Premenstruační syndrom – 4. díl


V předchozím dílu tohoto článku jsme se zabývali obrazy PMS spojenými se stagnací jaterní Qi. Dnešní poslední díl bude věnován obecným léčebným postupům a zásadám.

Obecné léčebné postupy/zásady

Ačkoli je premenstruační syndrom (PMS) popisován jako disharmonie, v klinické praxi je často spojen s dalšími gynekologickými problémy, jako jsou například opožděná nebo nepravidelná menstruace, slabé nebo nadměrné krvácení, krevní sraženiny, pnutí břicha a bolesti před nebo během menstruace. Léčebné postupy mohou být tedy komplikované. Gynekologická onemocnění bývají snad nejkomplexnějšími onemocněními, co se léčby týká. Je nutné odhalit různé obrazy, které se na vzniku podílejí, a navíc se léčba odvíjí také od různých fází cyklu. Jako vždy je důležité pozorně naslouchat, aby se podařilo určit hlavní problém, a s ohledem na ostatní příznaky zaměřit léčbu na tuto hlavní/klíčovou poruchu.

Akupunktura

Obecně se akupunktura při PMS začíná napichovat po ovulaci, pár dní před očekávaným nástupem PMS příznaků. Léčba může být klidně intenzivní, například na každý druhý den. Pokud je výrazný nedostatek krve nebo Yinu, je vhodné nasadit léčbu mezi koncem menstruace a ovulací. Pokud je přítomna i porucha menstruace jako taková, léčba by měla pokračovat i během doby krvácení. Výrazný nedostatek Sleziny může být léčen celý měsíc bez ohledu na fázi menstruačního cyklu. Obecně je přijímáno, že léčba musí být aplikována nejméně po dobu tří menstruačních cyklů, aby mohla mít dlouhodobý účinek.

The,Old,Doctor,Of,Traditional,Chinese,Medicine,Research,Model,Of

Výběr bodů

Body, které jsou vyjmenovány v následujícím textu, představují pouze návrhy. Při léčbě PMS je možné efektivně využít celou řadu dalších bodů.

Stagnace jaterní Qi

 • Tai Chong LR-3: název bodu „velké vzedmutí / velká vlna“ odkazuje na jeho funkci rozproudění Qi v rámci dráhy. Jedná se o primární bod na podporu volného toku jaterní Qi, který může efektivně řešit stagnaci jaterní Qi způsobující bolest a nadýmání v kterékoli části těla, ať už jde o hlavu, oči, hrdlo, hrudník, srdce, prsa, nadbřišek, břicho, boky, podbřišek, dělohu nebo genitálie. V moderní klinické praxi se Tai Chong LR-3 hodně používá také při emočních a psychických projevech stagnace Qi, jako jsou deprese, frustrace, neuvolněné, nahromaděné pocity, podrážděnost atd. V klasických pramenech/zdrojích, však tyto informace indikace chybí.
 • Nei Guan PC-6: protože tento bod patří do dráhy v oddílu Jue Yin ruky, která se v bodě Qi Men LR-14 setkává s párovou jaterní dráhou oddílu Jue Y na noze, hodí se k regulaci a uvolnění stagnace Qi horního zářiče, což se projevuje jako tíže a sešněrování hrudníku. Vzhledem k tomu, že dráha perikardu prochází všemi třemi zářiči, tento bod je účinný také při léčbě středního a dolního zářiče a je klasicky indikován u nedostatku a zachlazení Sleziny a Žaludku projevující se nevolností a zvracením, bolestmi břicha a průjmem. Perikard je obalem Srdce, kde sídlí duch Shen, přičemž spojnice luo na dráze Perikardu spojuje bod Nei Guan PC-6 přímo se Srdcem. Bod Nei Guan PC-6 proto dokáže regulovat Zang orgán Srdce a utišit ducha Shen, díky čemuž se využívá při léčbě nespavosti, mánie, špatné paměti, smutku, strachu, panických stavech a obavách.
 • Transportní Shu bod Zang orgánu Jater na zádech, Gan Shu BL-18, je schopný regulovat mnoho jaterních funkcí. V kontextu PMS je schopný rozšířit a odstranit blokádu v proudění jaterní Qi, mírnit hněv a manické pocity, vyživovat jaterní krev a Yin, změkčit a uvolnit šlachy krku, ramen a celého těla.
 • San Yin Jiao SP-6: jedná se o bod, který dokáže harmonizovat Slezinu (tonizuje nedostatek Qi a odstraňuje vlhkost), změkčuje Játra (podporuje šíření jaterního Qi a vyživuje krev Jater), zlepšuje stav Ledvin a léčí nespavost. Je to také jeden z hlavních akupunkturních bodů, který reguluje menstruaci.
 • Zu Lin Qi GB-41: jeden z hlavních akupunkturních bodů podporujících rozpínavou funkci jaterní Qi, hlavně pokud se stagnace Qi projevuje podél dráhy Žlučníku a způsobuje nadýmání, tlak a bolest v oblasti hrudníku, hlavy, očí, prsou a boků. Konkrétně je indikován při takových příznacích jako jsou plnost na hrudi, neschopnost se dostatečně nadechnout, bolest hlavy, závratě, nadýmání, nepravidelnost menstruace a bolest, bulky a uzlíky v prsou způsobené hlenem.

