Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM – 1. díl


Protože náš web kromě studentů a terapeutů čínské medicíny zcela jistě navštěvuje i spousta nadšenců, kteří svět čínské medicíny teprve objevují a rádi by se v tomto ohledu dále vzdělávali, a to klidně i několik let, připravila jsem pro vás dva články s informacemi o školách, které vám otevřou dveře do světa Yin a Yangu, protože v principu jde především o vyrovnávání těchto dvou energií. 

Nicméně není třeba se bát, že se jedná o nějaké „ezo“ školy, protože studium čínské medicíny v Čechách je zaměřeno velmi prakticky a realisticky. Například z hlediska akupunktury je třeba osvojit si kromě vědomostí o akupunkturních drahách a bodech také spoustu znalostí o lidské anatomii. Dále je žádoucí mít přehled o různých zdravotních problémech z pohledu západní medicíny, o bylinách a jejich účincích nebo se naučit jednat s pacienty. A to není zdaleka vše. Více se dočtete v částech věnovaných jednotlivým školám.

V dnešním prvním článku se zaměřím na dvě největší české (pražské) školy, kterými jsou „1. škola tradiční čínské medicíny – TČM“ a „TCM Institut“. Než se dostanu k meritu věci, ještě bych ráda podotkla, že já sama studuji třetím rokem na TCM Institutu a jsem za to ráda, což nicméně neznamená, že by mě 1. škola TČM (snad mi vedení této školy odpustí používání zkráceného označení) nelákala, protože má rozhodně co nabídnout. Ale pusťme se do toho. Na úvod napíšu, v čem se obě školy vzájemně podobají, pak si řekneme něco o 1. škole TČM, nato přejdeme k TCM Institutu a samozřejmě bude třeba text nějak uzavřít.

Co mají tyto dvě školy společného

V první řadě je to délka studia, takže pokud chcete vystudovat čínskou medicínu rychle, což nicméně není pro běžného člověka zcela reálné, možná vás trochu zklame, že vám studium na těchto školách zabere čtyři roky. Každopádně studium je natolik obsáhlé, že i čtyři roky jsou málo, a proto obě školy nabízejí spoustu zajímavých postgraduálních seminářů. Ale nepředbíhejme, nyní stojíme na začátku, kdy vlastně ještě ani moc nevíme, jestli je to pro nás ta správná badatelská oblast. V tomto ohledu vám vyjdou obě školy vstříc, protože nabízejí úvodní kurz, ve kterém získáte potřebné znalosti o základech TČM a zároveň i příležitost ujasnit si, jestli je čínská medicína skutečně cestou, kterou se chcete vydat. U obou škol je absolvování tohoto kurzu shodně nutné pro pokračování v dalším studiu (z vlastní zkušenosti mohu říct, že ačkoliv se mi při mém značně racionálním zaměření na samém „yinyangovém“ začátku zdálo, že je to tak trochu pohádkářství, již v průběhu kurzu tento úvod začal dávat smysl a pro navazující studium je pochopení vysvětlovaných základních principů skutečně zásadní – vše do sebe krásně zapadne). Součástí studia jsou na obou školách také tzv. letní školy v rozsahu zhruba šesti dnů, v rámci nichž si lze v intenzivním rytmu upevnit dosavadní znalosti. Jejich další výhodou je stmelení kolektivu. Mimo to jdou obě školy s dobou a nabízejí možnost absolvování teoretické části studia online / formou e-learningu, což oceníme především my „starší“ studenti, kteří již máme rodinu a musíme také pracovat. V neposlední řadě vás asi zajímá cenová politika. Pokud jde o začátek studia, obě školy jsou na tom podobně, protože cena prvního ročníku na 1. škole TČM je podle webových stránek aktuálně 43 970 Kč, zatímco na TCM Institutu je to pro školní rok 2023/24 celkem 45 800 Kč. Lehký rozdíl je vyrovnán přípravným ročníkem/kurzem, který vyjde levněji na TCM Institutu. Nicméně cenově se obě školy pohybují na stejné úrovni. V neposlední řadě musím zmínit také to, že obě školy vyučují základy moderní medicíny a učí své studenty, jak poskytnout první pomoc a kdy pacienta nepřijímat na terapii, ale rovnou mu zavolat sanitku. Studenti na obou školách mohou těžit rovněž z toho, že je každá z nich provázána s vlastním obchodem s produkty TČM, což budoucím terapeutům jistě usnadní život.

