Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína - 1. díl


Termín „menopauza“ označuje kompletní a trvalé zastavení menstruace: pro stanovení této diagnózy je obvykle nutné, aby interval trval 6–12 měsíců. Oproti tomu „klimakterium“ označuje fázi v životě ženy, během níž dochází k přechodu z reprodukčního do nereprodukčního stadia. Tento přechod je doprovázen poklesem funkce vaječníků a obvykle trvá cca 2–⁠5 let kolem období menopauzy. Proto když hovoříme o nepohodlí a symptomech objevujících se v těchto letech, bylo by vhodnější nazývat je spíše klimakterickým syndromem než menopauzálním syndromem. Menopauza se u žen obvykle objevuje ve věku mezi 48 a 55 lety, přičemž se v průmyslových zemích počítá jako průměrný věk 51 let.

Hned v první kapitole knihy Vnitřní kánon Žlutého císaře (Huang Di Nei Jing Su Wen) jsou popsány sedmileté cykly žen, podle nichž nastává menopauza ve 49 letech (7 × 7), což není příliš vzdálené od výše uvedeného průměrného věku 51 let. Mimo to bylo na základě analýzy dat zjištěno, že se věk, kdy u žen nastává menopauza, po celá staletí nemění. Pravdou je, že menopauza nastává v průměru ve věku něco přes 50 let, což je pozoruhodně konstantní údaj, který platí nejen v západním světě, ale i v dalších zemích. Z průzkumu provedeného u malajských žen vyplynulo, že je zde průměrný věk, kdy dochází k menopauze, 50,7 let, přičemž obdobný průzkum v dalších sedmi asijských zemích prokázal, že většina žen dosáhla menopauzy ve věku kolem 50 let.

Za progresivním poklesem reprodukční schopnosti žen stojí v první řadě samotný vaječník, protože jsou ovariální folikuly v době nástupu menopauzy již značně vyčerpány. To je velmi důležité mít na paměti při interpretaci klimakterických obtíží očima tradiční čínské medicíny. Příznaky v podobě návalů horka a zejména suchosti pochvy jsou způsobeny poklesem estrogenu, který v pojetí čínské medicíny odpovídá tzv. Tian Gui (nebeská voda). Tian Gui má svůj původ v esenci Ledvin. Určitě je zajímavé zmínit se o tom, že k progresivnímu poklesu folikulů dochází již od doby před narozením. Pravdou je, že v době, kdy se u plodu tvoří vaječníky, existuje v těle budoucí dívky přibližně 6 000 000 primordiálních folikulů, jejichž počet při narození klesne přibližně na 600 000, při nástupu první menstruace (menarché) na 300 000 a v době menopauzy je jich zhruba 10 000.

Z toho vyplývá, že menopauza není událostí, k níž by v životě ženy došlo zcela náhle, nýbrž se jedná o součást pozvolného fyziologického procesu začínajícího ještě před narozením ženy a probíhajícího v průběhu celého jejího života. To také potvrzuje, že je biologický základ menopauzy určován již během života ženy, což znamená, že k úbytku esence Ledvin dochází pozvolna a to, jak bude žena menopauzu prožívat, určují její životní styl a stravovací návyky již od dětského věku. Jestliže se žena několik let před nástupem menopauzy nestravuje správně a přepracovává se, bude u ní rozvinutí závažnějších klimakterických příznaků pravděpodobnější. Mezi hlavní příznaky spojené s menopauzou patří následující tři: suchost pochvy, návaly horka a noční pocení.

Zdaleka nejčastějším příznakem jsou zmíněné návaly horka, kterými během menopauzy trpí 85 % žen, přičemž 45 % je může zažívat ještě 5–10 let po odeznění menopauzy. Někteří gynekologové tvrdí, že s nedostatkem estrogenu přísně vzato souvisí pouze návaly horka a vaginální suchost; podle jejich názoru je většina ostatních projevů způsobena zvýšeným stresem v tomto období života. Mezi další příznaky, které se mohou objevit v klimakteriu, patří bolesti hlavy, únava, letargie, podrážděnost, úzkostné nálady, nervozita, depresivní nálady, nespavost a neschopnost soustředit se.

