Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 2. díl


V minulém díle našeho dvoudílného miniseriálu o astmatu nám Giovanni Maciocia představil obvyklý pohled tradiční čínské medicíny na astma a zároveň přidal argumenty, proč tímto způsobem nelze nahlížet na alergické astma u malých dětí a pubertální mládeže. V tomto závěrečném díle se můžete těšit na obrazy, které alergickému astmatu u dětí přiřazuje on, a také na navrhované způsoby léčby prostřednictvím akupunktury a bylin.

2. NOVÁ TEORIE ASTMATU

Protože teorie Xiao-Chuan není pro diagnostiku a léčbu alergického astmatu (a atopického ekzému) adekvátní, o čemž jsem vás snad přesvědčil v minulém díle, je třeba pokusit se vyvinout novou teorii čínské medicíny pro alergické astma. Zde bych měl zdůraznit, že následující úvaha rozhodně nepředstavuje žádnou novou definitivní teorii pro astma a že bude zapotřebí ještě mnoho úprav a revizí na základě klinických zkušeností.

A. ETIOLOGIE A PATOLOGIE

V patogenezi astmatu hrají zásadní roli dva hlavní faktory: v první řadě je to nedostatek obranné Qi na úrovni Plic a Ledvin a pak napadení větrem. První faktor zodpovídá za kořen nemoci, zatímco ten druhý za její následné projevy.

i. Nedostatek obranné Qi na úrovni Plic a Ledvin

Nedostatečnost Ledvin, která figuruje v alergickém astmatu, představuje nedostatek pouze u jedné z funkcí Ledvin: konkrétně se jedná o obrannou Qi. Tento stav by se dal nazvat nedostatečností obranné Qi Ledvin, která se podobá nedostatečnosti obranné Qi Plic. Protože tento typ nedostatku Ledvin zahrnuje pouze jeden aspekt narušení jejich funkce, není přítomna celá řada dalších příznaků.

Dítě nebo teenager trpící alergickým astmatem nebudou dále sužovat závratě, tinnitus, hluchota, bolesti zad, slabost v kolenech nebo noční pocení.

Hyperreaktivita imunitního systému představující základ alergického astmatu je tedy způsobena nedostatkem obranné Qi na úrovni Ledvin a Plic. Ledviny mají na imunitní systém vliv nejen v důsledku propojenosti mezi Yangem Ledvin a obrannou Qi, ale také kvůli tomu, že je ledvinová esence rozváděná prostřednictvím zadní střední dráhy (Du Mai), ústřední dráhy (Chong Mai) a přední střední dráhy (Ren Mai, dráha početí) částečně zodpovědná za ochranu před vnějšími patogenními faktory.

Jakým způsobem vzniká nedostatečnost obranné Qi na úrovni Ledvin? Může plynout z:

 1. dědičné konstituční slabosti
 2. problémů matky v průběhu těhotenství, mezi které můžeme zařadit například šok, kouření, požívání alkoholu nebo užívání drog
 3. problémů v průběhu porodu, kdy se plod dostane do stresové situace, umělé vyvolání porodu nebo předčasné přestřižení pupeční šňůry
 4. očkování

ii. Vítr jako hlavní patogenní faktor alergického astmatu

Poté, co jsme si probrali nedostatečnost obranné Qi na úrovni Ledvin a Plic jako kořen astmatu, můžeme obrátit svou pozornost směrem k větru jakožto hlavnímu projevu tohoto onemocnění.

Prostřednictvím některých vlastností větru můžeme vysvětlit účinky na průdušky a astma. Pravdou je, že se vítr stahuje, přichází a odchází a způsobuje křeče. Doktor Hu Lie, který je lékařem moderní doby, z farmakologického oddělení Nanjingské univerzity čínské medicíny (Nanjing University of Chinese Medicine), nazývá alergické astma „větrem v hrudníku“ (Xiong Feng).

Vítr je hlavním patogenním faktorem alergického astmatu nejen ve smyslu napadení vnějším větrem, ale také ve formě chronického větru uzavřeného v průduškách. Plíce představují yinový orgán, který má nejblíže k povrchu, protože ovládají kůži. Sliznice průdušek by tím pádem mohla být vnímána jako prodloužení kůže.

V tomto ohledu by vítr napadal stejně jako kůži také průdušky, ve kterých by po usazení vytvořil bronchospasmus. Dokonce i když se na tuto problematiku podíváme ze západní perspektivy, studie naznačují, že jsou patologické rysy kožních a plicních reakcí velmi podobné.

divka-v-posteli-s-astma

B. IDENTIFIKACE OBRAZŮ A VOLBA ZPŮSOBU LÉČBY

U astmatu platí stejné rozlišování jako u sípání, což znamená, že je třeba volit jiný přístup k léčbě během záchvatů a mezi záchvaty.

