Kdo se přecpává, hřeší. Sám na sobě - 1. díl


Byl jeden muž a jedna žena. Byli chudí: muž nádeničil a žena předla na prodej; a přece pořád říkali: „Jen kdybychom měli nějaké děťátko!“ „Buďte rádi, že Vám ho pánbůh nedal,“ mluvili jiní lidé, „však sami nemáte co jíst.“ A oni zas říkali: „Když my se najíme, najedlo by se ještě taky naše děťátko. Jen kdybychom nějaké měli!“  Jednou zrána kopal ten muž v lese pařezy a vykopal pařízek, vyhlížel zrovna jako malé děťátko: hlavička, tílko, ručičky, nožičky. A bylo děťátko, jen zaplakat! Muž přinesl ten pařízek domů a povídá ženě: „Tuhle máš, cos chtěla mít, dítě Otesánka.“ Žena zavinula to děťátko do peřinky, hýčkala je na rukou a zpívala mu: „Hajej, dadej, hajej, Otesánku malý! Až se vzbudíš, hošíčku, uvařím Ti kašičku: hajej, dadej, hajej!“ Najednou začalo se dítě v peřince hýbat, vrtělo hlavou a dalo se do křiku: „Mámo, já bych jed!“

Tak abyste věděli, dobře se najíst je jedna z nejpříjemnějších věcí na světě. Dobré jídlo, dobré pití, dobrá společnost u toho, co může být lepšího? Jenže, však to znáte, z požitku se může snadno stát závislost. A závislost je hřích, tedy alespoň tak to vnímala středověká církev a prostý lid s ní. A možná je škoda, že moderní člověk už na hřích nevěří. Ne kvůli nějakému náboženství, ale především kvůli absenci strachu. Protože kdo se nebojí, hřeší nestřídmostí. Proti komu? Sám proti sobě! Pojďme si dnes povídat o jednom z takzvaných hlavních, chcete-li smrtelných hříchů, kterým je obžerství. Pardon, nestřídmost v jídle.

Nasadíš si nůž na hrdlo, budeš-li nenasytný – tak zní varování proti nestřídmosti a obžerství, které nalezneme již ve Starém zákoně. Teolog Evagrius Pontius zařadil obžerství mezi osm provinění ještě dříve, než papež Řehoř I. Veliký ustanovil sedm smrtelných hříchů, kam obžerství rovněž náleželo. Ale oficiálně se uvádí, že prvním, kdo vytvořil seznam sedmi smrtelných hříchů, byl papež Řehoř I. okolo roku 600 n. l. Patří mezi ně pýcha, závist, smilstvo, hněv, obžerství, nenávist, a lenost. Málo už se ale ví, že Řehoř I také sestavil soubor sedmi ctností; jsou jimi víra, naděje, láska, spravedlnost, moudrost, mírnost a statečnost.

Znalci umění vědí, že všech sedm hříchů spolu se čtyřmi posledními věcmi člověka vyobrazil Hieronymus Bosch na dřevěné desce dnes vystavené v madridském Pradu. Obžerství zobrazil jako scénu z hostince, kde obtloustlý muž pojídá vše, co mu hospodyně přinese na stůl. 

7 hříchů, které nejsou smrtelné

Ale ještě k těm hříchům: Sedm hlavních hříchů (též sedm kardinálních hříchů či sedm smrtelných hříchů), pod těmito pojmy se nemyslí nejvážnější, nejtěžší či „nejsmrtelnější“ hříchy proti Stvořiteli. Hlavní hřích znamená, že je pramenem dalších hříchů. Zavádějící význam slova smrtelný je v tomto případě důvodem, proč by se tradiční označení sedm smrtelných hříchů nemělo používat.

Pod pojmem hřích si můžeme představit mnoho synonym, jako je poklesek, chyba, provinění, nedopatření či vina. Pojetí hříchu bylo přítomné v mnoha předkřesťanských kulturách napříč historií, ve kterých se obvykle jednalo o selhání jednotlivce. Důvodem bylo extrémní chování, které vyvrcholilo porušováním zákonů či tamější morálky. Ve starověkém řeckém myšlení se za hřích považovalo selhání člověka, které bylo přičítáno jeho nevědomosti.

Přejídání 2

Vývoj nauky o sedmi hříších se formoval také v závislosti na sociálních a kulturních proměnách, což se projevuje také v důrazech na jednotlivé hříchy a jejich střídání ve vůdcovské roli.

