Premenstruační syndrom – 2. díl


V předchozím dílu tohoto článku jste se seznámili s premenstruačním syndromem (PMS) a jeho hlavními příznaky. Dnes vstoupíme do světa tradiční čínské medicíny a jejího pohledu na PMS z hlediska stagnace jaterní Qi. Hlavní příčinou PMS je právě tato stagnace, která vede k různým nepříjemným příznakům.

Shrnutí PMS z pohledu TCM

Stagnace jaterní Qi

Stagnace jaterní Qi je hlavní příčinou PMS. Spirituální osa říká: „Játra skladují krev a jsou sídlem duše Hun. Když u Jater dojde ke Qi Xu (nedostatek Qi), vzniká strach, když je zde pro změnu Shi (nadbytek), vzniká hněv.“(18) „Při hněvu se Qi vzbouří a míří nahoru, kde se kumuluje v hrudníku.“(19) Pokud je jaterní Qi svázaná a omezená, objevují se deprese a plačtivost (slzy jsou tekutinou Jater), výbuchy podrážděnosti a hněvu, napětí a bolesti na hrudi a prsou, mnohdy doprovázené vzdycháním.

„Játra řídí vzestup,“(20) a stagnace jaterní Qi tím pádem může stoupat do krku, zad a ramen, což vyvolává napětí, zauzlení a bolest. „Játra dominují fyzickému pohybu,“(21) a jaterní stagnace může svázat dostupnou Qi, což vede k pocitům letargie, nebo naopak k přechodu do hyperaktivity. Zablokovanou Qi může pomoct odblokovat energický pohyb (cvičení). Jaterní stagnace se může rozšířit do střev a zpomalit pohyb stolice a způsobit zácpu.

Stagnace Qi hraje v rámci PMS velmi důležitou roli a je dokonalým příkladem pravdivosti výroku Zhu Danxiho: „Když Qi a krev proudí harmonicky, mnohé nemoci vůbec nevzniknou. Nemoci obvykle vznikají z omezení/stagnace.“(22)

TCM zdůrazňuje myšlenku, že nežádoucí emocionální změny, které se objevují před menstruací, odrážejí stav stagnace jaterní Qi, který je ve skutečnosti přítomný celý měsíc, nejen v době PMS. Tyto změny však mohou ženám, které si nerady připouští svou „temnou“ stránku, být natolik cizí, že mohou mít pocit, že se jich zmocnil někdo úplně jiný. TCM totiž již dlouhou říká, že za stagnaci jaterní Qi mohou především emoce.

Když jaterní Qi proudí volně a harmonicky, budeme si snáze uvědomovat (vnímat a cítit) a vyjadřovat své neustále se měnící emoce. Tato emoční spontánnost je zároveň nezbytnou podmínkou pro plynulé bezproblémové fungování Jater.

 Fei Bo Xiong řekl: „Radost, hněv, melancholie, úzkost, smutek, strach a hrůza jsou společné nám všem. Dát vhodným způsobem v pravou chvíli průchod radosti, hněvu a melancholii, znamená správně ventilovat emoce.“ Pokud nejsou emoce správně ventilovány, což se týká hlavně hněvu, vede to ke stagnaci jaterní Qi a následně k depresím, nechuti, plačtivosti, podrážděnosti atd. Mnoho lidí se bojí nejen svého vlastního vzteku, ale i vzteku ostatních lidí, ať už proto, že se s ním setkávali v dětství, nebo naopak docházelo k jeho potlačování, nemožnosti ho vyjádřit v rodině, s čím mívají problém většinou dívky. Nemožnost vyjádřit hněv a jeho potlačování může vést k různým druhům depresí.

Jednou z cest, jak se dostat z této slepé uličky, je naučit se asertivitě, jejíž pomocí je možné včas rozeznat a vyjádřit své pocity. Díky ní je možné jít zlatou střední cestou, která vede mezi přílišnou pasivitou a její přeměnou na agresivitu. V reálném životě se však určité míře hněvu pravděpodobně nevyhneme.

Puberta je, podobně jako rané dětství, důležitá pro vývoj emočního založení člověka. Říká se, že v pubertě je předán ministerský oheň (Ming Men) Ledvin Játrům. Je možné říci, že je kontrola nad ministerským ohněm předávána Játrům, aby se posílila rozhodnost a asertivita, které jsou potřebné pro vytváření naší dospělé identity. Když se tento jaterní oheň správně nevyjádří navenek, může následovat období velké citové lability a nepředvídatelných nálad, zejména vzteku.(23) Je možné, že aktivní potlačování těchto citových projevů v rodině zejména v období puberty učí celoživotnímu vzorci potenciálně škodlivé zdrženlivosti a potlačování emocí.

