Jak předejít riziku vývoje astmatu - 2. díl


V prvním díle tohoto článku jsem vás seznámil s příčinami astmatu a věnoval jsem se alergické či atopické formě astmatu. V dnešním díle se zaměřím na příčiny atopií a alergických reakcí pohledem TCM.

Příčiny atopií a alergických reakcí pohledem tradiční čínské medicíny

Zde si dovolím udělat teoretickou vsuvku, abyste správně pochopili logiku věci. Čínská medicína rozděluje svět do pěti prvků či pěti systémů. Každá věc, každý jev kolem nás, patří do jedné z těchto skupin. I každá část našeho těla přináleží k jednomu z těchto pěti prvků. A každému prvku vládne v našem organismu jeden orgán.

A právě vztahy či pohyby mezi orgány, mezi prvky, vytvářejí nerovnováhy. Pokud je v jednom orgánu energie příliš moc nebo naopak málo, ovlivní to další orgány. Pozitivně či negativně.

Pochopení těchto vztahů je hodně důležité při diagnostice nemocí, protože díky těmto vztahům je čínský lékař schopen předvídat nejen jak nemoc vznikla, ale i jak se bude vyvíjet, a co se stane, když bylinami, houbami či akupunkturou (nebo západními léky) ovlivníme jednotlivé orgány.

Lungs,Issues,Medical,Concept.,Photo,Of,Female,Doctor,,Empty,Space.

Stručně teď popíši tři orgány, které mají přímý vliv na imunitní systém a dotýkají se úzce problematiky astmatu:

Plíce

Plíce se čínsky řeknou Fei. Ze všech orgánů se nachází nejvýše. Ve starých textech se označovaly jako stříška. V těle mají několik funkcí:

1. Plíce řídí Qi

a) Plíce řídí Qi dýchání

Plíce jsou odpovědné za dýchání, které je jedním ze tří zdrojů tvorby energie Qi. Druhým zdrojem tvorby Qi je Slezina, která ji vyrábí z potravy, a třetím zdrojem jsou Ledviny, které uchovávají esenci Jing, která též slouží k obnově naší energie Qi.

Plíce nejsou jediným orgánem zodpovědným za dýchání. Tím druhým jsou Ledviny, Plíce totiž řídí výdech a Ledviny nádech, Plíce řídí vydechování Qi a Ledviny nasávání Qi.

b) Plíce řídí Qi celého těla

Plíce podporují, doplňují a regulují Qi všech orgánů.

2. Plíce řídí pohyb vody

Plíce se podílejí na pohybu a vylučování tekutin. Pokud trpíte na otoky v obličeji nebo vykašláváte hlen, můžete mít oslabenou Qi Plic.

3. Plíce jsou dvoranou cév

Přes Plíce prochází veškerá krev a s Plícemi jsou spojené i cévy. Touto funkcí pomáhají hlavně Srdci hospodařit s krví.

4. Plíce řídí rozptylování a filtrování

Plíce se podílejí na mechanismu Qi, na tom, že se Qi hýbe a nikde nestagnuje. Podílejí se na nasávání a distribuci čisté Qi a pomáhají odvádět z organismu kalnou Qi (odpad).

5. Plíce mají na starosti regulaci

Plíce zodpovídají za celkový chod našeho organismu a za jeho základní funkce a procesy.

Kromě toho:

 • řídí pokožku a ochlupení – kvalita Plic se odráží na pokožce, Plíce zodpovídají za kvalitu a výživu kůže,
 • díky rozptylovací funkci Plíce posílají do kůže Qi, v tomto případě obrannou Qi, která nás chrání před vpádem patogenů,
 • vývodem Plic je nos,
 • Plíce řídí hlas,
 • citem Plic je smutek, žal,
 • tekutinou Plic jsou hleny.

Ledviny

Ledviny se čínsky řeknou Shen. Hlavní funkcí Ledvin je uchovávání esence Jing. Esence Jing je jedním z nejdůležitějších pojmů čínské medicíny. Esenci Jing chápeme jako určitou substanci, kterou dědíme po našich předcích. Esence vytváří vzorce a predispozice. To, jací jsme, co je nám dáno, vychází z toho, jakou esenci nám předali naši rodiče.

Pokud jste četli pozorně, pak si jistě vzpomenete, že atopie = predispozice. A právě Ledviny a jejich esence jsou jedni z hlavních hráčů při řešení atopických problémů. Esence Jing totiž vytváří predispozice pro vznik alergických reakcí.