 • Raná fáze křesťanství preferovala na prvních místech nenasytnost a smilstvo. Rané křesťanství bylo silně asketické, mniši často žili z darů lidí, které nebyly nijak bohaté, a proto žili střídmě až chudě a věnovali se duchovnímu životu.
 • Středověk naopak zdůrazňoval roli prestiže a majetku, což se projevilo zvýšeným důrazem na pýchu a hněv.
 • Na konci středověku je možné vidět na předních příčkách seznamu lakomství a lenost, což souvisí s rozvojem středověkých měst.

Tyto obměny na prvních příčkách seznamu můžeme tak chápat jako ukazatele morálky dané doby.

Hřích zvaný Obžerství

Nestřídmost neboli obžerství (Gula) je v pravém slova smyslu systematické přejídání, v širším významu, ve kterém je v rámci křesťanství bráno jakožto jeden ze sedmi hlavních hříchů, pak nadměrná konzumace jídla a dalších požitků. Zahrnuje i různé nežádoucí závislosti jako je třeba závislost na drogách, počítačových hrách, nebo workoholismus. Jako protějšek obžerství je mezi ctnostmi uváděna střídmost.

Nyní ale pusťme ke slovu moderní západní medicínu. Ta hovoří o takzvaném záchvatovitém přejídání (anglicky binge eating disorder, čili BED) jako součásti poruch příjmu potravy (PPP). Tuhle „chorobu“ se jménem BED můžeme diagnostikovat za přítomnosti několika kritérií:

 • Prvním z nich jsou opakující se epizody záchvatovitého přejídání a přítomnost emocionálního nepokoje ohledně přejídání.
 • Dále je pro BED typické rychlé tempo jedení, jedení o samotě kvůli studu z množství snědeného jídla, jedení velkého množství jídla bez prvotního pocitu hladu až do pocitu nepříjemného přejedení a následný pocit znechucení ze sebe samotného, vina a depresivní pocity.
 • U osob trpících BED můžeme sledovat výrazný zármutek týkající se přejídání. Na něj však nenavazuje kompenzačními metodami (zvracení, laxativa atd.), jako je tomu u jiných psychických poruch příjmu potravy.
 • Epizody záchvatovitého přejídání se objevují min. 1x týdně po dobu 3 měsíců.
Přejídání část druhá 1

Kolik stupňů má BED

Odborníci rozlišují různé stupně BED dle četnosti záchvatů přejídání a tím i odlišenou závažnost poruchy:

 • Mírná forma – 1- 3 epizody přejídání za týden,
 • Střední forma – 4 - 7 epizod přejídání za týden,
 • Těžká forma – 8 - 13 epizod přejídání za týden,
 • Extrémní forma – 14 a více epizod přejídání za týden.

Hřích proti zdraví

Je asi každému jasné, že přejídání rozhodně neprospívá našemu tělu, protože může spolu s nedostatkem pohybu způsobit obezitu, která může být velmi nebezpečná. Navíc přejídající se osoby většinou nevyhledávají zdravé potraviny, naopak často konzumují smažené a jinak nezdravé věci, které zapíjejí slazenými nápoji či alkoholem – zkrátka hřeší nejen jídlem.

S BED je spojováno mnoho fyzických nemocí a obtíží. Mezi ně patří diabetes melitus, hypertenze, chronická bolest krku, zad a hlavy, syndrom dráždivého střeva, poruchy spánku a astma. Mezi ženami s BED se objevuje brzká menarche, menstruační dysfunkce a porod dětí s vyšší hmotností. Jedinci s BED mají často nadváhu nebo jsou obézní. Ale pozor, ne všichni. Více než polovina takto „nemocných“ lidí má zdravou váhu.

Autor článkuČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Kdo se přecpává, hřeší. Sám na sobě - 2. díl

Zobrazit Článek

Kdo se přecpává, hřeší. Sám na sobě - 2. díl
6 min

Kdo se přecpává, hřeší. Sám na sobě - 1. díl

Zobrazit Článek

Kdo se přecpává, hřeší. Sám na sobě - 1. díl
6 min


Hodnocení článku


Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Mobil není dudlík. Jak pomoci dětem k psychické pohodě?

Zobrazit Článek

Mobil není dudlík. Jak pomoci dětem k psychické pohodě?
6 min

Viscerální tuk: Proč je nebezpečný a jak ho řešit pomocí TCM

Zobrazit Článek

Viscerální tuk: Proč je nebezpečný a jak ho řešit pomocí TCM
6 min

Jaká jsou nejčastější onemocnění u mužů po 50?

Zobrazit Článek

Jaká jsou nejčastější onemocnění u mužů po 50?
6 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány
4 min

Jak na hyperfunkci štítné žlázy?

Zobrazit Článek

Jak na hyperfunkci štítné žlázy?
4 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.