Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM - 2. díl


V minulém díle jsem vám představila dvě největší a asi i nejznámější české školy, kde se vyučuje tradiční čínská medicína: 1. školu tradiční čínské medicíny – TČM® a TCM Institut. Nicméně obě tyto školy mají svá sídla v Praze, což nemusí být pro každého pohodlné. Někdo chce navíc třeba studovat v menším kolektivu, kratší dobu nebo ho/ji zajímají jen určité oblasti tradiční čínské medicíny, anebo chce získat trochu jiný pohled, než nabízejí již zmíněné velké školy. Proto je skvělé, že máme v Čechách i další školy, které dodávají nabídce studia TCM v naší malé zemi na pestrosti a současně se nacházejí v různých lokalitách, což zpřístupňuje tento druh vzdělání širšímu okruhu nadšenců.

Protože jsou tyto školy každá trochu jiná, představíme si je jednotlivě bez srovnávání, to si ostatně můžete udělat sami dle svých konkrétních preferencí. Jedná se tedy o následující školy: Shanti Academy s působištěm v Ostravě a ve Zlíně, Andao Institute v pražských Holešovicích (vím, jsme opět v Praze) a Lužických horách, 1. škola přírodní medicíny taktéž z Prahy, škola TCM Lóngmén působící v Hradci Králové a v neposlední řadě je zde brněnská Akademie tradiční čínské medicíny. U všech těchto škol s výjimkou Shanti Academy a Andao Institute, ze kterých mi poslali jejich (spolu)zakladatelé souhrn informací, jsem čerpala z webových stránek jednotlivých škol.

Shanti Academy (Ostrava)

Shanti Academy, která působí na „školním“ trhu od roku 2015, založila Mgr. Daniela Pilařová, jejímž cílem bylo dle jejích vlastních slov: „…aby ten, kdo chce TCM studovat, nemusel studovat kontinuálně tři až čtyři roky, neboť škola TCM je škola druhé volby: lidé mají rodiny, své zaměstnání atd. Chtěla jsem formát, který lidem umožní studovat po menších úsecích: diagnostiku > základy terapií > specializované kurzy a studium pro pokročilé. Takže u nás začínají studenti necelými dvěma lety na uvedeném oboru a pak mohou v případě zájmu pokračovat v návazných disciplínách (Fytoterapie, Dietetika, Aurikuloterapie, Akupresura). Zároveň jsem chtěla finančně přístupné studium.“ Na rozdíl od velkých škol je počet lidí v ročníku omezený na max. 25 a studium je opět přístupné i pro ty, kteří nechtějí skládat zkoušky a TCM je zajímá jen s ohledem na zkvalitnění jejich vlastního života a životů jejich blízkých. Výuka mimo to probíhá prezenčně a online přes Zoom, přičemž jsou pořizovány záznamy pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohou přednášky zúčastnit.

Pokud jde o strukturu studia, které trvá 20 měsíců (2 roky vyjma prázdnin), začíná se teoretickými disciplínami, v rámci nichž se hodně dopodrobna probírají: Yin/Yang, pět elementů, zang-fu orgány. Poté následuje úvod do diagnostiky, který je prokládán tematicky zaměřenými víkendovkami – stravování podle TCM, akupresura/akupunktura, úvod do cvičení qigong, bylinné směsi a houby. Velký důraz je zde kladen na praxi. Proto již od prvních víkendů lektorky neustále vše převádějí do konkrétních kazuistik a studenti od začátku připravují vlastní kazuistiky, které v průběhu studia rozšiřují. Když už je řeč o lektorkách, na této škole učí kromě Daniely Pilařové a dalších terapeutek se zavedenou praxí také dvě naše autorky, MUDr. Petra Uríková a Mgr. Jana Kubíčková. Protože se na této škole vyznává v tom nejlepším smyslu heslo „méně je více“, obory nejsou otevírány pravidelně jednou ročně a lektorky věnují svou plnou pozornost vždy konkrétnímu běhu. V současné době zde lze kromě oboru Tradiční čínská medicína (diagnostika, základy terapií) studovat TCM také v rámci různých programů, jako jsou Mu a Shu body v praxi (akupunkturní seminář), Aurikuloterapie čínská i francouzská nebo Mykoterapie. Poslední zmiňovaná terapie houbami se studuje po dobu pěti víkendů.