V každé diskusi o hněvu je potřeba zdůraznit, že TCM považuje nespoutaný hněv za škodlivý. Například Cao Tong z dynastie Qing v knize Common Sayings on Gerontology doporučoval: „Když člověk čelí něčemu, co ho rozčiluje, měl by v klidu zvážit, co je důležitější, zda hněv, nebo zdraví. Toto zamyšlení umožní postupně snížit intenzitu hněvu.“(24)

Z pohledu vzorců chování je možné říci, že rozvíjení asertivity v kombinaci s vhodným uvolňováním/projevováním hněvu může podpořit také zdravé uvolňování jaterní Qi, což platí za podmínky, že problém stále spočívá jen ve stagnaci jaterní Qi. Jestliže se jaterní Qi transformuje do ohně (viz níže), podobá se plápolajícímu ohni s neomezenou zásobou paliva, přičemž pokud dáme průchod vzteku a hněvu, nejenže se oheň nerozptýlí, ale naopak jej budeme dále rozdmýchávat a podporovat. Hněv samotný poškodí tělo a v tomto okamžiku je nutná pomoc, aby se daná osoba dokázala zbavit nadměrně silných emocí.

Je nutné zmínit ještě jeden důležitý aspekt předmenstruačního ubývání jaterní Qi. U některých žen, které nemají příliš velké problémy se stagnací, vyvolávají dny před menstruací vítaný pocit nárůstu asertivity, rozhodnosti, jasnosti a tvořivosti. I když před menstruací dojde ke stagnaci, může to znamenat, že co je třeba říci, je řečeno, a co je třeba udělat, je uděláno.

Young,Attractive,Latin,Woman,Lying,At,Home,Living,Room,Couch

Jaterní krev a nedostatek Yinu

„Játra mají yinovou podstatu, ale funkčně jsou yangová.“ (25) I když je možné říct, že toto tvrzení platí pro všechny orgány Zang Fu, u Jater je obzvláště důležité. Játra jsou známá jako „revoltující“ orgán Zang, přičemž jim odpovídá energie jara, růstu a síly. Ačkoli jaterní funkce volného pohybu napomáhají vzestupu a sestupu Qi v rámci všech Zang Fu orgánů, jejich vlastní Qi směřuje vzhůru, i proto se říká, že Játra vládnou vzestupu. Jejich rostoucí, šířící se a stoupající aktivita je ze své podstaty bujará či bujná. Aby se omezila a zmírnila případná hrubost jaterní Qi, musí být jaterní Yin a krev stejně silné. Nedostatek krve a Yinu může proto vést jak k selhání uvolňovací funkce Jater, tak k nadměrnému vzestupu jaterního Yangu. Kvůli menstruaci jsou ženy náchylnější ke ztrátám a nedostatku krve a PMS, což je stejně jako mnoho jiných gynekologických obtíží často charakterizováno kombinací stagnace jaterní Qi a Xue Xu (nedostatku krve). Stejně tak může vést u žen v menopauze úbytek Yinu Ledvin k nedostatečné výživě jaterního Yinu a k většímu sklonu ke stagnaci Jater a vzestupu jaterního Yangu. Z pohledu léčby můžeme tyto informace zobecnit na to, že v případě stagnace jaterní Qi je u žen téměř vždy potřeba vyživovat krev a/nebo Yin Jater. 

Disharmonie Sleziny

Přirozeností Jater je šířit a rozprostírat se a tato asertivní a otevřená („přátelská“) vlastnost může při patologii Gan Shi, kdy jsou Játra v nadbytku, snadno přejít do agresivity. Současně se Slezina, která nepřetržitě vynakládá svou Qi na transport a transformaci, snadno oslabí a vyčerpá, a pak není schopná odolávat negativnímu vlivu Jater.

