Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 2. díl


V prvním díle tohoto třídílného seriálu vás Giovanni Maciocia seznámil s pojetím menopauzy z hlediska moderní západní i tradiční čínské medicíny. Mimo to se zabýval také vlastními příznaky menopauzy pramenícími z nedostatku, ale i přidruženými symptomy z plnosti. V závěru uvedl ještě rizikové faktory a naznačil akupunkturní léčbu. V dnešním článku se bude zabývat konkrétními obrazy, bylinnou léčbou v kombinaci s akupunkturou a uvede i několik kazuistik. Pojďme tedy rovnou k praktickým informacím.

2) Bylinná léčba

Nyní si probereme léčbu hlavních obrazů spojených s menopauzálními problémy.

Nedostatečnost Yinu a Yangu Ledvin s převládajícím nedostatkem Yinu Ledvin

Klinické projevy
Závratě, tinnitus, špatná paměť, nedoslýchavost, noční pocení, vysychání v ústech a v krku během noci, bolesti dolní části zad, bolesti kostí, únava, depresivní nálada, mírně úzkostná nálada, studené nohy, časté močení světlé moči.

Jazyk: normální barva, bez povlaku nebo s povlakem bez kořenu. V případě prázdného horka bude jazyk červený.
Pulz: plovoucí prázdný nebo slabý na obou pozicích Ledvin.

Akupunkturní body:
Ren-4 (Guan Yuan), KI-3 (Tai Xi), KI-10 (Yin Gu), KI-9 (Zhu Bin), SP-6 (San Yin Jiao), Ren-7 (Yin Jiao), LU-7 (Lie Que) a KI-6 (Zhao Hai) v kombinaci (body pro otevření Ren Mai).

a) Bylinná směs
Zuo Gui Wan plus Ba Ji Tian (kořen morindy lékařské).

b) Bylinná směs

RECEPT podle Dr. Meng Jing Chun

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (kořen rehmanie lepkavé) 6 g, Shu Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae praeparata (upravený kořen rehmanie lepkavé) 6 g, Gui Ban Plastrum Testudinis (krunýř želvy) 12 g, Mu Li Concha Ostreae (ulita ústřice) 12 g, Gou Teng Ramulus Uncariae (řemdihák) 6 g, Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae (semínko jujuby ostnité) 4,5 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 6 g, Fu Shen Sclerotium Poriae cocos pararadicis (pornatka kokosová, plodnice s kořenem) 6 g.

Vysvětlení
Tento recept je primárně zaměřen na nedostatečnost Yinu, u které se příliš neprojevuje prázdné horko. Obsažené léčivky současně pomáhají absorbovat tekutiny a tím pádem je tato směs vhodná pro stavy, kdy dochází k pocení. Kromě toho má uklidňující vliv na ducha Shen.

c) Bylinná směs

GENG NIAN FANG (Recept pro menopauzu)

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (kořen rehmanie lepkavé) 9 g, Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi (plod ptačího zobu) 6 g, Han Lian Cao Herba Ecliptae prostratae (nať eklipty plazivé) 4,5 g, Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae (jujuba ostnitá) 4,5 g, Long Chi Dens Draconis (dračí zub) 12 g, Gou Teng Ramulus Uncariae (řemdihák) 6 g Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis nuciferae (klíček lotosu indického) 4,5 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 6 g, He Huan Pi Cortex Albizziae julibrissin (kůra perské mimózy) 6 g, Zi Cao Radix Lithospermi seu Arnebiae (kořen prorokovky krascovité) 4,5 g.

Vysvětlení
Tento recept klade důraz na vyživení Yinu, absorpci tekutin a utišení ducha Shen: z toho důvodu se využívá při návalech horka s pocením a duševním neklidu.

d) Bylinná směs

GENG NIAN AN (Klidná menopauza)

Shu Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae praeparata (upravený kořen rehmanie lepkavé) 9 g, Ze Xie Rhizoma Alismatis orientalis (žabník východní) 6 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 6 g, Mu Dan Pi Cortex Moutan radicis  (kůra pivoňky polokřovité) 6 g, Shan Yao Radix Dioscoreae oppositae (kořen diosku vstřícného) 6 g, Shan Zhu Yu Fructus Corni officinalis (plod dřínu lékařského) 6 g, Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (kořen rehmanie lepkavé) 6 g, Shou Wu Radix Polygoni multiflori (kořen rdesna mnohokvětého) 6 g, Xian Mao Rhizoma Curculiginis orchioidis (zobatec) 6 g.

