Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou – 3. díl


V prvním a druhém díle z cyklu článků o léčbě rakoviny pomocí čínské medicíny Giovanni Maciocia stručně představil patologie rakoviny, charakteristiku jazyka a pulzů pacientů trpících rakovinou a udělal rychlý úvod do diagnostiky, načež se zaměřil na konkrétní léčivky. V dnešním závěrečném díle vám představí různé typy léčby z perspektivy čínské medicíny.

PŘÍKLADY BYLINNÝCH RECEPTUR

Abychom si mohli uvést příklady bylinných receptur, je třeba si nejprve rozlišit tři situace, ve kterých se mohou pacienti nacházet:

 1. Pacienti trpící rakovinou, které čeká chemoterapie či radioterapie
 2. Pacienti, u nichž probíhá chemoterapie/radioterapie
 3. Pacienti po chirurgickém zákroku a chemoterapii/radioterapii

Pacienti trpící rakovinou, které čeká chemoterapie či radioterapie

Pokud začínáte s léčbou pacienta trpícího rakovinou ještě před tím, než nastoupí na západní léčbu, první věcí, kterou je třeba udělat, je diagnostikovat nemoc z pohledu čínské medicíny (Bian Bing). Poté je třeba diagnostikovat obrazy (Bian Zheng). Diagnostiku dle principů čínské medicíny potřebujeme udělat, protože nám umožní udělat si představu o prognóze, patologii a léčbě. V jednom z předchozích dílů jsem uvedl seznam onemocnění z pohledu čínské medicíny včetně toho, jaký typ rakoviny jim odpovídá.

Například karcinom štítné žlázy lze přirovnat k Shi Ying, což je struma. Pokud bychom si přečetli něco o Shi Ying, dozvěděli bychom se něco o patologii a léčbě tohoto stavu. To je samozřejmě důležité, ale nebude to stačit, protože čínské onemocnění Shi Ying nepracuje s pojmem malignity (zhoršování u zhoubných karcinomů).

Za druhé je třeba identifikovat příslušné obrazy: pokud neidentifikujeme obrazy, nemůžeme formulovat léčbu rakoviny. Obrazy jsou také úzce spjaty s onemocněním stanoveným dle principů čínské medicíny. Například v případě Shi Ying je vždy přítomen hlen a blokáda krve (díky tomu je struma na pohmat tvrdá).

Dalším zásadním krokem je zjištění, zda je stav pacienta primárně v plnosti nebo v nedostatku. To nás navede při volbě bylinné směsi, což znamená, že zjistíme, zda je třeba primárně vyloučit patogenní faktory (při stavu plnosti) nebo tonizovat (doplňovat) Qi organismu (stavy nedostatku).

Jak jsem již vysvětloval v jednom z předchozích dílů, obecně lze říci, že v počátečních stádiích primárně tonizujeme Qi organismu, zatímco ve středně pokročilých a pozdních stádiích vypuzujeme patogenní faktory.

Zde znovu zdůrazňuji důležitost slova „primární“, protože jakýkoliv předpis, který použiji, bude současně tonizovat Qi organismu a vylučovat patogenní faktory, jen v různé míře. Proto by měl předpis na vyloučení patogenních faktorů obsahovat alespoň jednu nebo dvě tonizační léčivky, zatímco předpisu na tonizaci Qi organismu by neměly chybět léčivky na přeměnu hlenu a oživení krve, které by měly být vybírány ideálně ze skupiny s protirakovinným účinkem.

A konečně, při výběru léčivek bychom měli brát v potaz nejen obraz, který léčíme, ale také výsledky moderního výzkumu. Pokud například potřebujeme tonizovat Qi/Yang, upřednostníme Ren Shen nebo Huang Qi před Lu Rong, protože první dvě bylinky mají protirakovinný účinek, zatímco Lu Rong nikoliv.

Jako další příklad můžeme použít léčivky na toxické horko. Pokud potřebujeme bylinu, která řeší toxické horko, Shan Dou Gen představuje vhodnější volbu než Qian Li Guang.