Menopauza v pojetí tradiční čínské medicíny

Z pohledu tradiční čínské medicíny jsou příznaky menopauzy způsobeny poklesem esence Ledvin v yinovém nebo yangovém aspektu; v rámci této základní patologie se nicméně může objevovat celá řada různých obrazů. V tomto okamžiku je třeba zdůraznit, že se zde bavíme o „normální“ menopauze, která nastává ve věku kolem 50 let, nikoliv o předčasné menopauze, ke které může u některých žen dojít již po třicítce. Zatímco je „normální“ menopauza způsobena fyziologickým poklesem Tian Gui, předčasná menopauza vždy představuje patologii. Vzhledem k tomu, že jsou symptomy menopauzy (zejména vaginální suchost, návaly horka a noční pocení) způsobeny poklesem estrogenu, k němuž v této době dochází, z pohledu čínské medicíny za nimi stojí fyziologický pokles Tian Gui. O tzv. nebeské vodě (Tian Gui) se píše v první kapitole Vnitřního kánonu Žlutého císaře, kde je uvedeno, že u dívek přichází ve věku 14 let (7 × 2) a u žen vysychá ve věku 49 let (7 × 7).

Ve 14 letech dívky přichází Tian Gui, dráha Ren Mai začíná být průchodná a Chong Mai vzkvétá, což znamená, že přichází pravidelná menstruace a žena může otěhotnět… Ve věku 49 let je již Ren Mai prázdná, Chong Mai je vyčerpaná a Tian Gui vyschne a zemské dráhy (děloha) se stávají neprůchodnými, což v praxi znamená, že se dostaví slabost a neplodnost. V knize The Golden Mirror of Medicine (Yi Zong Jin Jian, 1742) se uvádí: „V 7 letech Qi Ledvin mohutní a současně mezi ledvinami působí hojná hybná síla (Dong Qi). Ve 14 letech přichází Tian Gui, čímž se rozumí hybná síla Dong Qi ve vodě prenatálního Tian Gui, která vstupuje do dělohy." Toto tvrzení je zajímavé, protože poukazuje na to, že tzv. Dong Qi, v podstatě Yuan Qi, je prenatální energií, a proto je aktivní v době, kdy je dívce 7 let.

Tian Gui je oproti tomu postnatálního charakteru, kdy se Yuan Qi v momentě svého vstupu do dělohy přeměňuje na vodu, což způsobí, že se dívka stává plodnou. Přestože si sám myslím, že bychom při vytváření přímých spojitostí mezi západní a čínskou medicínou měli být spíše obezřetní, v tomto případě podle mého názoru můžeme jednoznačně říct, že Tian Gui zosobňuje ovariální aktivitu a estrogen, což jsou faktory určující začátek puberty a menopauzy. Z faktu, že je Tian Gui odvozena od esence Ledvin, lze vyvodit, že během menopauzy dochází k (fyziologickému) poklesu esence Ledvin.

Nakonec bych rád zdůraznil, že menopauza není „nemoc“ ani patologie, ale jedná se o přirozený fyziologický pokles esence Ledvin. To dokazuje i fakt, že spousta žen prochází menopauzou bez výrazných příznaků. Samozřejmě, že pokud žena již před příchodem menopauzy trpí nedostatkem Ledvin a objevují se u ní další obrazy, může se menopauza stát patologií s nepříjemnými symptomy vyžadujícími zásah.

Unrecognizable,Female,Patient,In,White,Clothes,,Highlighted,Handrawn,Uterus,In

Patologie menopauzálních symptomů

Často slýchávám, že jsou menopauzální symptomy, jako například návaly horka, způsobeny nedostatkem Yinu Ledvin: tak to ale není! Pokud jde o ženy, které ke mně chodí, polovina z nich má bledý jazyk a trpí nedostatkem Yangu Ledvin. To je dáno také tím, že se nedostatek esence Ledvin může projevovat také nedostatkem Yinu nebo Yangu, přičemž je pravdou, že celá řada bylin vyživujících esenci (Jing) patří do kategorie léčivek tonizujících Yang Ledvin (např. Bu Gu Zhi, Yi Zhi Ren, Suo Yang, Jiu Zi, Sha Yuan Ji Li).

