Akupunkturní léčba jaterních obrazů - 2. díl


V minulém díle tohoto akupunkturního miniseriálu nás Peter Deadman seznámil s principy vzniku patologických jaterních obrazů, přičemž uvedl základní body, které při jejich léčbě používá. V dnešním díle se zaměří na konkrétní obrazy, takže vás čeká mnoho inspirace.

Podžebří a boční část trupu

Protože oblastem podžebří a boků vládnou Játra a Žlučník, v těchto částech těla lze často pozorovat jaterní patologie (v případě stagnace Qi jsou problémy opakované a přemísťující se, zatímco v situaci, kdy dojde k blokádě krve, jsou na jednom místě a pronikavé; při nedostatku Yin jsou menší; v případě vlhkého horka jsou charakteristické plností a horkem). Kromě bodů vhodných k regulaci Jater, jako je LR-3 Tai Chong, patří mezi hlavní body pro ošetření těchto problémů LR-14 Qi Men, GB-24 Ri Yue, TE-6 Zhi Gou a GB-34 Yang Ling Quan.

Klasické kombinace

 • Bolest pod žebry: LR-13 Zhang Men, SP-4 Gong Sun, TE-6 Zhi Gou a GB-34 Yang Ling Quan (Complete Collection of Acupuncture and Moxibustion).
 • Rozpínání na úrovni Jater: BL-18 Gan Shu a LR-3 Tai Chong (A Systematic Classic of Acupuncture and Moxibustion).

Slezina

Harmonická funkce všech Zang orgánů velmi závisí na plynulém toku Qi, což je nejvíce vidět na trávicím systému. Hladký tok jaterní Qi zde totiž napomáhá vzestupné funkci Sleziny a sestupné funkci Žaludku. Zatímco se Játra mohou snadno dostat do plnosti (Shi), Slezina inklinuje spíše ke stavu nedostatku (Xu). Stagnující jaterní Qi snadno napadne a potlačí funkci Sleziny, což může vést k celé řadě příznaků zahrnujících bolesti v podbřišku, řídkou stolici (nebo střídání řídké stolice se zácpou) a k dalším rozmanitým projevům nedostatku Sleziny, mezi které patří například únava. Principem léčby je urovnání Jater a doplnění Sleziny. To obvykle znamená, že je třeba vybrat akupunkturní body obou drah, Jater i Sleziny, které je nutné doplnit body k léčbě hlavních problémů: například ST-25 Tian Shu na průjem nebo CV-6 Qi Hai na bolesti a pnutí (nadýmání) v oblasti podbřišku. Navíc máme k dispozici dva body, které léčí specificky disharmonii Jater a Sleziny.

 • SP-6 San Yin Jiao: umí změkčit a harmonizovat Játra rozprostřením jaterní Qi a současně i vyživováním krve Jater, ale mimo to dokáže také doplnit Slezinu a regulovat všechny funkce Dolního zářiče.
 • LR-13 Zhang Men: disharmonie Jater a Sleziny může pramenit buď z Jater, jejichž stagnující Qi napadá, blokuje a potlačuje Yun Hua funkci Sleziny, nebo od Sleziny, která vzhledem k nedostatku Qi není schopna odolat nadměrné Qi Jater. Původem těchto onemocnění může být plnost (Shi) Jater nebo nedostatek (Xu) Sleziny. Hlavním bodem pro léčbu všech možných stupňů nerovnováhy mezi Játry a Slezinou je bod LR-13 Zhang Men, hlavní bod dráhy Jater v oblasti břicha. Zmíněné disharmonie mohou vést k bolestem a rozpínání v oblasti břicha, borborygmům, průjmu a zvětšení jater a sleziny.

Klasické kombinace

 • Průjem z chladu obsahující nestrávenou potravu: LR-13 Zhang Men a BL-23 Shen Shu (vychází z Předpisů za 1 000 dukátů).
 • Borborygmy, rozpínání v oblasti břicha a průjem: LR-13 Zhang Men, BL-22 San Jiao Shu, BL-27 Xiao Chang Shu, BL-34 Xia Liao and BL-49 Yi She (vychází z Předpisů za 1 000 dukátů).

Žaludek

Stagnace jaterní Qi může vést ke stagnaci nebo vzbouření žaludeční Qi, což se může stát především v případech, kdy se napětí a frustrace prožívají v době, kdy se jí. Typickými příznaky jsou bolest a pnutí v oblasti epigastria, poruchy trávení, říhání, škytavka, nevolnost a zvracení. Mezi důležité body pro regulaci funkce Jater a Žaludku patří LR-14 Qi Men, PC-6 Nei Guan a PC-7 Da Ling. Mimo to také body na dráze Žaludku, jako je bod ST-36 Zu San Li a body v oblasti břicha, například CV-12 Zhong Wan.