Vysvětlení
Tento recept slouží k vyživení Yinu i Yangu Ledvin, přičemž je primárně zaměřen na posílení Yinu Ledvin.

Modifikace: Níže uvedené modifikace lze uplatnit u všech výše uvedených receptů.
- Svědění: přidejte Chan Tui Periostracum Cicadae (periostrakum cikády), Fang Feng Radix Ledebouriellae divaricatae (kořen ledebouriely seselovité), Hai Tong Pi Cortex Erythrinae variegatae (kůra zarděnice), Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati (šalamounova pečeť).
- Závratě, bolesti hlavy: přidejte Tian Ma Rhizoma Gastrodiae elatae (oddenek gastrodie vyvýšené), Gou Teng Ramulus Uncariae (řemdihák zobanolistý), Shi Jue Ming Concha Haliotidis (ušeň, skořepina mušle), Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae seu Cyathulae (achyrant dvojzubý, kořen), Sang Ji Sheng Ramulus Sangjisheng (ochmet čínský, větvička).
- Nedostatečnost Yinu Jater: přidejte Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi (ptačí zob lesklý, plod) a Han Lian Cao Herba Ecliptae prostratae (eklipta plazivá, nať).

Na níže uvedeném seznamu najdete srovnání a odlišnosti čtyř výše uvedených obrazů vztahujících se k menopauzálním problémům způsobeným nedostatkem Yinu Ledvin.

A,Hand,Model,Holding,Ancient,Chinese,Medicine,Books,With,Many

ÚČINKY SMĚSI A PŘÍZNAKY OBRAZU:

ZUO GUI YIN

Vyživuje Yin.
Vyčerpání, sucho v krku, návaly horka.
Lehce červený jazyk, povlak chybí.
Pulz jemný, v hloubce slabý na obou zadních pozicích.

Dr. MENG JING CHUN

Vyživuje Yin, absorbuje tekutiny, utišuje ducha Shen.
Vyčerpání, pocit sucha v krku, noční pocení, návaly horka, duševní neklid.
Červený jazyk bez povlaku.
Plovoucí-prázdný pulz.

GENG NIAN FANG

Vyživuje Yin, utišuje ducha Shen, stlačuje Yang Jater.
Vyčerpání, pocit sucha v krku, návaly horka, duševní neklid, úzkost, podrážděnost, bolesti hlavy.
Červený jazyk, povlak chybí.
Plovoucí-prázdný pulz, na obou předních pozicích rozbředlý a na obou zadních pozicích slabý hluboký.

GENG NIAN AN

Vyživuje Yin a krev, tonizuje Yang Ledvin, stlačuje jaterní Yang.
Vyčerpání, pocit sucha v krku, návaly horka, studené nohy, bolesti hlavy.
Červený jazyk, povlak chybí.
Pulz jemný, hluboký.

e) Bylinná směs
ER XIAN TANG a ER ZHI WAN
Xian Mao Rhizoma Curculiginis orchioidis (zobatec) 6 g, Yin Yang Huo Herba Epimedii (škornice, nať) 9 g, Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis (morinda lékařská) 9 g, Huang Bai Cortex Phellodendri (korkovník amurský, kůra) 4,5 g, Zhi Mu Radix Anemarrhenae asphodeloidis (anemarhena asfodelkovitá, oddenek) 4,5 g, Dang Gui Radix Angelicae sinensis (děhel čínský, kořen) 9 g, Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi (ptačí zob lesklý, semeno) 12 g, Han Lian Cao Herba Ecliptae prostratae (eklipta plazivá, nať) 9 g.

