Jak řešit problémy při nedostatečnosti Sleziny – 1. díl


V našem dvojdílném miniseriálu jsme pro vás přeložili texty Giovanniho Maciocia zaměřené na obrazy nedostatečnosti Sleziny, ve kterých vám představí nejen příznaky těchto obrazů, ale současně vás zasvětí i do jejich léčby.

Nedostatečnost Qi Sleziny představuje nejčastější obraz, se kterým se v klinické praxi můžeme setkat. K nedostatku Qi Sleziny vede téměř nevyhnutelně náš hektický životní styl v kombinaci s nevyváženou stravou. Na úvod bych rád zopakoval hlavní obrazy nedostatečnosti Sleziny, které odpovídají různým variantám nedostatku Qi Sleziny. Jedná se o následující obrazy:

 • Nedostatečnost Qi Sleziny
 • Nedostatečnost Yangu Sleziny
 • Nedostatečnost krve Sleziny
 • Pokles Qi Sleziny
 • Slezina nedokáže kontrolovat krev
 • Nedostatečnost Yin Sleziny

Na obrazech nedostatečnosti Sleziny je zvláštní to, že se vždy jedná o modifikace nedostatečnosti Qi Sleziny: každý z těchto obrazů pak zdůrazňuje konkrétní aspekt patologie nedostatku Qi Sleziny.

Middle,Aged,Man,With,Left,Abdominal,Pain,uncomfortable,Tightness,In,The

NEDOSTATEČNOST QI SLEZINY

Klinické projevy: chybí chuť k jídlu, mírné rozpínání břicha po jídle, únava, malátnost, bledá pleť, slabost končetin, řídká stolice, lehká deprese, sklon k obezitě, bledý jazyk, prázdný pulz.

Akupunkturní body: CV-12 Zhong Wan, ST-36 Zu San Li, SP-3 Tai Bai, SP-6 San Yin Jiao, BL-20 Pi Shu, BL-21 Wei Shu.

Bylinná směs: receptura Si Jun Zi Tang (Odvar čtyř ušlechtilých) nebo Liu Jun Zi Tang (Odvar šesti ušlechtilých). Pokud jde o přípravky z řady Tři poklady, vhodné jsou: Prospívající země a Utišení středu.

KOMENTÁŘ

Prospívající země představuje hlavní recepturu na harmonizaci Sleziny: jedná se o modifikaci bylinné směsi Liu Jun Zi Tang (Odvar šesti ušlechtilých). Tuto směs lze využít ve všech případech nedostatečnosti Qi Sleziny a Yangu Sleziny. Vzhledem k faktu, že se daný obraz často objevuje ve spojení s dalšími obrazy, i tento lék bývá často kombinován s jinými. Například pokud je nedostatek Qi Sleziny doprovázen vlhkem, přípravek Prospívající země je možné používat souběžně s přípravkem Vysušení polí.

Pokud je třeba harmonizovat Slezinu, je možné použít také přípravek Utišení středu, ale to platí jen v případě, že je stav doprovázený vlhkostí a stagnací Qi v oblasti Středního zářiče. Z toho důvodu se pulz a vzhled jazyka pro indikaci prostředku Utišení středu liší od případu, kdy je třeba nasadit přípravek Prospívající země: jazyk může být bledý, ale s relativně silným lepkavým povlakem, zatímco pulz je slabý, ale také klouzavý nebo rozbředlý.

NEDOSTATEČNOST YANGU SLEZINY

Klinické projevy: nechutenství, mírné rozpínání břicha po jídle, únava, malátnost, bledá pleť, slabost končetin, řídká stolice, mírná deprese, sklon k obezitě, pocit chladu, studené končetiny, otoky, bledý a vlhký jazyk, hluboký a slabý pulz.

Akupunkturní body: CV-12 Zhong Wan, ST-36 Zu San Li, SP-3 Tai Bai, SP-6 San Yin Jiao, BL-20 Pi Shu, BL-21 Wei Shu, SP-9 Yin Ling Guan, CV-9 Shui Fen, BL-22 San Jiao Shu, ST-28 Shui Dao, CV-11 Jian Li, ST-22 Guan Men. Je možné využít moxování.

Bylinná směs: Li Zhong Tang, respektive Odvar pro regulaci středu.

Léčba pomocí řady Three Treasures: pro harmonizaci Yangu Sleziny může být stejně jako u harmonizace Qi Sleziny použit přípravek Prospívající země.

NEDOSTATEČNOST KRVE SLEZINY

Klinické projevy: nedostatek chuti k jídlu, mírné rozpínání břicha po jídle, malátnost, matně bledá pleť, slabost končetin, řídká stolice, deprese, hubené tělo, slabá menstruace nebo amenorea (menstruace vůbec není), nespavost, bolesti kloubů, bledý a tenký jazyk, přerušovaný nebo jemný pulz.