Esence je nezbytná pro rozmnožování a růst. Její nedostatek může způsobovat neplodnost nebo u malých dětí tzv. patero opoždění (děti později chodí, mluví, později se jim uzavírá fontanela). Esence se velmi výrazně podílí i na naší obranyschopnosti.

Kromě esence jsou Ledviny zdrojem yinové a yangové energie celého organismu. Ledvinový Yin je materiální základnou našeho organismu. Nedostatek ledvinové Yin poznáte např. podle toho, že máte zarudlá líčka, v noci se potíte, trpíte na poruchy menstruačního cyklu apod.

Kromě skladování esence Ledviny:

 • pomáhají hospodařit s vodou,
 • řídí nasávání Qi,
 • řídí kosti,
 • ovlivňují kvalitu vlasů,
 • jejich vývodem jsou uši a dvě Yin (dva dolní otvory),
 • emocí je strach,
 • tekutinou jsou sliny (hutné sliny, kdežto u Plic šlo o řídké sliny).

Slezina

Slezina se čínsky řekne Pi. Slezina je hlavní orgán, který je zodpovědný za výrobu Qi a krve, což je palivo našeho organismu. Podílí se tím i na tvorbě obranné Qi, tzv. Wei Qi. Pokud je její energie slabá, pokud nepracuje správně, organismus má málo energie, což je prvotní příčinou řady dalších zdravotních nerovnováh. Navíc oslabená Slezina vyrábí patologickou vlhkost, která se projevuje zahleněním nebo gynekologickými výtoky.

Vrcholek (Biao) a kořen (Ben)

Ještě je třeba zmínit pojmy vrcholek (Biao) a kořen (Ben). Kořen je příčina nemoci a vrcholek je její projev. Pokud léčíme jen vrcholek, pak sice pacientovi ulevíme (což je leckdy také cenné), ale samotnou nemoc nevyřešíme. Ta se bude neustále vracet. Pokud chceme vyřešit nemoc, vždy je třeba léčit kořen. Léčba kořenů je podstatou celé čínské medicíny.

Vítr

Jako poslední kousek do skládanky nám chybí vítr. Vítr je patogenní činitel – častá příčina řady nemocí. Je to patogen dynamický a proměnlivý. Kombinuje se s dalšími patogeny, hlavně s chladem a horkem. Je příčinou např. podzimních viróz (které mají se sezónní rýmou mnoho společných symptomů). Vítr způsobuje chvění v organismu a říká se, že je počátkem sta onemocnění.

Čínská medicína rozlišuje tři typy větru:

 • První typ větru patří do skupiny šesti rozvracečů, vedle horka, vedra, chladu, vlhkosti a sucha. Šest rozvracečů je v čínské medicíně šest vnějších příčin nemocí. Přicházejí zvenku. Napadají organismus s cílem nastolit v něm vlastní pořádky. Dnes se však nehovoří o větru, chladu, ale používáme pojmy jako viry, bakterie, chlamydie atd.
 • Druhý typ je tzv. vnitřní vítr, který vzniká obvykle v Játrech a vzniká tehdy, když je v organismu nadměrná horkost, nebo málo krve. Vítr je příčinou různých třesů, křečí, tiků, brnění, mravenčení, záškubů. Ale i příčinou migrén, motání se hlavy, hučení v hlavě apod.
 • Třetí typ nevychází z klasické literatury. Přišel s ním prof. Giovanni Maciocia (významná osobnost, člověk, který přivedl čínskou medicínu do západního světa a s jehož výbornými texty se na Cestě želvy také setkáváte). Prof. Maciocia v případě alergií mluví ještě o skrytém chronickém větru v Plicích, který se podílí právě na alergických reakcích, jak u astmatu, tak u senné rýmy apod.

V čínské medicíně se nepoužívají termíny nemocí, tak jak je chápe západní medicína. Čínská medicína mluví o Xiao (sípání) a Chuan (dušnost) – to jsou dva stavy, které v čínské medicíně popisují to, co si představujeme pod pojmem astma. Nicméně popisují spíše endogenní astma neboli astma s pozdním nástupem, což je astma, které přichází většinou ve vyšším věku a souvisí s vyčerpáním orgánů Plic, Ledvin a Sleziny a s nadměrnou tvorbou hlenu Tan. 

My tu ale hovoříme o alergickém astmatu, kdy je dušnost vyvolána alergickou reakcí na alergen. Je to astma s časným nástupem neboli exogenní astma. Toto astma však tradiční čínská medicína nezná. Alergie přišly až s rozvojem civilizace. Proto má smysl v léčbě rozlišovat astma alergické a nealergické. U alergického astmatu je problém s dýcháním způsoben stažením průdušek na základě alergické reakce, teprve pak následuje zánět a hlen (to jsou spíše důsledky).