Vysvětlení
Recept Er Xian Tang konkrétně vyživuje Yin Ledvin a tonizuje Yang Ledvin.
Bylinky Nu Zhen Zi a Han Lian Cao, které společně tvoří směs Er Zhi Wan, vyživují Yin Ledvin, pročišťují prázdné horko a zastavují noční pocení.

f) Bylinná směs
RECEPT podle Dr. Meng Jing Chun

Yin Yang Huo Herba Epimedii (škornice, nať) 4,5 g, Xian Mao Rhizoma Curculiginis orchioidis (zobatec) 4,5 g, Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae (atraktylis velkoúborový, oddenek) 6 g, Dang Shen Radix Codonopsis pilosulae (pazvonek chloupkatý) 6 g, Mu Xiang Radix Aucklandiae lappae (chrpovník lopuchový, kořen) 3 g, Gou Teng Ramulus Uncariae (řemdihák, koncové větvičky) 6 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 6 g, Fu Shen Sclerotium Poriae cocos pararadicis (pornatka kokosová) 6 g, Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (rehmanie lepkavá, kořen) 6 g.

Vysvětlení
Tento recept je vhodnější v případě, kdy převažuje nedostatečnost ledvinového Yangu, přičemž nabízí řešení také při bolestech hlavy způsobených vzestupem jaterního Yangu, k němuž samotnému dochází v důsledku nedostatku Yinu Ledvin.

g) Bylinná směs
GENG NIAN LE

Chai Hu Radix Bupleuri (prorostlík čínský, nať) 6 g, Dang Shen Radix Codonopsis pilosulae (pazvonek chloupkatý) 6 g, Ban Xia Rhizoma Pinelliae ternatae (pinelie trojčlená, oddenek) 6 g, Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis praeparata (lékořice uralská, kořen) 3 g, Huang Qin Radix Scutellariae baicalensis (šišák bajkalský, kořen) 4,5 g, Fu Xiao Mai Semen Tritici aestivi levis (pšenice setá, semeno) 6 g, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae (jujuba čínská, plod) 6 plodů, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae jasminoidis (gardénie jasmínová, plod) 4,5 g, Zhen Zhu Mu Concha margaritiferae (lastura perlorodky) 12 g, Yin Yang Huo Herba Epimedii (škornice šípovitá) 6 g.

Vysvětlení
Prvních pět uvedených léčivek tvoří bylinnou směs Xiao Chai Hu Tang, která slouží k harmonizaci malého Yangu, díky čemuž řeší problémy, kdy se střídají pocit horka a chladu.
Tato směs tonizuje Játra a Ledviny, přičemž současně harmonizuje Yin a Yang v případě jejich současného nedostatku. Je obzvlášť vhodná při pocení a návalech horka, kdy je zároveň třeba utišit ducha Shen.

h) Bylinná směs
GENG NIAN FANG (kombinace dvou směsí) Směsi na příznaky menopauzy

Směs I
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (kořen rehmanie lepkavé) 9 g, Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi (plod ptačího zobu) 6 g, Han Lian Cao Herba Ecliptae prostratae (eklipta plazivá, nať) 6 g, Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae (semínko jujuby ostnité) 6 g, Long Chi Dens Draconis (dračí zub) 12 g, Gou Teng Ramulus Uncariae (řemdihák) 6 g,
Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis nuciferae (klíček lotosu indického) 6 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 6 g, He Huan Pi Cortex Albizziae julibrissin (kůra perské mimózy) 6 g, Zi Cao Radix Lithospermi seu Arnebiae (kořen prorokovky krascovité) 4,5 g.

Směs II
Yin Yang Huo Herba Epimedii (škornice, nať) 6 g, Xian Mao Rhizoma Curculiginis orchioidis (zobatec) 6 g, Huang Qi Radix Astragali membranacei (kozinec blanitý, kořen) 6 g, Dang Shen Radix Codonopsis pilosulae (pazvonek chloupkatý) 6 g, Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae (semínko jujuby ostnité) 4,5 g, Fang Ji Radix Stephaniae tetrandae (stephania tetranda) 4,5 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 6 g, Lian Xin Plumula Nelumbinis nuciferae (lotos indický) 6 g, Xu Duan Radix Dipsaci asperi (štětka, kořen) 6 g, He Huan Pi Cortex Albizziae julibrissin (kůra perské mimózy) 6 g.