Dle příznaků:

 • Deprese a plačtivost: Tong Li HT-5, Shen Men HT-7, Xin Shu BL-15, Tian Fu LU-3
 • Bolesti prsou: Shan Zhong REN-17, Ru Gen ST-18, Qi Men LR-14, Liang Qiu ST-34, Jian Jing GB-21
 • Bolesti hlavy: dle lokalizace bolestí je pravděpodobně vhodný oddíl Shao Yang, konkrétně body Tai Yang (extra bod), Shuai Gu GB-8, Wai Guan SJ-5, Yang Fu GB-38
 • Zatuhlý krk: Feng Chi GB-20, Jian Jing GB-21, Xuan Zhong GB-39
 • Pnutí v dolní části břicha: Qi Hai REN-6
 • Nepravidelná menstruace: Dai Mai GB-26, Xue Hai SP-10, Li Gou LR-5
 • Přerušovaný spánek, nespavost: Shen Men HT-7, Dan Shu 12 BL-19, Wan Gu GB-12, Zu Qiao Yin GB-44
 • Zácpa: Zhi Gou SJ-6, Da Heng SP-15

Stagnace Qi Jater transformovaná do ohně

K bodům, které se pojí se stagnací jaterní Qi, se přidávají ještě tyto:

 • Xing Jian LR-2: kniha Great Compendium of Acupuncture and

Moxibustion o tomto bodu říká: „Když jsou Játra v plnosti, vypusťte Xing Jian LR-2.“ Dle knihy Classic of Difficulties (34) je bodem druhé přehrady, přičemž jsou tyto body indikovány pro „horko v těle“. Xing Jian LR-2, který je bodem 2. přehrady a bodem ohně na dráze Jater, je hlavním akupunkturním bodem pro odstranění jaterního ohně a stlačení jaterního Yangu.

 • Lao Gong PC-8: bod druhé přehrady a bod ohně na dráze Perikardu je silným bodem na pročištění horka Srdce. Blízký vztah mezi dráhou Perikardu a Jater v rámci oddílu Jue Yin umožňuje použít bod Lao Gong PC-8 v případech, kdy se stagnující jaterní oheň dostává do Srdce a dává vzniknout mnoha příznakům, např. hněvu, smutku, obavám, neklidu, onemocněním Zang orgánů (35), bipolární poruše a pálivému pocitu a bolesti v oblasti Srdce u žen.
 • Tian Fu LU-3: tento bod, který se v dnešní době používá vzácně, byl tradičně používán pro případy, kdy jaterní oheň napadal Plíce („náhlá a silná žízeň, vnitřní rebelství, Játra a Plíce bojují proti sobě“(36)) a také v případech psychických a emocionálních poruch, jako jsou např. ospalost, nespavost, smutek, plačtivost, dezorientace, zapomnětlivost.
 • Yong Quan KI-1: je důležitým bodem pro pročištění nadměrného Yangu a ohně, který stoupá vzhůru a vyvolává příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy v temeni, rozrušení, nespavost, špatná paměť, vztek s touhou zabíjet lidi, deprese s poruchami řeči a zácpa.
 • Xia Xi GB-43: bod druhé přehrady a bod vody na dráze Žlučníku, který je zevně a vnitřně spárován s dráhou Jater, je indikován u horka Jater a Žlučníku, které stoupá po dráze do hlavy a dává vzniknout symptomům, mezi něž patří bolesti hlavy, závratě, ztráta sluchu a tinnitus.