Drawing,Acupuncture,Point,St36,Zusanli,,3d,Illustration

Emoce

Stagnace jaterní Qi je nejen důsledkem, ale i příčinou mnoha druhů emočních nerovnováh. Jakmile způsobí emoční faktory jako potlačované emoce, zášť, frustrace apod. stagnaci jaterní Qi, může následkem toho dojít k depresi, podrážděnosti, plačtivosti a naříkání. Jestliže se stagnující Qi přemění na oheň, může docházet k výbuchům hněvu a vzteku. Pokud se jaterní oheň vzedme a obtěžuje Srdce, mohou se objevit nespavost, živé a znepokojující sny a manické chování. V případě, že stagnující Qi narušuje přeměnu a transport tekutin nebo pokud jaterní oheň způsobuje kondenzaci tekutin, může dojít k následné tvorbě hlenu, což prohlubuje emoční disharmonii s možným následkem maniodepresivních poruch. Všechny uvedené obrazy mohou u pacienta existovat vedle sebe a vzájemně se transformovat jeden do druhého. Vzhledem k takto širokému rozsahu poruch je široký i rozsah vhodných akupunkturních bodů pro léčbu. Proto zde uvedu jen několik příkladů.

Body, které harmonizují Játra:

LR-3 Tai Chong: je pozoruhodné, že klasické indikace pro tento bod zahrnují překvapivě málo příznaků emoční nerovnováhy i přes fakt, že z klinické praxe jasně vyplývá, že má bod LR-3 Tai Chong silný pozitivní vliv na potíže způsobené stagnací jaterní Qi na emoční úrovni. LR-2 Xing Jian: jedná se o bod, který je indikován v případech, kdy se stagnující jaterní Qi přemění na oheň, a to především pokud se tento oheň vzedme, aby obtěžoval Srdce. To vede k příznakům, jako jsou nespavost, bušení srdce, sklon k hněvu, smutek a nešťastnost, zatemněné vnímání světa v důsledku vzteku, maniodepresivní poruchy, epilepsie, palčivý žár v obličeji nebo dokonce smrtelná bledost (ta je často známkou blížícího se násilného chování u extrémně naštvaných lidí).

BL-18 Gan Shu: tento bod je indikován pro velmi velký vztek a maniodepresivní poruchy.

Body harmonizující Srdce a Játra:

HT-8 Shao Fu, BL-14 Jue Yin Shu, PC-6 Nei Guan, PC-7 Da Ling, PC-8 Lao Gong, GB-12 Wan Gu (vhodný speciálně pro nespavost), CV-14 Ju Que, HT-7 Shen Men.

Body sloužící k přeměně hlenu:

ST-40 Feng Long, PC-5 Jian Shi, ST-43 Xian Gu, TE-10 Tian Jing, ST-23 Tai Yi.

Klasické kombinace

 • Sklon k hněvu s modrozelenou pletí (Qing): LR-3 Tai Chong a GB-37 Guang Ming (Methods of Acupuncture and Moxibustion from the Golden Mirror).

Nedostatek Yin/krve na úrovni Jater

Nedostatek yinové složky Jater může být způsoben nedostatkem výživy jaterní Yin nebo spotřebováním Yin Jater nadměrným ohněm Jater nebo horečkou. Nedostatek krve Jater může vzniknout v důsledku ztráty krve, nedostatku ledvinové esence Jing nebo selhání krvetvorby, k čemuž obvykle dochází při nedostatečnosti Sleziny. Léčba tohoto typu onemocnění se proto musí vztahovat také k Ledvinám nebo Slezině. Hlavními body, které specificky vyživují krev a Yin Jater a souběžně změkčují a harmonizují Játra, jsou LR-3 Taichong, BL-18 Gan Shu a SP-6 San Yin Jiao, přičemž některé autority přidávají také bod LR-8 Qu Quan.

Jestliže jaterní krev a Yin nevyživují a nezměkčují šlachy, dochází k jejich zatuhnutí, spasmům, křečím nebo bolesti. Při léčbě tohoto obrazu je zásadním bodem GB-34 Yang Ling Quan, který je Hui bodem pro šlachy. Mezi další důležité body patří: SI-3 Hou Xi, BL-47 Hun Men a BL-60 Kun Lun. Bod BL-47 Cheng Shan je indikován specificky pro běžně se vyskytující spasmy a křeče v lýtkách, které se zhoršují v noci a v klidu, kdy se krev vrací zpět do Jater. Bod GB-39 Xuan Zhong se hojně využívá v případech, kdy dlouhotrvající Bi syndrom poškozuje šlachy a zraňuje krev a Yin Jater.