Proto bych kroky nutné pro výběr bylinného receptu shrnul takto:

 • Identifikujte čínské onemocnění.
 • Identifikujte obraz.
 • Rozhodněte, zda se jedná o primárně plný stav (v tom případě je třeba prioritně vypuzovat patogenní faktory) nebo primárně o stav nedostatku (v tom případě nejprve tonizujeme Qi organismu).
 • Vyberte recept, který odpovídá danému obrazu.
 • Pokud je třeba vypudit patogenní faktory, přidejte i nějaké tonizační léčivky, a pokud je třeba tonizovat Qi organismu, přidejte nějaké léčivky na přeměnu hlenu, oživení krve a pročištění toxického horka.

Recept upravte tím, že přidáte léčivky s protirakovinným účinkem.

Následuje příklad receptu pro pacientku trpící rakovinou prsu. Jedná se o 45letou ženu, které byla rakovina prsu diagnostikována před 2 lety. Měla několik zatvrdlých bulek, přičemž byla kůže nad těmito bulkami červenofialová. Její jazyk byl oteklý a pokrytý lepkavým povlakem a v oblasti hrudníku měla na jazyku červené tečky. Její pulz byl jemný, ale strunovitý vlevo a jemný-slabý vpravo.

Klinické příznaky i jazyk zcela jasně odkazovaly na hlen, blokádu krve a toxické horko:

Hlen: oteklý jazyk s lepkavým povlakem, bulky v prsou.
Blokáda krve: tvrdé bulky.
Toxické horko: červenofialová kůže, červené body v oblasti hrudníku na jazyku.

Pulz odráží kombinaci patogenních faktorů (strunovitý typ) a nedostatku (jemný a slabý pulz na pravé straně).

Není proto pochyb o tom, že se jedná primárně o stav plnosti, a tím pádem musíme nejprve vyloučit patogenní faktory. Zvolil jsem recepturu na odvar Ru He Nei Xiao Tang.

乳 核 內 消 湯, který rozhýbává Qi, oživuje krev a pročišťuje toxické horko.

Tento recept jsem modifikoval následujícím způsobem:

Qing Pi sušená kůra nezralých mandarinek (v původní receptuře)
Xiang Fu šáchor hlíznatý (v původní receptuře)

Yu Jin kořen kurkumy (v původní receptuře)
San Leng zevar výběžkatý

Dang Gui děhel čínský, kořen (v původní receptuře)

Bai Shao pivoňka bělokvětá, bílý kořen (v původní receptuře Chi Shao)
Shan Ci Gu (v původní receptuře)
Xia Ku Cao černohlávek obecný (v původní receptuře)

Lou Lu echinopsis, kořen (v původní receptuře)

Si Gua Luo lufa (v původní receptuře)

Gua Lou Pi okurkovník Kirilův

Bai Hua She She Cao oldenlandie roztažitá

Ban Xia pinelie trojčlenná

Huang Qi kořen kozince blanitého

Gan Cao lékořice uralská (v původní receptuře)

Lu Lu Tong plod ambroně

Uvedená receptura je pro pacientku vhodná, protože rozpohybuje Qi, oživí krev a rozbije blokády krve a odstraní toxické horko.

Přidal jsem San Leng, aby rozbil blokády krve; změnil Chi Shao na Bai Shao, aby vyživovala krev (slabý a jemný pulz na pravé straně); přidal Gua Lou Pi a Ban Xia, aby došlo k přeměně hlenu; přidal Huang Qi k posílení imunitního systému a také přidal Lu Lu Tong, aby byla směs směrována na prsa.

Lu Lu Tong je jednou z mála bylin, o kterých se říká, že pronikají luo spojkami do prsou (tong ru luo). Tyto léčivky lze použít jako poslíčky směrující účinek směsi do prsou, ale také k odstranění blokád na úrovni prsou.

 Lu Lu Tong je zde uveden také proto, že oživuje krev.

Pacienti trpící rakovinou v průběhu chemo/radioterapie

Léčba pacientů trpících rakovinou, kteří momentálně podstupují chemoterapii a/nebo radioterapii, je zcela odlišná. Při souběžné léčbě prostřednictvím chemo- nebo radioterapie neléčíme základní obrazy rakoviny, ale zaměřujeme se na podporu imunitního systému a minimalizaci vedlejších účinků léčby.

Principem léčby při souběžně probíhající chemoterapii je tonizování Qi, vyživení Yin, ochlazení krve, odvedení vlhkosti a pročištění horka.

