Emoční přejídání – 1. díl


Co je to emoční přejídání

Emoční přejídání, často také označované jako zajídání stresů, je problém, který trápí mnoho lidí po celém světě. Hlavně tedy v civilizovaném světě, kde lidé sice žijí v nadbytku, ale na druhou stranu jsou často pod enormním emočním tlakem a jejich celkový životní styl není optimální.

Při emočním přejídání se člověk přejídá v reakci na emoční stres, smutek, úzkost, osamělost nebo depresi. Tyto emoce mohou vyvolat nutkání jíst, i když člověk není hladový, a mohou vést k nekontrolovatelnému přejídání se nezdravými potravinami. Člověk obvykle zkonzumuje velké množství ne úplně zdravého jídla ve velmi krátkém čase.

Tento typ přejídání může mít závažné zdravotní a psychologické následky, proto je důležité mu věnovat pozornost.

Fyziologický hlad

tento hlad v nás vyvolává potřebu se najíst, abychom doplnili energii nutnou k našemu fungování

Emoční hlad

tento hlad neslouží k doplnění energie, ale pouze k překrytí nepříjemných emocí

 

Faktory emočního přejídání

Existuje mnoho faktorů, které přispívají k emočnímu přejídání, ale jedním z nejvýznamnějších je překrývání emocí. Při překrývání emocí dochází k tomu, že člověk nemusí být schopen rozlišit, zda má opravdu fyziologický hlad nebo zda se cítí osaměle, smutně nebo podrážděně. V takové situaci se často snaží sníst něco energeticky vydatného, typicky něco sladkého, aby si na chvíli zlepšil náladu. Tento mechanismus často funguje, ale jen jako krátkodobé řešení. Dlouhodobě může vést k negativním dopadům na zdraví.

Emoční přejídání může mít různá rizika pro zdraví. Jedním z nich je nárůst hmotnosti. Dále pak se mohou objevit zdravotní problémy, jako jsou obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak a srdeční choroby. Rizikem je i vytvoření závislosti na jídle jako způsobu, jak řešit emocionální výzvy, což může mít opět negativní dopad na kvalitu života.

Qi a pět prvků

Tady musím udělat teoretickou vsuvku. A kdo sledujete mé články a webináře, tak víte, že rád dělám teoretické vsuvky.

Nejprve bych rád zdůraznil, že vše v našem vesmíru je tvořeno energií Qi. Co přesně je Qi, popravdě nikdo neví. Většinou říkáme, že to je energie. Různě materializovaná energie. Stůl, u kterého sedíme, vzduch, který dýcháme, i myšlenky, které vám jdou hlavou. To vše je Qi.

Dále bych rád připomenul, že tradiční čínská medicína rozděluje celý vesmír do pěti kategorií, do tzv. Wu Xing, pěti prvků. Jsou to dřevo, oheň, země, kov a voda.

Prvky se od sebe liší určitými charakteristikami, mohli bychom zjednodušeně říct, že energie Qi v nich vibruje na různých frekvencích.

Všechny věci či jevy v našem vesmíru patří podle své vnitřní povahy k jednomu z těchto prvků. I naše tělo se dá rozdělit do pěti prvků. A každému prvku vládne jeden orgán.

Každá část těla se dá k jednomu z těchto prvků přiřadit. Dokonce i jednotlivé emoce patří vždy k jednomu z prvků.

Emoční přejídání 2

Emoce podle čínské medicíny

Pokud tedy už víme, co je to Qi a rozumíme pěti prvkům, můžeme se vydat prozkoumat naše emoce.

Zkusíme se na emoce podívat očima tradiční čínské medicíny. Chápání emocí v čínské medicíně je totiž trochu odlišné od našeho západního pohledu. K jedné z pěti základních emocí podle čínské medicíny patří třeba přemítání. Což my bychom asi za emoci nepovažovali. I když ta odlišnost není až tak velká, viz odstavec Uspokojování potřeb v následující kapitole.

Důležitou tezí je, že emoce jsou pohyb Qi.

To je důležité si uvědomit. Emoce nejsou nic mimořádného, je to jen pohyb a proudění energie Qi v našem organismu. Stejně jako dýchání, vyprazdňování či krevní oběh.

Emocí je pět a každá přináleží jednomu z orgánů.

