Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 2. díl


K lidskému tělu není přiložen návod k použití a údržbě. Pokud chceme dosáhnout co nejdelšího života ve zdraví, potřebujeme návod na zdravý životní styl, do nějž patří strava, odpočinek, spánek, cvičení atd. Tento článek pojednává o dvou zdrojích, z nichž je možné rady ohledně zdravého životního stylu čerpat: tradiční čínské učení o zachování zdraví a moderní učení o zdraví.

,,V péči o život se musí moudří přizpůsobit výkyvům chladu a tepla ve čtyřech ročních obdobích, žít v klidu a zachovávat střídmost v radosti i hněvu, rovnováhu mezi jin a jang, sílu a jemnost. Proto žádné vnější zlo nemůže poškodit jejich zdraví a oni se budou těšit dlouhému životu."

- Vnitřní klasika Žlutého císaře, 100 př. n. l. až 200 n. l. -

Tradiční čínské učení o uchování zdraví může být shrnuto do několika hesel: kultivace mysli, regulace stravování a konzumování alkoholu, čaje, cvičení, práce a odpočinku, kouření, sexuálního chování a péče o stárnoucí tělo a mysl. Ve všech případech budu porovnávat tradiční učení s poznatky z novodobých výzkumů.

Pojďme se tedy podívat blíže na Kultivaci mysli.

Kultivace mysli

,,Smích tě učiní o deset let mladším, stresem ti zešediví vlasy,” 

- čínské přísloví -

,,Hněv urychlí stárnutí, smích omladí.”

,,Ti, kdo kultivují svůj morální charakter charitativní činností, nikdy vážně neonemocní ani je nepostihne neštěstí.”

- Sun Simiao (5) -

,,Život přichází k člověku jen jednou a minulost se už nikdy nevrátí, proč tedy neovládat sedm emocí a nekultivovat temperament, abyste se chránili před nemocemi?" 

- Sun Simiao (6) -

,,Lidi trpí nemocemi, protože ve svém životě nemají lásku a nejsou doceněni.” 

- Sun Simiao -

Existuje mnoho důkazů o tom, že vyhýbání se negativním emocím, zklidnění mysli, smích, důvěrné vztahy s druhými lidmi a štědrost přispívají k dobrému zdraví a dlouhověkosti. Meditace, která může být v klinické vědě nazývána uklidnění mysli, je spojená s pozitivním vlivem. Dokonce i krátkodobý (8týdenní) program meditace všímavosti (mindfulness) může vyvolat dlouhotrvající změny v levém frontálním laloku, v oblasti, která je spojená s pozitivitou a optimismem a fungováním imunitního systému. (7) U pacientů s rakovinou prsu a prostaty vedla meditace ke zvýšení celkové kvality života a snížila stres. (8) Pacienti s dráždivým střevem, kteří dvakrát denně po dobu patnácti minut meditovali, cítili zlepšení, tj. obtěžovalo je mnohem méně příznaků nemoci, v porovnání s kontrolní skupinou, v níž byli pacienti, kteří nemeditovali a byli na čekací listině, aby se také naučili meditovat. (9) Mezi pacienty, kteří pokračovali v meditaci v průběhu celého roku, došlo k dalšímu zlepšení stavu. (10) Transcendentální meditace, zdá se, zmírňuje aterosklerózu, a může tak snižovat riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice u osob s vysokým krevním tlakem. (11) Transcendentální meditace dokáže zrelaxovat a uvolnit krevní cévy, a tím snížit krevní tlak u osob, které pravidelně meditují. (12) Dlouhodobá studie, v níž účastníci praktikovali transcendentální meditace po dobu několika let, ukázala, že došlo k redukci rizika úmrtí ze všech příčin o 23 % v porovnání s účastníky, kteří praktikovali jiné relaxační metody nebo dostávali standardní lékařskou péči. Důležité je vyzdvihnout, že došlo ke 30% poklesu mortality (úmrtnosti) na srdečně-cévní nemoci a 49% poklesu úmrtnosti na rakoviny. (13)