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se u žen v menopauze nejčastěji vyskytuje překrývající se nedostatečnost Yinu Ledvin a Yangu Ledvin, přičemž vždy jedna z těchto nedostatečností převažuje (tzn. že se nikdy nejedná o nedostatečnost 50 % Yinu Ledvin a 50 % Yangu Ledvin).

1) Současný nedostatek Yinu Ledvin a Yangu Ledvin
Návaly horka lze při nedostatku Yinu Ledvin snadno vysvětlit jako prázdné horko způsobené nedostatkem Yinu Ledvin, ale jak je vysvětlit při nedostatku Yangu Ledvin? Jak jsem uvedl již výše, v průběhu menopauzy se obvykle překrývá nedostatek Yangu Ledvin a nedostatek Yinu Ledvin. Pokud převládá nedostatek Yangu Ledvin, jazyk je bledý a žena trpí celou řadou příznaků nachlazení, jako jsou pocit chladu, studené nohy a/nebo záda, světlá moč atd. Protože je u ní současně i nedostatek Yinu Ledvin, objeví se projevy prázdného horka, které stoupá nahoru a projevuje se návaly horka. To znamená, že lze u těchto žen pozorovat nedostatek Yinu i Yangu Ledvin (i když v různých poměrech), což v praxi znamená, že žena trpící nedostatkem Yinu Ledvin může mít studené nohy, zatímco žena potýkající se s nedostatkem Yangu Ledvin může mít návaly horka.

2) Ministerský oheň (Ming Men)
Návaly horka při nedostatku Yangu Ledvin mohou vysvětlovat i další aspekty spojené s menopauzální patologií. Jedním z těchto aspektů může být oheň Ming Menu neboli ministerský oheň. Ministerský oheň je fyziologický oheň Ledvin, který hraje zásadní roli při podpoře fyziologických funkcí všech orgánů. Ministerský oheň je ohněm „bez formy“, který má zvláštní vlastnosti, přičemž je velmi zásadní, že se jedná o oheň, který nejenže nevysušuje vodu, ale dokonce ji i vyživuje. Pokud nemá ministerský oheň dostatečnou sílu, nemůže vyživovat vodu a tím pádem vzniká nedostatek Yangu Ledvin, přičemž (sekundárně) dochází také k nedostatečnosti Yinu Ledvin.

3) Vzbouření Qi
Existuje ještě jeden aspekt menopauzální patologie, který nesouvisí s Yinem ani Yangem, ale vztahuje se ke Qi. S nástupem menopauzy a poklesem esence Ledvin dochází také k oslabení drah Ren Mai a Cong Mai v Dolním zářiči, s čímž je spojena nestabilita Qi v Dolním zářiči. Protože v době menopauzy není Qi v Dolním zářiči dostatečně stabilní, může snadno dojít k jejímu vzbouření a následnému stoupání nahoru, což přispívá k návalům horka. Pokud hledáme příčinu návalů, neměli bychom se soustředit na aspekt horka, ale měli bychom zohledňovat také aspekt vzbouření Qi. Z toho důvodu bychom se při léčbě návalů horka neměli soustředit jen na pročištění horka, ale měli bychom se zaměřit také na konsolidaci Qi v drahách Ren Mai a Chong Mai ve Spodním zářiči a jejímu utlumení v horní části těla.

4) Vaginální suchost
Doposud jsme se zaměřovali na patologii návalů horka, ale stejně důležitá a velmi stresující je také patologie vaginální suchosti. Patologie vaginální suchosti souvisí oproti návalům horka v mnohem větší míře přímo s esencí Ledvin. Ačkoli je při vaginální suchosti samozřejmě nutné vyživovat Yin, je třeba pamatovat na to, že k ní z výše uvedených důvodů dochází také kvůli nedostatku Yangu Ledvin. V praxi to znamená, že pokud léčíme vaginální suchost u ženy, která trpí nedostatkem Yangu Ledvin, pomocí bylin, musíme rozhodně upravit složení směsi tím, že přidáme byliny, jako jsou Sheng Di Huang (kořen rehmanie lepkavé) a Nu Zhen Zi (plod ptačího zobu).