Obraz známý jako disharmonie mezi Játry a Slezinou je u PMS v určité intenzitě přítomen skoro vždy. Příčinou mohou být především „agresivní“ Játra, která potlačují Slezinu, nebo naopak slabá Slezina, která není schopná odolat normální rozpínací funkci Jater. Tento důležitý klinický vztah mezi Játry a Slezinou je popsán Zhang Zhong Jingem: „Když se setkáte s disharmonií Jater, je třeba si uvědomit, že Játra často napadají Slezinu, proto nejprve posilujte Slezinu.“ Kniha základních otázek (Su Wen, část Vnitřního kánonu Žlutého císaře) říká: „Při onemocnění Sleziny vzniká vlhkost“ (26) a „Vlhkost, otoky a plnost se pojí se Slezinou.“ (27)

Když dřevěná energie Jater nadměrně působí na zemskou energii Sleziny, Slezina není schopna přeměňovat tekutou a pevnou potravu, což vede k příznakům, jako jsou těžkost, tísnivé pocity, řídká stolice a otoky.(28) Pokud je nedostatek Sleziny dále komplikován nedostatkem Yangu Ledvin, otékání a otoky jsou ještě výraznější. Dle úsloví „když proudí Qi, proudí i voda“(29) se může na těchto otocích podílet i stagnace jaterní Qi.

Když je tělo doslova ztěžklé vlhkostí, mysl je zamlžená a pohyby jsou zpomalené a letargické, může dojít ke zhoršené koordinaci pohybů a člověk se stává nemotorným. Pokud jde o stolici, je-li narušen vztah mezi Slezinou a Játry, dostavuje se střídání zácpy a řídké stolice. Zácpa může trvat několik dní, kdy se hromadí stagnace Jater, a průjem či řídká stolice se objevují obvykle jeden nebo dva dny před obdobím, v němž převládá oslabení Sleziny.

Oslabená Slezina je v TCM tradičně spojována se sníženou chutí k jídlu, i když klinická praxe ukazuje, že je to mnohem komplikovanější, protože oslabená Slezina se vyskytuje v kombinaci s určitým stupněm viditelného nebo skrytého žaludečního ohně a ten se pojí s nadměrnou chutí k jídlu. Proto když je Slezina velmi oslabená, může se dostavit také zvýšená chuť k jídlu, hlavně k takovému, které Slezinu rychle, byť dočasně, posílí. Obecně se jedná o sladké potraviny. To je také důvod, proč se nezvladatelné chutě na sladké často objevují před menstruací.(30)

„Krev je esencí vody a obilí… vzniká a proměňuje se ve Slezině.“(31) Když je Slezina utlačována a oslabována rozpínavou funkcí Jater, nemusí být schopna vytvářet Qi a krev, díky čemuž může docházet k únavě a vyčerpání a také k nedostatku krve. V důsledku toho může dojít též k zhoršení výživy Jater a zkomplikování stagnace Qi.

Jaterní oheň

Jak bylo zmíněno výše, volné a ničím neblokované šíření jaterní Qi je spojeno s harmonickou souhrou mezi sedmi emocemi. Omezení či potlačení jakékoli emoce způsobí stagnaci jaterní Qi, což se může po určité době transformovat do jaterního ohně. Pokud je oheň v Játrech, dochází k výbuchům hněvu a zuřivosti a také se objevují další známky stagnace Qi, ze které oheň vzniká. Když oheň stoupá z Jater do Srdce, dochází k neklidu a nespavosti. To je často provázeno živými sny, do kterých se promítají pocity vnitřní agrese. Ve snech se objevují násilné charaktery nebo události. Když oheň stoupá vzhůru do hlavy, může se to projevit jako závrať, tinnitus, bolesti hlavy, bolesti krku atd. Pokud teplo spotřebovává tekutiny Jin, objeví se pocit žízně, a když vstoupí do krve (Játra skladují krev), objeví se známky zvýšeného krvácení. Může se to projevit jako časná, těžká nebo prodloužená menstruace.

Hlen

V malém procentu případů PMS může být narušení emocí velmi výrazné, tj. silné deprese, plačtivost, výbuchy hněvu. Může dojít až k násilnostem vůči sobě a druhým, závažným formám depresí, narušení vědomí a zhoršení již existujících duševních onemocnění. Tyto příznaky jsou spojeny se stagnací ohně Jater a Srdce, kdy hlen zalepuje otvory Srdce. Oheň způsobený v důsledku stagnace jaterní Qi zraňuje Játra a stoupá nahoru do Srdce. Hlen vzniká kombinací stagnující Qi a horka. Vztah stagnace Qi a hlenu je velmi důležitý. Li Yong-Cui řekl: „Hlen pramení ze šoku, zuřivosti, smutku a starostí,“(32) zatímco Zhu Danxi řekl: „Ti, kdo účinně léčí hlen, neléčí hlen, ale léčí nejprve Qi. Když je oběh Qi plynulý a uspořádaný, povede to i k plynulému a harmonickému oběhu tělesných tekutin.“(33) Pokud jde o oheň Jater a Srdce, horko bude vytahovat tělesné tekutiny a kondenzovat je do hlenu. K tvorbě hlenu pak přispěje také porucha funkce Sleziny, která běžně doprovází stagnaci jaterní Qi.