Štěstí a smích jsou jednoznačně přínosem pro lidské zdraví. Nedávná studie zjistila, že smích vede k vazodilataci (rozšíření cév). U 19 účastníků se zlepšila cirkulace krve poté, co sledovali vtipná videa, ale snížila se u 14 účastníků, kteří sledovali videoklipy z filmů, v nichž bylo násilí. (14) Ve stejné studii se také potvrdilo, že ženy, které sledovaly komedie, vykazovaly nižší míru stresu a měly lepší funkce imunitního systému než ženy, které sledovaly turistické video. (15)  U lidí s cukrovkou typu 2 došlo k lepší kontrole krevního cukru a menšímu nárůstu krevní glukózy po jídle, pokud sledovali komedie v porovnání s tím, když poslouchali monotónní a nevtipné lekce. (16) Pocit štěstí má okamžitý efekt na imunitní systém. Během 20 minut po prožití šťastných myšlenek se množství protilátky (sIgA) ve slinách zdvojnásobí a zůstane zvýšené po dobu nejméně tří hodin. Vzpomínky na traumatické nebo bolestivé události naopak způsobují pokles sIgA. Ke stejné reakci dochází také při vystavení nepříjemným pachům. (17)

,,Cenné přátelství může nahradit lítost a nenávist a zahojit staré rány. Takové přátelství může poskytnout upřímnou pomoc, útěchu a povzbuzení. Ty mohou být kouzelnými zbraněmi pro odstranění smutku a úzkosti. Když se v životě zbavíte úzkosti a smutku, jídlo vám bude chutnat, spánek bude klidný a odpočinek příjemný." Xu Xiangcai18

- Xu Xiangcai (18) -

Navzdory výjimečnému výroku Sun Simiaoa o tom, že lidé nemají ve svém životě dostatek lásky (který zřejmě pronesl, když byl velmi starý), čínské texty o ochraně zdraví často nezdůrazňují, že pro udržení pohody a zdraví jsou potřebné blízké osobní vztahy. To může být dáno tím, že sociální izolace byla v tradičních kulturách s rozvětvenými rodinnými vazbami vzácná. Konfuciánský ideál o rodinné harmonii a potomcích nabízí model vzájemné úcty, náklonnosti a blízkosti, což vyplývá z toho, že je rodina coby skupina nadřazená všem ostatním vztahům. Moderní život je však odlišný a vyznačuje se mnohem větší mírou potenciálně škodlivé sociální izolace. Podle moderních výzkumů mají intimita a blízké vztahy prokazatelný vztah ke zdraví obecně a zejména ke zdraví srdce. Blízký vztah k lidem, přátelům, milencům, příbuzným může výrazně snižovat riziko opakovaného srdečního infarktu. (19) Vědci v této studii také odhalili, že lidé, kteří mají nedostatek vztahů, propadali častěji alkoholismu, užívání drog a měli za sebou minimálně jeden infarkt, než byli zařazeni do studie. Častěji byli v dětství odděleni od rodičů. Dle Dr. Deana Ornishe, odborníka na nemoci srdce: ,,Ti, kteří se cítí osamělí, v depresi nebo izolovaní, jsou tři až pětkrát náchylnější k předčasnému úmrtí nebo nemocem. Neznám nic jiného napříč medicínou, co by mělo tak široký a silný vliv na lidské zdraví.” (20)

2 Jak být zdravý - 2-díl

,,Když čelíme něčemu rozčilujícímu, měli bychom v klidu zvážit, co je důležitější, zda hněv, nebo zdraví. Toto srovnání nám umožní postupně odstranit hněv." 

- Cao Tong, dynastie Qing (21) -

,,Ze sedmi emocí je nejtěžší ovládat hněv." 

- Li Yi-ru, dynastie Qing (22) -

,,Je známo, že všechny nemoci vznikají z rozrušení qi: Hněv vytlačuje qi nahoru..." 

