalý. A to přece diamant není. Toto může pro XIN představovat velkou překážku na cestě za jeho úspěchem.

Denní vládce yinový kov by se měl naučit žádat o pomoc a následně tuto pomoc přijmout a využít. Pak dokáže svůj potenciál diamantu plně využít a neohroženě postupovat dál.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro XIN

·       soutěživý

·       krásný

·       elegantní

·       kultivovaný

·       citlivý

·       přecitlivělý

·       namyšlený

·       vypočítavý

·       malicherný

·       nedisciplinovaný

žádat a přijímat pomoc

Denní vládce yangová voda (ren, water)

Yangová voda představuje moře, oceán. Tento denní vládce dokáže ze všech deseti denních vládců nejsnáze vydělávat peníze. Proč? Bohatství pro yangovou vodu představuje sluneční světlo (prvek oheň). Kolik úsilí potřebuje hladina yangové vody k tomu, aby odrážela sluneční světlo? Žádné.

To je důvod, proč i člověk narozený s tímto denním vládcem dokáže s malým úsilím ve svém životě získávat velké bohatství. Pokud tomu tak není, nebo si člověk myslí, že tuto schopnost v sobě nemá, měl by si to uvědomit, přijmout to a začít podle toho jednat. Učit se pracovat s penězi, zaměřit se na to, odkud k němu peníze proudí, a vzdělávat se.

Voda představuje moudrost, inteligenci a pohyb. REN má silnou výdrž.

Pokud má člověk denního vládce yangovou vodu a má problém s vyděláváním peněz, potřebuje výdrž a směr. To jej udrží na správné cestě.

REN v nezdravém rozmezí snadno podléhá lákadlům okolí a jednoduše se nechává rozptylovat, přičemž pak často mění směr. Proto je pro něj tak důležité udržovat směr a mít výdrž.

Kvůli své moudrosti a nadhledu je to vizionář a inovátor. Má o věcech jasnou představu a je schopen vidět věci z větší perspektivy.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro REN

·       inteligentní

·       realistický

·       vizionář

·       proaktivní

·       dobrodružný

 

·       sobecký

·       pesimistický

·       úzkostný

·       bázlivý

·       lehko ztrácející pozornost

vize a směr

 

Denní vládce yinová voda (gui, water)

Yinová voda je mlha, rosa nebo drobné kapičky vysrážené na povrchu chladného předmětu. Je to něco, co nemá přesný tvar, něco mystického, tajemného a emocionálního.

Lidé narození s tímto denním vládcem mají skvělou intuici. Jsou emotivní a moudří. Proto jsou z nich skvělí učitelé nebo mentoři.

Díky svému šestému smyslu dokáží předvídat a podle toho správně jednat. Pokud člověk narozený s GUI denním vládcem tohle nemá, měl by to v sobě začít probouzet. Je to totiž jeho dar a jeho velká výhoda.

Pokud je však yinová voda u člověka v nezdravém rozmezí, může nastat ztráta kontaktu s realitou. Člověk žije s hlavou v oblacích a při snění nestojí nohama pevně na zemi. Díky bohatému vnitřnímu světu a neschopnosti vnímat reálný svět takový, jaký ve skutečnosti je, může začít konstruovat vymyšlené scénáře a situace, které však existují jen v jeho světě a skutečností nejsou. To častokrát vede ke smutku, depresi či paranoii.

Proto je pro lidi narozené s denním vládcem GUI více než pro jiné důležité uzemnění a neustálé propojování se se zemí, s realitou.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Hlavní téma pro GUI

·       kreativní

·       emotivní

·       intuitivní

·       předvídavý

·       přizpůsobivý

·       náladový

·       nevypočitatelný

·       bázlivý

·       nestálý

·       paranoidní

snít s nohama na zemi

 

Příště postoupíme v bazi analýze dál a odhalíme další vrstvu, která vám pomůže lépe vidět svůj pravý charakter. Psát budu o pěti strukturách.

 

Autor: Ing. Lucia PetrilákováČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Jste starostlivé prase nebo odvážná opice? Co říká čínský zvěrokruh

Zobrazit Článek

Jste starostlivé prase nebo odvážná opice? Co říká čínský zvěrokruh
7 min

BAZI – Pomocníci všude kolem – speciální hvězdy v astrologii – 5. díl

Zobrazit Článek

BAZI – Pomocníci všude kolem – speciální hvězdy v astrologii – 5. díl
5 min

BAZI - Deset bohů - zlatý grál bazi analýzy - 4. díl

Zobrazit Článek

BAZI - Deset bohů - zlatý grál bazi analýzy - 4. díl
5 min

BAZI - 5 struktur - odkrýváme další vrstvu vaší povahy - 3. díl

Zobrazit Článek

BAZI - 5 struktur - odkrýváme další vrstvu vaší povahy - 3. díl
11 min

Začínáme s Bazi analýzou: 10 denních vládců - 2. díl

Zobrazit Článek

Začínáme s Bazi analýzou: 10 denních vládců - 2. díl
16 min

BAZI - Je Váš osud vytesán do kamene? - 1. díl

Zobrazit Článek

BAZI - Je Váš osud vytesán do kamene? - 1. díl
6 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Zobrazit Článek

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?
8 min

Detoxikujte na jaře Játra, podpoříte jejich správnou funkci

Zobrazit Článek

Detoxikujte na jaře Játra, podpoříte jejich správnou funkci
4 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl
10 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu

Zobrazit Článek

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu
3 min

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie

Zobrazit Článek

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.