Vysvětlení
 Tyto dvě bylinné směsi by se měly střídat. Slouží k tonizování Yinu i Yangu Ledvin a k utišení ducha Shen.

i) Bylinná směs
FU GENG YIN Odvar pro ženy v menopauze

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (kořen rehmanie lepkavé) 6 g, Zi Cao Radix Lithospermi seu Arnebiae (kořen prorokovky krascovité) 4,5 g, Yin Yang Huo Herba Epimedii (škornice šípovitá, nať) 6 g, Sang Ji Sheng Ramulus Sangjisheng (Ochmet čínský) 6 g, Dang Gui Radix Angelicae sinensis (děhel čínský, kořen) 6 g, Gou Teng Ramulus Uncariae  (řemdihák) 6 g, Xiang Fu Rhizoma Cyperi rotundi (šáchor hliznatý, oddenek) 4,5 g, Mai Ya Fructus Hordei vulgaris germinatus (naklíčený ječmen, plod) 6 g.

Vysvětlení
Tato bylinná směs vyživuje Yin a tonizuje Yang, ochlazuje krev a stlačuje jaterní Yang.

V rámci níže uvedeného druhého seznamu je porovnáno posledních pět bylinných směsí.

Composition,With,Acupuncture,Needles,On,Bamboo,Mat

ÚČINKY SMĚSI A PŘÍZNAKY OBRAZU:

ER XIAN TANG a ER ZHI WAN

Tonizuje Yang Ledvin, vyživuje Yin Ledvin a pročišťuje prázdné horko.
Návaly horka, studené nohy, noční pocení, časté močení, pocit horka v době večera.
Červený jazyk bez povlaku.
Pulz plovoucí-prázdný nebo rychlý-jemný.

Dr. MENG JING CHUN

Tonizuje Yang Ledvin (primárně), vyživuje Yin Ledvin, tonizuje Qi a stlačuje jaterní Yang.
Návaly horka, studené nohy, časté močení, noční pocení, únava, řídká stolice, bolesti hlavy.
Bledý jazyk.
Pulz hluboký-slabý na obou zadních pozicích.

GENG NIAN LE

Harmonizuje Játra a malý Yang, utišuje ducha Shen, zastavuje pocení.
Noční pocení, návaly horka následované pocitem chladu, podrážděnost.
Červený jazyk s povlakem na jedné straně.
Pulz v hloubce strunovitý, prázdný.

GENG NIAN FANG (dvě směsi)

Vyživuje Yin Ledvin, tonizuje Yang Ledvin, stlačuje Yang Jater, utišuje ducha Shen, tonizuje Qi, odvádí vlhkost.
Návaly horka, noční pocení, studené nohy, časté močení, únava, řídká stolice, bolesti hlavy, podrážděnost, oteklé kotníky.
Červený nebo bledý jazyk (v závislosti na tom, zda převládá nedostatek Yinu nebo Yangu Ledvin).
Pulz plovoucí-prázdný nebo jemný-rychlý.

FU GENG YIN

Vyživuje Yin Ledvin, tonizuje Yang Ledvin, vyživuje krev, stlačuje Yang Jater.
Návaly horka, noční pocení, studené nohy, časté močení, bolesti hlavy, rozostřené vidění, špatná paměť.
Jazyk bledý nebo červený.
Pulz plovoucí-prázdný nebo slabý v hloubce na obou zadních pozicích.

Kazuistika
Žena ve věku 53 let si stěžovala na problémy spojené s menopauzou, kterými trpí poslední tři roky od doby, kdy přestala menstruovat. Mezi její hlavní problémy patří silné návaly horka, noční pocení, deprese, úzkostné stavy, změny nálad, mravenčení po těle a nespavost. Dále si stěžuje také na velmi studené nohy a časté močení. Jazyk měla červený se žlutým suchým povlakem částečně bez kořene. Její pulz byl na obou předních pozicích rychlý a rozbředlý, zatímco na obou zadních pozicích byl slabý a v hloubce.

Ačkoliv začala většina těchto příznaků až po ukončení menstruace, v letech před nastoupením menopauzy měla v anamnéze zaznamenán silný stres (problémy s manželem, smrt otce a zhroucení dcery), což očividně odpovídalo závažnosti jejích symptomů menopauzy.