5) Kompletní obrazy
Ve výsledku je třeba říct, že menopauza očividně neprobíhá ve vakuu a každá žena kolem 55 let bude mít ještě nějakou stávající patologii, která přispěje ke zhoršení symptomů menopauzy. Proto je důležité pochopit, že každá taková patologie zhorší symptomy menopauzy, aniž by ona sama byla menopauzou. Jedinou striktně menopauzální patologii představují pokles Tian Gui a nedostatečnost Ledvin.

Kromě nedostatečnosti Ledvin se tedy mohou u ženy vyskytovat ještě další kompletní obrazy, jako například:
- vlhkost
- hlen
- stagnace Qi
- blokáda krve
- stoupající Yang Ledvin
- vzbouřená Qi v dráze Chong Mai

Všechny uvedené obrazy přispějí k rozvoji a zhoršení závažnosti symptomů menopauzy, což znamená, že je třeba se při léčbě kromě tonizování Ledvin třeba zaměřit také na ně.

Etiologie menopauzálních problémů

Pokud diskutujeme o „etiologii“ nemocí, diskuze o „etiologii“ menopauzálních problémů se zdá být v rozporu s tím, co jsem zdůrazňoval výše, tedy že menopauza není nemoc. Na druhou, níže diskutované faktory rozhodně přispívají ke zhoršení symptomů menopauzy.

1) Emoční stres
Emoční stres představuje extrémně důležitý přitěžující faktor menopauzálních problémů, přičemž je třeba vzít v potaz, že se ještě před nástupem menopauzy rok za rokem hromadí.

Úzkost, strach nebo vina oslabují Ledviny a vedou k nedostatečnosti Yinu, což platí dvojnásob, pokud se tyto emoce objevují na pozadí přepracovanosti, jak tomu obvykle bývá. Z dlouhodobého hlediska lze říct, že protože Yin Ledvin nevyživuje Yin Srdce, dochází k nedostatečnosti Yinu Srdce a k vytváření prázdného horka v Srdci, což přispívá ke zhoršování návalů horka.

Starosti, vztek a strach mohou vést ke zvednutí jaterního Yangu, který by následně zhoršoval návaly horka.

2) Přepracování
Na základě své praxe mohu říct, že je přepracování ve smyslu dlouhé doby, kdy žena pracuje, aniž by dostatečně odpočívala, obvykle v kombinaci s nepravidelnou stravou a různými obavami, nejdůležitější a nejčastější příčinou nedostatku Yinu Ledvin u západních žen. Vzhledem ke stávajícímu nedostatku Yinu Ledvin se zhorší příznaky vaginální suchosti i návalů horka.

3) Kouření
Kouření tabáku poškozuje nejen Plíce, ale i Ledviny. Tabák vysušuje Jing a krev, což následně vede k nedostatku Yinu Ledvin, čímž dojde ke zhoršení menopauzálních příznaků.
Tabák má v tradiční čínské medicíně i v čínské společnosti jako takové velmi zajímavou historii. Když byl tabák v roce 1575 v Číně poprvé představen, čínští lékaři ho hned začali testovat, aby zjistili, zda by ho bylo možné využívat jako léčivku. Zhen Nan Ben Cao (dynastie Ming) přichází se závěrem, že má tabák ostrou chuť a jeho dalšími aspekty jsou horkost a toxicita bez jakéhokoli léčebného efektu.

To nejzajímavější prohlášení o tabáku nicméně uvedl Cu Ci Shan (dynastie Qing): „Tabák má ostrou chuť a vysušuje, přičemž spaluje Jing (Ledviny) a tekutiny a zraňuje hrdlo, Žaludek a Plíce… mimo to se dostává do otvorů Srdce a způsobuje mentální zmatenost podobnou opilosti. Při jeho požívání se povlak jazyka zbarvuje do tmavě žluté až černé, jídlo a pití pak ztrácí chuť a v lékařských textech není pro tyto stavy popsána žádná léčba.“ Nejzajímavější částí tohoto prohlášení je z našeho pohledu zmínka o tom, že tabák spaluje Jing (esenci Ledvin): to tedy znamená, že tabák zhoršuje stav nedostatečnosti esence Ledvin a tím pádem i symptomy menopauzy.