Hlavní obrazy, které lze zaznamenat u alergického astma, jsou následující:

tabulka

Existují tři přístupy k výběru principu léčby astmatu:

 • Během probíhajícího záchvatu:

Léčí se pouze projevy (Biao), což znamená, že je třeba vypudit vítr a obnovit sestupnou funkci Plic.

 • V období, kdy k záchvatům dochází často:

Léčí se primárně projevy (Biao), což znamená, že je třeba vypudit vítr a obnovit sestupnou funkci Qi Plic, přičemž se léčba soustředí už i na kořen (Ben). To znamená, že se tonizuje obranná Qi Plic a Ledvin.

 • V období, kdy k záchvatům moc často nedochází:

Léčí se primárně kořen, což znamená, že se posiluje obranná Qi Plic a Ledvin, přičemž je však sekundárním cílem vypuzení větru a obnovení sestupné funkce Qi Plic.

Při léčbě astmatu je obzvláště u akutních případů důležité také zklidnit mysl. Jedná se o užitečný princip léčby obzvlášť proto, že je akutní fáze astmatu způsobena bronchospasmem z nadměrné stimulace sympatického nervového systému. Léčivky a akupunkturní body, mající zklidňující vliv na mysl, mají mimo to regulační účinek na nervový systém. Ke zklidnění astmatu je hojně využíván například bod Shen Ting na zadní střední dráze (GV-24).

 • Během záchvatu:

Astmatickému záchvatu vyvolanému skutečným napadením větrem se všemi jeho relevantními příznaky nebo obrazu složenému ze symptomů způsobených skrytým větrem v průduškách, jehož projevy se podobají napadení větrem, odpovídají dva obrazy: napadení větrným chladem a napadení větrným horkem. Jestliže by došlo ke skutečnému napadení větrem, objevila by se averze vůči chladu, třesavka a možná i horečka. Pulz by byl plovoucí. V průběhu útoku by tedy byly přítomny tyto obrazy: větrný chlad a větrné horko.

i. Větrný chlad

Klinické projevy: náhlé sípání a dušnost s obtížným vydechováním, nepřítomnost pocení, tlak na hrudi, bledý obličej, pocit chladu, kýchání, kašel, nepřítomnost žízně, záchvaty vyvolané chladným počasím, zatuhlost ramen a šíje.

Pulz: napjatý.

Principy léčby: uvolnit povrch, vypudit větrný chlad, obnovit sestupnou funkci Qi Plic, utišit ducha.

Akupunkturní body

Extra bod Ding Chuan, BL-12 Feng Men, BL-13 Fei Shu, CV-22 Tian Tu, LU-7 Lie Que, LU-6 Kong Zui, HT-7 Shen Men, CV-15 Jiu Wei, GB-20 Feng Chi, GB-21 Jian Jing. Pouze vypouštění. Lze baňkovat body BL-12 a BL-13.

Léčba pomocí přípravků řady Three Treasures

Vyloučení větrného chladu a Čistá Qi. Přípravku Vyloučení větrného chladu je třeba užívat alespoň 9 tablet denně, zatímco u prostředku Čistá Qi je to 6 tablet.

ii. Větrné horko

Klinické projevy: horečka a odpor k chladu (v případě vnějšího napadení, jinak pocit horka), bolest hlavy, tlak na hrudi, hlasité sípání, štěkavý kašel, astma, mírná žízeň.

Jazyk: směrem k přední části červené okraje. Pulz: rychlý.

Principy léčby: uvolnit povrch, obnovit sestupnou funkci Qi Plic, vyloučit větrné horko, utišit astma a utišit ducha.

Akupunkturní body
LU-5 Chi Ze, LU-7 Lie Que, LU-1 Zhong Fu, BL-13 Fei Shu, LU-6 Kong Zui, LU-11 Shao Shang, Ding Chuan, HT-7 Shen Men, CV-15 Jiu Wei. Pouze vypouštění, žádné moxování.

Léčba pomocí řady Three Treasures

Vyloučení větrného horka a Čistá Qi. Přípravku Vyloučení větrného horka je třeba užívat alespoň 9 tablet denně, zatímco u prostředku Čistá Qi je to 6 tablet. Nejméně 9 tablet denně.

Přechodné období mezi záchvaty

Nyní se zaměřím na období, ve kterém jsou astmatické záchvaty velmi vzácné nebo kdy je lze regulovat občasným použitím inhalátoru. V tomto období jsou některé astmatické záchvaty obvykle vyvolány po kontaktu s kočkami, psy, pylem nebo prachem, což se projevuje sípáním, dušností a tlakem na hrudi.