Jeden rok studia hlavního oboru zde vyjde včetně dodaných materiálů na 28 900 Kč. Pokud student o materiály nemá zájem, za studium zaplatí 26 900 Kč. Platbu školného je možné uhradit ve 4 splátkách, za materiály se platí jednorázově.

Obrázek2

Andao Institute (Praha a Lužické hory)

Škola Andao Institute ve své současné podobě vznikla v roce 2017. Její kořeny sahají až do roku 1990, kdy byla v Čechách založena již zmíněná 1. škola tradiční čínské medicíny. Od roku 2006 byla společností QIGONG TUINA s.r.o. založena samostatná organizace Evropská škola tuiny, která pořádala semináře s čínskými zahraničními lektory v oblasti tuina masáží a cvičení qigong. Od roku 2008 spolupracovala úzce s významným čínským učitelem dr. Wang Fuyinem, se kterým pořádala tříleté výukové programy masáží tuina. Osobní žák dr. Wang Fuyina, Václav Lukeš, od roku 2014 pokračuje v předávání znalostí masáží tuina a v roce 2017 s kolegy založil školu Andao Institute. Od roku 2018, kdy nešťastně zemřel dr. Wang Fuyin, spolupráci převzal jeho syn dr. Wang Yan, přičemž jsou s rodinou Wangů stále udržovány přátelské až rodinné vztahy.

Andao Institute se věnuje vzdělávání v oblasti čínských masáží tuina, reflexních masáží nohou zuliao, dětských masáží xiao´er tuina, cvičení qigong a taijiquan. Hlavním lektorem je Václav Lukeš, který je zároveň lektorem na 1. škole tradiční čínské medicíny a trenérské škole TS108, která se věnuje certifikaci lektorů taiji a qigong. Věnuje se především výuce tuina masáží, taijiquan, qigong a okrajověji dětské tuině a zuliao. Dalšími lektory jsou Roman Řežáb (tuina, qigong), Klára Kolářová (zuliao, tuina) a Jana Uhlíková (dětská tuina a tuina). 

Škola pořádá ve spolupráci s 1. školou tradiční čínské medicíny komplexní 4letý výukový program masáží tuina, který je vyučován ve 3 stupních (1. regenerační a preventivní masáže – 17 výukových dní, 2. tuina pro nápravu kloubů, kostí a pohybového aparátu – 16 dní, 3. výuka energetické harmonizace drah a vnitřních orgánů – 17 dní). Pro ty, kteří nechtějí studovat čínskou medicínu komplexně, pořádá Andao Institute jednodenní až vícedenní semináře tuiny, zuliao, taiji a qigong (např. 3denní seminář reflexní masáže zuliao a další).

Celkově se škola Andao věnuje 4 pilířům studia, kterými jsou:

  1. čínské léčebné masáže tuina
  2. čínský reflexní léčebný systém zuliao
  3. péče o děti a dětské masáže xiao´er tuina
  4. metody pěstování života Yang Sheng Fa jako cvičení qigong a taijiquan
Obrázek3

1. škola přírodní medicíny (Praha a jedna třída otevřena i na Slovensku)

Školu založili v roce 2009 Jiří Řešátko a Josef Vrba, jejichž cílem bylo předat své zkušenosti týkající se přírodní medicíny a vytvořit program, který by smysluplně propojoval různé druhy terapií. Proto se nejedná o školu tradiční čínské medicíny v tom klasickém pojetí, ale spíše o školu využívající různé léčebné poznatky a směry, které budoucím terapeutům umožní nahlížet na problémy svých klientů skutečně holisticky. Mezi vyučované obory proto patří kromě teorie čínské medicíny, kde se pracuje s pojmy jako Qi, Yin a Yang, pět prvků nebo orgány zang-fu, akupunktura, baňkování, moxování, reflexní terapie, iridologie (diagnostická metoda vyhodnocující stav pacienta na základě vzhledu a znaků jeho duhovky), astrologie a česká fytoterapie.