Diagnostika
Většina příznaků této pacientky byla způsobena nedostatečností Yinu Ledvin v kombinaci s prázdným horkem, které mělo negativní vliv na Srdce a obtěžovalo ducha Shen. Mezi příznaky nedostatečnosti Yinu Ledvin patří návaly horka, noční pocení, červený jazyk s povlakem částečně bez kořenu a slabý pulz v hloubce na obou zadních pozicích. Symptomy, které vznikly v důsledku prázdného horka obtěžujícího Srdce a ducha Shen, jsou následující: deprese, úzkost, změny nálad, nespavost a pulz, který je na obou předních pozicích rychlý a rozbředlý. Stejně jako v předchozí anamnéze dochází i v tomto případě k překrývání nedostatečnosti Yinu a Yangu Ledvin: ačkoliv je primárním stavem nedostatečnost Yinu Ledvin, je zde také určitá nedostatečnost Yangu Ledvin, která se projevuje studenými nohami a častým močením.

Principy léčby
V rámci principů léčby bylo třeba vyživit Yin Ledvin a Srdce, pročistit prázdné horko obtěžující srdce a uklidnit ducha Shen, zatímco sekundárním cílem bylo tonizovat Yang Ledvin. U této ženy byla použita jako léčba akupunktura doplněná užíváním bylinných směsí.

Akupunkturní body:
Při akupunktuře byly body vybírány z následujícího seznamu:
– LU-7 Lie Que a KI-6 Zhao Hai pro regulaci dráhy Ren Mai, posílení dělohy a vyživení Yinu Ledvin.
– Ren-15 Jiu Wei pro uklidnění ducha Shen a pročištění Srdce.
– Ren-4 Guan Yuan pro vyživení Ledvin a uklidnění ducha Shen.
– Du-24 Shen Ting a GB-13 Ben Shen pro uklidnění ducha Shen.
– Du-20 Bai Hui pro odstranění deprese.
– HT-6 Yin Xi a KI-7 Fu Liu pro zastavení nočního pocení a pročištění prázdného horka Srdce.
– SP-6 San Yin Jiao pro vyživení Yinu, zklidnění ducha Shen a podporu spánku.

Menopausal,Mature,Woman,Suffering,With,Insomnia,In,Bed,At,Home

Nedostatečnost Yinu a Yangu Ledvin s převládajícím nedostatkem Yangu Ledvin

Klinické projevy
Bolesti v dolní části zad, studená kolena, pocit chladu na zádech, celkový pocit chladu s občasným horkem v obličeji, menopauzální návaly horka, noční pocení, slabé nohy, zářivě bílá pleť, slabá kolena, snížené libido, únava, hojnost močení čiré moči nebo slabé močení čiré moči, noční močení, případně otoky nohou, řídká stolice, depresivní nálada.

Jazyk: bledý.
Pulz: slabý v hloubce.

Akupunkturní body:
BL-23 Shen Shu, LU-7 Lie Que a KI-6 Zhao Hai (Ren Mai), Ren-4 Guan Yuan, Ren-6 Qi Hai, KI-3 Tai Xi, KI-7 Fu Liu, BL-23 Shen Shu, BL-52 Zhi Shi. Při výrazném nedostatku Yangu je možné využít moxování.

Bylinná směs
Směs You Gui Wan plus Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (kořen rehmanie lepkavé) a Tian Men Dong Tuber Asparagi cochinchinensis (chřest kočinčínský).

Kazuistika
Žena ve věku 50 let, která začala pociťovat příznaky menopauzy dva roky zpátky poté, co přestala menstruovat. Stěžovala si na návaly horka, noční pocení, vypadávání vlasů, třepivé nehty se sklonem k lámání a na bolesti zad. Její jazyk byl mírně bledý, zatímco její pulz byl obecně slabý, přičemž byl obzvláště slabý a hluboký na obou zadních pozicích.

Diagnostika
Ačkoliv má jen pár příznaků, převládajícími obrazy jsou nedostatečnost Yangu Ledvin a určitá nedostatečnost krve Jater. Menopauzální symptomy v podobě návalů horka a nočního pocení ukazují na prázdné horko z nedostatečnosti Ledvin, přičemž nedostatečnost Ledvin potvrzují také bolesti zad a vypadávání vlasů.

Vzhledem k tomu, že je pulz v obou zadních pozicích slabý, jediným faktorem ukazujícím na nedostatečnost Yangu Ledvin je bledost jazyka. Jak jsme již probírali, u žen nad 50 let nedostatečnost Ledvin téměř vždy zahrnuje nedostatečnost Yinu i Yangu, k čemuž nicméně dochází v různých poměrech. Pokud je tedy Yang Ledvin primárně v nedostatku, nedostatečnost se mírně projevuje také u Yinu Ledvin, což vede ke vzniku prázdného horka způsobujícího návaly horka. Třepivé nehty u této pacientky naznačují určitý nedostatek krve Jater.