Já k tomu využívám přípravek Chemo Support (Opora základu) z řady Three Treasures.

Principy léčby během radioterapie jsou vyživení krve, ochlazení krve, vyživení Yin a oživení krve. Já k tomu využívám přípravek Radio Support (Opora podstaty) z řady Three Treasures.

Mezi onkology je bohužel rozšířený názor, že by pacienti podstupující chemoterapii neměli užívat antioxidanty.

Důvodem pro tento postoj je fakt, že chemoterapie způsobuje oxidaci rakovinných buněk, a proto by veškeré antioxidanty měly bránit jejímu efektu. S tímto názorem zásadně nesouhlasím, ale bez ohledu na to přípravek Chemo Support (Opora základu) žádné antioxidanty neobsahuje.

Pacienti po prodělané léčbě pomocí radio/chemo terapie

Pokud chceme léčit pacienty, kteří prodělali radioterapii nebo chemoterapii, musíme na ně nahlížet opět z pohledu čínské medicíny. Musíme proto vyhodnotit, zda jsou stále aktuální obrazy, které rakovinu způsobily.

Při vyhodnocení je třeba vycházet především z jazyka a pulzu. Třemi hlavními obrazy rakoviny jsou blokáda krve, hlen a toxické horko. Jestliže jazyk a pulz vykazují tyto příznaky, považuji rakovinu stále za aktivní, i když byla vymýcena chirurgicky a léčena radioterapií a/nebo chemoterapií.

Pokud je tedy jazyk fialový (blokáda krve) a oteklý (hlen) a pulz plný, jednám s pacientem, jako by v jeho těle stále byla rakovina.

Jazyk nahoře je fialový (blokáda krve) a oteklý (hlen). Při zjišťování, zda je v těle přítomna blokáda krve, bychom se měli podívat také na žíly ve spodní části jazyka. Jazyk zobrazený dole má tmavé a oteklé žíly, což svědčí o blokádě krve.

fialovy-jazyk-rakovina
jazyk-otekle-zily-rakovina

Fialová barva zde nepředstavuje jediný nebezpečný znak. Jestliže je jazyk červený a je na něm spousta červených bodů, naznačuje to toxické horko. Toxické horko vždy ukazuje na špatnou prognózu, protože to znamená, že se rakovina může znovu rozšířit, což platí spíše, pokud je pulz rychlý.

Pokud mluvíme o pulzu, plný typ pulzu (strunovitý, klouzavý, tvrdý) indikuje, že jsou patogenní faktory způsobující rakovinu v těle stále aktivní. Prázdný typ pulzu (slabý, jemný) naznačuje, že v těle převažuje stav nedostatku.

Pokud tedy jazyk a pulz ukazují, že jsou patogenní faktory stále aktivní, předepisuji recepturu, která primárně vylučuje patogenní faktory.

Opět používám slovo „primární“, protože bych vždy přidal ještě nějaké tonizační léčivky podporující imunitní systém. Kromě toho bych použil také některé léčivky s výše uvedeným protirakovinným účinkem.

Jestliže jazyk a pulz naznačují, že patogenní faktory již nejsou aktivní a že v těle výrazně převládá stav nedostatku, předepisuji recepturu, která primárně tonizuje (Qi, Yang, krev nebo Yin). A znovu opakuji slovo „primárně“, protože by směs obsahovala také 1–2 léčivky na vyloučení patogenních faktorů a 1–2 léčivky s protirakovinným účinkem.

Následuje příklad bylinného receptu určeného pro pacientku, u které bylo třeba vypudit patogenní faktor a oživit krev

63letá pacientka měla před 3 lety rakovinu vaječníků. Podstoupila hysterektomii a ooforektomii s následnou chemoterapií. Pár měsíců před konzultací u mě se jí v břiše objevily „bulky“, kvůli kterým musela podstoupit další chemoterapii.

Její jazyk byl červenofialový a její pulz byl obecně strunovitý a plný, zatímco na obou pozicích Ledvin byl slabý.

Na základě jazyka a pulzu jsem diagnostikoval těžkou blokádu krve s nedostatečností Ledvin na pozadí. Vzhledem k charakteristikám jazyka a pulzu a recidivy bulek jsem usoudil, že by měla být léčba zaměřena především na vypuzení patogenních faktorů a v jejím případě také na oživení krve.