Akupunkturní body: CV-12 Zhong Wan, ST-36 Zu San Li, SP-3 Tai Bai, SP-6 San Yin Jiao, BL-20 Pi Shu, BL-21 Wei Shu, CV-4 Guan Yuan, BL-17 Ge Shu (lze moxovat).

Bylinná směs: Gui Pi Tang, respektive odvar pro harmonizaci Sleziny.

Pokud jde o přípravky z řady Tři poklady, vhodný je: Uklidnění ducha.

KOMENTÁŘ

Tento obraz popisuje patologii nedostatku Qi Sleziny, která nedokáže vytvářet dostatek krve (to je dáno tím, že je Gu Qi Sleziny prekurzorem krve), což vede k nedostatku krve.

Přípravek Uklidnění ducha slouží k harmonizaci Qi Sleziny a krve: z toho důvodu se používá vždy, kdy vede nedostatek Qi Sleziny k nedostatku krve, přičemž se jedná o situaci, která se extrémně často objevuje u žen. Mimo to také vyživuje krev Srdce a utišuje ducha.

POKLES QI SLEZINY

Klinické projevy: nedostatek chuti k jídlu, mírné rozpínání v břiše po jídle, únava, malátnost, bledá pleť, slabost končetin, řídká stolice, deprese, sklony k obezitě, pocit tíhy v oblasti břicha, prolaps žaludku, dělohy, rekta nebo močového měchýře, časté močení a nutkání na močení, bledý jazyk, slabý pulz.

Akupunkturní body: CV-12 Zhong Wan, ST-36 Zu San Li, SP-3 Tai Bai, SP-6 San Yin Jiao, BL-20 Pi Shu, BL-21 Wei Shu, GV-20 Bai Hui, CV-6 Qi Hai, ST-21 Liang Men, GV-1 Cheng Qiang. Je možné využít moxování.

Bylinná směs: Bu Zhong Yi Qi Tang, respektive odvar pro harmonizaci středu a na podporu Qi.

Pokud jde o přípravky z řady Tři poklady, vhodné jsou: Doplnění Qi a lehkost svalů, Rozehnání mraků.

KOMENTÁŘ

Tento obraz se vztahuje na patologii poklesu Qi Sleziny, k čemuž může dojít pouze za předpokladu, že je Qi Sleziny v nedostatku nebo se jedná o nějakou variantu tohoto problému. Při propadu Qi Sleziny může dojít k prolapsu (poklesu) orgánů nebo chronickému častému močení.

Receptura Doplnění Qi a lehkost svalů představuje modifikaci odvaru Bu Zhong Yi Qi Tang, který nadzvedává Qi v případech, kdy dojde k jejímu propadu: mimo to také harmonizuje Qi Sleziny. Tento léčebný přípravek lze použít také k harmonizaci Qi Sleziny a nadzvednutí Qi v případech, kdy dojde k jejímu propadu. Přípravek je vhodné použít, například pokud je nedostatečnost Qi Sleziny doprovázena vlhkostí.

Také receptura Rozehnání mraků je modifikací odvaru Bu Zhong Yi Qi Tang, přičemž ji lze využít k harmonizaci Qi Sleziny a nadzvednutí Qi za podmínky, že došlo k jejímu propadu. Tento přípravek je obzvláště vhodný v případě duševní deprese.

Depressed,Man,Lying,In,His,Bed,And,Feeling,Bad

SLEZINA NEDOKÁŽE KONTROLOVAT KREV

Klinické projevy: chybí chuť k jídlu, mírné rozpínání v oblasti břicha po jídle, únava, malátnost, bledá pleť, slabost končetin, řídká stolice, deprese, sklon k obezitě, pod kůží se dělají krevní skvrny, v moči nebo ve stolici se objevuje krev, nadměrné děložní krvácení, nažloutlá pleť, bledý jazyk, slabý nebo jemný pulz.

Akupunkturní body: CV-12 Zhong Wan, ST-36 Zu San Li, SP-3 Tai Bai, SP-6 San Yin Jiao, BL-20 Pi Shu, BL-21 Wei Shu, GV-20 Bai Hui, CV-6 Qi Hai, BL-17 Ge Shu, SP-10 Xue Hai, SP-1 Yin Bai.

Bylinná směs: Gui Pi Tang, respektive odvar pro harmonizaci Sleziny.

Pokud jde o přípravky z řady Tři poklady, vhodný je: Uklidnění ducha.