Bolest prsou, napětí, tvorba bulek

Podle Ču Dan-siho: „jsou prsa místem, kde probíhá oddíl Yang – Ming, zatímco bradavky spadají do oddílu Jue Yin.“ Obtíže s prsy jsou popsány jako disharmonie Jater a Žaludku. Z hlediska akupunktury je důležité mít na paměti, že dráhy Perikardu a Žlučníku procházejí prsem. Premenstruační napětí prsou, otok, bolesti a bulky vznikají na základě tří nerovnovážných stavů, přičemž se dle závažnosti příznaků jedná o:

 1. Stagnace jaterní Qi (napětí v prsou, hypersenzitivita, bolest a tvorba bulek).
 2. Stagnace jaterního ohně, který se propaguje do Žaludku (silnější bolest, hypersenzitivita a pocity horka).
 3. Stagnace jaterní Qi komplikovaná hlenem nebo hlenem ve spojení s horkem (zvýšená pravděpodobnost tvorby bulek).

Průjem

Premenstruační průjem je častým problémem. Nejčastěji bývá vidět v případě, že je přítomný nedostatek Sleziny, který může být komplikován vlhkostí. Jestliže stagnace jaterní Qi přejde do horka, může horko v kombinaci s hlenem klesnout dolů, což způsobí průjem, který se často pojí s leukoreou (výtokem světlého sekretu). Stagnace Qi, která je způsobena obstrukcí v důsledku kombinace vlhkosti a horka, může zapříčinit bolest a zhoršení stávající bolesti v dolní části zad a v kyčlích.

Young,Woman,Suffering,From,Stomachache,In,Office

Bolesti hlavy

Premenstruační bolesti hlavy se u žen objevují často. Jsou dány určitou formou disharmonie Jater, ať už se jedná o stagnaci Qi, stagnaci Qi přeměněné do horka nebo nárůst jaterního Yangu. Poslední zmíněná možnost je způsobena shromažďováním yinové krve v Ren Mai a Chong Mai před menstruací, což vede k relativnímu nedostatku yinové krve jinde v těle a oddělení Yinu od Yangu. Někdy může nedostatek Sleziny, aspekt disharmonie Jater a Sleziny, vést k tvorbě hlenu, který brání čistému Yangu stoupat do hlavy. To může vést k závratím, bolestem hlavy a pocitu těžké hlavy. Ve vzácných případech může být bolest hlavy důsledkem pravidelného periodického napadení vnějším větrem před menstruací, kdy se tělo potýká s nedostatkem krve v horní části těla, protože dostupná krev, Yin a Qi se shromažďují níže. V takových případech se objevují příznaky invaze zvnějšku, jako jsou zimnice a horečka, bolesti těla atd.

Vnímání horka a chladu

U mnoha žen dochází před menstruací ke změnám tělesné teploty. Možný mechanismus, který za těmito změnami stojí, je komplikovaný, ale nejčastěji probíhá následovně:

 1. Vnímání horka vzniká transformací jaterní Qi na oheň.
 2. Vnímání chladu je dáno stagnací Qi nebo stagnací ohně, který nedokáže zahřát periferní oblasti těla (příkladem je pravé teplo, falešný chlad a v některých případech může být i při pocitech chladu červený jazyk).
 3. Vnímání chladu vzniká v důsledku Qi Xu (nedostatku Qi) a Xue Xu (nedostatku krve).
 4. Vnímání horka je výsledkem rostoucího Yangu a prázdného horka v důsledku nedostatku krve a Yinu.
 5. Vzácně může vnímání horka a chladu vznikat v důsledku napadení vnějšími patogeny.

Akné

Jestliže je jaterní oheň přenesen to Žaludku a/nebo Plic, může se projevit jako výsev premenstruačního akné na obličeji. Do vzniku premenstruačního akné mohou být zapojeny další dva patologické mechanismy. Jedním z nich je tendence horka oddělovat se a stoupat (do obličeje), zatímco se Yin kumuluje dole. Druhým mechanismem je rezonance mezi blokádou krve v dolním zářiči a v lézích akné na obličeji.