Stagnace Qi Jater komplikovaná nedostatkem Yinu Ledvin

K bodům, které se používají u stagnace jaterní Qi, se přidávají ještě tyto:

 • Tai Xi KI-3 a Shen Shu BL-23: jedná se o kombinaci třetího bodu přehrady a transportního Shu bodu Ledvin na zádech, což jsou dva hlavní body, které tonizují všechny typy nedostatečnosti Ledvin.
 • Guan Yuan REN-4: jedná se o bod, kde se setkávají tři yinové dráhy na noze s dráhou Ren Mai a tím pádem představuje jeden ze zásadních akupunkturních bodů prospívajících esenci Jing a vyživujících Yin Ledvin.
 • V případě horkých návalů a nočního pocení se přidávají body Ran Gu KI-2, Fu Liu KI-7 a Yin Xi HT-6.

Stagnující oheň Jater a Žaludku

K obecným bodům, které patří ke stagnaci jaterní Qi, respektive bodům pomáhajícím při napětí a bolesti na prsou, mohou být přidány i tyto body:

 • Liang Qiu ST-34: Xi bod dráhy Žaludku prochází skrz prsa a je tak indikován pro řešení všech akutních a vážných potíží s prsy.
 • Da Ling PC-7: dráha perikardu v rámci oddílu Jue Yin má blízký vztah k dráze Jater taktéž v oddílu Jue Yin a k dráze žlučníku (primární dráha Perikardu prochází přes střední zářič). Bod se používá nejen při řešení bolestí prsů a abscesů, ale také při nespavosti, neklidu, úzkosti a pocitech hladu, plačtivosti, plnosti na hrudi, bolesti na hrudi a v bocích, vzdychání a páchnoucím dechu.

Stagnace jaterní Qi spojená s nedostatkem krve

K bodům, které jsou vyjmenovány u stagnace jaterní Qi, se mohou přidat tyto:

 • Ge Shu BL-17: jedná se o shromažďovací bod krve, který je důležitý pro léčbu disharmonií v rámci krve, a to včetně nedostatku krve.
 • Zu San Li ST-36: „Žaludek je moře Qi a krve,“ a „He body léčí vnitřní orgány Fu.“(37) . Jako He bod (pátá přehrada) dráhy Žaludku je nejdůležitějším bodem dráhy, která tonizuje jak krev, tak Qi.
 • Pi Shu BL-20: jedná se o transportní bod Zang orgánu Sleziny na zádech, v němž Qi Sleziny vychází z nitra na povrch, díky čemuž silně působí na regulaci a tonizaci Sleziny, a tím podporuje tvorbu krve.

Stagnace srdečního a jaterního ohně, kdy hlen zalepuje otvory

K bodům, které jsou zmíněny u stagnace jaterní Qi a jaterního ohně, je možno přidat tyto:

 • Feng Long ST-40: „Při oslabení Sleziny vzniká hlen.“(38)  Dle teorie o luo spojnicích je bod Feng Long ST-40 schopný léčit nemoci Sleziny, přičemž je primárním akupunkturním bodem pro léčbu nemocí vznikajících v důsledku tvorby hlenu. Jeho použití je indikováno při hojném zahlenění, plnosti, tlaku a bolesti na hrudi, knedlíku v krku, bolesti hlavy po napadení větrem, maniodepresivní poruše, bláznivém smíchu, neklidu, lenosti, epilepsii, pokud člověk rád vystupuje na vyvýšená místa a zpívá, rád se svléká a prochází, vidí duchy atd.
 • Jian Shi PC-5: společně s bodem Feng Long ST-40 je to nejdůležitější bod pro léčbu nemocí spojených s hlenem, které provází příznaky, jako jsou náhlé srdeční palpitace, pocit tísně na hrudi, obavy, náchylnost k lekání, epilepsie, náhlá mánie, manické blouznění, agitovanost a neklid, roztržitost, špatná paměť a knedlík v krku.
 • Lao Gong PC-8: viz výše.
 • Ren Zhong GV-26: obě dráhy Du Mai (zadní střední i přední střední) vstupují do mozku a propojují ho se Srdcem (prostřednictvím zadní dráhy GV). Ren Zhong GV-26 je jedním ze 13 bodů, které Sun Simiao označil za body démonů (Kuejů). Ty se používají k léčbě manických poruch a epilepsie. Dle spisu The Ode to Xihong „je schopnost bodu Ren Zhong GV-26 léčit manickou poruchu nejvyšší; třináct bodů Kuejů se nesmí přehlížet“.