4) Nepravidelné stravování
Nepravidelné stravování vede v kombinaci s nadměrným množstvím mléčných a mastných smažených pokrmů k tvorbě hlenu. Ten je častou příčinou zhoršení příznaků menopauzy.

5) Čaj/káva a alkohol
Čaj, káva a alkohol jsou svou povahou yangové, což znamená, že přispívají ke zhoršení příznaků menopauzy a návalů horka.
Na základě výše uvedených etiologických faktorů tedy dávám rady ohledně menopauzy již mladým ženám. Pokud vidím, že je žena, řekněme ve věku kolem 35 let, přepracovaná, jí hodně mléčných výrobků a nadměrně pije alkohol a kouří, řeknu jí, že je nejvyšší čas chovat se tak, aby předešla nepříjemným příznakům menopauzy. A poradím jí následující:

- nevěnovat se nadměrně práci
- cvičit při lehčí intenzitě
- nekouřit
- konzumovat alkohol jen střídmě
- vyhýbat se emočnímu stresu (což se lehce řekne!)
- nepřehánět to s konzumací čaje a kávy
- nejíst mléčné výrobky

A,Elderly,Caucasian,Woman,Enjoys,A,Glass,Of,Red,Wine

Léčba menopauzálních problémů

1) Akupunktura
Akupunkturní léčba musí být založena na tonizování Ledvin a posílení Ren Mai a Cong Mai. Při léčbě problémů spojených s menopauzou se téměř vždy zaměřuji na Ren Mai, přičemž pokaždé používám tři body: LU-7 (Lie Que, pravá strana) a KI-6 (Zhao Hai, levá strana) k otevření Ren Mai a Ren-4 (Guan Yuan). Kromě toho bych přistoupil také k posílení bodů KI-3 (Tai Xi) a SP-6 (San Yin Jao). V případě nedostatečnosti Yangu Ledvin bych použil výše zmíněné body plus BL-23 (Shen Shu).

Kromě bodů zaměřených na tonizaci Ledvin používám také body na stlačení Qi a pročištění prázdného horka. To dělám pomocí těchto bodů: LI-4 (He Gu), PC-7 (Da Ling) a HE-6 (Yin Xi). V případě silného emočního zatížení a stresu a pocitů úzkosti přidávám ještě DU-24 (Shen Ting) a Ren-15 (Jiu Wei).

Nicméně pokud žena trpí vzbouřením Qi v dráze Chong Mai, používám místo dráhy Ren Mai právě Chong Mai, konkrétně tyto body: SP-4 (Gong Sun, pravá strana) a PC-6 (Nei Guan, levá strana) plus LI-4 (He Gu, pravá strana), LR-3 (Tai Chong, levá strana), KI-13 (Qi Xue, oboustranně), Ren-4 (Guan Yuan).

Tímto přehledem akupunkturních bodů ověřených v praxi Giovanniho Maciocia bychom první díl článku ukončili a příště se zaměříme na bylinné směsi, které Maccioci doporučoval na léčbu různých aspektů menopauzálních problémů, načež si probereme také pár kazuistik a shrneme si vědecké studie. Věřím, že se máte na co těšit.

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 3. díl

Zobrazit Článek

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 3. díl
15 min

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 2. díl

Zobrazit Článek

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 2. díl
15 min

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína - 1. díl

Zobrazit Článek

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína - 1. díl
8 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl
8 min

Malý atlas akupunktury – 31. díl – Shang Qiu (SP-5)

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 31. díl – Shang Qiu (SP-5)
3 min

Jak se stravovat v létě podle TCM? Klíčové zásady pro zdraví a pohodu

Zobrazit Článek

Jak se stravovat v létě podle TCM? Klíčové zásady pro zdraví a pohodu
5 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem

Zobrazit Recept

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem
30 min

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami

Zobrazit Článek

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami
8 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.