Základní studium je rozděleno do čtyř ročníků. V prvním ročníku, který v současné době stojí 32 000 Kč, se probírají základy fungování energie v lidském těle, energetika vnitřních orgánů a jejich vzájemné souvislosti, krev, energie a tělní tekutiny, příčiny onemocnění dle TCM, reflexní terapie, baňkování a moxa a pak úvod do anatomie a dráhy Plic, Perikardu a Srdce. Ve druhém ročníku zaměřeném na metody vyšetřování se navíc přidají diagnostika jazyka, pulzní diagnostika a iridologie. A podrobněji se proberou dráhy Tlustého střeva, Tří zářičů a Tenkého střeva. Ve 3. ročníku čeká studenty praktické zvládnutí diagnostických metod a propojování vyučovaných systémů při určování diagnózy. Navíc se studenti dozví více o dráze Sleziny, Jater, Ledvin, Žlučníku, Žaludku a Močového měchýře. Ve čtvrtém ročníku se záběr studia rozšíří o astrologii, kategorie akupunkturních bodů, užití českých bylin v terapii a jiné přírodní léčebné metody v praxi. Současně probíhá příprava na závěrečnou práci. Výuka probíhá vždy jeden víkend v měsíci s výjimkou letních prázdnin, přičemž je počet studentů v ročníku omezen a nová třída se otevírá vždy jednou za čtyři roky.

Podle slov uvedených na webu školy se studium zde odlišuje v následujícím:Osvědčený lékařský systém TCM obohacujeme o další diagnostické a terapeutické postupy jako např. Iridologie, reflexologie, evropské byliny v čínském systému atd. Dlouholetými zkušenostmi máme vypracovaný systém výuky tak, aby student co nejrychleji a prakticky pronikl do problematiky.“

TCM Lóngmén (Hradec Králové)

Jedná se o tříletou školu vedenou MUDr. Michaelem Strnadem, který je současně školitelem České lékařské akupunkturní společnosti (ČLAS). Smyslem školy TCM Lóngmén je předat studentům základní znalosti o akupunkturních bodech a síti akupunkturních drah a naučit je, jak provádět diagnostiku podle principů tradiční čínské medicíny a také, jak určit optimální terapii pomocí akupunktury, ušní akupunktury, moxování, baňkování a již hotových fytoterapeutických směsí.

Pokud jde o strukturu studia, každý ročník je složen z deseti třídenních seminářů, které se konají jednou měsíčně od pátku do neděle. Mimo semináře ve školním roce se v létě koná také samostatná týdenní letní škola zaměřená na praktickou výuku akupunktury, moxování, diferenciální diagnostiku a způsoby vyšetřování. Velmi mě zaujalo zpřístupnění účasti na jednotlivých seminářích zájemcům, kteří aktuálně nejsou studenty této školy. Podmínkou samozřejmě je, že nebude překročena kapacita semináře. To tedy znamená, že prioritu mají vždy studenti daného ročníku a případná volná místa mohou naplnit lidé mimo školu. V současné době je cena ročníku 28 000 Kč, zatímco za návštěvu dílčích seminářů zaplatíte 3 300 Kč, což je, myslím, docela fér, protože studenty školy vyjde výuka levněji. Podle informací na webových stránkách školy je 1. ročník pro rok 2023/24 z technických důvodů zrušen. Nicméně jednotlivé semináře ve výpisu zůstávají, což by teoreticky mohlo znamenat, že lze kýžené znalosti načerpat tímto způsobem. Mimo to TCM Lóngmén nabízí také několik samostatných seminářů včetně ušní akupunktury.