Vlhkost Sleziny z nedostatečnosti Sleziny a jejího utlačování Játry

K bodům, které se používají u stagnace Qi Jater, se mohou přidat tyto body:

 • Zhang Men LR-13: jakožto Mu bod Sleziny je tento bod lokalizovaný na dráze Jater důležitý pro urovnání vzájemné disharmonie Jater a Sleziny, zejména pokud došlo k narušení středního a dolního zářiče.
 • Yin Ling Quan SP-9: „Yin Ling Quan SP-9 otevírá cesty vody a podporuje její pohyb.“(39) Yin Ling Quan SP-9 je nejdůležitějším bodem dráhy Sleziny pro přeměnu a vysušení vlhkosti.
 • Zu San Li ST-36: viz výše.
 • Pi Shu BL-20: viz výše.
 • Feng Long ST-40: viz výše.

V případech, kdy je navíc situace zkomplikována nedostatkem Yangu Ledvin, použijeme tyto body:

 • Fu Liu KI-7: je důležitým bodem při léčbě všech druhů otoků, hlavně pokud je přítomná nedostatečnost Ledvin.
 • Jing Men GB-25: Mu bod Ledvin, který se používá u chronických otoků a průjmů způsobených nedostatkem Sleziny a Ledvin.

Vlhké horko v dráze Jater

K bodům, které se používají při stagnaci Qi a ohně Jater, se přidávají tyto:

 • Qu Quan LR-8: jakožto He bod (pátá přehrada) a bod vody dráhy Jater je tento bod účinný při vysušování vlhkého horka z dolního zářiče.
 • Zhong Ji REN-3: přední Mu bod dráhy Močového měchýře představující spojnici mezi dráhami Sleziny, Jater, Ledvin a Ren Mai. Zhong Ji REN-3 může vysušit vlhké horko z celého dolního zářiče, přičemž se s jeho pomocí léčí hlavně vaginální výtoky a poruchy v močovém systému.
 • Tian Shu ST-25: přední Mu bod dráhy Tlustého střeva léčí jak průjem, tak vlhkost a vlhké horko a reguluje dělohu.
 • Dai Mai GB-26: tento bod je lokalizován na opaskové dráze Dai Mai, která spojuje dráhy Ledvin, Jater, Sleziny, Ren Mai a Chong Mai, přičemž hraje důležitou roli při regulaci vaginálních výtoků, a to především pokud vznikly v důsledku vlhkého horka.

Jaterní oheň přenesený do Plic a Žaludku

K bodům, které se používají k pročištění jaterního ohně, se přidávají tyto body:

 • Nei Ting ST-44: jedná se o bod druhé přehrady a bod vody na dráze Žaludku. Dokáže pročistit horko z horní části dráhy Žaludku, která prochází obličejem.
 • Qu Chi LI-11 a Wei Zhong BL-40: tyto body patří mezi pár tradičně používaných bodů při léčbě kožních problémů.
 • Yu Ji LU-10: bod druhé přehrady a bod ohně na dráze Plic pročišťuje horko z Plic a dráhy Plic.

Léčebný plán při PMS

Tento článek si neklade za cíl podrobně popsat všechny možné léčebné postupy u PMS. Existuje mnoho svépomocných skupin, které propagují změnu stravovacích návyků, užívání různých doplňků stravy, cvičení atd. Každý postup má své oddané příznivce.

Nicméně se o cvičení a stravování krátce zmíním i v tomto článku.

Cvičení

Pohybová aktivita a cvičení jsou velmi efektivní cestou, jak rozhýbat stagnaci jaterní Qi, což podporuje cirkulaci Qi v rámci celého těla. Když Qi stagnuje, je nedostupná. Stav nedostatku Qi se může projevovat letargií a nechutí k cvičení. Pokud se však člověk donutí k cvičení, Qi začne proudit a dochází k nárůstu energie, zlepšení pocitu pohody a zmírnění mnoha příznaků PMS.(40) Obecně je možné říct, že aerobní cvičení je efektivnější než cvičení jako Qi Gong. Čínské výzkumy ukazují, že při absenci intenzivnějšího cvičení mohou některé druhy Qi Gongu při cvičení vést spíše ke zhoršení deprese než k jejímu zmírnění. Ještě lepší než intenzivní cvičení může být fyzická aktivita kombinovaná s hravostí, což znamená, že může pomoci tanec nebo některé druhy sportů. Je důležité si pamatovat, že cvičení může zmírnit stagnaci jaterní Qi, ale nedokáže ji zcela odstranit.

Cute,Hispanic,Women,Practicing,The,Cobra,Pose,During,Their,Yoga

Pokud se neřeší základní problémy, které provázejí stagnaci Jater, může se objevit tendence k posedlosti, která může vést ke stále větší závislosti na cvičení a zvyšování zátěže, aby se dostavil stejný pocit pohody, jaký provází volný tok Qi.