Případné používání inhalátoru není v žádném konfliktu s užíváním čínských bylin nebo s akupunkturou, proto lze vše kombinovat. Navíc je pravdou, že frekvence nutnosti použít inhalátor představuje velmi užitečné měřítko účinnosti léčby dle principů čínské medicíny.

V období mezi záchvaty je prioritou léčba kořene, což znamená, že je třeba posílit obrannou Qi na úrovni Plic a Ledvin. Současně ale nesmí být přehlíženy projevy, čímž se rozumí vítr v průduškách, který brání sestupování Qi Plic. Proto by každá receptura měla obsahovat nějaké léčivky, které budou vypuzovat vítr a přimějí Qi Plic k sestupu.

Pokud jde o nedostatečnost Plic a Ledvin, může nastat celá řada různých variant, u nichž se bude nedostatečnost mezi Plícemi a Ledvinami projevovat v různém odstupňování, přičemž u Ledvin může být taktéž různě vysoká nedostatečnost Yin a Yangu.

Akupunktura

Akupunkturní léčba si klade za cíl následující:

 1. posílit obrannou Qi na úrovni Plic a Ledvin
 2. obnovit sestupnou funkci Qi Plic
 3. utišit ducha
 4. u astmatu s pozdním nástupem je mimo to nutné tonizovat Slezinu

Pro dosažení výše uvedených cílů lze použít následující body:

 1. BL-23 Shen Shu, CV-4 Guan Yuan, KI-13 Qi Xue, BL-52 Zhi Shi, CV-8 Shen Que (a moxovací kužílky zapálené na solném podkladu), KI-16 Huang Shu, LU-9 Tai Yuan, GV-12 Shen Zhu a BL-13 Fei Shu, které posílí nedostatečnou obrannou Qi na úrovni Plic a Ledvin.
 2. LU-7 Lie Que, LU-5 Chi Ze, CV-17 Shan Zhong a BL-13 Fei Shu, které obnoví sestupnou funkci Qi Plic.
 3. GV-24 Shen Ting, HT-7 Shen Men, CV-19 Hou Ding a CV-15 Jiu Wei, které utiší ducha.
 4. ST-36 Zu San Li, ST-40 Feng Long, CV-12 Zhong Wan, BL-20 Pi Shu a BL-21 Wei Shu, které tonizují Slezinu.

Léčebné přípravky z produktové řady Three Treasures (Tři poklady)

Během chronické fáze je třeba léčit Biao (projevy) i Ben (kořen) onemocnění. Projevy léčím pomocí přípravku Čistá Qi v dávce 6 tablet denně (třikrát denně 2 tablety), zatímco na kořen předepisuji buď přípravek Bylinný strážce Yang, nebo Bylinný strážce Yin (2 tablety dvakrát denně).

Při výrazné nedostatečnosti Yangu Ledvin přidejte přípravek Posílení kořenů v dávce 3 tablety ráno, zatímco při výrazném deficitu Yin Ledvin přidejte prostředek Vyživit kořeny v dávce 3 tablety večer.

Protože se v komplikovaných a těžce chronických případech může vyskytnout i hlen, přidejte v takovém případě lék Čisté moře v dávce 3 tablety denně.

Autor: Giovanni Maciocia

POZNÁMKY POD ČAROU

 1. J. Lane, 1996, Asthma: the Facts, vydalo nakladatelství Oxford University Press, třetí vydání, Oxford, str. 123.
 2. Webové stránky institutu National Institute of Health http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Asthma/html
 3. Webové stránky Center for Disease Control. http://www.cdc.gov.
 4. N. Upton a kolektiv, Intergenerational 20-Year Trends in the Prevalence of Asthma and Hay Fever in adults, vyšlo v magazínu British Medical Journal, svazek 321, 2000 str. 88–92.
 5. Asthma: the Facts, str.32.
 6. 6. Ibid., str. 33.
 7. Allergy and Asthma, str. 104.
 8. 8. Ibid., str.159.
 9. Allergy and Asthma, str.162.


Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 2. díl
10 min

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 1. díl

Zobrazit Článek

Alergické astma u dětí a mladých lidí z pohledu TCM - 1. díl
11 min

Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Chronický únavový syndrom

Zobrazit Článek

Chronický únavový syndrom
15 min

Bradavice nikdy více! Jak se jich zbavit a zabránit dalšímu vzniku?

Zobrazit Článek

Bradavice nikdy více! Jak se jich zbavit a zabránit dalšímu vzniku?
7 min

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Zobrazit Video

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Bradavice nikdy více! Jak se jich zbavit a zabránit dalšímu vzniku?

Zobrazit Článek

Bradavice nikdy více! Jak se jich zbavit a zabránit dalšímu vzniku?
7 min

Piškotový dort s jahodami, mascarpone a lemon curd

Zobrazit Recept

Piškotový dort s jahodami, mascarpone a lemon curd
do 2 hodin

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.