Co se týče obsahu výuky, v prvním roce se zde probírá především základní teorie zahrnující etiologie a patogeneze, syndromy podle TCM, typy diagnostik a principy terapie. Ve druhém ročníku, do kterého se mohou přihlásit i absolventi základů TCM z jiných škol, se mimo jiné rozebírá například 12 akupunkturních drah, řeší se lokalizace akupunkturních bodů, porovnávají se nálezy získané při diagnostice jazyka a pulzu a samozřejmě se studenti učí také prakticky provádět akupunkturu, moxování nebo baňkování. Ve třetím ročníku se rozšiřují již získané znalosti o rozbor západních nemocí z pohledu TCM, procvičují se praktická ošetření a jde se dále do hloubky. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Akademie tradiční čínské medicíny (Brno)

Brněnská akademie tradiční čínské medicíny působící na trhu již 13 let se prezentuje jako rodinná škola, která nabízí hned několik programů studia TCM. Jádro tvoří studium Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM, které začíná v lednu a probíhá formou víkendových teoretických i praktických seminářů (opět jednou měsíčně) po dobu 2,5 roku. První ročník studia vyučuje MUDr. Alexandra Vosátková, zatímco třetí ročník má na starosti MUDr. Jana Nezvalová. O druhý ročník se obě dámy dělí. Aktuální cena 1. ročníku je 15 000 Kč, druhého 16 000 Kč a třetího zkráceného 6 400 Kč. Krom toho škola pořádá v polovině léta také svou letní školu, kde by měly výuka, a především praktický nácvik probíhat hravou formou.

Na toto studium pak od září navazuje program Nauka o akupunkturních bodech a drahách, který je rozložen do tří semestrů (1,5 roku) a opět probíhá ve formě víkendových seminářů jednou za měsíc. Zde je cena 1. a 2. semestru 16 000 Kč, zatímco třetí semestr vyjde na 8 000 Kč. Kromě již zmíněné akupunktury se v rámci tohoto programu vyučují také magnetoterapie, baňkování, požehování, akupresura, terapie světlem, akupunktura ucha a elektroterapie. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Kromě toho škola nabízí i doplňující víkendové semináře zaměřené např. na gynekologii, nachlazení a virová onemocnění nebo pulzní diagnostiku. Další výhodou jsou i různé kurzy, kde lze proniknout hlouběji do tajů hypnózy a taoismu nebo se dozvědět více o pediatrii dle TCM. Aby toho nebylo málo, zájemci se mohou zapsat i na lekce cvičení qigong a taiji.

photo_2023-10-03_09-11-16

Doufám, že vám náš miniseriál s přehledem českých škol tradiční čínské medicíny přinesl nové informace a případně vám pomohl se rozhodnout v případě, že jste váhali, zda se vydat na Prahu, Hradec, Brno nebo Ostravu. Jestliže vás dokonce inspiroval ke studiu tradiční čínské medicíny, je to skvělé! Každopádně, pokud jsem zapomněla zmínit některou ze zajímavých institucí, kde se lze přiučit něco z TCM, nebo máte jakékoliv připomínky, neváhejte nám napsat do komentáře.

Webové stránky jednotlivých škol:
www.shantiacademy.cz
www.zuliao.cz/inpage/andao-institute/

www.skolaprirodnimediciny.cz
www.tcmlongmen.cz
www.cinskamedicina.info

 

Autor: Moudrá želva

 

Autor článkuČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM - 2. díl
8 min

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM – 1. díl

Zobrazit Článek

Školy, na kterých lze v Čechách studovat TCM – 1. díl
8 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Zdravotní dopady chronického stresu

Zobrazit Článek

Zdravotní dopady chronického stresu
3 min

Hericium zlepšuje mozkové funkce a psychiku

Zobrazit Článek

Hericium zlepšuje mozkové funkce a psychiku
3 min

Seriál o bylinkách TCM - Pornatka kokosová (Fú Líng)

Zobrazit Článek

Seriál o bylinkách TCM - Pornatka kokosová (Fú Líng)
2 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Co dělat a jak si pomoci, když nás schvátí černý kašel?

Zobrazit Článek

Co dělat a jak si pomoci, když nás schvátí černý kašel?
5 min

Jak předejít riziku vývoje astmatu - 1. díl

Zobrazit Článek

Jak předejít riziku vývoje astmatu - 1. díl
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.