Důsledkem tohoto stavu může být:

 • ještě větší nahromadění stagnace jaterní Qi, když člověk nemůže cvičit
 • vysoká spotřeba Qi, krve a Yinu v důsledku nadměrné námahy

Zpívání, křik, dýchání

Zpívání, křičení a hluboké dýchání mohou pomoci hlavně v případech, kdy je potřeba rozpohybovat stagnaci Qi v oblasti hrudníku.

Stravování

Mnoho svépomocných skupin, které se zaměřují na PMS, zdůrazňují pozitivní vliv stravy na PMS. Pomoci může snížení příjmu cukru, nezdravé stravy, soli, čaje, kofeinu, nikotinu, alkoholu a mléčných výrobků a zvýšení příjmu zelené zeleniny, salátů, kvalitních rostlinných olejů a celozrnných potravin. Jiní doporučují konzumovat malé porce s vysokým obsahem sacharidů každé tři hodiny. Pokud jde o tento poslední návrh, vhodné stravování posiluje Žaludek a Slezinu, která pak lépe odolává útlaku ze strany Jater. (41)

 

Autor: Peter Deadman

Zdroje

 1. Nejpodrobnějším zdrojem informací o obrazech čínské medicíny v gynekologii je kniha My Sister the Moon od Boba Flawse, Blue Poppy Press, 1992, a já jsem této knize zavázán, protože mi pomohla rozplést složitost obrazů PMS. Přestože se věnuje převážně bylinné medicíně, jsou zde uvedeny stručné seznamy akupunkturních bodů pro mnoho z probíraných menstruačních stavů.
 2. Podrobné informace o PMS v rámci TCM najdete v knize PMS. Its Cause, Diagnosis & Treatment According to Traditional Chinese Medicine, kterou napsal také Bob Flaws, vydavatelství Blue Poppy Press.
 3. Stravování v rámci PMS se řeší v knize Beat PMT Through Diet od Maryon Stewart, Ebury Press. Najdete zde také poradenský program.
 4. Kniha, kterou považuji za zajímavou a cennou, je Menstrual Disorders od Annette a Grahamam Scamblerových vydaná nakladatelstvím Tavistock/Routledge, 1993.
 5. Osobní rozhovory se Stevem Claveym a Mazinem Al-Khafajiem.

Reference a poznámky

 1. Classic of Difficulties (Nan Jing), 68th Difficulty.
 2. U žen se často objevují epizodické mentální poruchy, které jsou spojené s různými příznaky, jako jsou agitovanost, neklid, tlak na hrudi, poruchy spánku, podrážděnost, zbrklé a impulzivní chování, abnormální řeč, časté zívání a protahování, dezorientace, obavy, smutek, pláč, vzdychání, a dokonce křeče bez úplné ztráty vědomí. Obecně se má za to, že příčinou jsou emocionální frustrace, která narušuje plynulý tok jaterní Qi, nebo starosti, které zraňují Yin Srdce, to vše doprovázeno nedostatkem krve. Historicky byl tento stav spojován také s nedostatkem krve v děloze, čímž se rýsuje paralela s původním západním pojetím hysterie, které někdy může vyschlosti Zang orgánů odpovídat.
 3. Spiritual Axis (Ling Shu), kapitola 21.
 4. Obě Spiritual Axis (Ling Shu).
 5. Kniha základních otázek (Su Wen), kapitola 74.
 6. Ode of the Essentials of Understanding.
 7. Naproti tomu při skutečném nedostatku Qi může po cvičení následovat větší vyčerpání.
 8. To vysvětluje, proč cvičení může zvýšit podrážděnost, když jsme hladoví. Prázdnota Žaludku znamená, že zemská energie Sleziny a Žaludku nemá sílu odolat útoku dřevěné energie Jater.


Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Premenstruační syndrom – 4. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 4. díl
15 min

Premenstruační syndrom – 3. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 3. díl
5 min

Premenstruační syndrom – 2. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 2. díl
13 min

Premenstruační syndrom – 1. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 1. díl
11 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl
8 min

Trápí vaše dítě časté opakující se horečky? Pozor na PFAPA Syndrom!

Zobrazit Článek

Trápí vaše dítě časté opakující se horečky? Pozor na PFAPA Syndrom!
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem

Zobrazit Recept

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem
30 min

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami

Zobrazit Článek

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami
8 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.