Mature,Woman,Suffering,From,Breathing,Problem,At,Home

Pro léčbu astmatu je důležité rozdělit, co je vrcholek a co je kořen. Kořenem u astmatu je nedostatečnost, a to hlavně nedostatečnost Ledvin a Plic. Podle prof. Maciocii jde hlavně o problém obranné energie Wei Qi. Tzn. člověk, který má astma na základě nedostatečnosti Ledvin, nemusí mít vždy příznaky nedostatku Yangu Ledvin nebo nedostatku esence, i když, jak jsme si říkali, obranná energie Wei Qi z esence vychází a s Yangem souvisí. Stejně tak je to s energií Qi Plic.

Nedostatek Ledvin a Plic je tedy hlubší příčinou astmatických potíží, tedy kořenem. To samo o sobě astmatický záchvat ale nevyvolá. Zde přichází ke slovu vítr. To, co teď řeknu, je trochu moje teorie, tak ji berte s rezervou, ale nemyslím, že se moc pletu. To, že vrcholek nemoci tvoří vítr, to je jisté dle projevů. Nicméně zde nejde o vítr jako zevní činitel, protože záchvaty nejsou jen po vystavení se větru. A nejde ani o vítr vnitřní, který generují Játra. To by astmatem trpěly hlavně ženy po porodu nebo rozhněvaní muži. Jde o formu chronického větru, který je usazený někde v průduškách. A je tam usazený proto, že máme oslabenou obrannou energii Wei Qi. A tu máme oslabenou, protože máme oslabené Ledviny a Plíce.

Abych to ještě více zkomplikoval, přidám pojem skrytý patogen. Dostanete-li chřipku, kousne-li vás klíště, dostane se vám do těla patogen. Jeho cílem je prostoupit do hlubších vrstev, kde se usídlí a čerpá vaši energii. Ve zdravém a silném organismu se patogen nedostane přes vnější vrstvy a je vyloučen z těla ven. Pokud ale máte oslabený imunitní systém, nebo zvolíte špatnou léčbu, nebo je patogen příliš silný, pak se do hlubokých vrstev dostane a zde vyčkává. Vyčkává, až se organismus oslabí, a začne se projevovat. Začne čerpat energii z těla, aby přežil. Poznat to můžete podle zvláštních projevů těla: stavy vyčerpání, únava, divné stěhující se bolesti po těle, zvýšená teplota, neuro problémy, mozková mlha apod.

Podle mého názoru je to stejné s chronickým větrem u astmatu. Někdy do těla pronikl patogen větru, a pokud ho silná imunita z těla zcela nevyloučila, pak tam stále přetrvává. A pokud je organismus vystaven vpádu dalšího větru ve formě alergenu, pak způsobuje stavy, jako je spasmus průdušek apod. Je třeba si uvědomit, že tento vnitřní vítr v těle přetrvává pouze „díky“ nedostatečné obranyschopnosti, která vychází z Plic a Ledvin.

Jelikož tento typ astmatu většinou vzniká v dětství, pak je na vině této nedostatečnosti Ledvin a Plic dědičnost.

Podrobně jsme si vysvětlili, jak je to s nedostatečností Ledvin a Plic, nicméně jsou ještě dva orgány, které je třeba brát v potaz. Astma může být ovlivněno i orgánem Sleziny, a to ze dvou důvodů:

 1. Slezina vytváří z potravy Qi a krev, tzn. podílí se i na tvorbě obranné Wei Qi.
 2. Oslabená Slezina produkuje nadměrnou patologickou vlhkost, která se postupně může transformovat v hlen, a hlen se často spolupodílí na astmatických problémech. Nicméně si nemyslím, že je příčinou u alergického neboli exogenního astmatu. Určitě ale může být spolupříčinou astmatu s pozdním nástupem, tam Slezina a hlen hrají často velkou roli. Ať tak či tak, u astmatu je dobré se zaměřit i na posilování orgánu Sleziny.

A dále může být astma ovlivněno orgánem Jater. Játra jsou orgán, který hodně souvisí s emocemi a stresy. Jejich úkolem je zprůchodňovat organismus, aby v něm vše proudilo, jak má, a nikde nic nestagnovalo (energie Qi, krev, tekutiny, potrava). Jakákoliv stagnace může přinést různé problémy. U astmatu může stagnující jaterní Qi působit protichůdně a bránit plicní Qi klesat, čímž ji blokuje, ta se hromadí a způsobuje dušnost. Proto může být astmatický záchvat vyvolán stresem.