- Vnitřní klasika Žlutého císaře (23) -

Pokud jde o negativní emoce, zdá se, že hněv je obzvláště škodlivý a ztráta sebeovládání může vyvolat mrtvici do dvou hodin. (24) Muži, kteří jsou obecně nepřátelští a opovrhují ostatními lidmi nebo mají sklon k výbuchům hněvu, jsou více ohroženi vznikem fibrilace síní a mají o 20 % vyšší riziko úmrtí z jakékoli příčiny než muži s klidnější povahou. (25)

Muži s osobnostními rysy souvisejícími s hněvem a se sklonem vyjadřovat hněv navenek, jsou také více ohroženi aterosklerózou krčních tepen. (26) Potlačování emocí však může být také škodlivé a existují důkazy, že muži s umírněným vyjadřováním hněvu mají menší pravděpodobnost infarktu nebo mrtvice než muži s nízkou mírou vyjadřování hněvu, tj. s potlačováním hněvu. (27) To vysvětluje Fei Bo-xiong, který řekl: ,,Radost, hněv, melancholie, úzkost, smutek, strach a hrůza jsou společné všem. Dát průchod radosti, hněvu a melancholii podle toho, jak to příležitost vyžaduje, znamená správně ventilovat emoce." (28)

,,Radujte se, ať jste bohatí, nebo chudí. Jen blázen se nesměje.“ 

- Bai Juyi (29) -

Ve většině moderního světa je nám nenápadně i otevřeně vštěpována myšlenka, že získávání čehokoli přináší naplnění a štěstí. Marx to výstižně označil jako ,,fetišismus kapitalismu". Slovo ,,fetiš" z portugalštiny původně znamenalo předmět, kterému se přikládá větší význam, než ve skutečnosti má, například kámen uctívaný jako ztělesnění ducha. Marx tedy poukazoval na to, že kapitalismus podporuje nabývání a spotřebu na základě falešného předpokladu, že to přinese uspokojení a štěstí. V roce 1985 představil Ed Diener v článku v časopisu Psychological Science in the Public Interest výsledky průzkumu, který ukázal, že respondenti z Forbesova seznamu 400 nejbohatších Američanů a Masajové z východní Afriky uváděli téměř stejnou úroveň spokojenosti a blahobytu. Masajové jsou tradiční východoafrický pastevecký národ, který nemá elektřinu ani tekoucí vodu a žije v chýších z chlévského trusu.

,,Důvodem, proč ctnostní lidé žijí dlouho, je to, že nejsou chtiví vnějších zisků a dokáží si udržet vnitřní klid." 

- Dong Zhongshu 179 př. n. l. – 104 př. n. l. (30) -

Zároveň existují důkazy, že štědrost a altruismus jsou zdraví prospěšné. Ve studii 423 starších párů zemřelo během pěti let 134 osob. Téměř dvě třetiny z nich tvořili lidé, kteří uvedli, že druhým nepomáhají, zatímco pouze jedna třetina úmrtí se týkala lidí, kteří byli hodnoceni jako vstřícní a obětaví vůči druhým. (31)

V dalším díle seriálu na téma Jak být zdravý: ochrana zdraví dle tradiční čínské medicíny a moderního výzkumu, se můžete těšit na podrobnější informace k tradičnímu čínskému učení o uchování zdraví na téma Regulace stravování, konzumování alkoholu a čaje.

Peter Deadman praktikoval tradiční čínskou medicínu 25 let. Je editorem The Journal of Chinese Medicine and co-author of A Manual of Acupuncture.