Jak vypadá studium na 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM?

Na úvod bych ráda uvedla, že se jedná skutečně o první školu TČM u nás, která byla založena MUDr. Ludmilou Bendovou již v roce 1990 a má tedy více než 30letou tradici. Současnou manažerkou školy je paní Miroslava Kořínková, která na mě při setkání působila jako velmi příjemná a otevřená dáma, která ví, co říká a proč to říká, což i na celou školu vrhlo pěkné světlo. Studium zde je rozděleno do několika fází.

Obrázek7
  • Jak jsem již předeslala, pro zahájení studia je nutné absolvovat kurz Základy TČM, který probíhá 2× ročně naživo a je možné absolvovat ho i v přímém přenosu online. Kromě toho jsou k dispozici také záznamy kurzu. Kurz v rozsahu 8 dnů lze případně dostudovat i během prvního ročníku, přičemž neprobíhá žádné ověřování získaných znalostí. Zodpovědnost se nechává na studentovi, který sám zjistí, že dané znalosti k dalšímu studiu skutečně potřebuje.
  • V prvním ročníku se na 1. škole TČM zabývají všeobecnými znalostmi. V zásadě jde o to, aby studenti získali představu o diagnostice dle principů TČM, kam patří mimo jiné i diagnostika jazyka, naučili se orientovat na lidském těle, seznámili se s akupunkturními drahami a lehce nahlédli do dalších specializovaných oborů, jako jsou například fytoterapie nebo masáže tuina. Studium je v prvním ročníku rozděleno do 6 pětidenních bloků s časovými odstupy mezi jednotlivými bloky, přičemž od středy do pátku probíhá teorie, kterou je možné absolvovat online nebo ze záznamu, zatímco o víkendu probíhají povinná praktická cvičení v Praze. Online výuka má oproti záznamu výhodu, že je student připojen k prezenční výuce a může se tedy i aktivně zapojit. Poslední šestý blok je ryze prezenční/praktický a probíhá taktéž v Praze.
  • Od druhého ročníku, jehož základ se odehrává v rámci dvou pětidenních bloků (což je zohledněno v ceně školného) s podporou ve formě dvou online webinářů, si již studenti mohou vybrat svou specializaci. Od zvolené specializace se odvíjí rozsah další výuky i celková cena za studium v daném roce. Výuka pak probíhá podle toho, zda si student zvolí jako svou specializaci akupunkturu, fytoterapii nebo tuinu. Jak jsem již uvedla, základ je ve druhém ročníku pro všechny stejný, což znamená nejen další vzdělávání v oblasti diagnostiky, ale také osvojení si základů bezpečnosti práce a zdravotnického minima. Zdržím se trochu u fytoterapie, kde se primárně vychází ze směsí a následně se rozebírá jejich složení, vzájemné interakce atd. Škola spolupracuje s firmou, která dodává široký sortiment bylinných směsí, ať už dle receptů Giovanniho Maciocia, nebo těch tradičních. Součástí studia fytoterapie je nejenom teoretická výuka, ale i praktické poznávání bylin ve formě různých odvarů a připravených ochutnávek z bylin, jež se probírají na daném semináři.
  • Každý ročník je zakončen ročníkovou zkouškou, která nicméně není povinná. Škola respektuje, že si někteří studenti studují jen tak pro sebe, takže od nich zkoušku nevyžaduje, i když se je snaží motivovat, aby zkoušku složili. Nicméně pokud chcete na konci studia získat diplom, je třeba mít všechny zkoušky složené, a navíc tedy studium úspěšně zakončit závěrečnou zkouškou. Ta se skládá z písemné zkoušky, závěrečné práce a praktické zkoušky ve formě kazuistiky. Mimo to je třeba vypracovat za každý rok studia dvě kazuistiky, které se odvíjí od náročnosti dle daného ročníku.
  • Po úspěšném dokončení studia škola nabízí nejen svým absolventům ještě postgraduální kurzy, mezi kterými mě zaujala například aurikuloterapie, tedy akupunktura ucha. Ta se na TCM Institutu bohužel nevyučuje. Mimo ni jsou zde i další zajímavé kurzy a studenti si mohou při škole udělat například certifikovaný masérský kurz.
Obrázek8

