Výchova dítěte z pohledu východní a západní filozofie


V dubnu se konají zápisy do prvních tříd základní školy. Pro všechny děti, které se už nějakou dobu cítí být předškoláky, je to veliká událost. Poprvé se podívají do své budoucí školy a seznámí se s paní učitelkou. Některé možná trochu provází strach a stud, obava z neznámého prostředí, ale většina se už dlouho dopředu těší a zápis do první třídy vnímá jako velký krok. Aby to byl krok radostný, je třeba se trochu zastavit a zamyslet nad důležitostí výchovy. Příprava na školu není totiž jen záležitostí předškolního vzdělávání, ale především jeho dosavadní výchovy v rodině. Jaký bude nástup do první třídy může ovlivnit přístup dítěte ke vzdělávání, zodpovědnosti a fungování ve společnosti.

Na samém začátku je třeba si uvědomit, že děti byly, jsou a budou stále stejné. Napříč kontinenty. Hravé, veselé, zvídavé, napodobující a nasávající… Určitě bychom mohli ve výčtu přirovnání ještě dlouho pokračovat a kdo procestoval kus světa ví, že nejkrásnější obrázky, které pořídil, byly fotografie dětí. Stejně tak rodiče, vychovatelé a učitelé po celém světě usilovali a usilují o to, vychovat z dítěte šťastného, samostatného a spokojeného člověka. Proč se tedy někdy daří a jindy výchovu provází velká hromada problémů?

O výchově toho již bylo napsáno mnoho. Rady a doporučení týkající se umění výchovy najdeme v dílech jak starých, tak současných autorů. Není snad možné objevit v průběhu časů období, které by se tímto tématem nezabývalo. Je to zcela přirozené, protože výchova je jevem, který člověka prostě doprovází. Zároveň se však říká, že co člověk, to názor – a to platí i ve výchově, na niž existuje nespočet pohledů. Na výběr máme Respektující přístup, Uvolněné rodičovství, Výchova Nevýchovou, Kontaktní rodičovství, Efektivní rodičovství… Jak se vyznat v tolika rozdílných, často protichůdných pojetích? Které z nich si vybrat?

Na počátku si můžeme položit otázku, jaké místo může mít východní pohled na výchovu dětí a vzdělání u nás. Jestli vedle sebe můžeme klást dvě učení vycházející z odlišných kulturních prostředí. Zda v nich najdeme něco společného a jestli při našem způsob života může být ten východní inspirativní. 

 

Výchova z pohledu východní filozofie

Pojďme se podívat trochu víc do minulosti. Konfucianství je čínský filosofický směr, který se vyvinul z učení čínského mudrce Konfucia. Jedná se vlastně o ucelený systém morálkysociálníchpolitických a náboženských myšlenek, který chápe Tao jako cestu člověka a společnosti. Učení Konfucia, který žil v 6. až 5. století před Kristem a prosazoval úctu k tradicím s cílem udržet harmonii ve společnosti, se zachovalo v čínském způsobu výchovy dodnes. Snaha vychovatelů je vštěpovat dětem základy lásky k rodičům a prarodičům, úctu k pedagogům, kladný postoj k tradicím a soucit ke všemu živému. Velkou roli ve výchově hraje především rodina. Rodinné vztahy se mohou zdát konzervativní, poznamenané tradičními rysy, ale chápání rodiny jako nejsilnějšího svazku dává dětem pocit jistoty a sounáležitosti. Podpora rodiny je tak hybným kamenem v cestě za vysněnými cíli. Je třeba si uvědomit, že za výchovnými úspěchy Konfuciova učení nestojí snaha vychovat egoistické a sobecké jedince, ale snaha o samostatnost a zodpovědnost podpořená důvěrou, že dítě zvládne mnohem víc, než mu mnohdy předkládáme. Základem konfuciánství je idea, že lidé mají žít v harmonii s druhými a přírodou na podkladu morálních hodnot. Hloubka Konfuciova učení k nám promlouvá i dnes svým nabádáním, že při řešení problémů by lidé měli začít především u sebe. Člověk (rodič nebo učitel) může být totiž dobrým vzorem a příkladem pouze tehdy, když se sám snaží žít podle správných hodnot, které pak dokáže trpělivě a s velkou dávkou laskavosti předávat svým dětem. Výchova je tak založena na hledání cest a způsobů, jak umožnit dětem vyzkoušet si všechny nové informace tak, aby si je osvojily, pochopily a hlavně dokázaly používat.

„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“

- Konfucius -
2 Výchova dítěte z pohledu východní a západní filozofie

Výchova z pohledu moderní západní společnosti

Současná doba přináší mnoho výhod, přístup k informacím, nové vědecké poznatky, využívání moderních technologií. To vše se samozřejmě promítá i do výchovy, kdy se rodiče ve té obrovské spoustě informací nedokáží správně orientovat a ve snaze nepochybit se snaží hledat ty nejlepší výchovné metody, které se ve svém důsledku mohou ukázat jako zcela nevhodné.

Pedagogové v západním světě a samozřejmě i u nás se tak potýkají se spoustou problémů v oblasti dětské psychiky. Proč je tomu tedy tak ve společnosti, která je dobře hmotně zabezpečená, netrpí hladem ani jinou nouzí?

Dnešní děti žijí úplně v jiných podmínkách, než žili jejich prarodiče, přesto se nedá říct, že by byly šťastnější. Ve školách často bují šikana, učitelé se potýkají s množstvím diagnóz a bez asistentů pedagoga si výuku už ani představit nedovedou. Přibývá dětí závislých na moderních technologiích a sociálních sítích, sebepoškozování a deprese.