  1. Hněv a Játra

Hněv patří Játrům a tato emoce je o vzestupu Qi. Pokud jsme rozhněvaní, Qi stoupá nahoru. Často sebou bere i krev, proto při rozčilení většinou zrudneme. Také ovšem můžeme dostat mozkovou mrtvici.

 

  1. Radost a Srdce

Emocí Srdce je radost a radost je o rozptylování Qi.

Tady musím být konkrétnější, protože čínská medicína mluví o dvou typech radosti.

Radost Xi

První je radost Xi. To je radost taková euforická. Něco, co cítíme, když vyhraje naše Sparta nebo když se nám podaří složit velmi obtížnou zkoušku.

V extrémním případě to jsou následek pití alkoholu, užívání drog nebo přílišné holdování adrenalinovým sportům apod.

Pokud je tato radost přiměřená a zažíváme ji jen občas, je to v pořádku a pomáhá nám. Abychom třeba nedostali infarkt.

Problém je, když ji zažíváme příliš často. A my ji většinou chceme zažívat příliš často… I proto někdo sáhne po alkoholu.

 

Radost Le

Druhým typem je radost Le.

To je spíš takový pocit pohody. Pocit, který vám na tváři vyloudí úsměv. Je to stav absolutní harmonie, kdy jsme spokojeni sami se sebou i se vším, co je kolem Vás. Dalo by se říct, že jste v jednotě s duší Yuan Shen. Duše Yuan Shen je takový kousek Tao v nás. Mohli bychom také říct kousek Boha v nás.

Radost Le organismu nikdy neškodí. Naopak, ve stavu Le vše funguje, jak má. To je vyrovnání Yin a Yang, to je chůze po Cestě středu. O to bychom měli v životě usilovat.

 

  1. Přemítání a Slezina

Emocí Sleziny je přemítání nebo také obavy. Tato emoce je o zauzlování Qi. Qi se jakoby zašmodrchá a nemůže volně proudit.  My to vnímáme například jako tlaky kolem Žaludku nebo knedlík v krku.

Slezina je o trávení, o přeměně potravy na Qi a krev, což je palivo pro náš organismus. Stejně, jak by měla Slezina trávit potravu, měla by trávit i věci nehmotné povahy, které k nám přichází. To, co vnímáme našimi smysly. Co nám říkají ostatní lidé, co vidíme v televizi, co čteme na internetu atd. Pokud je Slezina oslabená, není schopná tyto podněty pořádně „rozžvýkat“ a zpracovat. Neustále o nich přemítá, řeší je stále dokola, aniž by je vyřešila. To je přemítání.

 

  1. Zármutek a Plíce

Další emocí je zármutek či žal. Tyto emoce způsobují úbytek Qi a její zpomalení, zpomalení jejího toku, hlavně tedy plicní Qi, protože smutek a žal souvisí s Plícemi.

 

  1. Strach a Ledviny

Poslední emocí je strach. Je to emoce Ledvin, která je o poklesu Qi. Strach je velmi hluboká emoce, kterou nejsme schopni příliš ovládat. Může vyvolat průjem, omdlívání nebo i náhlou ztrátu řeči.

 

Seznámili jsme se s pěti nejzákladnějšími druhy emocí. Je jich samozřejmě mnohem více, ale jsou to již pouze emoce odvozené od těch, které jsme si teď vypsali.

Proč vlastně máme emoce?

Emoce slouží k tomu, aby jednotlivé orgány mohly vyrovnávat nerovnováhy v proudění Qi v našem organismu.

Představte si, že se dostanete do nějakého emočního stresu. Pohádáte se s partnerem, někdo vám nabourá auto nebo vás vytočí šéf v práci. To vše mohou být situace, které ve vás vyvolají emoční hnutí.

Proč ale vnímáme v těchto chvílích nějaké emoce? Proč se začala Qi hýbat?

Je to proto, že emoce vyrovnávají nerovnováhy způsobené podněty, které přicházejí z vnějšího prostředí. Tím nás chrání před něčím horším.

Před žaludečními vředy, před infarktem nebo třeba i před tím, aby nás při přecházení ulice nepřejelo auto.