Reference, citace

 1. citováno v China’s Traditional Way of Health Preservation, p. 28.
 2. citováno v Health Preservation &Rehabilitation, p. 66.
 3. Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation, Psychosom Med 2003 65: 564-570.
 4. Mindfulness-Based Stress Reduction in Relation to Quality of Life, Mood, Symptoms of Stress, and Immune Parameters in Breast and Prostate Cancer Outpatients, Psychosom Med 2003 65: 571-581.
 5. The effects of relaxation response meditation on the symptoms of irritable bowel syndrome: results of a controlled treatment study, Behaviour Research and Therapy, Volume 39, Issue 7, July 2001, pages 801-811.
 6. A one year follow-up of relaxation response meditation as a treatment for irritable bowel syndrome, Behaviour Research and Therapy, Volume 40, Issue 5, May 2002, pages 541-546.
 7. Effects of stress reduction on carotid atherosclerosis in hypertensive African Americans. Stroke 2000;31: 568-73.
 8. Acute Effects of Transcendental Meditation on Hemodynamic Functioning in Middle-Aged Adults, Psychosom Med 1999 61: 525-531.
 9. Long-Term Effects of Stress Reduction on Mortality in Persons ≥55 Years of Age With Systemic Hypertension. The American Journal of Cardiology, 95;9: 1060-1064.
 10. March 2005 meeting of the American College of Cardiology, Orlando, Florida, USA.
 11. The Effect of Mirthful Laughter on Stress and Natural Killer Cell Activity, Altern Ther Health Med. 2003 Mar-Apr;9(2): 38-45.
 12. Laughter Lowered the Increase in Postprandial Blood Glucose,Diabetes Care 2003 26: 1651-1652.
 13. Associates for Research into the Science of Enjoyment, http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/216383.stm.
 14. Xu Xiangcai, Traditional Chinese Health Secrets, p. 2.
 15. Lack of a close confidant, but not depression, predicts further cardiac events after myocardial infarction, Heart 2004; 90: 518-522.
 16. Love & Survival: The Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy byDean Ornish.
 17. Cao Tong of the Qing dynasty in Common Sayings on Gerontology, quoted in Health Preservation and Rehabilitation, p. 66.
 18. Li Yi-ru of the Qing dynasty, quoted in Health Preservation and Rehabilitation, p. 67.
 19. Neijing, Quoted in Traditional Chinese Health Secrets, The Essential Guide to Harmonious Living, p. 2.
 20. Triggering risk factors for ischemic stroke: A case-crossover study Neurology, Dec 2004; 63: 2006-2010.
 21. Anger and Hostility Predict the Development of Atrial Fibrillation in Men in the Framingham Offspring Study, Circulation. 2004 Mar 16;109(10): 1267-71.
 22. Anger-Related Personality Traits and Carotid Artery Atherosclerosis in Untreated Hypertensive Men, Psychosomatic Medicine 66: 633-639.
 23. Anger Expression and Risk of Stroke and Coronary Heart Disease Among Male Health Professionals, Psychosomatic Medicine 65: 100-110 (2003).
 24. Fei Bo Xiong in Surplus Parts of Pure Medicine quoted in Health Preservation and Rehabilitation, p. 72.
 25. Bai Juyi quoted in The Mystery of Longevity, p. 33.
 26. Dong Zhongshu, quoted in The Mystery of Longevity, page 42.
 27. University of Michigan Press Release, November 12, 2002.

 

 

Autor: Peter DeadmanČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 5. díl

Zobrazit Článek

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 5. díl
10 min

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 4. díl

Zobrazit Článek

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 4. díl
5 min

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 3. díl

Zobrazit Článek

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 3. díl
5 min

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 2. díl

Zobrazit Článek

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 2. díl
6 min

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 1. díl

Zobrazit Článek

Jak být zdravý: ochrana zdraví dle TCM a moderního výzkumu – 1. díl
5 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie

Zobrazit Článek

Co udělá váš milovaný šálek kávy se srdcem? Překvapivé výsledky studie
7 min

Detoxikujte na jaře Játra, podpoříte jejich správnou funkci

Zobrazit Článek

Detoxikujte na jaře Játra, podpoříte jejich správnou funkci
4 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl
10 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Zobrazit Článek

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?
8 min

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu

Zobrazit Článek

Neztrácejte čas! Naděje pro ženy s rakovinou prsu
3 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.