V závěru této části bych se vrátila k letní škole, která zde probíhá ve dvou variantách, jako letní škola s TČM, která je zaměřena na zlepšování osvojených dovedností, například v oblasti akupunktury a masáží, a letní škola s fytoterapií, jejímž smyslem je prohloubit získané znalosti a dát je do širších souvislostí. Mimo to na škole vyučují dva čínští doktoři s dlouholetou praxí. Škola spolupracuje i se zahraničními lektory a pravidelně pořádá zajímavé semináře s těmito lektory.

 

A co čeká studenty na TCM Institutu?

Za vznikem TCM Institutu, který působí jako další velká ryba v českém rybníčku vzdělávání v oblasti čínské medicíny již bezmála dvacet let, stojí především MUDr. Jozef Lucký, který je hlavním lektorem školy, tvůrcem studijního programu „Studium pěti dovedností“, prezidentem Komory TČM, a především skvělým učitelem, který nejenže chce, ale také umí, předávat své bohaté znalosti a zkušenosti.

Obrázek9
  • Studium začíná přípravným ročníkem (nicméně se jedná spíše o semestr a záleží na tom, jak rychle student látku vstřebá), který probíhá formou e-learningu, kdy jsou teoretické přednášky ze záznamu obohaceny o webináře, na kterých mohou studenti online klást dotazy týkající se probírané látky nebo studia samotného. V této úvodní fázi studia se probírají základní principy TČM a současně se nahlédne také pod pokličku dietetiky a proběhne stručný úvod do tajů čínštiny, tuiny nebo qi gongu.
  • Na rozdíl od předchozí školy se na TCM Institutu nevybírají oborové specializace, ale všichni studenti se učí čtyři roky to samé, a to ve formě kombinovaného studia, kdy si mohou zvolit, zda chtějí přednášky absolvovat prezenčně nebo prostřednictvím e-learningu. Do budoucna je nicméně v plánu přejít na základě nízké účasti studentů na prezenčních přednáškách k převážně e-learningové formě výuky teorie. E-learning zde v současné době (nevím, jak to bude do budoucna) probíhá ve formě videí obohacených prezentacemi, kontrolními otázkami a testy, což je skvělé vzhledem k vyšší kvalitě přednášky. Kromě teorie každý měsíc probíhá také praktická výuka, u níž je prezenční účast logicky povinná. Výhodou je možnost výběru ze 2 až 4 termínů. Výuka probíhá taktéž v blocích, kdy je pro každý ročník vždy vyhrazen jeden týden v měsíci. Kromě již zmíněných pěti dovedností, kam patří akupunktura, bylinná léčba, masáže, dietetika a cvičení qi gong a jejich „odnože“ (např. baňkování nebo gua sha), se zde vyučují také základy moderní medicíny nebo psychologie. Velká část studia fytoterapie se věnuje míchání směsí na míru konkrétním obrazům a klientům, což je podpořeno také dvoudenní praxí v bylinkárně. Tato praxe probíhá ve druhém ročníku, zatímco ve třetím ročníku studenty čekají 4 dny klinické praxe u zavedených terapeutů a ve čtvrtém ročníku praxe práce s pacientem.
  • V rámci každého ročníku je třeba úspěšně napsat 4 online testy, ve kterých je prověřována znalost látky probírané v předchozím období. Současně je třeba na konci každého ročníku odevzdat dvě kazuistiky a během celého studia jednu kazuistiku také odprezentovat. Pokud student nesplní dané požadavky, nemůže postoupit do dalšího ročníku. Během studia je dále nutno zúčastnit se dvou letních škol, kde se intenzivně, ale zábavnou formou, procvičují znalosti získané ve všech vyučovaných oborech. A navíc jsou zde i doplňkové programy jako například feng-šuej nebo muzikoterapie. Celé studium je třeba zakončit závěrečnou zkouškou, která má stejně jako na předchozí škole písemnou a praktickou část, přičemž je nutné také odevzdat závěrečnou práci.
  • Ve čtvrtém ročníku nebo i po ukončení studia mají novopečení terapeuti možnost vydat se na školou organizovanou třítýdenní stáž do Číny. Mimo to škola nabízí také celou řadu postgraduálních kurzů, kterých se mohou zúčastnit všichni s příslušným vzděláním bez ohledu na to, kde své studium dokončili.
Obrázek10