Principy léčby
V tomto případě léčba spočívala primárně v tonizování Yangu Ledvin a vyživení Yinu Ledvin a také ve vyživení krve Jater. Tato pacientka byla léčena pouze bylinami.

Nedostatečnost Yinu Ledvin a Jater se vzestupem jaterního Yangu

Klinické projevy
Podrážděnost, bolesti hlavy, závratě, tinnitus, rozostřené vidění, suchost očí, suchost kůže, návaly horka, bolesti kloubů, noční pocení a bolesti zad.

Jazyk: červený bez povlaku, přičemž může být po stranách červenější.
Pulz: plovoucí prázdný, na levé prostřední pozici strunovitý.

Principy léčby
Vyživit Yin Ledvin a Jater, stlačit jaterní Yang, utišit ducha Shen, uklidnit duši Hun.

Akupunkturní body:
LU-7 Lie Que a KI-6 Zhao Hai (Ren Mai), KI-3 Tai Xi, LR-8 Qu Quan, SP-6 San Yin Jiao, Ren-4 Guan Yuan, LR-3 Tai Chong, Du-24 Shen Ting, GB-13 Ben Shen, GB-20 Feng Chi, PC-7 Da Ling. Body KI-3, LR-8, SP-6 a Ren-4 se napichují metodou doplňování, zatímco ostatní body se vypouštějí.

Bylinná směs
KUN BAO TANG

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (rehmanie lepkavá, kořen) 9 g, Bai Shao Radix Paeoniae lactiflorae (pivoňka bělokvětá, bílý kořen) 9 g, Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi (plod ptačího zobu) 6 g, Ju Hua Flos Chrysanthemi morifolii (chryzantéma, květ) 6 g, Huang Qin Radix Scutellariae baicalensis (šišák bajkalský, kořen) 4,5 g, Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae (semínko jujuby ostnité) 6 g, Long Chi Dens Draconis (dračí zub) 12 g.

Vysvětlení
Tato směs léčivek vyživuje Yin Jater a Ledvin, stlačuje jaterní Yang, utišuje ducha Shen a uklidňuje duši Hun.

Bylinná směs
QI JU DI HUANG WAN

Shu Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae praeparata (upravený kořen rehmanie lepkavé) 24 g, Shan Zhu Yu Fructus Corni officinalis (plod dřínu lékařského) 12 g, Shan Yao Radix Dioscoreae oppositae (kořen diosku vstřícného) 12 g, Ze Xie Rhizoma Alismatis orientalis (žabník východní) 9 g, Mu Dan Pi Cortex Moutan radicis (kůra pivoňky polokřovité) 9 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 9 g, Gou Qi Zi Fructus Lycii chinensis (kustovnice čínská) 9 g, Ju Hua Flos Chrysanthemi morifolii (chryzantéma, květ) 6 g.

Vysvětlení
Tato směs je variací receptu Liu Wei Di Huang Wan, jehož cílem je vyživit Yin Jater a Ledvin. Prvních šest složek receptu představuje původní směs.

Bylinná směs
QING XIN PING GAN TANG

Huang Lian Rhizoma Coptidis (koptis čínská, oddenek) 3 g, Mai Men Dong Tuber Ophiopogonis japonici (sedoulek japonský, hlíza) 9 g, Bai Shao Radix Paeoniae lactiflorae (pivoňka bělokvětá, bílý kořen) 9 g, Bai Wei Radix Cynanchi baiwei (kořen) 9 g, Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae (šalvěj červenokřenná, kořen) 9 g, Long Gu Os Draconis (dračí kost) 15 g, Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae (semínko jujuby ostnité) 9 g.

Vysvětlení
Jedná se o recept vyživující Yin Jater, pročišťující horko, absorbující tekutiny (zastavení pocení) a uklidňující duši Hun.

Na níže uvedeném třetím seznamu najdete srovnání směsí pro řešení menopauzálních problémů spojených s nedostatkem Yinu Jater a Ledvin a vzestup jaterního Yangu.