 

Použil jsem následující recepturu:

Dang Gui děhel čínský, kořen (oživuje krev)

Chi Shao pivoňka bělokvětá, červený kořen (oživuje krev)

Yi Mu Cao srdečník sibiřský (oživuje krev)

Chuan Niu Xi kalíškovec obecný (oživuje krev)

E Zhu kurkuma zedoárová (rozbíjí blokády krve)

San Leng zevar výběžkatý (rozbíjí blokády krve)

Bai Hua She She Cao oldenlandie roztažitá (protirakovinný účinek)

Ban Zhi Lian Herba šišák vousatý (protirakovinný účinek) 

Huang Qi kořen kozince blanitého (tonizuje Qi, podporuje imunitní systém)

Tu Si Zi kokotice čínská (tonizuje Yang Ledvin)

 

55letá pacientka měla před 6 lety rakovinu vaječníků. Podstoupila hysterektomii a ooforektomii s následnou chemoterapií. Čtyři roky poté jí byla diagnostikována rakovina střev, kvůli které podstoupila chirurgický zákrok následovaný chemoterapií. Rok nato měla rakovinu prsu, kvůli které opět podstoupila operaci a poté radioterapii.

Tato kazuistika je bohužel příkladem radikální západní léčby tvořené chirurgickým zákrokem a chemo- nebo radioterapií, po nichž byly patogenní faktory zjevně stále aktivní, protože po rakovině vaječníků následovala rakovina střev a rakovina prsu.

Její jazyk byl bledý, lehce oteklý a s lepkavým povlakem. Její pulz byl na obou pozicích Ledvin slabý.

Jelikož byl jazyk bledý a pulz na pozicích Ledvin slabý, zjevně trpěla nedostatkem Yangu Ledvin a Yangu Sleziny. Mírně oteklý jazyk však ukazoval na hlen.

Na základě charakteristiky jazyka a pulzu jsem se rozhodl, že by mělo být mým primárním cílem tonizování Yangu Sleziny a Ledvin a až ve druhém kroku přeměna hlenu. Použil jsem následující recepturu:

Huang Qi kořen kozince blanitého (tonizuje Qi a podporuje imunitní systém)

Bai Zhu atraktylis velkoúborový (tonizuje Qi, podporuje imunitní systém, tonizuje Yang Sleziny)

Fu Ling pornatka kokosová (přeměňuje hlen)

Chen Pi kůra mandarinky obecné (přeměňuje hlen) 

Tu Si Zi kokotice čínská (tonizuje Yang Ledvin)

Xu Duan kořen štětky (tonizuje Yang Ledvin)

Ban Xia pinelie trojčlená (přeměňuje hlen)

Bai Hua She She Cao oldenlandie roztažitá (protirakovinný účinek)

Mimo to jsem předepsal také houbu Coriolus versicolor.

PROGNÓZA

Pokud ke mně přijde pacient, který měl rakovinu a byl léčen chirurgicky a radio/chemoterapií, formuluji prognózu na základě čínské diagnózy podle jazyka a pulzu.

Špatná prognóza

Jazyk je fialový nebo červený s červenými body, oteklý, zatímco pulz je plný (strunovitý, klouzavý, tvrdý, rozbředlý). Jestliže je pulz také rychlý, prognóza je obzvláště nepříznivá.

Dobrá prognóza

Jazyk je normální nebo bledý, není oteklý a pulz je obecně slabý.

V případě rakoviny prsu je třeba věnovat zvláštní pozornost odrazu stavu prsou na jazyku.

DALŠÍ TERAPIE

 • Stravování
 • Qi Gong
 • Antioxidanty
 • Vitální houby

Jednou z nejlepších publikací o medicinálních houbách je Medicinal Mushrooms od Martina Powella a nakladatelství Mycology Press, 2013.

 

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou – 3. díl

Zobrazit Článek

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou – 3. díl
13 min

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 2. díl

Zobrazit Článek

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 2. díl
15 min

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 1. díl

Zobrazit Článek

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 1. díl
15 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?

Zobrazit Článek

Jak na hypotyreózu – nedostatečnou funkci štítné žlázy?
4 min

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami

Zobrazit Článek

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.