Na základě toho, co vím, bych řekla, že je studium na TCM Institutu náročnější, a to jak časově, tak s ohledem na požadavky. Nicméně sama vím, že někdy je na člověka vytažení pomyslného biče nutností. Moje dcery mi někdy říkají: „ty si nemůžeš stěžovat, protože ses rozhodla, že na tu školu chceš“, což je pravda. Na druhou stranu, času mnoho není a občas je třeba, aby člověka postrčil někdo zvenku.

Kdybych měla na závěr jednu ze škol doporučit, nevěděla bych jakou. Tudíž je úleva, že je smyslem tohoto článku přinést informace co nejvíce nestranně a ne hodnotit. Já jsem ráda, že studuji tam, kde studuji, ale na 1. škole TČM jsem objevila spoustu zajímavých seminářů, jejichž prostřednictvím mám v plánu si po ukončení současného studia na TCM Institutu rozšířit obzory. Proto se při vybírání své školy tradiční čínské medicíny řiďte svou intuicí, a především si ujasněte, co od této školy očekáváte. Kvalitní vzdělání vám jistě poskytnou obě. Nicméně abych to trochu usnadnila minimálně těm, co milují tabulky, níže vkládám menší přehled.

 

1.  škola TČM

TCM Institut

Délka studia

4 roky + 8denní kurz a 4 online workshopy

4 roky + půlroční přípravný ročník

Zdravotnické vzdělání

Nepožadováno

Nepožadováno

Přijímací zkoušky

Nejsou

Nejsou

Cena „přípravky“

14 970,-

12 900,-

Cena 1. ročníku

43 970,-

45 800,-

Rozsah výuky 1. r.

6 pětidenních výukových bloků:
–⁠  min. 115 hodin teorie
a 100 hodin praxe

29 přednášek formou e-learningu
2 dvoudenní prezenční semináře
18 praktických seminářů

Rozsah výuky 2. r.

2 pětidenní výukové bloky
+ 2 online webináře
(při kombinovaném studiu jen 2 víkendy prezenčně, zbytek online)
+ 4 čtyřdenní bloky specializace (akupunktura, fytoterapie nebo tuina)

24 přednášek prezenčně nebo formou e-learningu
6 e-learningových přednášek
12 dní praktik
2 dny praxe v bylinkárně

Rozsah výuky 3. r.

2 pětidenní výukové bloky
+ bloky věnované specializaci (akupunktura, fytoterapie nebo tuina)

24 přednášek prezenčně nebo formou e-learningu
2 e-learningové přednášky
13 dní praktik
4 dny klinické praxe

Rozsah výuky 4. r.

2 pětidenní výukové bloky
+ bloky věnované specializaci (akupunktura, fytoterapie nebo tuina)

18 přednášek prezenčně nebo formou e-learningu
6 e-learningových přednášek
8 dní praktik
2 dny klinické praxe

Letní škola

Dvě varianty:
–⁠ s TČM v rozsahu 6 dnů
a zaměřená na fytoterapii     –⁠ v rozsahu 5 dnů

V rozsahu 6 dnů 

Pro ty, kteří preferují spíše školy menšího typu nebo se chtějí vyloženě zaměřit jen na určité odvětví, bude určen spíše druhý článek této mikro série, ve kterém si představíme školy jako jsou Shanti Academy, Andao Institute, TCM Longmen, 1. škola přírodní medicíny nebo Akademie tradiční čínské medicíny.

 

Autor: Moudrá želva

Autor článkuČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM - 2. díl
8 min

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM – 1. díl

Zobrazit Článek

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM – 1. díl
8 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový

Zobrazit Článek

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový
3 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Proč se vyhýbat Éčkám v potravinách

Zobrazit Článek

Proč se vyhýbat Éčkám v potravinách
7 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.