ÚČINKY SMĚSI A PŘÍZNAKY OBRAZU:

KUN BAO TANG

Vyživuje Yin Ledvin, stlačuje Yang Jater, utišuje ducha Shen a uklidňuje éterickou duši Hun.
Noční pocení, návaly horka, večerní pocity horka, duševní neklid, úzkost, nespavost, bolesti hlavy, červený jazyk bez povlaku s červenou špičkou a plovoucí-prázdný pulz.

QI JU DI HUANG WAN

Vyživuje Yin Jater a Ledvin, stlačuje jaterní Yang.
Noční pocení, návaly horka, pocit horka navečer, bolesti hlavy, červený jazyk bez povlaku a plovoucí-prázdný pulz.

QING XIN PING GAN TANG

Pročišťuje horko Srdce, vyživuje Yin Srdce, utišuje ducha Shen, uklidňuje éterickou duši Hun.
Duševní neklid, hořká pachuť v ústech, úzkost, nespavost, pocit horka večer, noční pocení, jazyk bez povlaku s červenou a oteklou špičkou a srdeční rýhou, pulz na obou předních pozicích relativně rozbředlý.

Ukázka případu
 Žena ve věku 55 let začala trpět příznaky menopauzy rok po tom, co přestala menstruovat. Jejími hlavními problémy byly návaly horka, noční pocení, pocity „jehliček“ na kůži, deprese, únava, suchost očí a sucho v ústech, bolesti hlavy a podrážděnost. Mezi její další symptomy patřily bolesti zad, časté močení, zácpa a studené nohy. Její jazyk byl po stranách červený, zatímco její pulz byl na obou zadních pozicích slabý a lehce rozbředlý na přední a prostřední pozici vlevo.

Diagnostika
Hlavním obrazem byla nedostatečnost Yinu Ledvin a Jater (návaly horka, zácpa, noční pocení, suché oči a sucho v ústech). A jak to často bývá, i zde se současně objevil i nedostatek Yangu Ledvin (únava, časté močení, bolesti zad, studené nohy). Depresivní náladu způsobilo oslabení síly vůle (Zhi) v důsledku nedostatečnosti Ledvin. Kromě nedostatku Ledvin se zde objevil také vzestup jaterního Yangu (z důvodu nedostatečnosti Yinu Ledvin), o čemž svědčí také bolesti hlavy, podrážděnost, začervenání po stranách jazyka a rozbředlý pulz na přední a prostřední pozici na levé ruce.

Principy léčby
Přijatým principem léčby bylo vyživení Yinu Ledvin, tonizování Yangu Ledvin, stlačení jaterního Yangu, posílení síly vůle a utišení ducha Shen. U této ženy byla použita jako léčba akupunktura doplněná užíváním bylinných směsí.

Akupunkturní body:
Při akupunktuře byly body vybírány z následujícího seznamu:
– LU-7 Lie Que a KI-6 Zhao Hai pro regulaci dráhy Ren Mai, posílení dělohy a vyživení Yinu Ledvin.
– Ren-4 Guan Yuan pro vyživení Ledvin.
– PC-7 Da Ling pro utišení ducha Shen.
– LR-2 Xing Jian pro stlačení jaterního Yangu.
– SP-6 San Yin Jiao pro vyživení Yinu a utišení ducha Shen.
– BL-23 Shen Shu, BL-52 Zhi Shi a BL-47 Hun Men pro tonizování Ledvin, posílení síly vůle, urovnání Jater a uklidnění duše Hun.

Adult,Woman,Fanning,Suffering,Heat,Stroke,Sitting,In,The,Livingroom

Nedostatečnost Yinu Ledvin a Yinu Srdce s prázdným horkem u Srdce

Klinické projevy
Návaly horka, palpitace, nespavost, noční pocení, rozostřené vidění, závratě, tinnitus, úzkost, duševní neklid, bolesti zad, návaly horka v obličeji, pocit horka večer, sucho v ústech a v krku, špatná paměť, suchá stolice.

Jazyk: červený jazyk bez povlaku a se zarudlou špičkou.
Pulz: rychlý-jemný, plovoucí prázdný nebo slabý-hluboký na obou zadních pozicích a rozbředlý na obou předních pozicích.

Principy léčby
Vyživení Yinu Ledvin, utišení ducha Shen, pročištění prázdného horka.