Pokud jaterní krev a Yin nevyživují oči, mohou se začít vyskytovat různé poruchy zraku, a to včetně rozmazaného vidění, šerosleposti, suchých očí atd. Kromě velkého množství lokálních, přilehlých a vzdálených bodů je dobré použít jako hlavní vzdálené body například bod GB-37 Guang Ming GB-37, Luo bod dráhy Žlučníku, a BL-18 Gan Shu, Shu bod Jater na zádech.

Klasické kombinace

 • Noční slepota při potížích s jaterní Qi: LR-2 Xing Jian a BL-1 Jing Ming (Ode to the 100 Symptoms).
 • Nedostatek krve Jater spojený se závratěmi a rozmazaným viděním: doplnit bod BL-18 Gan Shu BL-18 a vypustit bod ST-36 Zu San Li (Song of the Jade Dragon / Píseň nefritového draka).
 • Zarudlé oči a krvácení z nosu: LR-3 Tai Chong, GB-41 Zu Lin Qi a LI-4 He Gu (Song of Points for Miscellaneous Diseases).

Jaterní Yang, vzedmutí jaterního větru:

Vzhledem k faktu, že je příčinou těchto onemocnění nejčastěji jaterní oheň nebo nedostatek jaterní Yin, body řešící tato onemocnění se zaměřují na léčbu kořene. Tyto body je nicméně nezbytné kombinovat s body, které se soustředí na řízení razantního sestupu nebo stažení vzedmutého Yangu, ohně a větru. Mezi důležité body pro tento účel patří:

GV-20 Bai Hui: nachází se v místě, kde nejvyšší zakončení dráhy Jater dosahuje temene hlavy, což je důvod, proč se často používá při závratích, bolestech hlavy, křečích atd.

KI-1 Yong Guan: jedná se o nejnižší bod těla, „kotví nás v yinové energii země“ (Ode of the Standard of Mystery). Bod KI-1 Yong Quan mocně stahuje dolů patologicky vzedmutý Yang, vítr a oheň.

GB-20 Feng Chi: hlavní lokální bod pro léčbu onemocnění způsobených větrem postihujících hlavu a pro uzemnění Yangu a pročištění jaterního ohně z hlavy.

GV-16 Feng Fu: používá se pro „sto nemocí hlavy“ a „všechny typy nemocí z větru“. Je indikován speciálně při bolestech hlavy, větru v hlavě, závratích, rozmazaném vidění, hemiplegii a strnulém zírání.

BL-60 Kun Lun: „pročišťuje vítr a stahuje ho z hlavy k nohám“ (A Systematic Classic of Acupuncture and Moxibustion), přičemž je vhodný při bolestech hlavy, epilepsii, zatuhlosti krku, hemiplegii atd.

BL-62 Shen Mai: tento bod je vhodné použít při spasmech, křečích, vychýlení úst a očí, mrtvici a hemiplegii. Schopnost bodu BL-62 Shen Mai utišit vnitřní vítr odráží spíše extrémní yangovou povahu tohoto bodu a jeho dráhové spojení s hlavou a mozkem, než jakýkoliv vliv na Zang orgán Jater.

Mimo to je zde několik bodů na dráze Žlučníku a Trojitého zářiče, které se používají k pročištění vzedmutého Yangu a ohně a uvolnění drah hlavy, které se u těchto obrazů často používají při léčbě bolesti hlavy, závratí a tinnitu. Mezi zmíněné body patří: GB-8 Shuai Gu, GB-38 Yang Fu, GB-39 Xuan Zhong, GB-40 Qiu Xu, GB-41 Zu Lin Qi, GB-43 Xia Xi, TE-3 Zhong Zhu a TE-5 Wai Guan.

Vlhké horko

Hromadění vlhkého horka v dráze Jater a/nebo Žlučníku může vyvolat různé příznaky projevující se zejména na úrovni Středního a Dolního zářiče, protože vlhkost, která je těžká, má tendenci klesat dolů. V případě, že vlhké horko narušuje funkci Žlučníku a způsobuje žloutenku, je dobré použít jako hlavní body: LR-3 Tai Chong, GB-34 Yang Ling Quan, GV-9 Zhi Yang a GB-24 Ri Yue, ke kterým je v zájmu odvedení vlhkosti třeba připíchnout ještě body dráhy Sleziny.

Pokud vlhké horko klesá do Spodního zářiče a způsobuje poruchu genitálně-močového systému, impotenci, leukoreu, prolaps dělohy atd., je vhodné použít jako hlavní body LR-8 Qu Quan, LR-5 Li Gou, KI-10 Yin Gu, SP-9 Yin Ling Quan a CV-3 Zhong Ji.

Onemocnění podobající se kýle

Průnik chladu do dráhy Jater a/nebo stagnace jaterní Qi může vést k poruchám podobným kýle nebo k onemocněním spojeným s močením (Qi Lin). Protože se jedná o nerovnováhu na samotné dráze Jater, lze vybrat několik vzdálených bodů jaterní dráhy:

LR-1 Da Dun: „pro 7 typů onemocnění podobných kýle zvolte bod DaDun“ (Songs From the Jade Dragon / Písně nefritového draka). Zvolte ho při poruchách podobajících se kýle, bolesti v podbřišku, otocích a bolestivosti genitálií, spasmech genitálií, zadržování moči, enuréze, hematurii a Lin syndromu.