Vzorce PMS nesouvisející s Játry

Ačkoli je stagnace jaterní Qi primární příčinou PMS, existují i další mechanismy, které k PMS vedou. Když se blíží menstruace, krev se shromažďuje v Ren Mai a Chong Mai, a pokud je navíc v těle nedostatek krve, problém se znásobí. Vzhledem k tomu, že je nejčastějším důvodem vzniku nedostatku krve nedostatek Qi Sleziny, může se vyskytnout kombinace nedostatku Qi a krve. Když není dostatek krve, nedochází k výživě Srdce (úzkost, bušení srdce, nespavost atd.) a Jater (tupé přetrvávající bolesti hlavy, bolesti těla atd.), zatímco nedostatek Qi způsobuje celkovou únavu, vyčerpanost a případně otoky. U žen, které se blíží menopauze, stejně jako u mladších žen, které mají konstituci s nedostatečností Ledvin, může podobný mechanismus (shromažďování krve a Yinu před menstruací) vést ke zhoršení příznaků nedostatku Yinu a prázdného horka. Pokud dojde ke kombinaci těchto příčin, nemusí stát za PMS problémy s Játry.

V dalším dílu tohoto článku se budeme zabývat obrazy premenstruačního syndromu (PMS) spojenými se stagnací jaterní Qi.

Zdroje

 1. Nejpodrobnějším zdrojem informací o obrazech čínské medicíny v gynekologii je kniha My Sister the Moon od Boba Flawse, Blue Poppy Press, 1992, a já jsem této knize zavázán, protože mi pomohla rozplést složitost obrazů PMS. Přestože se věnuje převážně bylinné medicíně, jsou zde uvedeny stručné seznamy akupunkturních bodů pro mnoho z probíraných menstruačních stavů.
 2. Pro podrobné informace o PMS očima TCM je vhodné přečíst knihu PMS. Its Cause, Diagnosis & Treatment According to Traditional Chinese Medicine, kterou také napsal Bob Flaws a vydalo nakladatelství Blue Poppy Press.
 3. Stravováním při PMS se zabývá kniha Beat PMT Through Diet od Maryon Stewart, Ebury Press. Součástí je poradenský program pro PMS.
 4. Kniha, kterou považuji za zajímavou a cennou, je Menstrual Disorders od Annette a Grahama Scamblerových, kterou vydalo nakladatelství Tavistock/Routledge, 1993.
 5. Osobní rozhovory se Stevem Claveym a Mazinem Al-Khafajiem.

Reference a poznámky

 1. Spiritual Axis (Ling Shu), kapitola 8.
 2. Spiritual Axis (Ling Shu), kapitola 46.
 3. Rčení.
 4. Rčení.
 5. Citace z Formulas and Strategies, Bensky a Barolet, Eastland Press, str. 291.
 6. Někdy se zdá, že ministerský oheň, který je v pubertě svěřen Játrům, se u mladých žen projevuje především prostřednictvím emocí a u chlapců prostřednictvím pohlavních orgánů (které náleží Játrům).
 7. Citace z Health Preservation and Rehabilitation, Publishing House of Shanghai College of TCM, str. 66.
 8. Rčení.
 9. Kniha základních otázek (Su Wen), kapitola 74.
 10. Kniha základních otázek (Su Wen), kapitola 23.
 11. Jak upozorňuje Bob Flaws v knize My Sister the Moon, předmenstruační otoky se podle TCM projevují v oblasti očních víček a obličeje, rukou, nohou i celého těla. Jsou přítomny i otoky břicha a prsou, ty se však klasifikují jako nadýmání způsobené stagnací Qi, ačkoli v západní medicíně se považují za důsledek zadržování vody.
 12. Treatise on Disorders of Blood.
 13. V kontextu chutí na sladké je důležité prohlášení v Knize základních otázek (Su Wen) v kapitole 22 „Když jsou Játra v hořkém a naléhavém stavu, rychle jezte sladké věci, abyste je uklidnili.“
 14. Kompletní práce Zhang Jingyue.
 15. Citace z Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine, Steve Clavey, vydalo nakladatelství Churchill Livingstone, str. 171.
 16. Ibid.

 

Autor: Peter DeadmanČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Premenstruační syndrom – 4. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 4. díl
15 min

Premenstruační syndrom – 3. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 3. díl
5 min

Premenstruační syndrom – 2. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 2. díl
13 min

Premenstruační syndrom – 1. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 1. díl
11 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Zobrazit Video

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu

Zobrazit Článek

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu
5 min

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu

Zobrazit Článek

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu
5 min

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány
4 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.