Geriatrie očima TCM - 2. díl


V prvním díle vám Giovanni Maciocia představil statistiky, z nichž vyplývá, proč je důležité udržovat seniory a budoucí seniory v co nejlepší kondici. Mimo to vás seznámil s charakteristikou seniorů dle principů TCM. Dnes se zaměří na konkrétní patologie a faktory, které ovlivňují kvalitu zdraví seniorů.

5. PATOLOGIE NEDOSTATKU U SENIORŮ

 • Nedostatečnost Ledvin (Yinu nebo Yangu): bolesti zad, závratě, tinnitus, impotence, časté močení, slabost v kolenou.
 • Nedostatečnost Srdce: palpitace, koronární onemocnění, arterioskleróza, dušnost.
 • Nedostatečnost Jater: zhoršený zrak, vysušené nehty, křeče.
 • Nedostatečnost Sleziny: ochablé svaly, petechie, zažívací obtíže.
 • Nedostatečnost Plic: dušnost.
 • Nedostatečnost na úrovni „Moře dřeně“ (mozek): zhoršení paměti, rozmazané vidění, tinnitus.

6. PATOLOGIE NEDOSTATKU PĚTI ZANG ORGÁNŮ U SENIORŮ

 1. Srdce. Pokles Qi Srdce má vliv na oběh krve, která přestává cirkulovat řádně. Cévy ztrácejí svou elasticitu a objevují se bušení srdce (palpitace), dušnost, pocit tlaku v oblasti hrudníku.
 2. Játra. Klesá jaterní Qi a krev, přičemž již jaterní Qi neproudí volně. S poklesem krve Jater ztrácí zrak svou schopnost vidět ostře, ochabují šlachy, Tian Gui vysychá a ubývá spermií.
 3. Slezina. S poklesem Qi Sleziny se zhoršuje transformační a transportní schopnost těla a Qi Sleziny již neudrží krev. Ztráta chuti k jídlu, řídká stolice, zácpa. Hromadí se hlen a tělo má větší sklon k obezitě. Objevují se petechie, protože Qi Sleziny již nedokáže udržet krev.
 4. Plíce. V důsledku poklesu Qi Plic zeslabuje schopnost regulovat Qi. Dušnost, pocení, kašel s vykašláváním hlenu, pocit tlaku na hrudi.
 5. Ledviny. Qi Ledvin klesá (Yin nebo Yang nebo obojí), Tian Gui vysychá a esence Jing ubývá. Časté močení, bolesti zad, závratě, tinnitus, inkontinence moči, hypertrofie prostaty.

7. ZMĚNY NA MOZKU U SENIORŮ

Moře dřeně

Orgán „Moře dřeně“ je zmíněn v 33. kapitole knihy Ling Shu. „Dřeň“ nemá v západní medicíně žádný ekvivalent. Dřeň představuje transformovanou esenci Jing Ledvin, která ovlivňuje míchu, mozek (který je jedním ze 6 zvláštních orgánů Fu) a kostní dřeň.

Příznaky nedostatku na úrovni Moře dřeně se velmi podobají symptomům, které se často objevují u starších lidí. Konkrétně se jedná o závratě, tinnitus, slabost v nohách, rozmazané vidění nebo touha ležet.

Plnost: člověk je plný elánu a disponuje velkou fyzickou silou.

Nedostatek: závratě, tinnitus, slabost v nohách, rozostřené vidění, touha ležet.

Akupunkturní body: GV-20 (horní), GV-16 (dolní).

Moře dřeně je pak synonymum pro mozek, protože matérií vyplňující mozek je právě dřeň. Příznaky nedostatečnosti jsou spojeny se zatemněním smyslových otvorů na základě toho, že nejsou vyživovány dření. Protože je esence Ledvin svým původem také dřeň, jedná se současně o příznaky nedostatku na úrovni Ledvin (závratě, tinnitus, rozmazané vidění, slabé nohy). Moře dřeně je mimo to propojeno s dráhou Du Mai (GV), která proudí v páteři a do mozku: z toho důvodu se také nachází body Moře dřeně (GV-20 Bai Hui a GV-16 Feng Fu) právě na dráze Du Mai.

V osmé kapitole Knihy prostých otázek Su Wen (Vnitřní kánon žlutého císaře) se praví: „Ledviny jsou úředníkem, který zodpovídá za moc: proto jsou od nich odvozeny schopnosti.“ Rozhodně je zajímavé, že je v knize Su Wen zmiňována „moc“ ve spojení s Ledvinami. To má dvojí smysl. Z fyzického hlediska se „síla“ vztahuje ke skutečnosti, že Ledviny představují kořen prenatální Qi a sídlí v nich esence Jing: jedná se o faktory určující naši vrozenou energii, sílu nebo „moc“. Faktem je, že příznaky plnosti na úrovni Moře dřeně (odvozené od Ledvin) jsou „spousta elánu a velká fyzická síla“. Moře dřeně je zmíněno v 33. kapitole knihy Ling Shu (Zázračný čep, součást Vnitřního kánonu Žlutého císaře).