Akupunkturní body:
LU-7 Lie Que (pravá strana) a KI-6 Zhao Hai (levá strana), KI-3 Tai Xi, Ren-4 Guan Yuan, SP-6 San Yin Jiao, KI-13 Qi Xue, HT-6 Yin Xi, KI-7 Fu Liu, HT-8 Shao Fu, PC-7 Da Ling, Ren-15 Jiu Wei, Du-24 Shen Ting. Body HT-6, HT-8 a PC-7 se napichují metodou vypouštění nebo neutrálně, zatímco všechny ostatní body se doplňují.

Bylinná léčba

a) Bylinná směs
TIAN WANG BU XIN DAN

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae (rehmanie lepkavá, kořen) 12 g, Xuan Shen Radix Scrophulariae ningpoensis (krtičník, kořen) 6 g, Mai Men Dong Tuber Ophiopogonis japonici (sedoulek japonský, hlíza) 6 g, Tian Men Dong Tuber Asparagi cochinchinensis (chřest kočinčínský) 6 g, Ren Shen Radix Ginseng (ženšen, kořen) 6 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 6 g, Wu Wei Zi Fructus Schisandrae chinensis (klanopraška čínská, plod) 6 g, Dang Gui Radix Angelicae sinensis (děhel čínský, kořen) 6 g, Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae (šalvěj červenokřenná, kořen) 6 g, Bai Zi Ren Semen Biotae orientalis (zeravec východní, semeno) 6 g, Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae (semínko jujuby ostnité) 6 g, Yuan Zhi Radix Polygalae tenuifoliae (vítod tenkolistý, kořen) 6 g, Jie Geng Radix Platycodi grandiflori (platykodon velkokvětý, kořen) 3 g.

Vysvětlení
Tento recept vyživuje Yin Ledvin, pročišťuje prázdné horko a utišuje ducha Shen: jedná se o ideální řešení pro léčbu menopauzálních problémů souvisejících s uvedenými obrazy.

b) Bylinná směs
LIU WEI DI HUANG WAN a HUANG LIAN E JIAO TANG
Shu Di Huang Radix Rehmanniae glutinosae praeparata (upravený kořen rehmanie lepkavé) 24 g, Shan Zhu Yu Fructus Corni officinalis (plod dřínu lékařského) 12 g, Shan Yao Radix Dioscoreae oppositae (kořen diosku vstřícného) 12 g, Ze Xie Rhizoma Alismatis orientalis (žabník východní) 9 g, Mu Dan Pi Cortex Moutan radicis (pivoňka polokřovitá, kůra kořene) 9 g, Fu Ling Sclerotium Poriae cocos (pornatka kokosová) 9 g, Huang Lian Rhizoma Coptidis (koptis čínská, oddenek) 3 g, Huang Qin Radix Scutellariae baicalensis (šišák bajkalský, kořen) 9 g, Bai Shao Radix Paeoniae lactiflorae (pivoňka bělokvětá, bílý kořen) 9 g, Ji Zi Huang vaječný žloutek (2 žloutky), E Jiao Gelatinum Corii Asini (klíh z oslí kůže) 9 g.

Vysvětlení
Směs léčivek Liu Wei Di Huang Wan, jejíž význam jsem již vysvětloval, vyživuje Yin Jater a Ledvin. Recept Huang Lian E Jiao Tang slouží k pročištění horka u Srdce a vyživení Yinu.

Touto poslední bylinnou směsí druhý díl cyklu o řešení problémů v období menopauzy končí. Příště se v závěrečném článku můžete těšit na informace o hormonální substituční terapii a na srovnání moderního západního a tradičního čínského přístupu k řešení problémů spojených s menopauzou.

 

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 3. díl

Zobrazit Článek

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 3. díl
15 min

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 2. díl

Zobrazit Článek

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína – 2. díl
15 min

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína - 1. díl

Zobrazit Článek

Léčba menopauzálních problémů a tradiční čínská medicína - 1. díl
8 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu

Zobrazit Článek

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu
3 min

Je žampion novou nadějí při léčbě novorozenecké žloutenky?

Zobrazit Článek

Je žampion novou nadějí při léčbě novorozenecké žloutenky?
2 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl
10 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Zobrazit Článek

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?
8 min

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie

Zobrazit Článek

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.