Jak přistoupit k léčbě astmatu

Léčba astmatu se dělí na léčbu během astmatického záchvatu a na léčbu v mezidobí (období relativního klidu). V mezidobí musíme léčit kořen nemoci – posilovat Ledviny, Plíce a potažmo i Slezinu. Já osobně k léčbě využívám vitální houby a přidávám bylinné směsi.

Vitální houby

Pro toto „mezidobí“ nejčastěji používám vitální houbu Cordyceps (CS-4 extrakt 30 %) a houbu Reishi (extrakt 30 %). Cordyceps posiluje Ledviny a Plíce a jako jeden z mála umí posilovat i esenci Ledvin, která je zdrojem Wei Qi (obranné Qi). Kromě esence Cordyceps posiluje i Yang Ledvin, která též úzce souvisí s Wei Qi.

Reishi je vyloženě protialergická a protiastmatická houba. Z pohledu čínské medicíny výrazně doplňuje Qi, proto se používá u únavových stavů a vyčerpání. Hlavně ale doplňuje Wei Qi. Používá se tedy jako podpora u astmatu, obecně u alergií, u ekzémů (zde funguje výborně díky schopnosti posilovat Srdce u malých dětí).

Reishi má z vitálních hub nejširší záběr, co se účinků týče, takže se používá u psychických nerovnováh, u nespavosti, pokud je třeba posílit krev nebo Yin Jater apod.

Obě houby doporučuji v kombinaci – Cordyceps ráno a Reishi večer. Dlouhodobě. Užívat vždy 5 dní a poté dát 2 dny pauzu. Pokud je pacient zahleněný, je dobré přidat extrakt ze slzovky (např. směs MycoClean). Slzovka je asi nejlepší Yao na odvedení vlhkosti z organismu včetně různých nečistot, takže posiluje Slezinu a pomáhá zbavit se zahlenění. Případně je vhodná i houba Pornatka.

Bylinné směsi

Yu Ping Feng San

Často k houbám přidávám ještě bylinnou směs Yu Ping Feng San (např. tinktura Obranný val). Jedná se o kombinaci bylin, která posiluje právě obrannou energii Wei Qi. Obsahuje bylinu Fang Feng (kořen ledobourily) – jedna z nejpoužívanějších bylin a na odvedení větru z organismu. Takže Yu Ping Feng San nepůsobí jen na kořen nemoci, ale hlavně na jeho vrcholek, na vítr v průduškách.

Pokud je stav akutnější, pokud už jsou časté dušnosti, pak dávám dvě bylinné směsi:

Ke Chuan Pian (např. tinktura Lehký dech)

Tradiční recept, který se používá k uvolnění stažených dýchacích cest a k podpoře dýchání. Obsahuje hodně bylin, které vytlačují z Plic vítr. Zároveň obsahuje byliny, které odvádí z organismu hlen. Používá se tedy nejen u astmatu, ale i u kašlů, dušností, sípání apod.

Su Zi Jiang Qi Wan (např. tinktura Dunění tamtamů)

Je velmi podobná směsi předchozí. Ale vedle toho, že účinně odvádí vítr, silně odvádí hlen, podporuje Ledviny a obrannou Wei Qi. Zároveň obsahuje bylinu Ku Shen (jerlín), který odvádí z organismu vlhkou horkost, tzn. je hodně protizánětlivý. V moderních studiích byly u jerlínu prokázány protialergické účinky.

Tato směs existuje nejen ve formě tinktury, ale i ve formě sirupu pro malé děti (např. Sloní sirup). V sirupu je lehce upraveno složení, aby se směs dala použít právě pro malé děti, jejichž organismus je mnohem citlivější.

Na závěr ještě zmíním směs Xiao Chai Hu Tang (např. tinktura Otevření dveří). Je výborná u různých recidivujících, vracejících se divných problémů. U různých chronických zánětů, u opakujících se zánětů středouší apod.

 

Poznámka: Všechny vitální houby i byliny lze používat souběžně s konvenční západní léčbou astmatu.

Autor: Milan Schirlo, terapeut tradiční čínské medicínyČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Jak předejít riziku vývoje astmatu - 2. díl

Zobrazit Článek

Jak předejít riziku vývoje astmatu - 2. díl
14 min

Jak předejít riziku vývoje astmatu - 1. díl

Zobrazit Článek

Jak předejít riziku vývoje astmatu - 1. díl
7 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový

Zobrazit Článek

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový
3 min

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?

Zobrazit Článek

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.