Odpověď možná najdeme právě v té obrovské snaze rodičů, ulehčit dětem od starostí. Touha být tím nejlepším rodičem vede k přístupu nechat je proplouvat životem po uhlazených cestách, aby nemusely překonávat žádné překážky.

A tak vyrůstá generace dětí, které často nejsou připravené čelit problémům a vzniklé situace řeší mnohdy nešťastným způsobem. Přitom by stačilo tak málo. Vložit do jejich rukou víc důvěry a umožnit jim vzestupy i pády. Naučit je zkrátka čelit životu.

Dalším trochu nešťastným pojmem je „volná výchova“. Liberalismus do rodičovství částečně patří, ale v rozumné míře. Jsou věci, které můžete nechat na dítěti, aby za své rozhodnutí neslo následky a tím získávalo tolik potřebné životní zkušenosti. Ovšem jsou situace, které na dítěti nechat nelze, a je potřeba přikročit k rodičovské autoritě. Dítě by mělo pochopit, že se vyplácí úcta a důvěra k těm, kteří toho zkrátka vědí víc.

Pokud bychom tedy hledali jednu definici, neuspějeme. Naprostá většina moudrých pouček se však shoduje v tom, že výchova je celoživotním procesem. Nevychováváme pouze děti do určitého věku, ale v ideálním případě jim můžeme být oporou po život. A s nimi vychováváme i sami sebe. V moderní době, která je v mnoha věcech tolik na výši, se některé z věcí stávají spíše dobrým sluhou, ale špatným pánem.

3 Výchova dítěte z pohledu východní a západní filozofie

V čem lze tedy vidět největší rozdíly mezi východním a západním pojetím výchovy?

Východní filozofie byla vždy postavena na řádu, fungující rodině, samostatnosti a zodpovědnosti. Vlastně i tradiční čínská medicína klade důraz na zodpovědnost ke svému životu a zdraví. Snaha o vybudování harmonie je totiž klíčem ke spokojenému životu. Děti potřebují jasný řád. Přesný čas na jídlo, na spánek, na hru a podobně. Opakované rituály jim dodávají pocit bezpečí. A pokud tohle dokáže člověk sám, je schopen to předat i svým dětem.

Západní způsob výchovy přinesl mnoho nového. Otevřel nové možnosti a vnesl do života více svobody, rovnocennosti ve vztahu rodič – dítě, podpory k uvědomění si vlastní individuality. Dítě si je vědomo práva na vlastní názor a způsobů, jak ho prosadit. Volnější výchova dává dětem mnohem větší prostor k vlastnímu rozhodování o životě. To určitě není špatně. Ve spojení s uspěchanou dobou, kdy však ve většině rodin chybí to nejcennější – čas, se mnohdy dobrý úmysl praktikovat nedá.

Pojďme vše shrnout do jakéhosi desatera, které spojuje metody východního i západního pojetí výchovy a které může stejně tak dobře fungovat u nás jako v kterýchkoli jiných částech světa:

 

  • Dítě učí především to, co jej obklopuje. Vytvářejme mu tedy prostředí, které bude dobrým vzorem.
  • Budujme své domovy tak, aby dítě žilo s pocitem bezpečí. Jen tak bude otevřené a naučí se důvěřovat.
  • Přistupujme k dítěti důsledně, ale shovívavě. Je to způsob naučit ho potřebné trpělivosti.
  • Postavme dětem „mantinely“ (prostor, který není vězením, ale místem, kde se bude cítit jistě a bezpečně).
  • Buďme připraveni pomoci tomu, které ještě hledá a oporou tomu, které už nalezlo.
  • Povzbuzujme ho laskavě a trpělivě, jen tak získá sebedůvěru ke své další cestě.
  • Soustřeďme se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo tolik místa.
  • Dopřejme mu žít v láskyplné atmosféře pevné rodiny, kde se bude cítit potřebné a důležité.
  • Dávejme mu to nejlepší, co je v nás samých a pamatujme, že i my se musíme celý život učit.
  • Nezapomeňme mu ukazovat svoji důvěru, protože je důležitá pro jeho vlastní rozvoj.

 

A nezapomínejme na tu úplně nejdůležitější věc. Dejte mu svůj ČAS a svoji LÁSKU.

 

Autor: Zdeňka Schirlová – učitelka ZŠ

Autor článkuČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Výchova dítěte z pohledu východní a západní filozofie

Zobrazit Článek

Výchova dítěte z pohledu východní a západní filozofie
4 min


Hodnocení článku

Diskuze

2 KOMENTÁŘŮ
Přejít do komunity

Na podobné téma

Prvek Voda

Zobrazit Článek

Prvek Voda
2 min

Detoxikace z pohledu integrativní výživy - detox a léčebné protokoly

Zobrazit Webinář

Detoxikace z pohledu integrativní výživy - detox a léčebné protokoly
60 min

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Zobrazit Článek

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Bojujete s alergickou rýmou? Co za ní stojí a jak ji léčit - 2. díl

Zobrazit Článek

Bojujete s alergickou rýmou? Co za ní stojí a jak ji léčit - 2. díl
10 min

Borelióza: Zrádný nepřítel, který tiše napadá nervový systém

Zobrazit Článek

Borelióza: Zrádný nepřítel, který tiše napadá nervový systém
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.