KOMENTÁŘ

Tento obraz se vztahuje k patologii nedostatku Qi Sleziny, která tím pádem není schopná udržet krev v cévách, následkem čehož dochází ke krvácení. Může se jednat o krvácení v rámci jakékoliv části těla: daný člověk může například vykašlávat krev, krvácet z nosu, zvracet krev, mít krev ve stolici a/nebo v moči, mohou se mu dělat krevní skvrny pod kůží a ženy mohou při menstruaci nadměrně krvácet.

Přestože je léčebný přípravek Uklidnění ducha zaměřen na léčbu nespavosti a úzkosti vyplývající z nedostatku krve, lze jej využít k harmonizaci Sleziny s ohledem na její funkci zadržování krve, aby se zastavilo krvácení. To je dáno tím, že se jedná o modifikaci receptury Gui Pi Tang. Protože tato bylinná směs harmonizuje Qi Sleziny a vstupuje do krevního oběhu, může zastavit krvácení z nedostatku Qi.

NEDOSTATEČNOST YIN SLEZINY

Klinické projevy: nechutenství, špatné zažívání, říhání / pocit na zvracení, vlčí hlad, ztráta chuti, mírná bolest v oblasti epigastria, sucho v ústech, suché rty, suchá stolice, vyhublé tělo, noční pocení, nažloutlá pleť s případnou červenou špičkou nosu, jazyk bez povlaku s příčnými rýhami po stranách, slabý nebo plovoucí, prázdný pulz.

Akupunkturní body: ST-36 Zu San Li, CV-12 Zhong Wan, SP-6 San Yin Jiao.

Bylinná směs: Ma Zi Ren Wan (pilulka s konopím), Wu Ren Wan (pilulka pěti semen), Shen Ling Bai Zhu San (prášek s ženšenem, pornatkou a akraktylis).

Pokud jde o přípravky z řady Tři poklady, vhodné jsou: Sídlo středu, Harmonický střed, Nefritový pramen

KOMENTÁŘ

Ačkoliv se o nedostatečnosti Yin Sleziny příliš nemluví, tento obraz existuje. Nicméně je třeba si v první řadě uvědomit, že se obraz nedostatečnosti Yin Sleziny může objevit pouze v případě, že již v těle panuje nedostatek Qi Sleziny a nedostatek Yin Žaludku. Jedná se tedy o pokročilejší stadium nedostatku Qi Sleziny, které je téměř vždy spojeno s nedostatkem Yin Žaludku. Pokud tedy analyzujeme klinické projevy tohoto stavu, můžeme je klasifikovat následujícím způsobem:

 • nechutenství, špatné zažívání, nažloutlá pleť, slabý pulz: nedostatečnost Qi Sleziny
 • říhání / pocit na zvracení, vlčí hlad, ztráta chuti k jídlu, mírná bolest v oblasti epigastria, jazyk bez povlaku: nedostatečnost Yin Žaludku
 • suché rty, suchá stolice, červená špička nosu, příčné rýhy po stranách jazyka: nedostatečnost Yin Sleziny
 • sucho v ústech: nedostatečnost Yin Žaludku a/nebo Sleziny
 • vyhublé tělo, noční pocení, plovoucí prázdný pulz: obecné projevy nedostatku Yin

Mezi nejvýraznější příznaky nedostatku Yin Sleziny patří suché rty a malé příčné rýhy po stranách jazyka.

V tomto článku vám Giovanni Maciocia vysvětlil, jaké jsou příznaky různých obrazů nedostatečnosti Sleziny, přičemž jste se rovnou dozvěděli, po jakých bylinných receptech či akupunkturních bodech sáhnout. V navazujícím díle se bude Giovanni Maciocia soustředit na nedostatečnost Yin Sleziny a Žaludku a na projevy příslušných obrazů na vzhledu jazyka.

 

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Jak řešit problémy při nedostatečnosti Sleziny - 2. díl

Zobrazit Článek

Jak řešit problémy při nedostatečnosti Sleziny - 2. díl
8 min

Jak řešit problémy při nedostatečnosti Sleziny – 1. díl

Zobrazit Článek

Jak řešit problémy při nedostatečnosti Sleziny – 1. díl
9 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Je žampion novou nadějí při léčbě novorozenecké žloutenky?

Zobrazit Článek

Je žampion novou nadějí při léčbě novorozenecké žloutenky?
2 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl
10 min

Malý atlas akupunktury - 25. díl - Hou Xi (SI-3)

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury - 25. díl - Hou Xi (SI-3)
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie

Zobrazit Článek

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie
7 min

Sezamové low carb bulky

Zobrazit Recept

Sezamové low carb bulky
60 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.