Emoce se snaží obnovit rovnováhu vnitřního prostředí. Jsou vlastně takový vnitřní obranný mechanismus. Fungují podobně jako imunitní reakce, která vyvolá horečku, pocení nebo průjem.

Přestože jsou emoce někdy nepříjemné, chrání nás před něčím daleko horším.

Buďme za ně rádi!

Emoční přejídání 3

70 %

Tradiční čínská medicína tvrdí, že nevyrovnané emoce a naše psychika, tvoří 70 % příčin všech našich zdravotních problémů.

Ze 70 % za naše nemoci mohou emoce.

Z 20 % to je způsob našeho stravování.

Pouhých 10 % jsou příčiny, jako jsou štěstí, osud, konstituce, epidemie apod.

Jinými slovy 90 % příčin našich zdravotních problémů jsme schopni ovlivnit. Pokud tedy chceme.

Zbylých 10 % příčin ovlivnit schopni nejsme.

To je dobrá zpráva.

Proč jsme si ale říkali, že emoce jsou zodpovědné za 70 % všech našich zdravotních problémů, když jsou tak důležité, jak jsme si říkali v předešlém odstavci?

Emoce totiž vyvolají zdravotní problém pouze tehdy, pokud jsou příliš silné, dlouhotrvající nebo potlačované!!!

Pokud emoce překročí určitou hranici, způsobí nemoc.

V čínské medicíně se tomuto mechanismu říká Nei Shang – zranění emocemi. Je to stav, kdy emoce samotné začnou organismu škodit, místo toho, aby mu pomáhaly.

Podobné to je s imunitním systémem – imunita nám má pomáhat a bránit nás před patogeny. Může se však stát, že se imunita „zblázní“ a začne škodit našim zdravým buňkám. Tomu říkáme autoimunitní onemocnění.

Pokud jsou tedy emoce nadměrné či potlačované, narušují přirozené proudění energie Qi, a tím vytvářejí v organismu nerovnováhy.

Qi se začne blokovat, někde jí je málo, někde hodně, někde jde do protisměru… To vše způsobí zdravotní problémy. To vše je příčinou nemocí. Třeba i nádorů.

Stres jako následek emocí

Nepřiměřené emoce úzce souvisí se stavem, kterému říkáme stres. Slovo, které je tolik přetřásané v současném uspěchaném světě. Stres je vyvolaný nadměrnou emoční reakcí. I u stresu ale platí pravidlo přiměřenosti. Přiměřený stres je normální a zdravý. Je to opět obranná reakce těla na stresové situace. Problém nastane, pokud je stres nadměrný a trvá dlouho. Jestliže dlouhodobě žijeme ve stavu „bojuj či uteč“, naše tělo zareaguje třeba hypertenzí, stavy úzkosti nebo chronickými záněty atd.

A je tu ještě jedna věc! Každá nadměrná nebo potlačovaná emoce se nakonec změní v horko, což je pro organismus opět problém. Opět vychýlení od Cesty středu.

Pokud to shrneme:

  • Emoce jsou pro nás důležité, protože slouží k zachování rovnováhy mezi Yin a Yangem.
  • Jestliže jsou emoce nadměrné, dlouhotrvající nebo potlačované, způsobují problémy. A to rozhodně nechceme.

V dalším díle si řekneme, jak z toho ven.

 

Autor: Milan SchirloČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Emoční přejídání – 2. díl

Zobrazit Článek

Emoční přejídání – 2. díl
8 min

Emoční přejídání – 1. díl

Zobrazit Článek

Emoční přejídání – 1. díl
8 min


Hodnocení článku

Diskuze

2 KOMENTÁŘŮ
Přejít do komunity

Na podobné téma

Bojujete s alergickou rýmou? Co za ní stojí a jak ji léčit - 2. díl

Zobrazit Článek

Bojujete s alergickou rýmou? Co za ní stojí a jak ji léčit - 2. díl
10 min

Borelióza: Zrádný nepřítel, který tiše napadá nervový systém

Zobrazit Článek

Borelióza: Zrádný nepřítel, který tiše napadá nervový systém
7 min

Prvek Voda

Zobrazit Článek

Prvek Voda
2 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Borelióza: Zrádný nepřítel, který tiše napadá nervový systém

Zobrazit Článek

Borelióza: Zrádný nepřítel, který tiše napadá nervový systém
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.