Z mentálního hlediska se „moc“ vztahuje k pudu, zatímco odhodlání pramení z Ledvin. To perfektně odpovídá pojmu Zhi, což je vůle-moc. Příznaky plnosti a prázdnoty Moře dřeně se projevují na mentálně-emocionální úrovni. Symptomy plnosti Moře dřeně („člověk plný elánu disponující velkou fyzickou sílou“) vypovídají o konstitučním množství síly jednotlivce: nejedná se pouze o fyzickou sílu, ale také o mentální „vitalitu“, což znamená, že daná osoba bude schopna čelit emočnímu stresu, přičemž si zachová integritu svého ducha Shen. Oproti tomu, co bychom si z toho mohli vyvodit, má spousta seniorů ve skutečnosti značnou konstituční sílu Moře dřeně, díky níž je jejich duch Shen silný a uzemněný.

Fyzickými příznaky nedostatku na úrovni Moře dřeně jsou závratě, tinnitus, slabost v nohou,

rozmazané vidění a touha polehávat. Na duševně-emoční úrovni bude člověk s konstitučním nedostatkem Moře dřeně náchylnější k emočnímu stresu: duch Shen bude v tomto případě zranitelnější, přičemž bude tento člověk postrádat duševní sílu a odolnost. Za takových podmínek bude daný člověk při působení emočního stresu snadno náchylný k depresím. V knize Ling Shu (Zázračný čep) jsou ve 33. kapitole uvedeny jako body prospívající Moři dřeně GV-20 Bai Hui (v knize Zázračný čep je popisován jako „horní“ bod) a GV-16 Feng Fu (ten je v knize nazýván „dolním“ bodem). Já používám především bod GV-20, a to na posílení Moře dřeně, vyživení ducha Shen a posílení vůle Ledvin (Zhi). Z toho důvodu je bod GV-20 velmi důležitým bodem v případech deprese.

Thoughtful,Confused,Mature,Business,Woman,Concerned,Thinking,About,Online,Problem

Mozek

Mozek představuje jeden ze 6 zvláštních orgánů Fu. Jedná se o produkt Moře dřeně, který je sám o sobě odvozen od esence Jing Ledvin. Z toho také vyplývá, že má esence Ledvin vliv na mozek. Mozek je propojen s tzv. Jing Ming zmíněnou v knize Su Wen, což je termín, který lze přeložit jako „čistá Jing“ nebo „jasná Jing“.

V 16. kapitole knihy Su Wen se uvádí, že je hlava „Fu orgán Jing Ming“. To odpovídá mozku. Lei Jing říká: „Esence [Jing] 5 Zang a 6 Fu orgánů stoupá k hlavě, kde rozjasňuje 7 otvorů: jedná se o Fu orgán Jing Ming.“

Mozek a dřeň

Esence Ledvin vytváří dřeň, která vyplňuje páteř a mozek. Proto má také dráha Du Mai (GV), která proudí v páteři a do mozku, hluboký vliv na vyživování mozku. Ačkoliv je dráha Du Mai svou povahou yangová, nese yinovou esenci Ledvin, a tím pádem vyrovnává Yin a Yang v hlavě a mozku. Dráha Du Mai se v horní části těla napojuje na mozek, zatímco v té spodní je propojena s Ledvinami: tím pádem představuje spojovací kanál mezi Ledvinami a mozkem. V Ledvinách je uložena esence Jing, zatímco je mozek vyplněn dření: k vyživení esence a doplnění dřeně lze využít dráhu Du Mai.

Mozek je zodpovědný za všechny aspekty, které jsou přisuzovány duchu Shen sídlícímu v Srdci, tedy myšlení, poznání, vědomí a emoce. Mozek mimo to zodpovídá také za všechny smysly. Z toho důvodu je u seniorů důležité mít na paměti, že zrak a sluch závisí na mozku, a tím pádem také na Ledvinách. Proto tedy snížení schopnosti zaostřovat souvisí u starších lidí spíše s Ledvinami než s Játry.

Li Shi Zhen říká: „Mozek je Fu orgán původního ducha Shen. Jestliže je Zhong Qi v nedostatku, čistý Yang nemůže stoupat do hlavy, následkem čehož hlava klesá a jsou negativně ovlivněny smyslové otvory. Paměť závisí na mozku: děti si nedokážou zapamatovat různé věci z toho důvodu, že jejich mozek zatím není vyplněn; staří lidé ztrácí paměťové schopnosti, protože je jejich mozek prázdný (myšleno z hlediska dřeně). Pokud člověk něco vidí, musí to v mozku zanechat dojem.“

Wang Qing Ren o tom konkrétně říká: „Inteligence a paměť nezávisí na Srdci, ale na mozku.“

Tímto prohlášením se rozloučíme a nezbývá, než vás pozvat k přečtení třetího dílu článku, který se již zaměří na konkrétní patologie a faktory, které ovlivňují kvalitu zdraví seniorů. Mimo to vám Giovanni Maciocia poradí pár akupunkturních bodů sloužících k harmonizaci organismu při uvedených příznacích a samozřejmě uvede také léčivé bylinné směsi ze sbírky svých receptů.

 

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Geriatrie očima TCM - 3. díl

Zobrazit Článek

Geriatrie očima TCM - 3. díl
13 min

Geriatrie očima TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Geriatrie očima TCM - 2. díl
7 min

Geriatrie očima TCM - 1. díl

Zobrazit Článek

Geriatrie očima TCM - 1. díl
10 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový

Zobrazit Článek

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový
3 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.