LR-2 Xing Jian: při stagnaci Qi komplikované horkem; tento bod je indikován při bolestech penisu, Lin syndromu, enuréze, zadržování moči, obtížném močení a poruchách podobajících se kýle.

LR-3 Tai Chong: pro poruchy podobné kýle, bolesti genitálií, enurézu a potíže s močením.

LR-4 Zhong Feng: na bolest a stahy v oblasti genitálií, bolesti v podbřišku, poruchy podobné kýle, obtížné močení, Lin syndrom a zadržování moči.

LR-5 Li Gou: Luo bod spojnice dráhy Jater lemující genitálie. Bod LR-5 Li Gou je indikován pro bolesti genitálií, poruchy podobné kýle, pocity pnutí v oblasti podbřišku, bulky tvrdé jako kámen pod pupkem, obtížné močení a zadržování moči.

BL-27 Xiao Chang Shu: jedná se o Shu bod Tenkého střeva na zádech, který je vhodný při bolestech v podbřišku nebo bolestivosti varlat, které se mohou propagovat až do oblasti beder.

GB-27 Wu Shu: vhodný pro onemocnění podobající se kýle a bolesti způsobené retrakcí varlat.

ST-30 Qi Chong: na bolesti v podbřišku, poruchy podobající se kýle, bolesti a otok penisu, bolest varlat.

Klasické kombinace

 • Bolest jako při kýle: LR-6 Zhong Du, ST-27 Da Ju a SP-8 Di Ji (A Systematic Classic of Acupuncture and Moxibustion).
 • Pokleslé a oteklé varle bez přítomnosti bolesti: LR-1 Da Dun, ST-29 Gui Lai a SP-6 San Yin Jiao (The Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion).

Gynekologie

Pro harmonický menstruační cyklus je nezbytné hladké fungování Jater. Stagnace jaterní Qi vede k pocitu pnutí a bolesti, blokáda jaterní krve k obstrukci, silnějším bolestem a výtoku sražené krve, nedostatečnost na úrovni Jater k amenoree nebo slabé menstruaci, zatímco jaterní oheň může způsobit nadměrné a nepřestávající krvácení a tím menorhagii a děložní krvácení. Hlavními body pro regulaci cirkulace Qi jsou u gynekologických poruch body LR-3 Tai Chong a LR-5 Li Gou, zatímco bod LR-2 Xing Jian je nezbytný pro ochlazení Jater v případech nadměrného krvácení. Body SP-8 Di Ji a ST-29 Gui Lai jsou důležitými body pro pročištění stagnující krve v děloze, zatímco bod SP-10 Xue Hai rozpouští krevní blokády a ochlazuje horkou krev.

Klasické kombinace

 • Silné a dlouhé krvácení (menorhagie): LR-2 Xing Jian, HT-5 Tong Li a SP-6 San Yin Jiao (The Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion).
 • Nepřestávající děložní krvácení: LR-3 Tai Chong, KI-8 Jiao Xin, KI-10 Yin Gu a SP-6 San Yin Jiao (Formulas for the Living).

Zácpa

Přestože je zácpa nejčastěji způsobena nahromaděním horka v Žaludku a Střevech, stagnace jaterní Qi je jedním z důležitých obrazů zácpy, protože stagnace Qi vede k blokádě ve Střevech. V případě čisté stagnace jaterní Qi není stolice suchá, protože nemusí nutně docházet k vzniku horka ani k nedostatku tělesných tekutin. Nicméně suchost může být přítomna v případě, že se v těle současně vyskytuje určité horko. Stejně jako u všech ostatních projevů stagnace jaterní Qi bude zácpa horší, když je člověk pod emocionálním stresem, zatímco úleva přijde, když je daný jedinec šťastný a v pohodě. Často používanou kombinaci představují body LR-3 Tai Chong a TE-6 Zhi Gou.

Klasické kombinace

 • Zácpa: LR-13 Zhang Men, KI-6 Zhao Hai a SP-3 Tai Bai (The Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion).

Autor: Peter Deadman (Tento článek byl napsán v úzké spolupráci s Mazinem Al-Khafaji).Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Akupunkturní léčba jaterních obrazů - 2. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba jaterních obrazů - 2. díl
15 min

Akupunkturní léčba jaterních obrazů - 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba jaterních obrazů - 1. díl
10 min

Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Malý atlas akupunktury – 32. díl – Skalpová akupunktura

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 32. díl – Skalpová akupunktura
4 min

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?

Zobrazit Článek

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.